içki ile ilgili Ayetler

içki ile ilgili Ayetler

içki ile ilgili Ayetler

İslamın ilk yıllarında Mekke devrinde içki ve kumar yasaklanmış değildi. Müslümanlardan da içki içen ve kumar oynayanlar vardı. Rasûlullah (s.a.s.) bunlara ses çıkarmıyordu. İçki ve kumarın yasaklanması birden bire değil, tedricen olmuştur.

Konunun daha iyi anlaşılması için biraz açıklama yapmak uygun olur kanısındayız.

İçki ile ilgili Kur’ân-ı Kerîm’de 4 âyet vardır.

İçki ile ilgili Mekke’de inen ilk âyeti Kerimede;

Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden içki yapar, güzel bir rızık edinirsiniz. en-Nahl Sûresi 67. ayet   indirilmiş ve içki henüz yasaklanmamıştır.

Medine devrinde Hz Ömer ve Muâz gibi bazı sahâbe:
-Ey Allah’ın Rasûlü, içki hakkında bize yol göster, çünkü şarab aklı gideriyor, diye Rasûlullah (s.a.s.)’e baş vurdular:

Hicretin 4’üncü yılı Şevvâl ayında:

Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki: Bunlar da hem büyük günah, hem de insanlara bazı yararlar var, fakat günahları menfaatlerinden daha büyük… Bakara Sûresi 219. ayet  anlamındaki âyet indi.

İçkiyi ilk yasaklayan âyet bu oldu. Fakat bu âyetle içki kesinlikle yasaklanmadığından, “günahı var” diye bırakanlar olduğu gibi, “faydası da var” diye eskisi gibi içenler de vardı.

Abdurrahman b. Avf’ın verdiği bir ziyâfette dâvetliler içki de içmişlerdi. Akşam namazında cemâte imâm olan zât “el-Kâfirûn Sûresi”ni sarhoşluk sebebiyle yanlış okudu. Âyetlerin anlamları değişti.

Bunun üzerine:
Ey inananlar, ne söylediğinizi bilecek duruma gelmedikçe, sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Nisâ Sûresi, 43. Ayet  anlamındaki âyet indi.

Bir müddet sonra Ensardan Mâlik oğlu Itbâ’nın ziyâfetinde dâvetliler sarhoş oldular. Sa’d b. Ebî Vakkas bir şiir okuyarak kendi soyunu övdü, ensârı ise yerdi. Ensârdan bir zât da, sofrada yedikleri devenin çene kemiğini Sa’d’a vurup başını yardı.

Sa’d, Hz. Peygamber (s.a.s)’e şikâyette bulundu. O zaman:

İçkiyi kesin olarak yasaklayan ayet;

Ey İnananlar, içki, kumar, tapınılmak için dikilmiş taşlar (putlar), fal okları, ancak şeytanın işinden birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz. Mâide Sûresi 90. ayet indi. İnen âyetle içki ve kumar kesinlikle yasaklandı.

içki ile ilgili Ayetler konumuzdan sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

içki ile ilgili Hadisler

İçki ile ilgili sözler

İçki ile ilgili atasözleri

içki ile ilgili Ayetler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar