Müşteri bolluğu için hangi dua okunur

featured

Selam dostlar, konumuzda müşteri yağması için dua, Müşteri bolluğu için hangi dua okunur?, Dükkana bol müşteri gelmesi için hangi dua okunur?, işlerin açılması için hangi sureler okunur?,  Bol satış duası, Bol satış yapmak için Esma, Yağmur gibi müşteri YAĞDIRAN dua, Bol müşteri Duası Celcelutiye, Karınca Gibi Müşteri gelmesi için dua, TICARET Bereket Duası, EN Tesirli rızık açma duası, Müşteri Duası aramalarında sizlere yardımcı olacak şekilde paylaşmaya çalıştık.   Konunun sonuna Dua Kategorimize link verdik. Faydalı olması dileğimizdir.

Sizler de Müşteri bolluğu için dua ile ilgili paylaşım yapmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


Müşteri bolluğu için hangi dua okunur ?


Peygamberimizin Rızık Duası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hazreti Ali’ye rızık duasını öğretmiştir. Bu dua Allahümmekfini bi helalike an harmike veğnini bi fadlike ammen sivake’dir.

Anlamı; Allah’ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme’dir.


Müşteri bolluğu duası, özellikle esnafların dükkanlarında bol müşteri olması için okudukları dualardır. Müşterilerin bolluğu ve bereketli olması için okunacak çeşitli dualar mevcuttur. Bu duaların din alimleri tarafından en çok okunanı şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak. Ve eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim.

Bu duanın her sabah dükkan açılırken okunması gerekir. Düzenli ve içten okunan dualardan sonra, Allah’ın da izniyle kabul olacaktır.


Rızık Duası Nasıl Okunuşu ve Anlamı

Rızık duası, iş sahiplerinin bereketli kazanç sağlamaları için okudukları duadır. Bu duanın okunuşu ve anlamı şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi. Amin

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla. Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’


Bu dua hem müşterilerin bolluğu hem de rızıkların bereketli olması için okunabilir.

Müşteri Bolluğu için Okunabilecek Esmaül Hüsnalar Hangileridir?
Bereketli müşteriler için okunacak esmalar, Ya Fettah ve Ya Rezzak’tır. Bu ikisinin bu sırayla okunmaları gerekir. Fettah iyilik kapılarını açan, Rezzak da bol rızık veren anlamını taşır. Bu iki Esmaül Hüsnanın art arda ve 797 kez okunması gerekir. Ancak her gün bu sayıda okunursa tesirli olabilir.


Müşteri Bolluğu İçin Yapılacak Dualar

Bereket dualarının okunuşu, tercihen abdestli olarak yapılmalıdır. Abdest alınmasından sonra da, kişinin bereketi ne için istiyorsa ona niyet etmesi gerekir. Allah’ın da izniyle, içtenlikle edilen dualar kabul olacaktır.


Müşteri Bolluğu İçin İş Yerine Asılacak ve okunacak Dua ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. 

Anlamı: Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

 


Dükkânınıza gelen müşterinin artması demek, işletmenizin bereketinin de artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle her türlü bereket duası bu amaç ile okunabilmektedir. İş yerinizin bereketini arttırmak ve müşteri sayınızı sürekli çoğaltmak için şu dualardan faydalanabilirsiniz:

  • Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak. Ve eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim.

Bu duaya Rızık ve Bereket Celbi de denmektedir. Rızık ve Bereket Celbi, günde 3 kez ya da 7 kez okunmalıdır. Aynı zamanda istenirse bir kâğıda yazarak iş yerinize de asabilirsiniz. Eğer iş yerinize bu duayı asmayı düşünüyorsanız, duayı yazma işini Perşembe günü yazılmalıdır. Her duayı yazarken geçerli olacağı gibi bu duayı yazarken de misk ve safran kullanabilirsiniz.


  • Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illa hüvel melikül haggul Mübin. Ya Allah ya hayyu ya gayyum Muhammedin Resullullah sadikul va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.

Duanın günlük okunması gerekmektedir. Her gün işleriniz başlamadan evvel 7 kez okumalısınız. Bu dua da yazılarak iş yerinize asılabilecek dualar arasındadır.


  • Allahu ekberu kebira velhamdüllillahi kesira ve sübhanallahi bükraten ve esila. Ya rezzakü rizkan kesira.

Bu duayı her gün 3 kez okumalısınız ve bunu kendinize alıştırmalısınız. Bu sayede müşteri bereketiniz artar ve kazancınız bollaşır.


  • İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn.

Günde 10 kez okunan bu dua müşteriyi arttırır ve bol kazanç elde etmenize vesile olur.


Dükkanın Rızkını Artırmak İçin Dua

Dükkanınızın rızkını artırmak için dua diğer adıyla bereket duası bolluk ve bereket gelmesi için okunmaktadır. Bir çok iş yeri ve dükkanın giriş kapısının üzerinde küçük bereket duası olduğunu görebilirsiniz. Dünyadaki işlerin hayırlı olması, bol kazançlı olması için Peygamber efendimiz Vakıa suresinin okunmasını tavsiye etmiştir. İslam alemi ile Müslümanlar duaların anlam ve öneminin büyük olduğunu bilir ve her fırsatta dua etmeye çalışırlar. Rızk duasının okunuşu;

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami Enterzukanî helâlen tayyiben Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu Ve in kâne kâriben yessirhü Ve in kâne kalîlen kessirhü Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi


Hızlı Satış Yapmak İçin Dua

İş yerinin bol müşteri alması ve bol kazanç sağlaması için Allah’ın ismi Ya Fettah ve Ya Rezzak kelimelerinin yazılarak dükkana ya da iş yerine asılması gerektiği söylenir. Bu aşamada iş yeri her açılışında Besmele ile açılmalı ve dua edilmelidir. Allahın ismi Fettah ve Ya Rezzak 797 kez zikredilerek hızlı satış ve bol müşteri için dua edilir. Bu zikre devam edenlerin de hayırlı ve bol kazanç elde ettiğine inanılmaktadır.


Müşteri bolluğu için okunabilecek bir dua şu şekilde olabilir:

Allah’ım, rızık kapılarını açan ve bol müşteri veren Sensin. Benim işimde bereketli ve bol müşterili günler nasip et. İşimde başarılı olmam için yardım et. Rızık kapılarımı aç, müşteri bolluğu ver. İşimdeki zorlukları aşmama yardım et. Bana kolaylık ve başarı nasip et. İşimde dürüst ve adil olmayı, müşterilerimle iyi ilişkiler kurmayı ve onlara değer vermeyi nasip et. İşimin büyümesi ve gelişmesi için yardım et. Dualarımı kabul et, bana bol müşteri ver. Amin.


Karınca gibi müşteri yağdıran dua

Karınca Duası Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr.
Müşteri bolluğu için hangi dua okunur konumuzdan sonra sitemizde bulunan diğer  konularımıza aşağıdaki  linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Dostkelimeler.com


SİTEMİZDEKİ TÜM DUALAR için burayı kullanabilirsiniz…

Duanın Kabul Olacağı Vakitler

Seyyidü’l-istiğfar duâsı

Göz hastalıkları için okunacak dualar


3
be_endim
Beğendim
1
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
sinir_oldum
Sinir oldum
Müşteri bolluğu için hangi dua okunur

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...