Kul hakkı ile ilgili Hadisler 20 tane

Kul hakkı ile ilgili Hadisler 20 tane

Selam Dostlarım; Konumuzda Peygamber Sav. Efendimizden Kul hakkı ile ilgili hadisler 20 tane, kul hakkı ile ilgili hadisler arapça türkçe, Haksızlık ile ilgili hadisler, Benim yanıma her şey ile gelin affederim Fakat kul hakkı ile gelmeyin, onu ben değil, kulum affeder., Kul hakkı ile ilgili ayet ve hadisler, Kul hakkı ile ilgili hadisler kısaca aramalarında sizlere yardımcı olacak şekilde paylaşmaya çalıştık. Kul Hakkı ile ilgili ayetler ve sözler için konunun sonuna linkler verdik.

Sizler de Kul hakkı ile ilgili hadisler paylaşmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Not : :Kul hakkı ile ilgili aşağıda sıraladığımız hadislerde kalın yazılı yerler ravi ve kaynak bilgilerini içermektedir. 

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


Kul hakkı ile ilgili Hadisler 20 tane


Rasulullah Sav. Efendimiz şöyle buyurdular;  Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin. Çünkü (kıyamet günü) dirhem de geçmez dinar da. Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevapları alınır o adama yüklenir. Eğer sevapları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir. Buhari, Rikak, 48


Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’tan rivayet edilen hadiste; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İflas eden kimdir biliyor musunuz?”

Sahabeler:

−Ey Allah’ın Rasulü! Bize göre iflas eden, parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Benim ümmetimden iflas eden kişi, kıyamet günü kıldığı namazıyla tuttuğu orucuyla ve verdiği zekâtıyla getirilir ve aynı zamanda işlediği günahlardan; sövdüğü, zina isnadında bulunduğu, haksız yere mal yediği, haksız yere kan akıttığı ve ona buna vurduğu şerlerde ortaya konacaktır. Böylece o kişi yaptıklarının hesabını vermeye başlar ve yaptığı kötülüklere karşılık iyilikleri verilir. İyilikleri bitince de hakkını aldığı kişinin günahlarını almaya başlar. Sonucunda da cezasını ateşle çekmek üzere cehenneme atılacaktır. İşte iflas eden bu kişidir!”  Müslim 2581/59


Resulullah (sav) Hz. Muaz (ra)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: 

“Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah’a ibadet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir.” [Buhari, Zekat 1, 41, Sadaka 1, 63, Mezalim 9, Megazi 60, Tevhid 1; Müslim, İman 31, (19); Tirmizi, Zekat 6, (625); Ebu Davud, Zekat 4, (1584); Nesai, Zekat 46, (5, 55)]


Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’tan rivayet edilen hadiste; Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Kıyamet gününde hakları mutlaka sahiplerine vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas (hakkı) alınacaktır! Müslim 2582/60


Rasulullah (sav) Efendimiz Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) ‘tan rivayetle şöyle buyurdu: 

“Kimin yanında kardeşinden haksız olarak alınmış bir şey varsa, bundan dolayı hak sahibiyle helalleşsin! Ahirette hiç bir dinar ve dirhem yoktur! Kardeşinin hakkı için kendi sevaplarından alınmadan önce dünyada iken onunla helalleşsin! Ahirette zalimin (haksız yere aldığı şeyi) hakkı karşılayacak sevabı bulunmazsa kardeşinin kötülükleri (günahları) alınır ve o zalimin üzerine atılır. Buhari 6447, Ahmed bin Hanbel Müsned 9621, 10578, Begavi 3978


Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“…Sonra Allah-u Teâlâ yakındakilerin işittiği gibi uzakta bulunanların da işitebileceği gibi onlara şöyle seslenir:

−Deyyân, hesaba çekici benim, Melik benim. Kendisinde cennet ehlinden birinin hakkı olan cehennemlik kimse kısas olunmadan cehenneme giremez ve kendisinde cehennemliklerden birinin bir tokat ile de olsa hakkı bulunan cennetlik kimse de kısas olunmadan cennete giremez!”

Ahmed bin Hanbel Müsned 16138, Terğib ve Terhib 7/127


Resulullah (sav) ‘den rivayet edilen hadiste; Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin! Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları buna yüklenir. Buhari


Ebu Katade (Radiyallahu Anh) rivayet edilen hadiste; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gün, sahabelerin arasında ayağa kalktı ve onlara hitaben şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, Allah’ın Yolunda Cihad ve Allah’a iman amellerin en faziletlisidir.”

Bunun üzerine biri kalkıp:

−Ya Rasulallah! Eğer Allah’ı Yolunda öldürülürsem günahlarım benden silinir mi, bu hususta ki görüşün nedir? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:

−“Eğer sabredici, ecrini sadece Allah’tan umarak savaşır, ileri atılıcı ve geri kaçıcı olmadan Allah’ın Yolunda öldürülürsen evet.”

Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o kimseye şöyle buyurdu:

−“Nasıl dedin?”

O kimse:

−Eğer Allah’ın Yolunda öldürülürsem günahlarım benden silinir mi, bu hususta ki görüşün nedir? dedi. Rasulullah ona (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Eğer sabredici, ecrini sadece Allah’tan umarak savaşır, ileri atılıcı ve geri kaçıcı olmadan Allah’ın Yolunda öldürülürsen evet. Ancak kul borcu (hakkı) müstesnadır! Bunu bana Cebrail söyledi.” Müslim 1885/117Peygamber sav.’den  rivayet edilen hadislerde, Kul hakkı ile ilgili hadisler kısaca;

Şehidin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teâlâ mağfiret eder. Müslim, İmâre, 119


Bir kısım insanlar, Allah’ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Hâlbuki bu, kıyamet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değil. Buhârî, Humus, 7


Sizler, önceki kavimleri helâk eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız! Tirmizî, Büyû, 9/1217


Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, Cennete girer.  Nesai


Kıyamette bir münadi “Ecri Allah’ın üzerinde olan ayrılsın, Cennete girsin” der. “Bunlar kim?” diye sorulunca, münadi, “İnsanları affedenlerdir” der. Birçok kişi hesaba çekilmeden Cennete girer. İ. Ebiddünya


Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Buharî, Müslim


Arkadaşınızın bir şeyini ciddi olarak da, şaka olarak da almayın! Tirmizi


Kul hakkı, müminin ayıbı, kusurudur. Ebu Nuaym


Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Buharî, MüslimAişe (Radiyallahu Anha)’dan rivayet edilen hadiste; Rasulullah Sav. şöyle buyurdu:

“Allah katında divanlar (amel defterleri) üç tanedir. Birinci divanı Allah yüklenip önem vermez. İkinci divandan Allah bir şeyi terk etmez (yani onda ne yazılı ise onu uygular). Üçüncü divan ise, Allah onu bağışlamaz. Allah’ın (içerisindekini) bağışlamayacağı divana gelince; Allah’a şirk koşmaktır. Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır:

“Kim Allah’a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır.” Allah’ın (içerisindekine) önem vermediği divana gelince; kulun Rabbisiyle kendi arasında bir gün orucu terk etmesi veya namazı terk etmesi (gibi) nefsine zulmetmesidir. Allah Azze ve Celle dilerse onu bağışlar ve ondan vazgeçer. Allah’ın içerisinden bir şeyi terk etmeyeceği divana gelince; kulların birbirlerine zulmetmeleridir. Kaçınılmaz onda kısas vardır!” Ahmed bin Hanbel Müsned, Hâkim el-Müstedrek 4/576


Ebu Saîd (Radiyallahu Anh) ‘dan rivayet edilen hadiste; Rasulullah Sav. şöyle buyurdu:

Mü’minler ateşten kurtuldukları zaman, cennetle cehennem arasındaki bir köprüde tutuklanırlar da, dünyada aralarında geçen zulümlerden ötürü birbirlerinden hak alırlar. (Yani aralarında hesaplaşırlar) Ne zaman ki, (günahlarından ödeşerek) temizlenir ve arınırlarsa, cennete girmelerine izin verilir. Muhammed’in nefsi elinde olan Allah’a yemin ederim! Onlardan her biri, cennetteki yerinde, dünyadaki yerinden daha selamettedir. Buhari Edebu’l-Müfred 486Kul hakkı ile ilgili Hadisler konumuzdan sonra diğer konularımızın linklerini aşağıya sıraladık. Linklere tıklayarak bu başlıklara da bakabilirsiniz. Semih YAŞAR

Kul Hakkı ile ilgili ayetler

Şükür ile ilgili ayetler

içki ile ilgili Ayetler

Güzel Ahlakla ilgili Hadis


 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar