Namaz ile ilgili hadisler

Namaz ile ilgili hadisler

Namaz ile ilgili hadisler

Sizlerin Peygamber Efendimizin (sav.) Namaz konusunda hadislerini bir araya getirerek oluşturduğumuz konumuzu beğeneceğinizi umuyor ve faydalı olması için dua ediyoruz.

Notlar:

1 – Namaz ile ilgili hadisleri aşağıya yazmaya çalıştık fakat bu konuda bazen yanılmalar olabiliyor.

2 – Hadislerin kaynaklarını yazdığımızdan hadisin sonunda yer alan kalın yazılar raviler ve hangi kaynaktan alındığını bildirir.

3 – Bazı hadisler çok uzun olabilir, bu konuya dikkat edelim. Hadislerin sonunda mutlaka kalın yazılarla ravi bilgileri ve kaynakları mevcuttur. Sitemizde kaynaksız hadis yayınlamamaya özen gösteriyoruz.

Namaz ile ilgili hadisler

Namaz ile ilgili kısa hadisler

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin. Ebu Davud, 2/301, no: 1258; Ahmed b. Hanbel, 2/405

Namaz dinin ana direğidir. Camiu`s-Sagir 597

Resulullah (sav) bir kabrin üzerinde namaz kıldı. Enes ra. Kütübü sitte hadis no: 3079

İbnu Ömer (ra) her yedide iki rek`at namaz kılardı. Nafi` ra. Kütübü sitte hadis no: 1353

En efdal namaz, kunutu uzun olandır. Cabir ra. Kütübü sitte hadis no: 2621

Resulullah (sav)`ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı. Huzeyfe ra. Kütübü sitte hadis no: 2325

Resulullah (sav) sabah ve ikindi hariç her namazın arkasında iki rek`at (nafile) namaz kılardı. Hz.Ali Kütübü sitte hadis no:2933

Resulullah (sav) sabah namazında ezanla ikamet arasında hafif iki rek`at namaz kılardı. Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:2937

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zekerine değen abdest almadıkça namaz kılmasın.” Büsre Bintü Safvan Kütübü sitte hadis no: 3672

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Horoza sövmeyin! Zira o, namaz için uyandırıyor.” Zeyd İbnu Halid ra. Kütübü sitte hadis no: 5357

Resulullah (sav)`a kendisini öldüren bir adam getirilmişti. Üzerine namaz kılmadı. Cabir İbnu Semüre ra. Kütübü sitte hadis no: 3085

Resulullah (sav), bizim (kadınların) çamaşırları içerisinde namaz kılmazdı.” Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:2674

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölü üzerine namaz kıldınız mı ona İhlasla dua edin.” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 3064

Namaz için ezanı ancak abdestli olan okusun. Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 2473

Resulullah (sav) bağ ve bahçelerde namaz kılmayı da müstehab (sevimli ve hoş) addederdi. Mu`az İbnu Cebel ra. Kütübü sitte hadis no: 2707

Namaz, İslamiyette temeli atılmış her ibadetten üstündür… Öyleyse namaz kılmaya gücü yeten kimse çok çok kılmaya mecburdur. Camiu`s-Sagir 596

Namaz ile ilgili kısa hadisler devam ediyor

Namaz mü’minin nurudur. (namaz kılmayan bir mü’min nur­suzdur.) Camiu`s-Sagir 595

Cemaatle kılman namaz, tek basma kılman namazdan yirmi beş derece daha efdaldir. (sizden biriniz ) çöl ortasında cemaat­le namaz kılıp, rüku ve secdelerini tam olarak yaparsa, elli vakit na­maz sevabına nail olur. Camiu`s-Sagir 594

Secdeye kapanırken burnunu da secdeye koy ki, vücudunla bir­likte secde etsin. Camiu`s-Sagir 593

Kiba mescidinde kılınan bir namazın sevabı, umre sevabı ka­dardır. Camiu`s-Sagir 592

Namazı vaktinden çıkarmamaya idareniz altında bulunan hizmetçilerinize hakaret etmemeye dikkat ediniz. Camiu`s-Sagir 591

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şu mescidimdeki namaz efdaldir,”-Bir başka rivayette- “Bu mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Haram hariç bütün mescidlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır.” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 2584

Resulullah (sav) ben hayızlı halde tam hizasında dururken, namaz kılardı. Secde ettiği vakit bazan elbisesi bana değerdi. Humra üzerinde namaz kılardı. Meymune Kütübü sitte hadis no: 2694

Bir rivayette şöyle gelmiştir: “Beytullah`a girdiği zaman soluna gelen iki direk arasında iki rek`at namaz kıldı. Sonra çıktı ve Kabe`nin önünde iki rek`at namaz kıldı.” İbnu Ömer ra. Kütübü sitte hadis no: 1402

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Koyun ağıllarında namaz kılın. Zira koyunlar mübarek (hayvanlar)dır. Deve damlarında namaz kılmayın. Zira onlar şeytanlardandır.” Bera ra. Kütübü sitte hadis no: 2696

Resulullah (sav) bayram günü çıkıp iki rekat namaz kıldırdı. Ne bunlardan önce ne de bunlardan sonra başka namaz kıldırmadı. İbnu Abbas ra. Kütübü sitte hadis no: 3034

Size Resulullah (sav)`ın namazıyla namaz kıldırayım mı?” dedi ve namaz kıldı. Bu namazda ellerini bir kere iftitah tekbiri sırasında kaldırdı, başka kaldırmadı.” Alkame ra. Kütübü sitte hadis no: 2490

Namaz ile ilgili kısa hadisler devam ediyor

Nesai`de şöyle denmiştir: “Kabe`ye girdi ve her tarafında tesbihde bulundu. namaz kılmadan çıktı. Makam`ın gerisinde iki rek`at namaz kıldı.” İbnu Ömer ra. Kütübü sitte hadis no: 1407

Resulullah (sa)`ın son sözü: “namaz! namaz! Sağ ellerinizin sahip olduğu (köleler) hakkında Allah`tan korkun!” olmuştu. Ali İbnu Ebi Talib ra. Kütübü sitte hadis no: 5987

Resulullah (sav) Maiz İbnu Malik`in cenazesine namaz kılmadı. Ancak ona namaz kılınmasını yasaklamadı da. Ebu Berze el-Eslemi ra. Kütübü sitte hadis no: 3083

Sevgili peygamberimiz, Ensar ve Muhacirlerin, nemazda zam­mı sureleri ezberlesinler diye, onların namazı kendisinin arsasında kılmalarını severdi. Camiu`s-Sagir 1.cilt -237

“Sevgili peygamberimiz, yolculukta öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı bir arada kılardı.” Camiu`s-Sagir 1.cilt -236

Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki ; “Farz namazlar cami de, sünnetler ise, (camiden geldikten son­ra ) evde kılınır,” Camiu`s-Sagir 1.cilt -234

Resulullah (sav) buyurdular ki: “namaz için ikamet okununca farzdan başka namaz yoktur (kılınmaz).” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 2844

Kim Fatiha`yı okumadan bir rek`at namaz kılarsa, imamın arkasında bulunmadığı takdirde, namaz kılmış sayılmaz. Cabir ra. Kütübü sitte hadis no: 2535

Sizden birinizin evinin önünde bir nehir ol­sa ve günde beş defa o kimse o nehirde yıkansa, bedeninde kir kalır mı? buyurduğunda, Eshâb-ı kiram, hayır kalmaz dediler. “Beş vakit inamaz da bunun gibidir. Beş vakit namaz kılanı Allahü Teâlâ günahlardan te­mizler” buyurdu. Camiu`s-Sagir 590

Namaz ile ilgili kısa hadisler devam ediyor

İki namaz vardır ki, onlardan sonra hiç bir namaz kılınmaz. Bunlar: Sabah namazı (bundan sonra) güneş doğuncaya kadar, ikindi namazı, ( bundan sonra da ) güneş batıncaya kadar. Camiu`s-Sagir 589

Mescidi Haramda kılman namaz, (başka camilerde kılınan ) yüz bin namazdan, Benim mescidimde kılman namaz, bin namazdan, Beyti Makdiste kılınan namaz ise, (başka yerde kılınan) beş yüz na­mazdan daha faziletlidir. Camiu`s-Sagir 588

Cemaatle namaz kılmayanlar ya bu huylarından vazgeçsinler veya evlerini yaktırırım. Camiu`s-Sagir 587

Sevgili peygamberimiz, namazda esnemeyi kerih görürlerdi. Camiu`s-Sagir 586

Sevgili peygamberimiz, gece namazı kılmaktan çok hoşlanırlardı. Camiu`s-Sagir 585

Sevgili peygamberimiz, akşam namazının son sünnetinden o kadar hoşlanırdı ki, ne yemek ve ne de arzu ettiği herhangi birşey, onu kılmaktan alakoyamazdı. Camiu`s-Sagir 584

Sevgili Peygamberimiz, cemaatin en çok namaz kılanı ve Allahı en çok zikredeni idi. Camiu`s-Sagir 583

Sevgili peygamberimiz, farz namazını kıldığı yerde sünnet namazını da kılmazdı. (ancak yer değiştirerek kılardı) Camiu`s-Sagir 1.cilt -582

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerifte Resûlüllah eshab-ı kirama hitaben: “Sizden birinizin evinin önünde bir nehir ol­sa ve günde beş defa o kimse o nehirde yıkansa, bedeninde kir kalır mı?” Camiu`s-Sagir 581

Şüphesiz camilere girmek ( cünüp olana ve ) hayızlı olan kadın­lara haramdır. Camiu`s-Sagir 1.cilt -243

Namaz ile ilgili kısa hadisler devam ediyor

Şüphesiz namazını vaktin sonunda kılmağa alışan bir kimsenin, vaktin evvelinde kılmadan geçirmiş olduğu namazların değeri, aile ve bütün servetinden daha üstündür. Camiu`s-Sagir 1.cilt -241

Kişinin bineğinin ön kısımına binmek, yatak odasında oturmak ve kendi evinde imamlık yapmak hakkıdır. Camiu`s-Sagir 1.cilt -240

Şüphesiz Hz. Allah, misafirlerden oruç tutma ve namazları dört rekat kılma zorluğunu kaldırmıştır. Camiu`s-Sagir 1.cilt -239

Şüphesiz Yüce Allah üç şeyden çok hoşlanır: a. Namazın içerisinde cemaatın birinci safından. b. Gece namazı kılan kişiden. c. Cephede düşman karşısında birinci safta bulunan savaşçılardan. Camiu`s-Sagir 1.cilt -238

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye kadar artık namaz yoktur. İkindiyi kıldıktan sonra da güneş batıncaya kadar namaz yoktur.” Ebu Said ra. Kütübü sitte hadis no: 2420

Kurban bayramında kılınan namaz iki rek`attir. Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek`attir, sefer namazı iki rek`attir, cum`a namazı da iki rek`attir. Bunlar Resulullah (sav)`ın lisanı üzere, tamamdır, kısaltma yoktur. Hz.Ömer ra. Kütübü sitte hadis no:2334

Namaz ile ilgili uzun hadisler

Nesai`nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav), beş vakit namazla gönderilince, Hz. Musa aleyhisselam kendisine: “Rabbine dön! Daha da azaltmasını talep et. Çünkü, Beni İsrail`e iki namaz farz etmişti, onları kılmadılar!” dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Rabbime tekrar dönüp daha da hafifletmesini istedim. Rabb Teala şu cevabı verdi: “Semavat ve arzı yarattığım zaman ben sana ve ümmetine elli vakit namaz yazmıştım. Öyleyse elli olan beştir. Sen ve ümmetin bunları kılın!” Böylece anladım ki, bu beş vakit namaz Rabbim Teala`dan kesin bir emirdir. Hemen Hz. Musa`ya döndüm. O yine “Dön!” dedi. Fakat ben, artık geri dönmedim.” Kütübü sitte hadis no: 5569

Şüphesiz şeytan, namazda bulunan herhangi birinizin kalbine girerek namazınızı unutturmağa çalışır. Hatta o kadar ki, kişiyi kaç rekat namaz kaldığını ( iki mi, dört mü ) bilemeyecek bir duruma ge­tirir. Böylesine bir durumla karşılaşan kişi (az olan iki rekatı kabül eder. Namazını tamamladıktan sonra) selam vermeden seh secdesini yapsın. Camiu`s-Sagir 1.cilt -242

Namaz elli vakitli, cenabetten gusül de yedi defa idi. Elbiseden sidiğin yıkanması da yedi defa idi. Resulullah (sav) (azaltılmasını Cenab-ı Hakk`tan) taleb ede ede namaz beş`e, cenabetten gusül bire, elbiseden sidiğin temizlemesi bir kereye indirildi. İbnu Ömer ra. Kütübü sitte hadis no: 3767

“Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadı.” (Ahzab, 4) mealindeki ayet hakkında şunu söylerdi: “Bir gün, Hz. Peygamber (sav) namaz kılmak için kalkmıştı, namazda bir hata yaptı. Cemaatte onunla namaz kılan münafıklar derhal: “Bakın, bunun iki kalbi var, bunlardan biri sizinle, biri onlarla (ashabıyla)” dediler, işte onların bu sözü üzerine bu ayet nazil oldu.” İbnu Abbas ra. Kütübü sitte hadis no: 742

Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) koyun budu yedi ve namaz kıldı, abdest almadı. (Buhari`nin bir başka rivayetinde: “Tencereden eliyle etli kemik aldı” denmiştir. Müslim`in bir rivayetinde: “Budu kemirdi, sonra namaz kıldı, abdest tazelemedi” denmiştir.) İbnu Abbas ra. Kütübü sitte hadis no: 3682

Nesai`nin Hz.Cabir (ra)`den yaptığı bir rivayette şöyle denmiştir: “Sonra O`na (Cibril), Fecr (uzayıp ) sabah olunca daha yıldızlar parlak ve cıvıl cıvıl iken geldi. Dünkü yaptığını aynen yaptı, sabah namazını kıldı. Sonra da: “namaz vakti, işte gördüğünüz bu iki namaz arasıdır” dedi.” Cabir ra. Kütübü sitte hadis no: 2365

Resulullah (sav) kıble istikametinde (sütre olarak) bir ganimet devesi bulunduğu halde gerisinde bize namaz kıldırdı. namaz kılınca, hayvanın yan kısmından bir tutam yün aldı (elinde tutup göstererek): “Ganimetinizden humus dışında şu kadarı bile bana helal değildir. Humus da size iade edilecek (sizin maslahatlarınızda harcanacaktır” dedi. Amr İbnu Abese ra. Kütübü sitte hadis no: 1122

Ebu Davud`un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “namaz(ın kaçmış olmasın)dan korkarak kalktık, Resulullah (sav): “Ağır olun, ağır olun, bunda bir taksiriniz yok!” buyurdu. Güneş yükselince de: “Sizden kim sabahın iki rekat sünnetini (mutad olarak) kılıyor idiyse yine kılsın” dedi. Bu emir üzerine kılan da, kılmayan da kalkıp sünnetini kıldı. Sonra Resulullah (sav) namaz için kamet emretti. Kamet getirildi. Efendimiz kalktı ve bize namaz kıldırdı. namaz bitince: “Haberiniz olsun, Allah`a hamdediyoruz ki, bizi namazımızdan, dünyevi işlerimizden herhangi biri alıkoymuş değildir. Ancak ruhlarımız Allahu Teala`nın kabza-i tasarrufundadır, dilediği zaman onu salar. Sizden kim sabah namazına sabahleyin mutad vaktinde kavuşursa, sabah namazıyla birlikte bir mislini de kaza etsin!” dedi.” Ebu Katade ra. Kütübü sitte hadis no: 2344

Hz. Peygamber (sav) mescide girmişti ki, iki direk arasına gerilmiş bir ip gördü. “Bu da ne?” diye sordu. Bu, Zeyneb (ra)`in ipidir. namaz kılarken uykusu gelince buna takılıyor (ip onun düşmesini önlüyor)” dediler. Hz. Peygamber (sav): “Hayır (olmaz öyle şey) çözün ipi. Şevkiniz varken namaz kılın, uykunuz gelince de yatın” emretti. Enes ra. Kütübü sitte hadis no: 77

Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

“Ey Allah`ın Resulü!” dedim, “bize Beytul-Makdis hakkında fetva verin!” “Ona gidin, içinde namaz kılın!” buyurdular. -O zaman her tarafta savaş vardı. [Resulullah (sav) bu durumu nazar-ı itibara alarak sözlerini şöyle tamamladılar]: -“Gidip, içinde namaz kılamıyorsanız, hiç olmassa kandillerinde yanacak zeytinyağı gönderin!” Meymune ra. Kütübü sitte hadis no: 4633

Resulullah (sav) bir gece (evinden) çıkmıştı. Hz. Ebu Bekr (ra)`e uğradı. Alçak sesle namaz kılıyordu, Hz. Ömer (ra)`e uğradı, o da yüksek sesle namaz kılıyordu.” Ravi der ki: “Resulullah`ın yanında toplanınca Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ey Ebu Bekr sana uğradım sen sessizce namaz kılıyordun.” Ebu Bekr: “Ben konuştuğum Zat-ı Zülcelal`e sesimi işittirdim ey Allah`ın Resulü!” cevabını verdi.

Hz. Ömer`e de: “Sana da uğradım. Sen yüksek sesle namaz kılıyordun!” dedi. O da şu cevabı verdi: “Ey Allah`ın Resulü! Uyuklayanı uyandırıyor, şeytanı da uzaklaştırıyordum.” (Hadisin metni Ebu Davud`a ait. Hasan Basri rivayetinde der ki: “Resulullah (sav) Hz. Ebu Bekr`e: “Ey Ebu Bekr sen sesini biraz yükselt” dedi. Hz. Ömer`e de; “Sesini sen de biraz alçalt!” buyurdu.”) Ebu Katade ra. Kütübü sitte hadis no: 2571

Namaz ile ilgili hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Köyde olsun, kırda olsun üç kişi olur da orada cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara galebe çalmış demektir. Size cemaatle namaz kılmanızı tavsiye ederim.” [Rezin şu ziyadede bulunmuştur: “Zira insanın kurdu şeytandır. Onu yalnız yakaladı mı yer.”] Ebu`d-Derda ra. Kütübü sitte hadis no: 4648

Resulullah (sav), bir kenara çekilmiş halkla birlikte namaz kılmayan bir adam gördü. “Ey fülan! Halkla birlikte niye namaz kılmıyorsun?” diye sordu. Adam: “Ey Allah`ın Resulü, cenabet oldum, su da yok” deyince: “Toprağı kullan. o sana yeterlidir” buyurdular. İmran İbnu Husayn ra. Kütübü sitte hadis no: 3724

Resulullah (sav), beni mezarlıkta namaz kılmaktan menetti. Beni Babil toprağında da namaz kılmaktan menetti (ve şöyle dedi:) “Zira orası mel`undur.” (Hattabi der ki: “Bu hadisin senedinde zayıflık olduğu söylenmiştir. Ben alimlerden kimseyi bilmem ki Babil toprağında namaz kılmayı yasaklamış olsun. Hadis(in Resulullah`a nisbeti) sahih ise, bu yasak sadece Hz. Ali`nin şahsıyla ilgilidir; böylece, onu Kufe`de maruz kaldığı mihnete (sıkıntılı hadislere) karşı uyarmak istemiştir. (Malum olduğu üzere) Kufe, Babil diyarındadır.”) Hz.Ali Kütübü sitte hadis no:2700

Resulullah (sav) bir gün bize namaz kıldırdı, sonra minbere çıktı, eliyle kıble cihetine işaret etti ve: “Size namaz kıldırdığım andan beri, bana cennet ve cehennem gösterildi. Onlar şu duvarın önünde temessül etmiş vaziyette idiler. Hayırda ve şerde bugünkü kadarını hiç görmedim” buyurdu. Enes ra. Kütübü sitte hadis no: 5377

Ebu Davud`un Zeyd (ra)`den kaydettiğine göre, Hz. Resulullah (sav) öğle namazını zevalden sonra sıcağın en şiddetli olduğu saatte kılardı. Resulullah (sav)`ın kıldığı namazlar içinde ashabına en zor geleni bu namaz idi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: “namazlara ve orta namazına devam edin.” Zeyd devamla dedi ki: “(Orta namazı, öğlen namazıdır, zira) bundan önce iki namaz var (birisi geceden -yatsı-, diğeri gündüzden -sabah-), ondan sonra da iki namaz var (biri gündüzden -ikindi- diğeri geceden -akşam-)”. Zeyd ra. Kütübü sitte hadis no: 497

Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) Ramazan`da, mescidin bir kenarında namaz kılmakta olan bir gruba uğramıştı. “Bunlar ne yapıyorlar?” diye sordu. “Bunlar, yanlarında (ezberlenmiş fazla) Kur`an bulunmayan kimselerdir. Übeyy İbnu Ka`b (ra) bunlara namaz kıldırıyor!” dediler. Efendimiz (sav): “İsabet etmişler, bu davranış ne kadar iyi!” buyurdular. Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 3031

Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: “Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve Allah Teala hazretleri şöyle der: “Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim.” Ukbe İbnu Amir ra. Kütübü sitte hadis no: 2323

Resulullah (sav) buyurdular ki: “namazın anahtarı temizliktir, (namaz dışı şeylerle meşguliyeti) haram kılan şey iftitah tekbiridir, (namaz dışı meşguliyeti) helal kılan şey (de sondaki) selamdır.” Hz.Ali Kütübü sitte hadis no:2659

Huzeyfe (ra) bir adamın namaz kılarken hile yaptığını görmüştü. “Sen bu namazı ne zamandan beri kılıyorsun?” diye sordu. Adamcağız; “Kırk yıldan beri!” dedi. Huzeyfe “Öyleyse kırk yıldan beri namaz kılmadın (bütün kıldıkların boşa gitmiş). Şayet bu şekilde namaz kılarak ölecek olursan Muhammed`in fıtratından başka bir fıtrat üzere öleceksin!” dedi ve ilave etti: “Kişi namazı hafif kılar (ama buna rağmen) tam kılar, güzel kılar!” Zeyd İbnu Vehb ra. Kütübü sitte hadis no: 2587

Resulullah (sav) namaz kılmakta olan insanların yanına geldi. Kıraatte sesleri yüksekti. Hemen: “namaz kılan kimse Rabbine münacaatta (hususi konuşmada) bulunuyor demektir. Öyleyse ne şekilde münacaatta bulunduğuna dikkat etsin. Kur`an`ı birbirinize cehren okumasın!” dedi. el-Beyazi ra. Kütübü sitte hadis no: 2573

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) (bir gece) mescidde (nafile) namaz kılmıştı. Birçok kimse de (ona iktida ederek) namaz kıldı, (Sabah olunca “Resulullah geceleyin mescidde namaz kıldı” diye konuştular.) Ertesi gece de Efendimiz namaz kıldı. (Halk yine olanları konuştu, katılacakların) sayısı iyice arttı. Üçüncü (veya dördüncü) gece halk yine toplandı. (Öyle ki mescid, insanları alamayacak hale gelmişti.) Ancak aleyhissalatu vesselam (bu dördüncü gecede) yanlarına çıkmadı. Sabah olunca Efendimiz: “Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır” dedi. İşte bu hadise ramazanda cereyan etmişti. Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:3030

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bugün Habeşli salih bir kimse öldü, haydi üzerine namaz kılın.” Ravi der ki: “Hemen saf yaptık (namaza durduk), ben ikinci safta -veya üçüncüde- idim. Aleyhissalatu vesselam onun üzerine (gıyabında) namaz kıldı. Cabir ra. Kütübü sitte hadis no: 3082

Bişr İbnu Mihcan babasından anlattığına göre, babası (Mihcan) Resulullah (sav)`ın meclisinde idi. O sırada namaz için ezan okundu. Resulullah (sav) kalktı, namaz kıldı ve döndü. Mihcan hala yerindeydi. “Herkesle beraber namaz kılmana mani olan şey nedir, sen müslüman değil misin?” diye sordu. Mihcan: “Elbette müslümanım, ancak ben ailemle namazımı kılmıştım!”dedi. Efendimiz: “Mescide geldiğin zaman namaza kalkılırsa kılmış bile olsan cemaatle birlikte sen de katl.” buyurdu. Bişr İbnu Mihcan ra. Kütübü sitte hadis no: 2840

Bir kadın hastalanmıştı. Şöyle bir nezirde bulundu: “Allah Teala hazretleri bana şifa verirse, buradan gidip Mescid-i Aksa`da namaz kılacağım.” Sonra kadın iyileşmişti. Hemen yol hazırlığı yaptı. Hz. Meymune (ra)`ye geldi, selam verip kararını anlattı. Meymune, kadına: “Hele otur, hazırladığını (burada) ye, Resulullah (sav)`ın mescidinde namaz kıl. Zira ben O`nun şöyle söylediğini işittim: “Şu mescidimde kılınan bir namaz, Ka`be Mescidi hariç bütün mescidlerde kılınan bir namazdan daha hayırlıdır.” İbnu Abbas ra. Kütübü sitte hadis no: 5730

Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) el-Muhammas`ta ikindi namazı kıldırdı. Ve dedi ki: “Bu namaz, sizden öncekilere de arz olundu, ama onlar bunu zayi ettiler. Kim buna devam ederse ecri iki kere verilecek. Şahid doğuncaya kadar; ondan sonra namaz mevcut değildir.” Ebu Basra el-Gıfari ra. Kütübü sitte hadis no: 2426

“Ey Allah`ın Resulü” dedim, “seller benimle kabilemin mescidi arasına engel çıkarıyor. İstiyorum ki evime kadar şeref verip bir yerde namaz kılsanız da orayı mescit yapsam!” “(İnşaallah bir ara) geleyim!” buyurdular. Beraberinde Hz. Ebu Bekr olduğu halde huzuruyla evimizi şereflendirip (izin isteyerek içeri girdiği) zaman ilk iş olarak, “Nerede namaz kılmamı istersin?” diye sordu. Evin bir köşesini işaret ederek (yer gösterdim. Orada) namaza durdu. Biz de arkasından saf yaptık. Bize iki rek`at (nafile) namaz kıldırdı.” Itban İbnu Malik ra. Kütübü sitte hadis no: 2790

Nadr İbnu Abdirrahman, ceddi Muaz (ra)`dan anlattığına göre, der ki: “Muaz İbnu Afra ile birlikte tavafta bulundum, (tavaftan sonra kılınan iki rekatlik tavaf namazını) kılmadı. Kendisine: “namaz kılmıyor musun?” diye sordum. Şu cevabı verdi: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “İkindi (namazı)ndan sonra güneş batıncaya kadar namaz yoktur. Sabah (namazın)dan sonra da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur.” Nadr İbnu Abdirrahman ra. Kütübü sitte hadis no: 2422

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri namaz kılarken uyuklayacak olursa, uykusu gidinceye kadar hemen yatsın. Zira, uyuklayarak namaz kılanınız, istiğfar ederken kendi nefsini sebbetmeye kalkar da farkında olmaz.” Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:2749

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri, tıpkı ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf bu maksadla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. namaz kıldıktan sonra araya lağv (dünyevî kelam) sokmadan kılınan ikinci namaz, İlliyyin (denen cennetin yüce makamın)da yazılıdır.” Ebu Ümame ra. Kütübü sitte hadis no: 4655

İbnu Ömer (ra), Kabe`ye girdi mi, girince yüzü istikametinde yürür, kapıyı arkasında tutar, karşı duvarla arasında üç zira`lık mesafe kalıncaya kadar düz yürür, (orada durup) namaz kılar, böyle davranmakla, Hz. Bilal (ra)`in, “Resulullah (sav) burada kıldı” diye haber verdiği yerde namaz kılmayı kastederdi. Ancak (İbnu Ömer) şunu da söyledi: “Kişinin, Beytullah`ın içerisinde, dilediği noktada namaz kılmasında bir beis yoktur!” Nafi` ra. Kütübü sitte hadis no: 1413

Ebu Davud`da gelen bir rivayette şöyle denmiştir: “…Bana Resulullah (sav): “Haydi git ve Medine`de ilan et ki: “Sadece Fatiha süresi de olsa, Kur`an`dan bir parça okumadıkça kıldığınız namaz namaz değildir” dedi ve başka bir şey ilave etmedi.” Kütübü sitte hadis no: 2532

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzin, sesinin gittiği yer boyunca mağfiret olunur. Yaş ve kuru herşey onun lehinde şehadet eder, namaza katılan kimseye yirmibeş kat namaz yazılır ve iki namaz arasındaki (günahları) affedilir.” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 2445

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) ashabına korku namazı kıldırdı. Bu maksadla ashabı arkasında iki saf yaptı. Hemen arkasında bulunan safa birinci rek`ati kıldırdı. Sonra ayağa kalktı ve arkasındakilere bir rek`at namaz kıldırıncaya kadar kıyamda kaldı. Sonra gerideki safta bulunanlar ilerledi, ön safdakiler de geriledi. Bu şekilde ilerleyenlere de bir rek`at namaz kıldırdı, Sonra gerileyenler bir rek`at namaz kılıncaya kadar yerinde oturdu. Sonra da selam verdi. Seki İbnu Ebi Hasme ra. Kütübü sitte hadis no: 2923

Ben, bir sefer sırasında İbnu Ömer (ra)`le beraberdim. Güneş doğduktan sonra onun abdest alıp namaz kıldığını gördüm. Kendisine: “Bu şimdiye kadar kıldığınızı hiç görmediğim bir namaz!” dedim. Şu açıklamayı yaptı: “Sabah namazı kılmak üzere abdest aldıktan sonra fercime dokundum. Sonra da abdest almayı unuttum (ve namaz kıldım. Şimdi bu durumu hatırlayınca) yeniden abdest alıp namazımı iade ettim.” Nafi` ra. Kütübü sitte hadis no: 3674

