Fon Müzikleri

Fakirlik ile ilgili hadisler

Fakirlik ile ilgili hadisler

Konumuzda Peygamber sav. Efendimizden Fakirlik ile ilgili hadisler paylaşmaya çalışacağız. Rasullullah sav. Efendimiz yoksullukla ilgili hadislerinde neler buyurmaktadır. Yoksullara nasıl yardım yapılmalıdır. Fakirlere yardımla ilgili hadisler konumuzda yer alan sahih hadislerdir. Kaynakları hadislerin sonunda yazmaktadır.

Konumuzun sonuna koyduğumuz fakirlik ile ilgili diğer başlıklarımız ve fakirlik hikayeleri ile konu hakkında daha kapsamlı araştırmalar yapabilirsiniz. www.dostkelimeler.com

Fakirlik ile ilgili hadisler – Yoksullukla ilgili hadisler

Rasullullah sav. Efendimiz şöyle buyurmuştur; Fakirler, cennete zenginlerden yarım gün önce, yani (dünya hesabıyla) beş yüz sene önce girerler. Tirmizî, Zühd, 37

Diğer bir rivayette Rasullullah sav. Efendimiz şöyle buyurmuştur;  Fakir müminlerin zengin müminlerden kırk yıl önce cennete girecekler. Mecmau’z-zevaid, 8/105.

Peygamber sav. Efendimiz şöyle buyurmuştur; Cennetin kapısında durup baktım. Bir de gördüm ki, içeri girenlerin çoğu yoksullardı. Zenginler ise hesap vermek için alıkonulmuştu. Ayrıca onlardan cehennemlik olanların da cehenneme sevkedilmeleri emrolunmuştu. Buhârî, Rikâk, 51, Müslim, Zikir, 93

Rasullullah sav. Efendimiz şöyle buyurmuştur; Fakirlikten, kıtlıktan, zilletten, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan Allah cc’ya sığının! Nesâî, İstiâze, 14

Rasullullah sav. Efendimiz şöyle buyurmuştur; Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim üç haslet vardır; iyi belleyiniz! Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah cc. şerefini arttırır. Dilenme kapısını açan kimseye Allah cc., fakirlik kapısını açar…” Tirmizî, Zühd, 17

Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem: (Kurban bayramı hutbesinde) “Sizden her kim kurban keserse (Bayramın) üçüncü (gece) sinden sonra evinde kurban etinden bir şey bulunduğu halde sabahlamasın” buyurdu. Ertesi sene hulûl edince Ashâb: Yâ Resûla`llah! (Kurban etini) geçen sene yaptığımız gibi mi dağıtacağız? Diye sordular. Resûl-i Ekrem şöyle cevab verdi; bu yıl (kendiniz) yiyiniz, (misafirlere, fukaraya) yediriniz, (âilenize) azık da ediniz. Çünkü geçen sene halk arasında geçim zorluğu vardı. İstedim ki (fakir) halka yardımda bulunasınız. Seleme İbn-i Ekva – Sahihi buhari hadis no: 1886

Rivâyete göre, İbn-i Ömer berâber yemek üzere sofrasına bir fakir getirilmedikçe yemek yemezdi. Yine böyle bir gün birisi İbn-i Ömer`in sofrasına getirildi, onunla beraber yedi. Fakat adam çok yedi. Bunun üzerine İbn-i Ömer hizmetcisine: Bu adamı bir daha yanıma koyma, Çünkü ben Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: “Mümin bir midesine koymak için yer. Kafir ise karnındaki yedi bağırsağını doldurmak (karnını şişirmek) için yer” buyurduğunu işittim, demiştir. Abdullâh b. Ömer – Sahihi buhari hadis no:1851

Rasullullah sav. Efendimiz; Veren el alan elden üstündür. buyurmuştur. Müslim, Zekât, 106

 

Biz bir defa Nebî sallallahu aleyhi ve sellem`in huzûrunda otururken birisi geldi. Ve: – Yâ Resûlallah! Öldüm, diye hâlinden yanıktı. Resûlullah: – Sana ne oldu ki? diye sordu. O kimse: – Yâ Resûlallah oruçlu iken zevceme yaklaştım, cevâbında bulundu. Resûlullah: – Âzâd edecek bir köle bulabilir misin? buyurdu. Sâil: – Bulamam, dedi. Resûlullah: – Öyle ise iki ay zincirleme oruç tutmağa gücün yeter mi? diye sordu. Sâil: – Gücüm yetmez. (Hem ben bu felâkete oruç yüzünden uğramadım mı? dedi. Resûlullah: – Altmış yoksulu doyurmak yolunu da bulamaz mısın? buyurdu. Sâil: – Hayır, bulamam, dedi.

Ve Ebû Hüreyre`nin rivâyetine göre huzûr-ı Risâlet`te tevakkuf etti. Biz de ne olacağına intizâr etmekte iken Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e içi hurma ile dolu ve râvînin “Miktel” dediği (15 sâ` istîâb eden) bir zenbil getirildi. Resûlullah: – Hani sâil (sual eden) nerededir? buyurdu. Sâil: – Benim, diye (ayağa kalktı) Resûlulah: – Bu hurmayı al, yoksullara sadaka et! buyurdu. Sâil: – Benden fakîr bir yoksulamı vereceğim yâ Resûlallah! Allah`a yemîn ederim ki, Medîne`nin kara taşlı iki nahiyesi arasında benim âilemden daha fakir bir âile yoktur, dedi. Bunun üzerine Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem dişleri görülünceye kadar güldü. Sonra da sâile: – Haydi bu hurmayı (al,) âilene yedir! buyurdu. Ebu Hureyre – Sahihi buhari 918 nolu hadis

 

Rasullullah sav. Efendimiz şöyle buyurmuştur; “Allah Teâlâ kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, yüzlerine bile bakmaz; üstelik onlar korkunç bir azâba uğrarlar. Bunlar; zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir.” Müslim, Îmân, 172

Resûl-i Ekrem buyurmuştur ki: Halk için elbette bir zaman gelecektir ki, o sırada bir adam altın sadakasiyle (taraf taraf) dolaşacak da sonra elinden sadakasını alacak bir fakîr bulamıyacaktır. Yine o sırada (masâib-i harbiye ile) erkeklerin azlığından ve kadınların çokluğundan nâşî (hâmîsiz) kırk kadının (düşmandan korkarak) bir erkeğin himâyesine sığındıkları görülecektir. Ebû Mûsâ el-Eşarî – Sahihi buhari hadis no: 697

Bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in yanından zengin birisi geçmişti. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: – Bu zengin kişi hakkında ne dersiniz? diye onu tezkiye etmişti. Meclisde hazır bulunanlar da: – Bu kimse bir kadının izdivâcına tâlib olsa nikâh olunmağa, birisi hakkında şefâat ve tavsiye ederse şafâati kabul edilmeye, bir mütâlâada bulunsa sözü dinlenmeye lâyık bir kimsedir, diye şahâdet ettiler. Sehl İbn-i Sa`d der ki Sonra Resûlullah sükût etti. Bu sırada müslüman fakirlerinden birisi geçti. Bu def`a da Resûlullah: – Bu fakir kişi hakkında ne dersiniz? diye sordu. Orada bulunanlar: – Bu kimse de bir kadının nikâhına tâlib olsa nikâh olunmağa, birisi hakkında şefâat ederse şefâati kabûl olunmağa, bir rey beyân ederse sözü dinlenmeye lâyık bir kimse değildir, dediler. Bunun üzerine Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: – Bu fakir yok mu, öbür zengin gibi dünyâ dolusu insandan hayırlıdır, buyurdu. Sehl b. Sad – Sahihi Buhari hadis no : 1794

Rasullullah sav. Efendimiz fakirlik konusunda şöyle dualar etmiştir; 

“…Allah’ım, ben zayıfım, beni güçlendir, zelilim beni izzetli kıl, fakirim bana rızık ver. Hâkim, I, 708

“Fakirlik fitnesinin şerrinden Allah cc’ya sığınırım.” Nesâî, İstiâze, 17

 

 

Fakirlik ile ilgili hadisler konumuzdan sonra sitemizde mevcut fakirlik ve zenginlik ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz.  www.dostkelimeler.com

Fakirlik ile ilgili sözler

Fakirlik ile ilgili ayetler

Fakirlik ile ilgili atasözleri

Fakirlik ile ilgili bir hikaye  – Fakir ve kör

Zenginlik ile ilgili sözler

Zenginlik ile ilgili ayetler

Zenginlik ile ilgili hadisler

Zenginlik ile ilgili atasözleri ve deyimler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar