Borç ile ilgili hadisler

Borç ile ilgili hadisler

Borç ile ilgili hadisler

Rivâyet olunduğuna göre (bir kere) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e (muayyen bir yaşta) matlubı (olan bir devesi) ni istemek üzere (bedevî ) birisi gelmişti. Ashâb-ı Nebî bu bedevîye (kavlen veya fi`len) haddini bildirmek istemişlerse de Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: – Bu adamı bırakınız (, dokunmayınız!) Her sâhib-i hakkın (edeb dâiresinde) hakk-ı talebi vardır, buyurmuş, sonra da: – Devesi yaşta bir deve veriniz! di (ye emr et) miş. Ashâb-ı Kirâm: – Yâ Resûla`llah! O yaşta deve bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha değerli bir yaşta vardır, demişlerdir. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: – Bunu veriniz!. Sizin en hayırlınız borç verimi en güzel olanınızdır, buyurmuştur. Ebu hureyre – Sahihi buhari hadis no: 1039

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: “Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah`ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız” derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti.” Ebu hureyre – Kütübü sitte hadis no: 1936

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir gece misafir olmak müslümanın hakkıdır. Kim, (bir ev sahibinin) avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı, (ev sahibi) üzerine bir borç olur. (Misafir) dilerse o hakkını alır, dilerse terkeder (almaz).” Ebu Kerime – Kütübi sitte hadis no: 3486

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir.” Ebu musa – Kütübi sitte hadis no: 1930

Resulullah (sav)`ı işittim şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar, her aile sahibine her sene bir kurbanlık, bir de atire borç olmuştur. Atire`nin ne olduğunu biliyor musunuz? O, recebiye dediğiniz şeydir.” Mihnef İbnu Süleym – Kütübi sitte hadis no: 1471

Ebu Davud`un bir rivayetinde şöyle buyurulur: “Mükateb, üzerinde bir dirhemlik borç kaldığı müddetçe köledir.” Kütübi sitte hadis no: 4181

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Şehidin -borç hariç- bütün günahları affedilir.” Abdullah İbnu Amr İbni`l-As – Kütübi sitte hadis no: 1014

Resulullah (sav)`a üzerinde borç olan bir ölü getirildiği zaman: “Borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı?” diye sorardı. Eğer yeterli mal bıraktığı söylenirse namazını kılardı. Aksi takdirde: “Arkadaşınızın namazını kılın!” derdi. Ancak Allahu Teala Hazretleri, Resulüne fetihler müyesser ettiği zaman (her getirilenin) namazını kıldı ve (borcu var mı? diye) sormadı. Şöyle derdi: “Ben mü`minlere nefislerinden evlayım. Öyleyse kim borç veya ağır bir yük veya horanta bırakırsa o banadır, benim üzerimedir. Kimde mal bırakırsa o da kendi varislerinedir.” Ebu hureyre – Kütübi sitte hadis no: 3084

Resulullah (sav) kapıda yüksek sesle münakaşa edenlerin gürültülerini işitti. Bunlardan biri, diğerinden borç indirmesini taleb ediyor, bir hususta da merhametli olmasını istiyor. Öbürü de: “Vallahi yapmam!” diyordu. Resulullah (sav) yanlarına gitti ve: “Hanginiz, hayır yapmamak üzere Allah adına yemin etti?” dedi. Birisi: “Benim ey Allah`ın Resulü! (borç indirimi ile, merhametli davranmadan) hangisini dilerse onun olsun (teklifini kabul ettim)” dedi. Hz. Aişe – Kütübi sitte hadis no: 1935

Bir kadın Resulullah (sav)`a gelerek: “Annem vefat etti, üzerinde de nezir orucu borcu var, kendisine bedel oruç tutabilir miyim?” dedi. Resulullah: “Annen üzerinde borç olsaydı da sen ödeyiverseydin, bu borç onun yerine ödenmiş olur muydu?” diye sordu. Kadın: “Evet!” deyince, Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse annene bedel oruç tut!” buyurdu. İbnu Abbas – Kütübi sitte hadis no: 3221

İmam Malik`e ulaştığına göre, bir adam İbnu Ömer (ra)`e gelerek: “Ben birisine bir borç verdim. Bana, bunu daha üstün bir şekilde iadesini şart koştum” dedi ve hükmünü sordu, İbnu Ömer (ra): “Bu ribadır” diye cevap verdi ve şu açıklamada bulundu: “borç verme işi üç şekilde cereyan eder. 1- borç vardır, bunu vermekle sadece Allah`ın rızasını düşünürsün. Karşılığında sana rıza-yı ilahi vardır. 2- borç vardır, bununla arkadaşını memnun etmek istersin. 3- borç vardır, temiz bir malla pis bir şey almak için bu borcu verirsin. İşte bu ribadır.” Adam: “Öyleyse bana ne emredersiniz, ey Ebu Abdirrahman?” diye sordu. İbnu Ömer şu açıklamada bulundu: “Akdi yırtmanı tavsiye ederim. borçlu, verdiğin miktarı aynen iade öderse alırsın, Verdiğinden daha az iade eder, sen de alırsan sevap kazanırsın. Eğer sana, daha iyi birşeyi gönül hoşluğu ile verirse, bu sana bir teşekkürdür, böylece teşekkürünü ifade ediyor demektir. Sana ayrıca, ona vade tanıdığın için sevap vardır.” Kütübi sitte hadis no: 338

Anlattığına göre, cihada giderken, yola çıkıp, halkın geçeceği yere durarak, herkese duyuracak şekilde şöyle bağırırmış: “Ey insanlar: Kimin üzerinde bir borç olduğu halde, cihada katılır ve bilirse ki, öldüğü takdirde bu borç ödenmeyecektir, hemen geri dönsün, sakın peşime takılmasın. Zira, o, bu haliyle cihadın karşılığını alamaz.” (Rezin`in ilavesidir.) Ebud Derda – Kütübi sitte hadis no: 1040

Resulullah (sav)`a namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Aleyhissalatu vesselam: “Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın!” buyurdu. Ben: “(borç) benim üzerime olsun, ey Allah`ın Resulü” dedim. “Sadakatle mi?” dedi. “Sadakatle!” dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı.” Ebu Katade – Kütübi sitte hadis no: 1940

İbnu Ömer (ra) bir miktar borç para aldı. Bunu sahibine daha iyi bir şekilde ödedi. borç veren adam: “Bu verdiğimden efdaldir (fazladır) diyerek almak istemedi. İbnu Ömer adama: “Biliyorum, ancak için bu şekilde rahat edecek” dedi. Mucahid – Kütübi sitte hadis no: 339

Borç ile ilgili hadisler  konumuzdan sonra diğer sitemizde bulunan borç ile ilgili konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Borç ile ilgili ayetler

Borç ile ilgili sözler

Borç ile ilgili deyimler ve anlamları

Borç hakkında atasözleri  ve anlamları

Borçlular için Dualar

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar