Fon Müzikleri

İsraf ile ilgili hadis-i şerifler

İsraf ile ilgili hadis-i şerifler

İsraf ile ilgili hadis-i şerifler

Hepimizin bildiği gibi israf dinimizde haramdır. Yüce Allah cc hazretleri Yüce kitabındaA’râf Suresi 31. ayette mealen “Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” buyurmaktadır.

Bizler her ne konuda olursa olsun israf etmemeye çalışmalı, bu konuya ayrı bir ehemmiyet vermeliyiz.

 

İsraf ile ilgili hadisler

Peygamber sav. Efendimiz  israf ile ilgili hadislerde şöyle buyuruyor.

Ben, çarşıdan et almış hamala vermiş eve dönüyordum. Hz. Ömer ra) yolda bana yetişip: “Bu da ne?”diye sordu. “Canımız et çekmişti, gidip bir dirhemlik et satın aldım” dedim. Bunun üzerine: “Canın birşey çektikçe gidip ondan alıyor musun? Herkese, israf olarak canının her istediğini yemesi yeter!” diye çıkıştı. Ümmü`l-mü`minîn Âişe – Sahihi buhari hadis no:704

Ben, çarşıdan et almış hamala vermiş eve dönüyordum. Hz. Ömer ra) yolda bana yetişip: “Bu da ne?”diye sordu. “Canımız et çekmişti, gidip bir dirhemlik et satın aldım” dedim. Bunun üzerine: “Canın birşey çektikçe gidip ondan alıyor musun? Herkese, israf olarak canının her istediğini yemesi yeter!” diye çıkıştı. Cabir – Kütübi sitte hadis no: 3925

Kıyamette herkes, şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz: Ömrünü nasıl geçirdi, İlmi ile nasıl amel etti, Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcadı, Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı. Tirmizi

Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir: Ev kadını, evinin taâmından isrâf etmiyerek örf ü âdete göre âilesine, müsâfirlerine) infâk ve ikrâm ettiğnde, bu infâk ile me`cûr ve müsâb olur. Bu malı kazandığı cihetle de zevci, muhâfaza ettiği için hizmetçisi bir o kadar sevab kazanır. Bunlardan bâzısının ecr-ü sevâbı, öbirlerinin sevâbından hiç bir şey eksiltmez. Ümmü`l-mü`minîn Âişe Sahihi Buhari hadis no:704

 

İsraf ile ilgili 10 kısa hadis 

Peygamber sav. Efendimiz  israf ile ilgili kısa hadislere şöyle buyurmaktadır;

Yiyip için, giyinin ve tasadduk edin ancak israf ve kibirden (tekebbüre) sakınınız! Buhari

İktisat eden zenginler, israf eden fakirler. Bezzar

İktisat eden kişi sıkıntı çekmez. Taberani

Kurtarıcı üç şeyden biri, varlıkta, yoklukta, zenginlikte, fakirlikte, iktisada riayet etmektir. Beyheki

İktisat etmek, maişetin (geçinilecek şeylerin) yarısıdır. Hatib

Tedbirli olmak, geçimin (maişetin) yarısıdır. Deylemi

Geçimde iktisat etmek, peygamberliğin yirmide biridir. Ebu Davud

Peygamber sav. Efendimiz şöyle buyurdular;

Kıyamette herkes, şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz:
1- Ömrünü nasıl geçirdi?
2- İlmi ile nasıl amel etti?
3- Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcetti?
4- Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? Tirmizi

Esma b. Ebubekir (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav.) : Gücünün yettiği kadar ve israfa kaçmadan sadaka verin. Cimrilik etme ki, Allah da senden ihsanını kesmesin buyurdularCamiüssağir-944

Hz. Peygamber sav. bir gün Sa’d’ın yanına uğradı. Rasûlullah sav. Efendimiz onun abdest alırken suyu aşırı kullandığını görünce şöyle dedi; “Bu israf nedir”? Sa’d şaşırarak; Abdestte de israf olur mu? dediğinde Hz. Peygamber şöyle cevap verdi; Evet, hatta akan bir nehirde abdest alsan bile. İbn Mace, İbn Hanbel.

 

 

İsraf ile ilgili hadis-i şerifler konumuzdan sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

israf ile ilgili ayetler

İsraf ile ilgili atasözleri

İsrafın kapısını kapatırsak, ´iktisadî buhran´ olur mu?

İsraf Hikayeleri

İsraf ile ilgili sözler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar