Yunus Emre özlü sözleri

Yunus Emre özlü sözleri

Yunus Emre özlü sözleri

Yunus Emre’yi duymayanımız yoktur. Geçen yıllarda Yunus Emre Dizisi yayınlanmış ve çok ta beğenilerek izlenmişti. Bu sayede büyük tasavvuf şairini yakından tanımayı başardık. 

Yunus Emre Allah aşkıyla yaşayan, söylediği şiir gibi sözlerle kalplerimizi fetheden ama bazılarının söylediği bazı sözlerini anlayamadığı bir evliyadır.  

Yunus Emre, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. Hayatı hakkında çok az şey bilinen Yunus Emre‘nin, on üçüncü yüzyılın ikinci çeyreği ile on dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar Sarıköy’de yaşadığını, bazılarıysa Karamanlı olduğunu düşünür.

Şimdi Yunus’un çok değerli sözlerine kulak verelim….

Yunus Emre özlü sözleri

 

Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk’a eylediğin secde değildir.

Yunus sen bu dünyaya niye geldin, gece gündüz Hakkı zikretsin dilin.

Yol oldur ki,doğru vara,göz oldur ki, Hakkı göre, Er oldur ki,alçakta dura,yüceden bakan göz değil. 

Dağlar nice yüksek ise,yol anın üstünden geçer.

Sabır Saadeti Ebedi Kalır Sabır Kimde lse O Nasib Alır.

Eğer Bir Müminin Kalbin Kırarsan Hak`ka Eylediğin Secde Değildir. 

Aklı Olan Korkmak Gerek Nefs Elinden, Hırs Elinden. 

Eğer Hor Eğer Hürmet Kişiye Sözden Gelir.

Sofilere Sohbet Gerek,  Ahilere Ahret Gerek,  Mecnunlara Leyla Gerek,  Bana Seni Gerek Seni. 

Nefstir Seni Yolda Koyan Yolda Kalır Nefse Uyan. 

Beni Bende Demen Bende Değilem Bir Ben Vardır Bende Benden içeri. 

Sevelim Sevilelim Bu Dünya Kimseye Kalmaz.

Kasdım Budur şehre Varam Feryâdu  Figan Koparam!

Zehir ile Pişen Aşı Yemeğe Kim Gelir.

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasib alır.

Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz.

Yunus Emre özlü sözleri devam ediyor…..

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola agulu asi bal ile yağ ede bir söz.

Eğer, ilerde birgün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahi dinmez.

Maharet güzeli görebilmektir,sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir..

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır..

Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum ; bana seni gerek seni.

Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

Ey hayat ırmağından şu içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzu halimi yazmaya kimi mahrem kılayım?

Hoştur bana senden gelen.

ya gonca gül, yahut diken.

ya hayattır, yahut kefen.

Nârin da hoş, nurun da hoş.

kahrın da hoş, lütfun da hoş.

 

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.

Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok.

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Ete kemiğe büründü, yunus deyu göründü.

Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.

Aşk aşıkı sır eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder.

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen asi yemeğe kim gelir.

Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.

Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.

Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?

Çiçeklerle hoş geçin, dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek;Yolu incitme gönül.

Yunus Emre özlü sözleri devam ediyor…..

İşitin ey yarenler! Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misal-i taşa benzer.

Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.

Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir.

Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır.

Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü Yaratılmışı hoş gördük Yaratandan ötürü.

Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü.

Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Miskin Adem oğlanı, nefse zebun olmuştur. Hayvan canavar gibi, otlamağa kalmıştır.

Yunus sözi alimden, zinhar olma zalimden, korkadurın ölümden, cümle doğan ölmüştür.

Sabır saadeti ebedi kalır Sabır kimde ise o nasib alır.

Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne söylerler ne bir haber verirler.

Zulum ile abad olanın akıbeti berbad olur.

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.

Bir avuç toprak, biraz da suyum ben… Neyimle övüneyim, işte buyum ben…

Edebim elvermez edepsizlik edene, Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene…

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler.

Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun.

Yunus Emre özlü sözleri devam ediyor…..

Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır.

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Üzenlerin üzüldüğü vakit de gelir.

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola agulu asi bal ile yağ ede bir söz.

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen asi yemeğe kim gelir.

Durulduğu zamanları olur insanın, yorulduğu zamanlar olduğu gibi, ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır.

Bölüşerek tok oluruz. Bölünerek yok oluruz.

Akıl bir kişidir, Allah’a bakar.Uyarsan akla uy, ol buhl’ı (cimriliği) yakar.

Akıl, adl (adalet) ıssı (sahibi) bir ulu kişidir. Medet etmek sana onun işidir.

Ben sevdiğimi demez isem, sevmek derdi boğar beni.

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Çalab’ın dünyasında Yüz bin dürlü sevgi var;Biri Rahmân-ı Rahîm Biri şeytan-ı racîm.

 

Konumuza Bir Yunus Şiiri ile son verelim…

Gel gör beni aşk neyledi – Baştan Ayağa Yareyim ( Gel gör beni aşk neyledi )

Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilim ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Mecnun oluben yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanır melul olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Aşkın beni mest eyledi
Aldı gönküm hasteyledi
Öldürmeğe kast eyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Akan sulayın çağlarım
Dertli yüreğim dağlarım
Yarim için ben ağlarım
Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı, gözlerim yaş
Bağrım pare, ciğerim baş
Halden bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinden avareyim
Gel gör beni aşk neyledi

 

Yunus Emre özlü sözleri konumuzdan sonra sitemizdeki diğer Yunus Emre ile ilgili konulara aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz…. Semih YAŞAR

Yunus EMRE Şiirleri  sitemizdeki 100’e yakın yunus emre şiirlerini okumak için tıklayınız….

Gel gör beni aşk neyledi – Yunus Emre

Yunus Emre Çizgi Sinema

Yunus Emre sözleri

Yunus Emre özlü sözleri

Eski sitemizdeki yorumlar…

elmas   –   18.12.2012
  gercekten guzel bır sıte.
 

  BAŞAK ARl 6-F   –   03.11.2011
  Bencede  

  ibrahim can ünal 7-G   –   25.10.2011
  ne ararsan var  

  ibrahim can ünal 7-G   –   25.10.2011
  bencede  

  Zeynur Yılmaz 6/a   –   20.09.2011
  harika bir sitee  

 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar