Kardeşlik ile ilgili Hadisler

Kardeşlik ile ilgili Hadisler

Peygamber sav. Efendimizin kardeşlik konusunda bulduğumuz hadislerini sizler için aşağıda bir araya getirmeye çalıştık. Umarız faydalı olur. Semih YAŞAR

Rasulullah Efendimiz sav. Kardeşlik hususunda aşağıdaki hadisi şerifleri söyleyerek kardeşliğin önemini aşikar bir şekilde vurgulamıştır.

Kardeşlik ile ilgili Hadisler Arapça ve anlamları

 


لاَ يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Rasulullah sav.  Şöyle Buyurdular; “Hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için etmedikçe (gerçek manada) iman etmiş olmaz.” (Buhârî, imân, 7).

kardeşlik ile ilgili hadisler

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

Rasulullah sav.  Buyurdular; “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, aranızda sevgi ve muhabbeti ikame etmedikçe de iman etmiş olamazsınız.” (Müslim, İman, 93)


اَلْمُسْلِمُ أخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Rasulullah sav.  Kardeşlik ile ilgili bir hadislerinde Şöyle Buyurdular; Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zalimlere de) teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın (kusurunu) örterse Allah da kıyamet günü onu örter. (Müslim, “Birr” 58; Tirmizî, “Hudud” 3)


كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ

Rasulullah sav.  Kardeşlik ile ilgili diğer bir hadislerinde Şöyle Buyurdular; Her iyilik, bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kovasına boşaltman da bu tür iyiliklerdendir.” (Tirmizî, “Birr” 45)


 

Rasulullah sav.  şöyle Buyurdular; “Birbirinizle kinleşmeyiniz hasetleşmeyiniz birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz…” (Buhârî, Edeb, 57; feraiz 2; Müslim, birr, 23; Tirmizi, birr, 24),


Rasulullah sav.  şöyle Buyurdular; “Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter.” (Müslim, I, 32).


Rasulullah sav.  şöyle Buyurdular; “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organ rahatsızlandığında diğer organlarda uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer” (Müslim, Birr, 66)


Peygamber sav.  şöyle Buyurdular; “El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediye verin sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun” (Muvatta, Hüsnü’l huluk, 4)


Peygamber sav.  şöyle Buyurdular; “Dikkat edin! Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana, gönül rızası olmadan kardeşinin malı helal değildir.” (Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân” 9 )


“Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler.” (İbn Hanbel, IV, 271; Buhârî, “Edeb”, 27; Müslim, “Birr”, 66.)


“Müminin mümine bağlılığı, parçaları birbirini bütünleyen bir bina gibidir.” Hadisi rivâyet eden Ebû Musa El-Eş’arî’nin bunu tarif için parmaklarını birbirine geçirdiği zikredilmektedir. (Buhârî, salat, 88, Mezalim, 5; Müslim, birr, 65; Tirmizî, birr, 18; Nesâî, zekat, 67).


Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın din kardeşine satacağı maldaki kusuru açıklamadan satması helal değildir. (İbn Mâce, “Ticaret” 45)


Bir Müslümanın din kardeşine karşı beş görevi vardır: Selâmı almak, aksırana ‘Yerhamukellâh’ (Allah sana merhamet etsin) diye dua etmek, davetine katılmak, hastalandığında ziyaret etmek ve öldüğünde cenazesine katılmak. (Müslim, “Selâm” 4)


En faziletli Sadaka; Müslüman kişinin ilim öğrenmesi, sonra da öğrendiğini din kardeşine öğretmesidir. (İbn Mâce, “Sunne” 20)


Kim, gıyabında bir din kardeşi için dua ederse, onun yanındaki görevli melek: ‘Âmin! Senin için de bir benzeri sana  verilsin’ der.” (Müslim, “Zikir” 87)


Allah’ın Resûlü: ‘Zalim olsun, mazlum olsun din kardeşine, yardım et!’ buyurdu. Bir adam: ‘Yâ Resûlallah! Mazlum olduğunda ona yardım ederim, fakat zalim olduğunda nasıl yardım ederim?’ dedi. Resûlullah: ‘Onu zulümden alıkoyarsın, işte bu da ona yardımdır.’ buyurdu.” (Buhârî, “İkrah” 7; Buhârî, “Mezâlim” 4)


Biriniz kardeşine sevgi duyduğunda bu sevgisini ona bildirsin. (Tirmizî, “Zühd” 53)


Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir. (Müslim, “Birr” 41; T967, Tirmizî, “Cenâiz” 2)


Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir. (Tirmizî, “Birr ve Sıla” 21)


Peygamber (sav) buyurdular ki: “Zandan sakının! Zira zan, sözlerin en yalanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın, konuşmalarını dinlemeye çalışmayın, birbirinizin alışverişini kızıştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize buğzetmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah`ın kulları, Allah`ın emrettiği şekilde kardeş olun. Kütübü Sitte Hadis No : 3312 Ravi : Ebu Hüreyre (Buhârî, “Edeb” 58; Buhârî, “Nikah” 46)


Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, (ahirette) iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce (dünyada iken) onunla helâlleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.” (Buhârî, “Rikâk” 48)

 


Biriniz din kardeşine danıştığı zaman, danışılan kişi ona görüşünü belirtsin. (İbn Mâce, “Edeb” 37)


Peygamber sav.  şöyle Buyurdular; Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. (Ahmed b. Hanbel, II. 252.)


Bir kimse din kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın, onun dünürlüğü üzerine de izin vermedikçe dünür göndermesin.” (Müslim, “Buyû’” 8)


Peygamber sav.  şöyle Buyurdular; Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin emrinize vermiştir. Her kimin emrinde din kardeşi varsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmeyecek işler yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz, bari onlara yardım ediniz. (Buhârî, “İman” 22)


Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah’ın (c.c.) size emrettiği gibi kardeşler olun.” (İbn Mâce, “Et’ime” 1)


Peygamber sav.  şöyle Buyurdular; Cennetin kapıları, Pazartesi ve Perşembe günleri açılır. Din kardeşi ile arasında düşmanlık olan kimse hariç Allah’a hiç bir şeyi eş koşmayan her Müslüman kul bağışlanır. ‘Bu iki kişiyi aralarında anlaşıncaya kadar bekletiniz, barışıncaya kadar bekletiniz!’ denilir.” (Muvatta, “Husnu’l-Hulk” 4)


Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haramdır.” (Müslim, “Bir” 32)


Kardeşinle (gereksiz) tartışmaya girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.” (Tirmizî, “Birr” 58)


Her iyilik, bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kovasına boşaltman da bu tür iyiliklerdendir.” (Tirmizî, “Birr” 45)


Din kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme!” (Müslim, “Birr” 144)


Beni yaşatan (Allah)’a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.” (Ahmed b. Hanbel, II, 478)


Biriniz kardeşinde beğendiği bir şey gördüğünde, ona bereketli olması için dua etsin.” (İbn Mâce, “Tıb” 32)


Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine söz verir de yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkâr olmaz.” (Ebû Dâvûd, “Edeb” 82)


Kardeşi özür dilediği halde özrünü kabul etmeyen kişiye onun hatası gibi hata yazılır.” (İbn Mâce, “Edeb” 23)


Kim din kardeşinin onurunu korursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünü cehennem ateşinden korur.” (Tirmizî, “Birr ve sıla” 20 )

Bir konuda seni tasdik ettiği hâlde kardeşine yalan söylemen, ne kadar büyük bir ihanettir!” (Ebû Dâvûd, “Edeb” 71)


Yâ Resûlullah! Gıybet nedir?” denildi. Resûlullah: ‘Kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır.’ buyurdu. ‘Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?’ denilince Resûlullah: ‘Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun.’ buyurdu.” (Ebû Dâvûd, “Edeb” 35)


Biriniz kardeşini illâ medh edecekse ve şayet onun öyle olduğu biliniyorsa, ‘Falanın şöyle olduğunu zannediyorum, Allah’a karşı kimseyi temize çıkaramam,’ desin.” (Müslim, “Zühd ve Rekâik” 66)

Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle) imtihan eder.” (Tirmizî, “Sıfatü’l-kıyâme” 54)

Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.” (Tirmizî, “Sıfatü’l-kıyâme” 53)

Her kim kardeşine bile bile doğru olmayan bir görüş bildirirse ona ihanet etmiş olur.” (Ebû Dâvûd, “İlim” 8)

Sizler, kardeşlerinizin yanına gidiyorsunuz. Bineklerinize iyi bakın, kıyafetlerinizi de düzeltin ve böylece insanların gözdesi olun! Allah çirkin görünümü ve çirkinleşmeyi sevmez.” (Ebû Dâvûd, “Libâs” 25)

Her kimin tarlası varsa onu eksin; kendisi ekmezse onu din kardeşine (karşılıksız) ektirsin!” (Müslim, “Buyû’” 88)

İki Müslümandan biri, din kardeşine silâh çekerse, ikisi de cehennemin kenarındadırlar. Biri diğerini öldürürse, ona ikisi birden girerler.” (Müslim, “Fiten” 16)

Davalarınızla bana başvuruyorsunuz. Ben de bir insanım. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben ondan duyduğuma göre (onun lehine) hüküm veririm. Bu şekilde kime (yanlışlıkla) kardeşinin hakkından bir şey vermişsem, asla onu almasın. Zira böyle bir durumda ona ben ancak bir ateş parçası vermiş olurum.” (Buhârî, “Ahkâm” 20; Nesâî, “Âdâbu’l-Kudât” 13)

Bir kimse din kardeşine: ‘Ey kâfir!’ derse bundan dolayı ikisinden biri küfre düşer. Eğer o kimse onun dediği gibi değilse o söz kendi aleyhine döner.” (Müslim, “İman” 111; Ebû Dâvûd, “Sünnet” 15)

 

 

Kardeşlik ile ilgili Hadisler
Kardeşlik ile ilgili Hadisler

Kardeşlik ile ilgili Hadisler konumuzdan sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

Kardeşlik sözleri

Kardeşlik ile ilgili sözler

Kardeşlik ile ilgili Ayetler

Kardeşlik ile ilgili Atasözleri ve anlamları

Kardeşlik ile ilgili deyimler ve anlamları

Çok güzel bir kardeşlik kıssası

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

  1. Çok uğraşılarak hazırladığınız bu konu için size çok teşekkür ediyorum. Harika olmuş. Ellerinize sağlık

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal