iman ile ilgili hadisler

iman ile ilgili hadisler

iman ile ilgili hadisler

Peygamber Efendimiz sav.’in İman konusunda buyurduğu hadisleri aşağıya listelemeye çalıştık.  Semih YAŞAR

iman, cennete, cehenneme, hesap gününe, yaptıklarını tartan mizana ve iyisiyle kötüsüyle kadere, inanmandır. İbn Abbas radıyallahu anh. (Ahmed)

Ebû Hureyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “İman bakımından müminlerin en kâmili, ahlak bakımından en iyi olanıdır.”

Ebû Hureyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Nebî (s.a.v) şöyle buyurdu:
“İman altmış küsur şubedir. Hayâ da imandan bir şubedir.”

Enes b. Mâlik’ten (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Üç şey vardır ki onlar kimde bulunursa imanın tadını alır: Allah ve Rasûlünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi sadece Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten ateşe atılmaktan çekindiği gibi kaçınmak.”

Kim Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammedin de Onun Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona ateşi haram eder.  Ubade radıyallahu anh. (Tirmizi)

Üç şey imandandır: Darlıkta sadaka vermek, herkese selamı yaymak, insafı gözetmek. Ammar radıyallahu anh. (Bezzar)

Kendisinde şu üç şey bulunan kişi, hem sevabı hak etmiş, hem de imanını tamamlamıştır: Dünyada yaşadığı güzel bir ahlak, kendisini Allahın yasaklarından uzaklaştıran vera ve cahilin cehlinden alıkoyan olgunluk. Enes radıyallahu anh. (Bezzar)

Osman b. Affân’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim, lâ ilâhe illallâh deyip Allah’tan başka bir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer.”

Ömer b. el-Hattâb (r.a) diyor ki: Rasûlullah’ı (s.a.v) şöyle buyururken işittim: “Ameller, niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti hicret ettiği şeye göre değerlenir.”

İbn Abbâs’tan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim şöhret peşinde olma niyetiyle yaptığı iyiliği duyurursa (süm’a), Allah da onun gizli işlerini duyurur. Kim gösteriş yaparsa,Allah da onun riyakârlığını açığa vurur.”

Ebû Hureyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah Teâlâ suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”

Sizden biriniz, ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, tam iman etmiş olmaz. Enes radıyallahu anh. (Buhari)

Biriniz, kendisi için sevdiği bir şeyi, kardeşi için de sevmedikçe, tam iman etmiş sayılmaz. Enes radıyallahu anh. (Buhari)

Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için veren, Allah için tutumlu olan, imanını tamamlamıştır. Ebu Ümame radıyallahu anh. (Ebu Davud)

Kalbinde zerre kadar imanı olan kimse, cehennemden çıkar. Ebu Said radıyallahu anh. (Tirmizi)

Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek, “La ilahe illallah” diyen kimseye, ateşi haram etmiştir. İbn Şihab radıyallahu anh. (Buhari)

Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki, yahudi olsun, hıristiyan olsun, bu insanlardan beni duyup da, getirdiğim kitaba iman etmeden ölen kimse, kesinlikle cehennemlik olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh. (Müslim)

Iyâz b. Hımâr el-Mücâşiî’den (r.a) rivayet edildiğine göre, bir gün Rasûlullah (s.a.v) “Dikkat edin, Rabbim bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti.” diyerek başladığı hutbesinde şöyle buyurmuştur:
“Ehl-i cennet üçtür: Adil, sadaka-zekât veren (yardımsever) ve başarılı bir yönetici, bütün yakınlarına ve müslümanlara karşı merhametli ve ince kalpli kimse, iffet ve namusuna düşkün, bakmakla yükümlü ve sorumlu olduğu kimseler olmasına rağmen dilenmekten çekinen kişi.”

ez-Zührî diyor ki: Enes (r.a), Rasûlullah’ın (s.a.v) şöyle dediğini bana haber verdi: “Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeşler olun! Bir Müslüman’ın, üç günden fazla kardeşine küs durması helal olmaz.”

Ebu Hureyre’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (s.a.v) buyuruyor ki: İman yetmiş küsür —veya altmış küsür— kısımdır. Bu kısımların en faziletlisi “lâilâhe illallah” demek en aşağı derecelisi de yoldaki engeli kaldırıp atmaktır, hayâ imanın kısımlarından biridir.

iman ile ilgili hadisler konumuzdan sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

Ahirete iman ile ilgili ayetler

İman ile ilgili sözler

iman ile ilgili hadisler 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar