Fon Müzikleri

Hayvanlar ile ilgili hadisler

Hayvanlar ile ilgili hadisler

Hayvanlar ile ilgili hadisler

Konumuzda Peygamberimizin hadisleri ışığında hayvanlar hakkında bilgiler edineceğiz. Rasulullah sav. Efendimiz yüce yaratıcımızın emirlerini tatbik etme konusunda hepimizden öndedir. Biz ümmeti olarak peygamber efendimize tabi olmaya çalışıyoruz.

Şimdi Hayvanlar ile ilgili sahih hadislere geçelim;

 

Hayvanlar ile ilgili hadisler

 Bir hadis-i şerifte Rasulullah sav. şöyle buyuruyor “Merhametlilere Rahman olan Allah merhamet eder. Siz yerde olanlara acıyın ki göktekiler de size acısın Rahm; Rahman isminden bir damardır; Her kim bağları koparmaz ilgiyi kesmezse Allah’ta onu rahmetine ulaştırır. Her kim de bağları koparırsa Allah’ta o kimseden rahmetini keser.” Müslim, Birr ve Sıla, 23; Tirmizi, Birr, 16.

Diğer bir hadis-i şerifte Rasulullah sav. şöyle buyuruyor “Yaşamakta olan her canlıyı sulamakta sevap vardır.”  Buhari, Enbiya, 54.

Hayvanlara kötü davranmanın sonucunu bildiren hadiste Rasulullah sav. “Bir kadın, bağlayıp yemek vermediği ve yer haşerelerinin yemesi için serbest bırakmadığı kedi yüzünden cehenneme girdi.” buyurmuştur. Buhari, Bed’ül-Halk 17.

Hayvanlara eziyet etmek hususunda Rasulullah sav. “İslam dini, insana işkence yapmayı yasakladığı gibi hayvanlara da eziyet etmeyi ve işkence yapmayı yasaklamıştır. Sevgili Peygamberimiz (asm), “Cenab-ı Hakk’ın haksız olarak bir serçeyi öldürenden kıyamet gününde hesap soracağını…” Nesâi, Dahâyâ, 43.

Diğer bir hadis-i şerifte Rasulullah sav. şöyle buyuruyor  “Kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını emretmiştir.” Buhari. Edebü’l-Müfred, 139.

Köpeklerin öldürülmesinin emri ve öldürmenin yasaklanması hususunda hadisler; 

İbn Ömer, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin, av köpeği veya koyun köpeği (çoban köpeği) dışındaki (tarla, bağ, bahçe ve sürüleri bekleyen çoban köpekleri gibi, köpeklerin dışında) köpeklerin öldürülmesini emretmiştir demiş, kendisine, “Ebû Hüreyre, ekini bekleyen köpeğin de bunlar dışında olduğunu söylüyor?” dediği hatırlatılınca da, “Ebû Hüreyre’nin de ekini var” karşılığını vermiştir. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, 1,1571

Câbir b. Abdullah, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, köpeklerin öldürülmesini emretti. (Biz de köpekleri öldürdük) hatta çölden gelen bir kadının köpeğini bile öldürmüştük. Daha sonra köpeklerin öldürülmesini yasakladı ve, “Hâlis (düz) siyah olanını, iki noktalı olanını öldürünüz. Çünkü o, şeytandır” buyurdu demiştir. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, 1,1572

Abdullah b. Mugaffel’den rivayet edilen hadiste: Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, köpeklerin öldürülmesini emretti. Daha sonra, ‘Halkın (bütün) köpeklerle bir sıkıntıları yok’ buyurdu ve daha sonra av köpeği ile çoban köpeğine izin verdi” demiştir. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, I,1573

İbn Ömer, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemi köpeklerin öldürülmesini emrederken işittim. Şöyle buyuruyordu: “Yılanları ve köpekleri öldürünüz. Özellikle sırtı iki beyaz çizgili ve kısa kuyruklu olanını öldürünüz. Zira bu iki kısım gözü kö-reltir (dokunur), hâmile kadına çocuğunu düşürtür.” Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 2233

Ebû Hüreyre’den yapılan rivayete göre, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Kim, ne av, ne sürü ne de tarla için olmayan bir köpeği yanında tutarsa, her gün amelinden iki kırat eksilir” buyurmuştur. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, 1,1575

NOT: Burada geçen köpeklerin ev içinde beslenen süs köpekleri olduğu kasdedilmektedir. Bilindiği gibi tüm köpeklerin derileri doğal olarak bakteri üretmekte, salyasında, etinde ve derisinde trişin denilen Kurt ve Tenia diye Tıpça, adlandırılan bağırsak parazitlerini barındırmakta olup, bu parazitler evlerde insanlar ve özellikle çocuklar için tehlike oluşturmaktadır. Mikroskop ve bakterinin bilinmediği, teknolojinin henüz gelişmediği bir dönemde, Yüce Peygamber’e bunlar, Allah cc hazretleri tarafından bildirilmiştir. Bundan dolayı Peygamber’imiz sallallâhu aleyhi ve sellem, evlerin içinde köpek beslenmesine hep karşı çıkmıştır.

Av Köpeği ile Avlanma hakkında hadisler ; 

Adiy b. Hâtim, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve selleme, “Ey Allah’ın resulü! Eğitilmiş köpekleri ava salıyorum, bana av yakalıyorlar, bunlara Besmele çekiyorum?” dedim. “Eğitilmiş köpeğini besmele çekerek saldığında yakaladığını ye” buyurdu. Kendisine, “Eğer köpekler avı öldürürlerse?” dedim. Efendimiz, “Eğitilmiş köpeklerine başka köpekler karışmadığı sürece öldürürlerse öldürsünler. Sakıncası yoktur” buyurdu. “Ok ile de avlanıyorum, onunla da avı vuruyorum?” dedim. Resûlullah, “Oku attığında avı delip geçerse, avı ye. Ancak geniş tarafı vurmuş ise onu yeme” buyurdu. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 1929

Avlanan hayvanlar ile ilgili hadisler;

Ebû Sa’lebe’den yapılan rivayete göre, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, “Okunu attın, avı bulamadın ancak daha sonra buldun, eğer kokmamış ise onu ye” buyurmuştur. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 1931

 

Eti yenmesi yasak olan ve olmayan hayvanlar ile ilgili hadisler;

Seleme b. Ekva’dan yapılan rivayete göre, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, Hayber Gazvesi dönüşünde kaynayan tencereleri gördü ve “Bu ateşler de neyin nesi?” diye sordu. “Evcil eşek eti” denilince “Tencereleri dökünüz, kırınız veya yıkayınız” buyurdu. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 1802

Ebû Hüreyre’den yapılan rivayete göre, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem: “Yırtıcı hayvanlardan azı dişli olanların yenilmesi haramdır.” buyurmuştur. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 1933

Ebû Sa’lebe, “Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, evcil eşek etini yemeyi yasakladı” demiştir. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 1936

Abdullah b. Ebû Evfâ şöyle demiştir: “Hayber Gazvesi gecelerinde açlığa tutulduk ve evcil eşekler bulduk ve onları hemen kestik. Tencereler kaynadığında Resûlullah’ın habercisi, “Tencereleri dökün ve eşek etlerinden bir şey yemeyiniz” diye seslendi. Bunun üzerine oradakilerin bir kısmı, “Resûlullah, bunu, ganimetteki beşte birlik hisse ayrılmadığından dolayı yasaklamıştır”, diğer bir kısmı da, “Hayır kesin şekilde yasakladı” dediler. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 1937

Câbir b. Abdullah’ın bildirdiğine göre, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: Hayber Gazvesi’nde evcil eşek etlerini yasaklamış, at etlerine müsaade etmiştir. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 1941

Esmâ bint Ebû Bekir, “Resûlullah sallallâhu aleyhi sellem döneminde at kesip etini yemiştik” demiştir. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 1942

İbni Ömer, bir kimsenin, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve selleme, keler (bir tür kertenkelenin büyüğü) yemeyi sordu. O da “Ben o nu ne yerim, ne de yasaklarım” buyurdu. Sahîh-i Müslim Muhtasar, II, 1943

 

Hayvanlara eziyet etmeme ile ilgili hadisler;

Câbir (r.a) bildirdiğine göre, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, yüze damga vurmayı yasaklamıştır. Sahîh-i Müslim Muhtasarı M 2116

Câbir’in bildirdiğine göre, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellemin yanından yüzüne damga vurulmuş bir eşek geçmiş. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem, “Buna damga vurana Allah lânet elsin” buyurmuştur. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 2117

İbn Abbas, “Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, yüzüne damga vurulmuş bir eşek gördü ve bunu iyi karşılamadı. Allah’a yemin olsun ki ben, yüzün en uzak yerinden başka yere damga vurmam” demiştir. Kendisi, eşeğin kalçalarına damga vurulmasını emretmiştir. Böylece hayvanların kalçalarına damga vuranların ilki olmuştur. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 2118

Ebû Hüreyre’den yapılan rivayete göre, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bir karınca, peygamberlerden birisini ısırdı, o da emir verip, karıncaların yuvasını yaktırdı. Bunun üzerine Allah Teâlâ: ‘Seni bir karınca ısırdı diye mi, beni teşbih eden ümmetlerden bir ümmeti yaktın!’ buyurdu.” Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 2241

Abdullah b. Ömer’den yapılan rivayete göre, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bir kadın, kedi yüzünden azaba uğramıştır. Kediyi ölene kadar hapsetmişti ve bu yüzden cehenneme girdi. Onu hapsettiğinde ne doyurmuş, ne su vermiş, ne de yerin haşerelerinden yemesi için salıvermişti.” Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 2242

Zararlı Hayvanlar ile ilgili hadisler;

Hz. Âişe, “Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, sırtı iki beyaz çizgili olan yılanın öldürülmesini emretti. Çünkü bu cinsler, gözü köreltir (dokunur), hâmile kadına zarar verir” demiştir. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 2232

Abdullah b. Mes’ûd şöyle demiştir: Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (Mina’da) bir mağarada iken “Mürselât sûresi” inmişti. Biz, kendisinin ağzından bu sûreyi sıcağı sıcağına alıyorduk. Derken karşımıza bir yılan çıktı. Hz. Peygamber, “Bunu öldürün!” buyurdu. Hemen üzerine atıldık, ama yılan kaçıp gitti. Bunun üzerine Resûlullah, “Allah, sizi onun şerrinden koruduğu gibi onu da sizin şerrinizden korudu” buyurdu. Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 2234

 

Hayvanlara merhamet etmeninin mükafakı ile ilgili hadis;

Ebû Hüreyre’den yapılan rivayete göre, Resûlullah sallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bir köpek, kuyu başında susuzluktan ölecek hâle gelmiş kıvranırken, İsrailoğulları’dan kötü bir kadın (fahişe) onu gördu ayakkabısını çıkarıp su doldurarak o köpeği suladı, bu yüzden mağfiret olunup bağışlandı.” Sahîh-i Miislim Muhtasarı, II, 2245

 

 

Hayvanlar ile ilgili hadisler konumuzdan sonra hayvanlar hakkındaki diğer konularımıza da aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Hayvanlar ile ilgili ayetler

Hayvanlar ile ilgili atasözleri ve anlamları

Hayvanlar ile ilgili sözler

Hayvanların en ilginç özellikleri

Hayvanlar Aleminden Bilmediklerimiz

Dünyanın en zehirli hayvanı

Dünyanın en zeki 10 hayvanı

Hz.Peygamberin (sav) hayvan sevgisi

Hayvanlarda Niçin Boynuz Vardır

HAYVANLAR HAKKINDA BİLGİ Kategorimiz

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar