Mevlana Halid Bağdadi vasiyeti

Mevlana Halid Bağdadi vasiyeti

Mevlana Halid Bağdadi vasiyeti

İsmi Hâlid’dir. On sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın başında Irak ve Şam’da yetişmiş büyük velîlerden. İnsanlara hak yolu göstererek hakîki saâdete, kurtuluşa kavuşturan ve Silsile-i aliyye adı verilen âlimler ve velîler zincirinin yirmi dokuzuncusudur. Asrının müceddidi idi. Babasının ismi Ahmed’dir. İsmi Hâlid, lakabı Ziyâüddîn’dir. Bağdâdî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası hazret-i Osman’ın, annesi ise hazret-i Ali’nin soyundandır. Bu sebeple Osmânî diye de anılmaktadır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî diye meşhûr olmuştur. 1778 (H.1192) senesinde Bağdât’ın kuzeyindeki Şehrezur kasabasında doğdu. 1826 (H.1242) senesinde Şam’da vefat etti. Kabri Şam’ın kuzeyinde, Kâsiyun Dağı eteğindeki kabristanda bulunan türbesindedir. Sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

Mevlana Halid Bağdadi vasiyeti ne geçelim hemen….

Sana Allah’dan korkmayı, O’na itaat etmeyi, insanlara eza vermemeyi tavsiye ederim. Buna özellikle Haremeyn-i şerifeynde dikkat edesin. Herkes seni gıybet etse bile sen kimseyi gıybet etme.

Nefsin için kimseden dünya malı alma. Ancak şerefinin müsaade ettiğini al. Onu da hayır yolunda sarfet. Mü’min kardeşlerin aç iken, yoksul iken onu nefsinin arzuları için harcama. Kimseyi hor görme. Kendini kimseden üstün görme.

Kalbî ve bedenî ibadetlere yönel. Ömrünü bu şekilde geçir. Niyet, ibadetlerin ruhu olması sebebiyle bu hususta çok kusur ettiğin için şimdiye kadar hiçbir hayırlı iş yapmadım diye kabul et. Çünkü ihlâs olmadan niyet sahih olmaz. Senin büyüğünde ihlâs olmazsa sende de olmayacağı aşikardır. Vallahi ben dünyaya ayak bastığım günden beri hayırlı bir amel işlemedim. Sen beni kendinden hayırlı zannediyorsun. Her hayırda kendini iflas etmiş saymamak cehaletin son haddidir. Kendini iflas etmiş kabul ettiğin vakit artık ümid kesme. Çünkü Allah Teâlâ’nın fazi u ihsanı bir kulun ins ü cinnin ibâdetini yapmasından hayırlıdır. Âyet-i kerimede: “Ancak Allah’ın fazlı ve rahmetiyle, işte bununla sevinsinler. Bu, onların topladıkları şeylerden hayırlıdır. buyurulmuştur.

İbn-i Abbas radıyallahu anhüma “topladıkları” mânâsına gelen kelimeyi “kazandıkları” şeklinde tefsir etti.
Akılları şeytanın elinde oyuncak olan kimseler gibi, Allah’ın rahmeti, sizleri ibadeti terketmeye sevketmesin.

Kalb zikrine devam et. Yolda giderken de olsa onu bırakma.

Her işinde Allah’ın kuvvet ve kudretine sığın. Sâdât-ı kiram hazarâtının rûhâniyetlerin’den istimdad et.

Âlimlere ve Kur’ân hafızlarına hürmet et. Gücün yettiği kadar Kur’an okumakla meşgul ol.

En fazla fıkıh ilmiyle meşgul ol. Kalb huzurun bu işle kesilmesin. Eğer birini diğerine perde yaparsan meşreb darlığı içindesin demektir.

Hükümet adamlarının işlerine karışma. Senden kendileri için istemişler bile olsa yine ihtiyatlı ol. Müslümanların başındaki adamlar ve yardımcıları için iyiliklerine ve ıslah olmalarına dua et.

Allah’a, müslümanların kâfirlere ve bid’atçılara galib gelmesi için dua et.

Kendini terket. Hayra bütün gücünü sarfet.

Mevcudlarla kanaat et. Makam-ı Mahmud sahibinin sünnetine sımsıkı sarıl.

Allah’ın ebedler boyu salat ü selamı O’ha, âl ü ashabına olsun. Hamd, âlemlerin rabbı Allah’a mahsusdur.

Nafile namazlardan teheccüd, işrak, kuşluk ve evvabin namazlarına devam et.

Daima abdestli gez.

Mevlana Halid Bağdadi vasiyeti konumuzdan sonra Mevlana Halid hazretleriyle ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşıp faydalanabilirsiniz. Semih YAŞAR

Mevlânâ Hâlîd-i Bağdâdî Sözleri

Mevlana Halid’den (k.s) Nasihatler

 Mevlana´nın oğluna öğüdü

Veysel Karani Hz. Nasihat

Malik Bin Dinar Nasihati

Mevlana Halid Bağdadi vasiyeti

Lokman Hekimin oğluna nasihatleri

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar