Fakirlik ile ilgili ayetler

Fakirlik ile ilgili ayetler

Konumuzda Yüce yaratıcımız Allah cc. Hazretlerinin yüce kitabı Kur’an- Kerimde bulunan Fakirlik ile ilgili ayetler  – Yoksulluk ile ilgili ayetler paylaşmaya çalışacağız.

Yüce Allah cc. her canlının rızkını ayrı yaratmıştır. Yüce Allah cc Rezzak’tır. Rızık ihsan edici, tekrar tekrar, bol bol rızık verendir. Fakirlik en zor imtihanlardan biri olması sebebiyle fakirliğe şikayetsiz dayananlara büyük bir mükafat verilecektir. Ahirette hesapları kolay olacaktır.

Konumuzun sonuna fakirlik ve zenginlik konularında sitemizde bulunan diğer başlıklara linkler verdik ki o konularımızdan ve fakirlik hikayeleri konularımızdan yararlanalım.   www.dostkelimeler.com

 

Fakirlik ile ilgili ayetler

Yoksulu doyurmaya önayak olmaz. Maun suresi 3.ayet meali

Dilenciyi de sakın azarlama. Duha suresi  10.ayet meali

Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Duha suresi  8.ayet meali

Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Fecr suresi  18.ayet meali

Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip te) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Meariç suresi 24- 25.ayet mealleri

Yoksula yedirmeye teşvik etmiyordu. Hakka suresi 34.ayet meali

Bir de göç eden fakirlere aittir ki yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır, Allah cc’nın lütuf ve rızasını ararlar; Allah cc’ya ve Rasulüne yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır. Haşr suresi 8.ayet meali

Allah cc’nın o kent halkından, Rasulüne verdiği ganimetler, Allah cc’ya, Rasul’e, ona akrabalığı bulunanlara, yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah cc’dan korkun. Çünkü Allah’ın azabı şiddetlidir. Haşr suresi 7.ayet meali

Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı. Zariyet suresi 19.ayet meali

Kurtuluşa erecek olan kişileri Yüce Allah cc şöyle açıklamaktadır:

O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula da, yolcuya da… Bu, Allah cc’nın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Kurtuluşa erecek olanlar da işte bunlardır. Rum suresi 38.ayet meali

Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah cc kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah cc, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. Nur suresi 32.ayet meali

İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah cc yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah cc’nın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? O Allah cc. Gafur’dur, mağfiret edendir ve Rahîm’dir, rahmet edendir. Nur suresi 22.ayet meali

Ta ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar; Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken Allah cc.’nın adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun. Hacc suresi 28.ayet meali

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. İsra suresi 26.ayet meali

Sadakalar ancak şunlar içindir: Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, müellefe-i kulûb (kalbleri İslâm’a ısındırılacak kişiler), köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar. Allah tarafından böyle farz kılındı. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe suresi 60.ayet meali

Ey iman edenler! Müşrikler bir pisliktirler. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız Allah sizi dilediğinde lütuf ve ihsanıyla zenginleştirecektir. Allah gerçekten alîmdir, hakîmdir. Tevbe suresi 28. ayet meali

Yüce Allah cc.’nın Fakirlik korkusuyla çocukları öldürmeyin diye emrettiği ayetler : 

Bir de geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, onlara da, size de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek, çok büyük bir suçtur. İsra suresi 31.ayet meali

De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah cc. size bunları emretti. Enam suresi 151.ayet meali

Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. Nisa suresi 36.ayet meali

Fakirlik ile ilgili ayetler resimli
Fakirlik ile ilgili ayetler resimli

Miras taksimi sırasında akrabalar, öksüzler, yoksullar orada bulunurlarsa, onlara da bir şeyler verin ve onlara güzelce sözler söyleyerek gönüllerini alın. Nisa Suresi 8.ayet meali

Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. “Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar” endişesiyle onları israf ederek, tez elden yemeyin. Zengin olan, onların malını yemekten çekinsin. Fakir olan ise, meşrû sûrette yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, bunu şahitler karşısında yapın. Hesap görücü olarak Allah yeter. Nisa Suresi 6.ayet meali

Sadakaları kimlere vermeliyiz hakkında ayet : 

Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremezler. Utangaç olduklarından dolayı, bilmeyenler, onları zengin sanırlar. Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden birşey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız, şüphe yok ki, Allah onu bilir. Bakara suresi273.ayet meali

Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından birtakım vaatlerde bulunuyor. Allah cc’nın lütfu geniştir. O Alimdir, herşeyi bilendir. Bakara suresi 268.ayet meali

Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız herhalde Allah onu bilir. Bakara suresi 215.ayet meali

Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Bir de andlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır. Bakara suresi 177.ayet meali

 

Fakirlik ile ilgili ayetler konumuzdan sonra sitemizde mevcut fakirlik ve zenginlik ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz.  www.dostkelimeler.com

Fakirlik ile ilgili sözler

Fakirlik ile ilgili hadisler

Fakirlik ile ilgili atasözleri

Fakirlik ile ilgili bir hikaye  – Fakir ve kör

Zenginlik ile ilgili sözler

Zenginlik ile ilgili ayetler

Zenginlik ile ilgili hadisler

Zenginlik ile ilgili atasözleri ve deyimler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar