Kur´an daki Sırasına Göre Sureler

Kur´an daki Sırasına Göre Sureler

Kuran ı kerimde sürelerin sıralaması, cüzü, ayet sayısı ve sayfa numarası

Kur’an’daki Sırasına Göre Sûreler

S. NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA
1 Fâtiha 7 1 0
2 Bakara(*) 286 1 1
3 Âl-i İmrân(*) 200 3 49
4 Nisâ(*) 176 4 76
5 Mâide(*) 120 6 105
6 En’âm 165 7 127
7 A’râf 206 8 150
8 Enfâl(*) 75 9 176
9 Tevbe(*) 129 10 186
10 Yûnus 109 11 207
11 Hûd 123 11 220
12 Yûsuf 111 12 234
13 Ra’d 43 12 248
14 İbrahim 52 13 254
15 Hicr 99 14 261
16 Nahl 128 14 268
17 İsrâ 111 15 281
18 Kehf 110 15 292
19 Meryem 98 16 304
20 Tâ-Hâ 135 16 311
21 Enbiyâ 112 17 321
22 Hac(*) 78 17 331
23 Mü’minûn 118 18 341
24 Nûr(*) 64 18 349
25 Furkân 77 18 358
26 Şu’arâ 227 19 366
27 Neml 93 19 376
28 Kasas 88 20 384
29 Ankebût 69 20 395
30 Rûm 60 21 403
31 Lokman 34 21 410
32 Secde 30 21 414
33 Ahzâb(*) 73 21 417
34 Sebe’ 54 22 427
35 Fâtır 45 22 433
36 Yâsîn 83 22 439
37 Sâffât 182 23 445
38 Sâd 88 23 452
39 Zümer 75 23 457
40 Mü’min 85 24 466
41 Fussilet 54 24 476
42 Şûrâ 53 25 482
43 Zuhruf 89 25 488
44 Duhân 59 25 495
45 Câsiye 37 25 498
46 Ahkâf 35 26 501
47 Muhammed(*) 38 26 506
48 Fetih(*) 29 26 510
49 Hucurât(*) 18 26 514
50 Kâf 45 26 517
51 Zâriyât 60 26 519
52 Tûr 49 27 522
53 Necm 62 27 525
54 Kamer 55 27 527
55 Rahmân 78 27 530
56 Vâkı’a 96 27 533
57 Hadîd(*) 29 27 536
58 Mücâdele(*) 22 28 541
59 Haşr(*) 24 28 544
60 Mümtehine(*) 13 28 548
61 Saff(*) 14 28 550
62 Cum’a(*) 11 28 552
63 Münâfikûn(*) 11 28 553
64 Teğâbun(*) 18 28 555
65 Talâk(*) 12 28 557
66 Tahrîm(*) 12 28 559
67 Mülk 30 29 561
68 Kalem 52 29 563
69 Hâkka 52 29 565
70 Me’âric 44 29 567
71 Nûh 28 29 569
72 Cin 28 29 571
73 Müzzemmil 20 29 573
74 Müddessir 56 29 574
75 Kıyâme 40 29 576
76 İnsan(*) 31 29 577
77 Mürselât 50 29 579
78 Nebe’ 40 30 581
79 Nâzi’ât 46 30 582
80 Abese 42 30 584
81 Tekvîr 29 30 585
82 İnfitâr 19 30 586
83 Mutaffifîn 36 30 587
84 İnşikâk 25 30 588
85 Bürûc 22 30 589
86 Târık 17 30 590
87 A’lâ 19 30 591
88 Gâşiye 26 30 591
89 Fecr 30 30 592
90 Beled 20 30 593
91 Şems 15 30 594
92 Leyl 21 30 595
93 Duhâ 11 30 595
94 İnşirâh 8 30 596
95 Tîn 8 30 596
96 Alak 19 30 597
97 Kadr 5 30 598
98 Beyyine(*) 8 30 598
99 Zilzâl(*) 8 30 599
100 Âdiyât 11 30 599
101 Kâri’a 11 30 600
102 Tekâsür 8 30 600
103 Asr 3 30 601
104 Hümeze 9 30 601
105 Fil 5 30 601
106 Kureyş 4 30 602
107 Mâ’ûn 7 30 602
108 Kevser 3 30 602
109 Kâfirûn 6 30 603
110 Nasr(*) 3 30 603
111 Tebbet 5 30 603
112 İhlâs 4 30 604
113 Felâk(*) 5 30 604
114 Nâs(*) 6 30 604

Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar