Fon Müzikleri

Aile ile ilgili hadisler

Aile ile ilgili hadisler

Aile ile ilgili hadisler

Peygamber sav. Efendimizin aile hayatı ve aile ile ilgili hadislerini paylaştığımız bu konumuzu beğeneceğinizi umuyor ve nasiplenmenizi diliyoruz. Peygamber Efendimiz sav.in aile hayatı ile ilgili hadislerinde ailemize nasıl davranmamız gerektiği açık bir dille ifade edilmiştir. Ailesine güzel davranmamız gerektiği vurgulanmıştır.

Şimdi aile ile ilgili Peygamber Efendimizin hadislerine geçelim…

Aile ile ilgili hadisler

Abdullah bin Abbas (ra)’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Sizin en hayırlı olanınız, ailesine en iyi olanınızdır. Ben de ailesine en iyi olanınızım. Mace, Cilt5, Syf461, Tirmizi; Huccetü’l İslam İmam Gazali, İhya’u Ulum’id-din,  2 cilt, Çeviri: Dr Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s10.

 

Peygamber sav. Efendimiz Şöyle buyurdular;

Allah’tan korkun. Çocuklarınızın size itaatli olmalarını istediğiniz gibi siz de onların aralarında adaletle davranınız. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1 cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 13/10.

 

Rasulullah sav. Şöyle buyurdular;

Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakmamıştır. Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof Dr İbrahim Canan, 2 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s512

 

Peygamber sav. Efendimiz Şöyle buyurdular;

Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın. Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof Dr İbrahim Canan, 2 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s515

 

Peygamber sav. Efendimiz Şöyle buyurdular;

En olgun imana sahip mümin huyu en güzel ve ailesine karşı en nazik, lütufkar olanıdır. Huccetü’l İslam İmam Gazali, İhya’u Ulum’id-din, 2 cilt, Çeviri: Dr Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s105

 

Rasulullah sav. Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;

Yedi yaşındaki çocuğa namaz kılmayı öğretiniz. On yaşına vardıklarında (kılmazlarsa) cezalandırınız. Riyâzu’s-Sâlihîn, I, 339

 

Peygamber sav. Efendimiz Şöyle buyurdular;

Koca, kendi mal varlığı ve imkânlarına göre hanımının nafakasını sağlayıp her türlü ihtiyacını gidermekle yükümlüdür. Ebû Davud, Nikâh, 41

 

Ebu Hüreyre’den (ra) Rasûlullah’ın (s.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

Allah yolunda harcadığın bir dinar, bir köle azad için harcadığın bir dinar, bir yoksula tasadduk ettiğin bir dinar ve ev halkının geçimi için sarfettiğin bir dinar; bunların içinde ecir bakımından en büyüğü ailene sarfettiğin bir dinardır. Müslim rivayet etmiştir.

 

Peygamberimizin (s.a) azadlısı Ebu Abdullah -kendisine Ebu Ab-durrahman da denilir- Sevban b. Bücdüd’den (r.a) Rasûlullah’ın (s.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Bir adamın hayra harcadığı dinarın en faziletli olanı, çoluk çocuğumun geçimi için sarfettiği dinar ile Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği dinar ve Allah rızası için (çarpışan) arkadaşlarına harcadığı dinardır”. Müslim rivayet etmiştir.

 

Ummü Seleme’den (r.a) şöyle rivayet edilmiştir. “Yâ Rasûlallah Ebu Seleme’nin çocuklarına bakmamda benim için ecir var mıdır? Ben onları şöyle böyle terk etmedim, onlar benim çocuklarımdır” dedim. Peygamberimiz (sa) “Evet, onlara yaptığın yardımın ecri verilecektir” buyurdu. Buhârî ve Müslim rivayet etmişlerdir.

Aile ile ilgili hadisler
Aile ile ilgili hadisler

Sa’d bin Ebu Vakkâs’dan (ra) rivayet olunan hadiste Rasûlullah (s.a) Sa’d bin Ebu Vakkâs’a hitaben şöyle buyurmuştur:

“Allah rızası için yaptığın harcamaya karşılık sevap kazanırsın. Hatta eşinin ağzına koyduğun lokma sebebiyle bile…” Buhârî ve Müslim rivayet etmişlerdir.

 

Ebu Hüreyre’den (r.a) Rasûlullah’ın (s.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kadınlar hakkında birbirinize İyiliği tavsiye ediniz. Çünkü kadın, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri noktası üstüdür. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan onu kırarsın, kendi haline bırakırsan eğriliğini devam ettirir. Binaenaleyh kadınlara iyiliği tavsiye ediniz.” Buhârî ve Müslim rivayet etmişlerdir. 

 

Ebu Hüreyre’den (r.a) Rasûlullah’ın (s.a) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Hiçbir mü’min erkek, mü’min kadınına buğzetmesin; zira hoşlanmadığı huyları varsa buna karşılık razı kalacağı huyları da vardır. Müslim

 

Amr b. el-Ahvas el-Cuşemî’den (r.a) Nebî’nin (s.a) veda haccında Allah’a hamdu senadan ve halka öğüt verdikten sonra şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

“Dikkat ediniz! Kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar emrinizdedir. Onlardan eşlik görevinden gayri birşey istemeye hakkınız yoktur. Yalnız açık bir kötülük işlemeleri müstesna! Şayet bu işi yaparlarsa onlardan ayrı yatın ve yaralamadan onları (te’dîben) hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerine azgınlık göstermeyin.

Dikkat ediniz! Şunu biliniz ki, kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi kadınlarınızın da sizin Üzerinizde haklan vardır. Onların üzerindeki haklarınız yabancıları yatağınıza bastırmamaları ve müsadeniz olmadıkça hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmelerine izin vermemeleridir. Dikkat ediniz! Onlann sizin üzerinizdeki hakları da, onları güzel bir şekilde giydirmeniz ve yedirmenizdir”. Tirmizî rivayet etmiş ve “Hadis hasen ve sahihtir” demiştir

 

Muaviye b. Hayde’den (r.a) rivayet edilmiştir: Rasûlallah’a Bizden birinin eşinin üzerindeki hakkı nedir? diye sordum ve kendileri şöyle cevap verdiler: “Yediğin zaman ona da yedirmen, giydiğin gibi onu da giydirmen, yüzüne vurmaman, onu kötülememen ve yatağından ayrılmaya mecbur olduğunda evin dışına taşırmamandır”. Ebu Dâvud rivayet etmiştir.

 

Ebu Hüreyre’den (r.a) Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Mü’minlerin îmanca en kâmil olanı, en güzel ahlâklı olanlarıdır. Hayırlı olanınız da kadınlara karşı iyi davran anları mzdır”. Tirmizî 

 

Abdullah b. Amr el-Âs’dan (r.a) Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Dünya bir metâ’dır. Dünya metâ’ının en hayırlısı ise iyi kadındır”. Müslim

 

Ebu Mes’ud el-Bedrî’den (r.a) Nebî’nin (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Bir adam sırf Allah rızasını umarak aile halkına infak ederse bu onun hesabına sadakadır”. Buhârî ve Müslim rivayet etmişlerdir.

 

Abdullah b. Amr el-Âs’dan (r.a) Rasülullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Kişiye, nafakasını sağlamakla mükellef olduğu kimseleri ihmal etmesi, günah olarak yeter”. Ebu Dâvud ve diğerleri rivayet etmişlerdir.

 

Peygamberimiz sav. Damadı Hz. Ali ile tartışan kızı Hz. Fatıma’ya: “Kızım kocanla konuş, sıkıntını anlat, konuşmasına müsaade et, dinle ve akıllı ol! Bir kadın kocasının mâkul isteklerini yapmazsa kendisini büyük bir sıkıntıya sokmuş olur” buyurdular.

 

Aile ile ilgili hadisler konumuzdan sonra sitemizde mevcut aile ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz… Dostkelimeler.com

Aile ile ilgili ayetler için tıklayınız…

Aile ile ilgili sözleri için tıklayınız…

Aile ile ilgili atasözleri ve anlamları

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar