Aristoteles Sözleri

Aristoteles Sözleri

Selam dostlar, konumuzda Aristotle yada Aristo  En güzel Siyaset sözleri, aşk  ve özlü Felsefik Aristoteles sözleri, Aristoteles in sözü nedir?, Aristo ne demiş?, Aristoteles İngilizce kısa Sözleri ve anlamları, Aristo sözleri İngilizce ve Anlamları  paylaşmaya çalışacağız. Sokrates Sözleri için Konunun sonuna link verdik.

Aristoteles ya da kısaca Aristo Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gök bilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser veren filozofun sözlerinin sizler için biraraya getirmeye çalıştık. Umarız faydalı olur.

Sizler de Aristotle – Aristoteles sözleri paylaşmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


Aristoteles Sözleri  -( Aristotle – Aristo Sözleri )


İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.


Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.


Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.


İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.


Adalet önce devletten gelir.


Umut, uyanık adamın rüyasıdır.


Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.


Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar.


Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.


En Büyük Suçlar, Gerekli Olanı Değil De, Fazla Olanı Elde Etmek için işlenir.


Aristoteles resimli Sözleri
Aristoteles resimli Sözleri

Sözün En Güzeli, Söyleyenin Doğru Olarak Söylediği, Dinleyenin De Yararlandığı Sözdür.


Kişiler Başaklara Benzerler, içleri Boşken Başları Havadadır, Doldukça Eğilirler.


Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.


Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.


Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.


Aristoteles sözleri ile sizlerde bu ünlü felsefecinin düşüncelerine ortak olabilirsiniz.


Yetinmesini bilenler mutludur.


Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.


Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.


Aristo Sözleri

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.


Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.


Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.


Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.


Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.


Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.


İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.


Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.


Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.


Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.


Aristoteles Sözleri
Aristoteles Sözleri

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.


Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.


İnsanları iyi yapan yasalardır.


Umut, uyanık adamın rüyasıdır.


Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.


İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.


bütün insanların düşüneceği bir akli vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.


Umut insanı uyandıran bir rüyadır.


İnsan politik bir hayvandır.


Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.


Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.


Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.


İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.


Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.


Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.


Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.


Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.


Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.


Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.


Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.


Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.


Aristo Sözleri

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.


Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.


Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.


Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.


İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.


Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.


Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.


Bir ‘dost’ kimdir? iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.


En büyük suçlar zaruri olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.


Dost; kişinin ikinci benliğidir.


Tüm insanlar doğaları gereği bilmeyi arzular.


İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.


İsteklerine gem vuranı, düşmanlarını alt edenden daha yürekli sayarım; en çetin yengi öz yengidir de ondan.


Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.


Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.


İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.


Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.


Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.


Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.


Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.


Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.


Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.


Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.


Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.


Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.


Aristo güzel Sözleri

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.


Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.


İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.


Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.


Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.


Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim.


Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.


İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.


Yalnızlık vahşi hayvanlara yada Tanrıya mahsustur.


Aristo resimli Sözleri
Aristo resimli Sözleri

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.


Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.


Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.


Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.


Aristo Sözleri

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.


İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.


Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.


İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.


İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.


Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.


İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.


İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.


Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.


Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.


Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.


Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.Aristo sözleri İngilizce ve Anlamları

He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god.

Toplum içinde yaşama kabiliyetine sahip olmayan, ya da kendine yeterli olduğu için buna ihtiyaç duymayan biri, ya bir canavar ya da tanrı olmalı.


Educating the mind without educating the heart is no education at all.

Kalbi eğitmeden aklı eğitmek, eğitim değildir.

 Aristoteles Sözleri konumuzdan sonra diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Malik bin dinar sözleri

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar

  Sitemize abone olabilirsiniz...