Fon Müzikleri

Cahil ile ilgili hadisler

Cahil ile ilgili hadisler

Konumuzda Peygamber Efendimizin cahillikle ilgili hadisleri, Cahil ile ilgili hadisler paylaşmaya çalışacağız.

Peygamberimizin cahillikle ilgili hadisleri ile müslümanın cahil olarak kalamayacağını, her daim öğrenmeye çabalaması gerektiğini öğreneceğiz. Müslüman özellikle Rabbini tanımada ve Rabbinin emirlerini öğrenmede tembellik yapamaz. Konumuzun faydalı olmasını diliyoruz. dostkelimeler.com / Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri platformu
 
 

Cahil ile ilgili hadisler

 
Serri b. Halid, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmişlerdir: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu:  Ey Ali! Cehalet­ten daha çetin bir yoksulluk ve akıldan daha faydalı bir mal yoktur.
 
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): İlmin azalması ve cehaletin ortaya çıkması kıyametin alametlerindendir!’ buyurdu. Buhari 239, 240
 
Şakik (Rahmetullahi Aleyh) şöyle anlatıyor: “Abdullah ibni Mesud ve Ebu Musa (Radiyallahu Anhum) ile beraberdim. O  ikisi şöyle naklettiler:  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Kıyametten hemen önce cehalet indirilir ve ilim kaldırılır!’ buyurdu. Buhari 6931, Müslim 2672
 
Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Şüphesiz Allah, ilmi insanlardan söküp almaz! Fakat âlimlerin ruhunu  kabzederek ilmi kaldırır. Nihayet hiçbir âlim kalmayınca halk, cahil insanları reis edinirler! Onlara birtakım sorular sorulur da (onlar da bilgisizce cevap vererek) hem kendileri sapıklığa düşerler hem de  insanları düşürürler!’ buyurdu. Buhari 256
 

 Cahil ile ilgili Peygamber Efendimizin hadisleri

 
Muhammed b. Müslim, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöy­le dediğini bildirdi:
 Allah, aklı yaratınca onu konuşturdu, ardından ona: “Beri gel.” dedi, akıl beri geldi. Sonra: “Geri git.” dedi, akıl geri gitti. Sonra şöyle buyurdu: İz­zetim ve celâlim hakkı için senden daha sevimli bir şey yaratmış değilim. Senin ek­siksiz, olgun halini ancak sevdiğim kimselere bahşederim. Sadece sana emreder, yal­nız sana yasaklarımı yöneltir, sırf seni cezalandırır ve yalnızca seni ödüllendiririm.
 
Hasan b. el-Cehm şöyle rivayet eder: İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisse­lâm)’dan şunları dinledim: Her kişinin dostu aklıdır; düşmanı da cehaletidir.
 
Sekûnî, İmam Cafer (aleyhisselâm)’dan ve o da babasından (aleyhisselâm) riva­yet eder ki: Emir’ül-Mü’minin (Ali aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Cahillerin kalplerini arzular yerinden oynatır, boş ümitler rehin alır ve tuzaklar avlar.
 
İbrahim b. Abdulhamid rivayet eder ki: Ebu Abdullah (aleyhisselâm) şöy­le buyurdu: İnsanlar içinde aklen en olgun olanı, ahlaken en güzel olanıdır.
 
Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Tavırları güzel ve sempa­tik bir adamdan size bir haber gelirse, siz asıl onun aklının güzelliğine bakınız; çün­kü bu insan aklının düzeyine göre yapıp ettiklerinin karşılığını görecektir.
 
Rasulullah sav. şöyle buyurdular;  İlmin azalması ve cehaletin ortaya çıkması kıyametin alemetlerindedir. Buhari
 
Sehl b. Ziyad merfu olarak şöyle rivayet eder: Emîr’ül-Mü’minin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Akıl, ayıpları örten bir perdedir. Fazilet, açık bir güzelliktir. O halde yaratılı­şından gelen karakter bozukluklarım, erdemlerinle ört. Hevânı aklınla öldür. O za­man insanların sana yönelik dostlukları devam eder ve sana sevgi gösterirler.
 

Cahil ile ilgili hadisler

Cahil ile ilgili hadisler
 
İbn Ebu Ya’fur, Şeybanoğullarının Mevlâsından, o da Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ dan şöyle rivayet eder: Bizden Kâim (Mehdi accelallahu ferecehu) ortaya çıktığı zaman Allah, onun elini insanların başının üzerine koyar. Böylece insanların akıllarını derleyip toplar, anlayışlarını kusursuzlaştırır.
 
Abdullah b. Sinan Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle de­diğini rivayet eder: Allah ile kullar arasındaki hüccet (kanıt) peygamberdir. Kullar ile Allah arasındaki hüccet ise akıldır.
 
Hasan b. Ali b. Faddal, ashabımızın bazısından Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi), hiçbir zaman kullarla aklının derinliğiyle konuşmamıştır.» İmam devamla şöyle dedi: «Resûlullah buyurmuştur ki:
Biz peygamberler topluluğuna, “insanlarla akıllarının alabileceği oranda ko­nuşmak” emredildi.
 
İsmail b. Mihran, hadis rivayet ettiği ricalin bazısından, onlar da Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’ dan şöyle rivayet etmişlerdir; Akıl mü’minin kılavuzudur.
 

Peygamber Efendimizin cahillikle ilgili hadisleri devam ediyor.

 
Muhammed b. Müslim, Ebu Cafer (Muhammedi Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder: Allah, aklı yarattığı zaman ona: “Beri gel.” dedi, akıl beri geldi. Sonra ona: “Geri dön.” dedi. Akıl geri döndü. Ardından şöyle dedi: İzzetim ve celâ­lim hakkı için senden daha güzel bir şey yaratmış değilim. Sadece sana emreder, ya­saklarımı yalnız sana yöneltir, sırf seni ödüllendirir ve ancak seni cezalandırırım.
  
 
 
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Benim hemen arkama sizden akıl ve dirayet sahipleri dursun. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenler dursun. Çarşıların karışıklığından sakının.
Hadis No : 2811
 
 
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav): “(Ey kadınlar topluluğu!) Ben, akıl sahiplerine aklı ve dini nakıs olanlardan galebe çalan sizin kadarını hiç görmedim!” demişti.
İçlerinden dirayetli bir kadın: “Bizim aklımızın ve dinimizin noksanlığı nedir?” diye sordu.
– “Aklınızın noksanlığı, şahidlikte, iki kadının şehadetinin bir erkek şehadetine denk olmasıdır. Dindeki noksanlık ise, (ay hali sebebiyle) ramazanda oruç yemeniz ve bazı günler namaz kılmamanızdır” cevabını verdi. (Bu, Sahiheyn`de geçen uzunca bir hadisten bir parçadır)
Hadis No : 3307
 
 
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şekavet sahibi Allah`a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah`tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.”
Hadis No : 2174
 
 

Cahil ile ilgili hadisler konumuzdan sonra cahillik ve ilim ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz…. Semih YAŞAR

Cahil ile ilgili ayetler

Bilgi ve Cehâlet Üzerine En Ünlü Sözler

Cehaletle ilgili atasözleri

Cehalet ile ilgili sözler

Cahil ile ilgili sözler

Basiret ile ilgili sözler

İlim ile ilgili ayetler

İlim ile ilgili Hadisler

Cahil ile ilgili hadisler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar