İyilik ile ilgili Hadis-i Şerifler

İyilik ile ilgili Hadis-i Şerifler

İyilik ile ilgili Hadis-i Şerifler

Yüce Allah cc. Hazretleri iyilik yapanları sever. Peygamber Efendimiz sav.’in iyilik konusunda bulabildiğimiz hadislerini kaynaklarıyla beraber sıralamaya çalıştık. Umuyoruz faydalı olur.

Peygamber sav. efendimiz İyilik hakkında şöyle buyurmaktadır…

İyilik ile ilgili Hadis-i Şerifler –  İyilik ile ilgili Hadisler

Maruf (iyilik) cennet kapılarındandır. Ve fena ölümü defeder. İyilik ismi gibi iyidir. Ve dünyada iyilik adamı olan ahirette de iyilik ehli olur. Hz.İbni şihab r.a. Ramuz El-Hadis s.236

Ravi : Huzeyfe
Hadis : Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sakın sizden kimse kararsız olup da: “Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım” demesin. Aksine, nefsinizi sabit tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, kötülük yaparsa zulme yer vermeyin.”
Kütübü sitte Hadis No : 5863

Ravi : Ebu Üseyd Malik İbnu Rebi`a es-Saidi
Hadis : Bir adam: “Ey Allah`ın Resulü, anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanı var mı, ne ile onlara iyilik yapabilirim?” diye sordu. Resulullah (sav). “Evet vardır” dedi ve açıkladı: “Onlara dua, onlar için Allah`tan istiğfar (günahlarının affedilmesini) taleb etmek, onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babasının akrabalarına karşı da sıla-i rahmi ifa etmek, anne ve babanın dostlarına ikramda bulunmak.”
Kütübü sitte Hadis No : 167

Ravi : Ebu Zerr
Hadis : Resulullah (sa) buyurdular ki: “Her nerede olursan ol Allah`tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.”
Kütübü sitte Hadis No : 5851

Ravi : Rifa`a İbnu Rafi

Hadis : Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü tüccarlar facirler (günahkarlar) olarak diriltilecekler. Ancak Allah`tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna”
Kütübü sitte Hadis No : 195

Ravi : İbnu Abbas
Hadis : (Kadınlar biatıyla ilgili Ayette geçen), “Herhangi bir iyilik hususunda sana asi olmasınlar” şartı hakkında şunu söylemiştir: “Bu, Allah`ın kadınlara koşmuş bulunduğu bir şarttır.”
Kütübü sitte Hadis No : 829

Ravi : Ali
Hadis : Resulullah (sa)`ın kılıncının kabzasında şu ibareyi bulduk: “Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap! Aleyhine de olsa hakkı söyle!” [Rezin tahriç etmiştir.]
Kütübü sitte Hadis No : 5839

 

Ravi : Ebu Hureyre

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz.”
Kütübü sitte Hadis No : 5455

Ravi : Nevvas İbnu Sem`an
Hadis : Resullullah (sav)`a iyilik (birr) ve günah hakkında sordum. Bana şu cevabı verdi: “iyilik (birr), güzel ahlaktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir.”
Kütübü sitte Hadis No : 1677

Ravi : Ebu Zerr
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ey Ebu Zerr! Marufdan (iyilik) hiç bir şeyi hakir görme, hatta bir kardeşini güler bir yüzle karşılaman bile (basit bir şey değildir). Et satın aldığın veya bir tencere kaynattığın zaman suyunu artır, ondan komşuna bir avuç (kadar da olsa) ver.”
Kütübü sitte Hadis No : 3315

Ravi : Ebu Sa`id
Hadis : “Onlar kendilerine… Rable rinden birtakım delillerin gelmesini mi bekliyorlar. Rabbinin birtakım mucizeleri geldiği gün, bir kimse daha önce inanmamışsa veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa imanı ona fayda vermez.” (En`am 158) ayetinde geçen “Rabblerinden birtakım deliller” ile “güneşin battığı yerden doğması” kastedilmiştir.
Kütübü sitte Hadis No : 610

Ravi : İbnu Ömer

Hadis : Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin, kim Allah adına isterse ona verin, kim sizi davet ederse ona icabet edin, kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun, şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi, ona karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin.”
Kütübü sitte Hadis No : 5847

Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : “İnananlara ve faydalı iş işleyenlere, -sakınırlar, inanırlar, faydalı işler işlerler, sonra haramdan sakınıp inanırlar ve sonra isyandan sakınıp iyilik yaparlarsa- daha önceleri tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur…” (Maide 93) ayeti indiği zaman Hz. Peygamber (sav) bana dedi ki: “Bana senin onlardan olduğun söylendi.”
Kütübü sitte Hadis No : 591

Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Bir adam Resulullah (sav)`a gelerek: “Ben büyük bir günah işledim, buna tevbe imkanım var mı?” dedi. Hz. Peygamber (sav): “Annen var mı?” diye sordu. Adam: “Hayır yok” dedi. “Peki teyzen de mi yok?” dedi. Adam: “Hayır, var” deyince Resulullah (sav): “Öyle ise ona iyilik yap!” diye emretti.” (Tirmizi el-Bera`dan kaydettiği diğer bir hadiste şu ziyadeye yer verir: “Teyze anne makamındadır.”)
Kütübü sitte Hadis No : 166

Ravi : İbnu Abbas

Hadis : Kur`an-ı Kerim`deki “Kocaları, bekleme müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya (herkesten) çok layıktırlar” (Bakara 228) ayeti hakkında şunu söyledi: “Erkek hanımını üç talakla da boşasa hanımını geri almaya herkesten daha çok hak sahibi idi. Ancak bu hüküm, Cenab-ı Hakk`ın şu sözü ile neshedildi: “Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır…” (Bakara, 229).
Kütübü sitte Hadis No : 487

Ravi : Küleyb İbnu Menfa`a
Hadis : Ceddi bulunan Küleyb el-Hanefi (ra)`den anlattığına göre, kendisi Resulullah (sav)`a gelerek sormuştur: “Ey Allah`ın Resulü kime karşı iyilik yapayım?” Hz. Peygamber (sav) şu cevabı vermiştir: “Annene, babana, kızkardeşine, oğlan kardeşine, bunu takip eden azadlına. Bu iyiliği de, üzerine vacib olan bir hakkın ödenmesi, yani, sıla-ı rahmin yerine getirilmesi olarak yapacaksın. (Nafile, ihtiyari, hasbi bir davranış tatavvu grubuna giren bir amel olarak değil)”.
Kütübü sitte Hadis No : 154

Ravi : Amr İbnu`l-As
Hadis : Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kırk iyilik vardır. En üstünü sağmal keçi bağışlamaktır. Bu iyiliklerden birini, sevab ümid ederek ve vadedilen mükafatı tasdik ederek yapan kimseyi Allah mutlaka, bu ameli sebebiyle, cennete koyar.” Ravilerden biri (Hassan) diyor ki: “Keçi bağışı dışındaki amelleri saydık: Verilen selamı almak, hapşırana yerhamukallah demek, yoldan rahatsızlık veren şeyi temizlemek vs. gibi, fakat on beşe bile ulaşamadık”
Kütübü sitte Hadis No : 185

Ravi : Musa İbnu Enes İbn-i Malik

Hadis : Şirin, Hz. Enes`e mükatebe yapma talebinde bulundu. Hz. Enes çok zengindi, mükatebe yapmayı reddetti. Şirin Hz. Ömer (ra)`e başvurdu. Hz. Ömer, Enes (ra)`i çağırarak: “Şirinle mükatebe yap!” emretti. Enes (ra) yine kabul etmedi. Hz. Ömer, çubuğuyla Enes`e vurdu. Ve şu ayeti okudu: “Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek (mukatebe yapmak) isteyenlerin, -onlardan bir iyilik görürseniz- bedel vermesini kabul edin” (Nur 33). Bunun üzerine Hz. Enes mukatebe yaptı.
Kütübü sitte Hadis No : 4184

Ravi : Enes
Hadis : “Allah, şüphesiz zerre kadar haksızlık etmez, zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir” ayeti ile ilgili olarak Resulullah (sav)`ın şöyle dediğini rivayet etti: “Allah hiçbir mü`mine, yaptığı tek hayrın bile karşılığını ihmal etmek suretiyle zulümde bulunmaz. Yaptığı her hasenenin karşılığı hem dünyada hem de ahirette kendisine verilir. Kafir ise, yaptığı hayır sebebiyle dünyada öylesine yedirilir ki, ahirete varınca, karşılığı verilecek tek hayrı kalmaz.”
Kütübü sitte Hadis No : 553

Ravi : Süheyb

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cennetlikler cennete girince Allah Teala hazretleri: “Bir şey daha istiyorsanız söyleyin, onu da ilaveten vereyim!” buyurur. Cennetlikler: “Sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarmadın mı (daha ne isteyeceğiz?)” derler. Derken perde açılır. Onlara, yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir.” Süheyb der ki: “Resulullah bu sözlerinden sonra şu ayeti tilavet buyurdular. (Mealen): “İyi iş, güzel amel yapanlara, daha güzel iyilik bir de ziyade vardır” (Yunus 26).
Kütübü sitte Hadis No : 5158

Ravi : İbnu Abbas
Hadis : “Ne (her) iyilik, ne de (her) kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel yol ne ise onunla önle. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile, sanki yakın dost(un olmuş)tur. Bu (en güzel haslete), sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Buna büyük bir hisseye malik olandan gayrisi eriştirilmez” (Fussilet, 34-35) ayetiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “(Ayette kastedilen en iyi yol) öfke anındaki sabır, kötülüğe maruz kalındığı andaki aftır. İnsanlar bunları yaptıkları takdirde, Allah onları korur, düşmanları da kendilerine eğilir. Sanki samimi dost olur.”
Kütübü sitte Hadis No : 777

Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Şu ayet indiği zaman (mealen): “İman edip güzel işler yapanlar, haramdan sakınıp iman ederek güzel işler yaptıkları, sonra yine haramdan kaçınmaya devam edip imanlarında sebat ettikleri, sonra da takvayı kalplerinde iyice kökleştirip iyilikte bulundukları takdirde, onların, haram şeyleri, henüz haram kılınmazdan önce tatmış olmalarından dolayı üzerlerine bir günah yoktur. Zira Allah iyilik yapanları ve iyi kullukta bulunanları sever” (Maide 93) Resulullah (sav) bana: “Sen bunlardan birisin” buyurdu.
Kütübü sitte Hadis No : 4444

Ravi : Behz İbnu Hakim

Hadis : Babası tarikiyle dedesi Mu`aviye İbnu Hayde el-Kuşeyri (ra)`den naklediyor. Hz. Peygamber (sav)`e : “Ey Allah`ın Resulü, kime iyilik yapayım? diye sordum. Bana: “Annene” diye cevap verdi. “Sonra kime?” diye tekrar ettim. “Annene” dedi. “Sonra kime?” dedim. “Annene” dedi. “Sonra kime?” dedim, bu dördüncüde “Babana, sonra da tedrici yakınlarına” diye cevap verdi. (Ebu Davud bir rivayette şu ziyadeyi kaydeder: “Haberiniz olsun, kişi azatlısından bir fazlasını istese, azadlı (mevla) bu (ihtiyaç fazlası)na sahib olduğu halde yerine getirmese kıyamet günü vermemiş olduğu bu fazlalık bir engerek yılanı olarak kendisine getirilir.”)
Kütübü sitte Hadis No : 155

Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) kadınlarla biati (elle musafaha etmeden) sözle yapıyor ve şu ayette belirtilen şartları koşuyordu: “Allah`a hiçbir şeyi eş tutmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, evlatlarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmemeleri, (emredilecek) herhangi bir iyilik hususunda sana asi olmamaları..” (Mümtahine, 12). Hz.Peygamber (sav) eli, malik olmadığı hiçbir kadının eline asla değmedi. Kadınlar, bu şartları kendi sözleri ile ikrar edince, Hz. Peygamber (sav), “Artık gidin, sizinle biat ettik” derdi (ve musafahada bulunmadan onlarla biatını tamamlardı). Hayır, Allah`a yemin olsun, asla onun eli hiçbir kadının eline değmedi. Fakat kadınlarla sözle biat akdi yaptı.
Kütübü sitte Hadis No : 828

Ravi : İbnu Mes`ud

Hadis : Kim üzerinde Muhammed (sav)`ın mührü bulunan sahifeyi görmek isterse şu ayetleri okusun: “De ki: “Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim, O`na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin ve onların rızkını veren biziz- Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, Allah`ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. Yetim malına, erginlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit -akraba bile olsa- sözünüzde adil olun. Allah`ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt alınanız için buyurmaktadır” (En`am 151-153)
Kütübü sitte Hadis No : 608

İyilik ile ilgili Hadis-i Şerifler konumuzdan sonra İyilik konusunda diğer konularımızın linklerini aşağıya sıraladık. Linklere tıklayarak bu başlıklara da bakabilirsiniz. Semih YAŞAR

İyilik ile ilgili sözler

İyilik hakkında Ayetler

İyilik ile ilgili atasözleri

iyilik ile ilgili deyimler ve anlamları

İyilik Hikayeleri

İyilik İçin Söylenen Yalan

İkramdan Kaçan Kadının Akibeti

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar