Sihir ile ilgili ayetler

Sihir ile ilgili ayetler

Sihir ile ilgili ayetler

Öncelikle Sihir Nedir? : İnsana yönelik olarak tabiat üstü gizli güçlerin yardımı ve aracılığıyla, belli bir maksadı gerçekleştirmek ve belli bir gayeye ulaşmak için uygulanan ve etkili olduğu kabul edilen eylem; bir şeyin veya olayın gerçek hüviyetinden uzak olarak başka bir halinin gösterilmesine sihir denir.

Sihir, İslâm’ın kesin olarak yasaklayıp reddettiği bir inanç ve işlem olup, tabiat kuvvetleriyle insanlara bir takım etkilerin yapıldığı söylenen ilkel bir anlayış ve olgudur.

Sizlere Yüce yaratıcımızın Büyü ve  Sihir ile ilgili ayetlerini aşağıya yazdık. Faydalı olması dileğimizdir.

Sihir ile ilgili ayetler

“Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir.” Müddessir suresi 24. ayet

“Bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? Tur suresi 15. ayet

Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka: “Bir sihirbazdır veya bir delidir.” dediler. Zariyat suresi 52. ayet

Firavun ise ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında: “Bu bir sihirbazdır, ya da bir delidir.” demişti. Zariyat suresi 39. ayet 

Sihir ile ilgili ayetler

Onlar azâbı görünce: “Ey sihirbaz! Sende olan ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz.” dediler. Zuhruf suresi 49. ayet

Firavun’a, Hâmân’a ve Karun’a da onlar: “Bu bir sihirbaz, bir yalancıdır” dediler. Mümin suresi 24. ayet

İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da kâfirler: “Bu bir sihirbazdır, yalancıdır” dediler. Sad suresi 4. ayet

Karşılarında açık deliller halinde âyetlerimiz okunduğu zaman o zalimler: “Bu, başka değil, sırf sizi atalarınızın taptığı tanrılardan men etmek isteyen bir adam.” dediler. Ve: “Bu (Kur’ân), başka bir şey değil, sırf uydurulmuş bir iftira” dediler. O kâfirler, hak kendilerine geldiği zaman: “Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil.” dediler. Sebe suresi 43. ayet

Fakat onlara tarafımızdan o hak (peygamber) gelince, “Musa’ya verilen (mucizeler) gibi ona da verilmeli değil miydi?” dediler. Peki daha önce Musa’ya verileni de inkâr etmemişler miydi? “Birbirini destekleyen iki sihir” demişler ve şunu söylemişlerdi: “Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz.” Kasas suresi 48. ayet

Musa onlara apaçık âyetlerimizi getirince, “Bu, olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik” dediler. Kasas suresi 36. ayet

Bu şekilde âyetlerimiz onların gözleri önüne serilince, “Bu apaçık bir sihirdir” dediler. Neml suresi 13. ayet

Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Şuara suresi 46. ayet

Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a “Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır, değil mi?” dediler. Şuara suresi 41. ayet

“Üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız” dediler. Şuara suresi 40. ayet

Böylece, sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Şuara suresi 38. ayet

“Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler.” Şuara suresi 37. ayet

Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: “Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!” Şuara suresi 34. ayet

(İman eden sihirbazlar şöyle) dediler: “Bize gelen bu açık mucizeler ve bizi yaratana karşı, asla seni tercih edemeyiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen, ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin.” Taha suresi 72. ayet

Firavun: “Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? O, muhakkak size sihir öğreten büyüğünüzdür. And olsun ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve devamlı olduğunu bileceksiniz” dedi. Taha suresi 71. ayet

Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar, “Musa ile Harun’un Rabbine iman ettik” dediler. Taha suresi 70. ayet

Musa dedi ki: “Hayır, siz atın.” Bir de ne görsün! Onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları sihirden ötürü kendisine sanki yürüyorlarmış gibi geldi. Taha suresi 66. ayet

Sihirbazlar: “Ey Musa! Ya sen at, yahud ilk atan biz olalım” dediler. Taha suresi 65. ayet

(Sihirbazlar daha sonra Musa ve Harun’u göstererek şöyle) dediler: “Bu ikisi muhakkak sihirbazdır; büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve de örnek dininizi yok etmek istiyorlar.” Taha suresi 63. ayet

Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular. Taha suresi 62. ayet

“O halde biz de senin sihrin gibi bir sihirle sana geleceğiz (karşına çıkacağız); şimdi bizimle senin aranda bir vakit ve bir buluşma yeri tayin et ki; ne senin, ne bizim caymayacağımız uygun bir yer olsun.” Taha suresi 58. ayet

O, öyle bir Allah’dır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı. Arşı da su üstündeydi. Onlara “öldükten sonra tekrar dirileceksiniz” dersen, o kâfirler de kesinlikle sana: ” Bu apaçık bir sihirden başka birşey değildir.” diyecekler. Hud suresi 7. ayet

Onlar ortaya atınca Musa dedi ki, “Sizin yaptığınız şey sihirdir. Muhakkak ki, Allah onu iptal edecektir. Şüphe yok ki, Allah fesatçıların işlerini düze çıkarmaz.” Yunus suresi 81. ayet

Sihirbazlar gelince, Musa onlara: “Ortaya ne atacaksanız atın!” dedi. Yunus suresi 80. ayet

Firavun da: “Bana bütün bilgili sihirbazları toplayıp getirin!” dedi. Yunus suresi 79. ayet

Musa dedi ki, “Size hak gelince, ona böyle mi diyorsunuz? Bu sihir midir?” Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar. Yunus suresi 77. ayet

Kendilerine tarafımızdan hak gelince, “Muhakkak ki bu, apaçık bir sihirdir.” dediler. Yunus suresi 76. ayet

İnsanları (eğri yolun sonundan) korkut, inananlara Rableri nezdindeki yüksek makamları müjdele, diye içlerinden bir adama vahyimizi göndermemiz onlara tuhaf mı geldi? Kâfirler: “Hiç şüphesiz bu besbelli bir sihirbaz.” dediler. Yunus suresi 2. ayet

Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. Araf suresi 120. ayet

Musa, “Siz atın” dedi. Atacaklarını atınca herkesin gözünü büyülediler ve onları dehşete düşürdüler. Doğrusu büyük bir sihir gösterdiler. Araf suresi 116. ayet

Sihirbazlar, Musa’ya: “Ey Musa! Önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi?” dediler. Araf suresi 115. ayet

O sihirbazlar Firavun’a geldiler: “Galip gelirsek bize muhakkak mükâfat var değil mi?” dediler. Araf suresi 113. ayet

“Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler.” Araf suresi 112. ayet

Firavun’un kavminden ileri gelenler, “Muhakkak bu çok bilgili bir sihirbazdır.” dediler. Araf suresi 109. ayet

Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tutsalardı, yine de o kâfirler: “Muhakkak ki bu, apaçık bir sihirdir” derlerdi. Enam suresi 7. ayet

Allah şöyle diyecektir: “Ey Meryemoğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Rûhu’l-Kudüs (Cebrâil) ile desteklemiştim. Beşikteyken ve kemâle ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın. İsrailoğulları’na âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr edenlerin: “Bu ancak apaçık bir sihirdir” dedikleri zaman seni, onlardan korumuştum. Maide suresi 110. ayet Sihir ile ilgili ayetler

Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, lakin o şeytanlar kâfirlik ettiler; insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil’de Harut ve Marut’a, bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi “biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın!” demeden kimseye birşey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkiyle bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi. Bakara suresi 102. ayet

Sihir ile ilgili ayetler konumuzdan sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

Sihir büyü fal ve kehanet ile ilgili hadisler

Şefkat ile ilgili ayetler

Sihir ile ilgili ayetler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar