Evlilik ile ilgili Hadisler

featured
service

Selam Dostlarım, Konumuzda Peygamberimizin evlilikle ilgili hadisleri paylaşmaya çalışacak, kısa Evlilik ile ilgili hadisleri ile başlayarak bulabildiğimiz kadar sahih Evlilik ile ilgili hadisler sıralamaya çalışacağız. Özellikle sahih hadis kaynaklarından Kütübü Sitte evlilikle ilgili hadisler konumuzun ana kaynağı olacaktır.

Yüce Allah cc. Hazretleri insanın evlenmesini istemiş, Rasulullah sav. Efendimiz de evlenmiştir. Evlenmek Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir.

Konumuzun sonuna sitemizde bulunan evlilik ile ilgili ayetler başta olmak üzere, evlilik ile ilgili yazı, evlilik ile ilgili hikaye, evlilik ile ilgili sözler gibi konularımıza linkler verdik ki konudan daha fazla yararlanabilirsiniz. Konumuzun içerisine evlilik ile ilgili resimli hadisler koymaya çalıştık onları da sosyal medyada paylaşmanız hem bizleri sevindirir, hem de din kardeşlerimize örnek olur…

Sizler de evlilik ile ilgili hadisler paylaşmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Not : evlilik ile ilgili aşağıda sıraladığımız hadislerde kalın yazılı yerler ravi ve kaynak bilgilerini içermektedir. 

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


Evlilik ile ilgili hadisler

Peygamber Efendimiz sav.’in  Kısa Evlilik ile ilgili hadisleri


Rasulullah sav. Şöyle buyurmuştur; Size denk olan kadınlarla evleniniz. İbn Mace, Nikah 47


Rasulullah sav. Gençlerin evlenmesi konusunda şöyle buyurmuştur;

Ey gençler topluluğu, evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan alıkoyar… Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun. Buhari, Nikah 3,60 / Buhârî, Savm, 10


Peygamber sav. bir kadının neyi için evlenilir konusunda şöyle buyurmuştur;

Bir kadın ile dört sebepten dolayı evlenilir (nikahlanılır);  Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Fakat siz,dindar olanıyla evlenmeye bakınız ki, bereket bulup mesut olasınız. Tirmizi,nikah:4  / Buhârî, Nikâh, 15 /  Müslim, Radâ, 53


Sa’d b. Ebu Vakkas r.a. rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sav. Şöyle buyurdular;

Resulullah sav.;  Osman b. Mazûn’un kadınlardan ve Dünya lezzetlerinden uzak durmasına izin vermedi. Eğer Hz. Peygamber onun uzletine izin verseydi, biz husyelerimizi çıkartıp hadımlaşırdık” demiştir. Sahih-i Müslim’deki hadis no : 2488


Rasulullah sav. Şöyle buyurmuştur;

Dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse, ailenizden bir kız isterse onları evlendirin. Şayet bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar.  Tirmizi,nikah:3


Evlilik ile ilgili resimli hadisler
Evlilik ile ilgili resimli hadisler

Rasulullah sav. evlenmeyen kişiler için ise şöyle buyurmuştur;

Kendisi için evlenmek kolay olduğu halde (malı mülkü yerinde),  evlenmeyen kişi benden değildir. Beyhakî, Şuâb, VII, 338 / 5095


Rasulullah sav. evliliğin iman ile bağlantısı hakkında şu şekilde buyurmuştur;

Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur, kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun! Heysemî, IV, 252


Rasulullah sav. evliliğe yardımcı olmak hakkında şu şekilde buyurmuştur;

En fazîletli şefaatlerden (teşvik edilen amellerden) biri, evlenmek isteyen iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. İbn-i Mâce, Nikâh, 49


Rasulullah sav. evliliğin sünneti olduğunu bildiren hadiste;

Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddi imkanı varsa, hemen evlensin. Kim maddi imkan bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır. İbn-i Mâce, Nikâh, 1/1846


Yukarıdaki Hadis başka kaynaklarda şu şekildedir…

Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim.  Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131


Rasulullah sav. Efendimiz Evliliğin geciktirilmemesi hakkında;

Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenazeyi ve denk birini bulunca bekarı evlendirmeyi. Buyurmuştur.  Tirmizî, Salât, 13/171


Rasulullah sav. Efendimiz Evliliği tavsiye ettiği diğer bir hadiste;

Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler muhakkak evlensin. Buhârî, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1


evlilik ile ilgili hadisler resimli
Evlilik ile ilgili hadisler resimli

Rasulullah sav. Efendimiz düğün konusunda şöyle buyurmuştur.

Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır. Ebû Dâvud, Nikâh, 32


Rasulullah sav. düğün konusunda diğer bir hadiste şöyle buyurmuştur.

Zenginlerin dâvet edilip fakirlerin davet edilmediği düğün yemeği ne fena bir yemektir. Buhârî, Nikâh 72; Müslim, Nikâh 107. /  İbn-i Mâce, Nikâh 25


Rasulullah sav. evlilik ile ilgili hadiste şöyle buyurmuştur.

Ey insanlar! Kadınların haklarına riâyet ediniz! (koruyunuz) Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah cc.’nın emâneti olarak aldınız; onların nâmuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz.   Sahîh-i Buhârî Muhtasarı, X. 398


Rasulullah sav. evlilik ve boşanma ile ilgili hadiste şöyle buyurmuştur.

Evleniniz, boşanmayınız!.. Zira boşanma dolayısıyla Arş titrer… Ali el-Müttakî, IX, 1161/27874


Evlilik ile ilgili hadisler resimli
Evlilik ile ilgili hadisler resimli

Rasulullah sav. evlilik ile ilgili diğer hadislerinde şöyle buyurmuştur.

Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindâr olan kadındır. Müslim, Radâ, 64; Ayrıca bkz: Nesâî, Nikâh, 15; İbn-i Mâce, Nikâh, 5


Rasulullah sav. şöyle buyurdular;

Sâliha kadın, kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir, kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını, hem de nâmusunu muhafaza eder. İbn-i Mâce, Nikâh, 5/1857


Paygamber sav. şöyle buyurdular;

Kocası kendisinden râzı olarak vefat eden kadın, cennete girer.  Tirmizî, Radâ, 10; Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Nikâh, 4


Nebi sav. şöyle buyurdular;

Sahip olunan şeylerin en kıymetlisi; zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının îmanına yardımcı olan sâliha bir eştir…Tirmizî, Tefsir 9/9


Evlilik ile ilgili hadisler


Rasulullah sav. evlilik ile ilgili diğer bir müjdeli hadislerinde şöyle buyurmuştur.

Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da beraberce veya her biri kendi başına iki rekat namaz kılarlarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ve Allah’ı çok zikreden kadınlardan yazılırlar. Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, Vitir 13


Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin! Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin! Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, Vitir 13


Mü’min, Allah’a takvâdan sonra en ziyâde sâliha bir eşten hayır görür. Böylesi bir kadına emretse itaat eder. Ona baksa sevinç duyar, bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır, kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi nâmusunu korur hem de kocasının malı hususunda hayırlı ve dürüst olur. İbn-i Mâce, Nikâh, 5/1857


Rasulullah sav. hiç evlenmemiş olanların hiç evlenmemiş olanlarla evlenmesi ile ilgili hadiste şöyle buyurmuştur.

Hz. Cabir (r.a.) anlattığına göre; Evlendiğim zaman Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana: “Nasıl biriyle evlendin (dulla mı bakire ile mi?)” diye sordular. Bir dul aldım!” dedim.

Kendisiyle oynayacağın ve seninle oynayacak bir kızla evlenseydin ya, buyurdular. Buhârî, Nikâh 10; Müslim, Radâ 54, (715); Ebu Dâvud, Nikâh 3, (2048); Tirmizî, Nikâh 4, 13 (1086, 1100); Nesâî, Nikâh 6, 10 (6, 61-65).


Mugire İbnu Şu’be bir kadınla evlenmek istemişti. Resulullah sav. kendisine: Git önce onu bir gör! Zira böyle yapman, aranızdaki ülfet ve sevginin devamı için daha uygundur. buyurdular.


Rasulullah sav. evlilik ile ilgili kısa hadislerde; 

Kim Allah’a pak ve temizletilmiş olarak kavuşmak isterse hür kadınlarla evlensin. buyurdular

Dul kadın, kendi arzusunu açıkça ifade eder, bakire kızın rızası sükutundan anlaşılır. buyurdular

Allah bir kimsenin kalbine bir kadınla evlenme arzusu attığı zaman, ona bakmasında bir beis yoktur! buyurdular

Kocası kendisinden razı olduğu halde ölen her müslüman kadın Cennet’e girerbuyurdular


Evlilik ile ilgili hadis resimli
Evlilik ile ilgili hadis resimli

Evlilik ile ilgili uzun hadisler 

Enes’ten (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber’in ashabından bir gurup, onun özel olarak yaptığı iş ve ibadetlerini öğrenmek maksadıyla, zevcelerine müracaat etmişlerdi. Gerekli bilgileri aldıktan sonra, bunlardan birisi: Ben, kadınlarla evlenmeyeceğim; diğeri: Ben, et yemeyeceğim; ötekisi de: Ben döşekte uyumayacağım, diye söylendiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.) ALLAH’a hamd ve sena ettikten sonra: “Bazı kimselere ne oluyor ki, şöyle şöyle demişler. Ama ben hem namaz kılar, hem uyurum. Bazen oruç tutar bazende tutmam. Kadınlarla da evlenirim. İşte her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” Sahih-i Müslim’deki hadis no : 2487


Abdullah b. Mesûd’un (r.a.) Alkame’den rivayet ettiğine göre, Alkame şöyle dedi: Ben Mina’da Abdullah b. Mesûd ile beraber yürüyordum. Derken, Osman b. Affan Abdullah’a rastladı ve onunla konuşmaya başladı. Osman, ona: “Ey Ebu Abdurrahman! Seni genç bir hanımla evlendirsek, olur ki sana geçen zamanından gençliğinin ve kuvvetinin bir kısmını hatırlatır” dedi. Abdullah cevaben: Sen böyle söylediysen Resulüllah’da (a.s.) bize şöyle buyurmuştur: “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü (haramdan) daha çok uzaklaştırıcı, iffeti de çok daha koruyucudur. Evlilik külfetine güç yetiremeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç, şehveti kıran bir şeydir.” Sahih-i Müslim’deki hadis no : 2485


 

Evlilik ile ilgili hadis-i şerifler
Evlilik ile ilgili hadis-i şerifler


Evlilik ile ilgili hadisler konumuzdan sonra sitemizde bulunan diğer Evlilik ve boşanma ile ilgili konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz. dostkelimeler.com

Evlilik ile ilgili ayetler

Boşanma ile ilgili ayetler

Boşanma ile ilgili sözler

Evlilik ile ilgili sözler

Boşanma ile ilgili hadisler

Evlilik ile ilgili atasözleri

Evlilik yıldönümü mesajları

Boşanma ile ilgili atasözleri ve anlamları

Evlilik kader mi şeçim mi? –  Muhammed Bozdağ Yazısı

Evlilik Çiçek Gibidir – Ali Erkan KAVAKLI yazısı

Evlilik Hikayeleri 


0
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
sinir_oldum
Sinir oldum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
1
be_endim
Beğendim
Evlilik ile ilgili Hadisler

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 Yorum

 1. Selamlar

  Cevapla
 2. Çok teşekkürler

  Cevapla
 3. Çok teşekkürler. Büyük bir çalışma

  Cevapla
 4. Allah’ın Rasulune salat ve selam olsun

  Cevapla
 5. ÇOK TEŞEKKÜRLER.

  Cevapla
 6. harika tam istediğim gibi. Ellerine sağlık dostum

  Cevapla
 7. Kaynaklarının olması çok iyi oldu

  Cevapla
 8. Resimlerde harika teşekkürler

  Cevapla
 9. Ben de çok beğendim

  Cevapla
 10. harika

  Cevapla
 11. Ellerine Sağlık

  Cevapla
Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...