Resulullah (sav) ile (bir ramazan) ayında beraber oruç tuttuk. Ay boyunca bize son yedi güne kadar hiç (ziyade) namaz kıldırmadı. Ayın son yedinci gününde gecenin üçte biri geçinceye kadar bize namaz kıldırdı. Altıncı gününde yine bir şey kıldırmadı. Beşinci gününde gecenin yarısı geçinceye kadar namaz kıldırdı. Kendisine: “Bu gecemizin geri kalan kısmında da bize nafile kıldırsanız!” dedik. Talebimize karşı: “Kim imamla namaza başlar, sonuna kadar devam ederse, kendisine gecenin tamamını namazla geçirmiş (sevabı) yazılır” buyurdular. Sonra Resulullah (sav) aydan son üç gece kalıncaya kadar başka namaz kıldırmadılar. Üçüncü gece bize namaz kıldırdılar. Ehline ve kadınlarına dua ettiler. Bize (o kadar uzun) namaz kıldırdılar ki “Felah”ı kaçırmaktan korktuk. (Ebu Zerr`e): “Felah” nedir? diye soruldu: “Sahur!” cevabını verdi. (Sonra ayın geri kalan kısmında bize namaz kıldırmadı.) Ebu Zerr ra. Kütübü sitte hadis no: 3032

Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki “Yüce Allah şöyle buyurdu ; “Ben namazı kulumla kendim arasın da iki kısma ayırdım. Kulum kendine ayrılan kısma ulaştığı zaman dilediğini isteyebilir.” Allah’a ait olan kısımda ise: Kul, “Elhamdülillahi rabbil alemin” dediği zaman (Hamd, şükür, sena, Allah’a mahsustur. O bütün kainatın halikı ve yetiştiricisidir,)

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Hz. Allah kuluna: “Kulum bana hamdü sena etti ” Kul “Errahmanirrahim.” dediği zaman Hz. Allah: “Kulum benim için senalarda bulun­du, “der. Kul: “Maliki yevmiddin” (Yüce Allah, kıyamet gününün tek hakimidir.) dediği zaman,

Hz.Allah: “Kulum bana saygıda bulunda der.” Kul: “İyyake na’büdü ve iyyake nestein.” (yalnız sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.” dediği zaman

Hz. Allah: “Bu ayeti celile, kulun hissesi ile benim hissem arasında bir sınırdır. Ku­lum her dilediğine nail olacaktır.” der. Kul: “İhtinassıratal müsteğim. Sıratallezine enamte eleyhim. Gayrilmağdubi eleyhim ve leddallin.” ( Bizi Yahudi ve Hiristiyanların, sapmış olduğu yollara değil, ihsanda bulunduğun (peygamber, evliya ve meleklerin ) yoluna kavuştur, dediği zaman, Hz. Allah: ” İşte bu arzu kulum içindir. Ve kulum dilediğine kavuşacaktır.” buyurur. Camiu`s-Sagir 1.cilt -235

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) güneş battığı zaman Arafat`tan (ifaza yaparak) yola çıktı. Dağ geçidine geldiği zaman deveden inip bevletti. Sonra abdest aldı. Abdesti bol su kullanarak değil, hafifçe aldı. Ben: “namaz mı kılacağız ey Allah`ın Resulü?” diye sordum. “Hayır, namaz önümüzde!” dedi ve devesine bindi. Müzdelife`ye gelince hayvandan indi ve yeniden abdest aldı. Bu sefer bol su kullandı. Sonra namaz başladı. Akşam namazını kıldı. Sonra herkes devesini indi. Yine namaza başlandı. Bu sefer de yatsıyı kıldı, ikisi arasında başka bir namaz kılmadı.” Üsame İbnu Zeyd ra. Kütübü sitte hadis no: 1431

Resulullah (sav), bayram günü (namaz) için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, (namaz sırasında) Aleyhissalatu vesselam`ın önüne konur, O da halk arasında olduğu halde harbeye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibaen ümera da harbe kullanır oldu. İbnu Ömer ra. Kütübü sitte hadis no: 2744

Ravi ceddi Kays İbnu Ama`dan anlattığına göre: “Resulullah (sav) geldi ve namaza duruldu. Onunla birlikte sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buldu. “Ağır ol ey Kays! dedi. Bir namaz daha mı kılıyorsun?” “Ben sabahın sünnetim kılmamıştım (onu kılıyorum)” deyince: “Öyleyse hayır, (bunda bir beis yok)” buyurdu.” Muhammed İbnu İbrahim ra. Kütübü sitte hadis no: 2947

Resulullah (sav) Mescid-i Kuba`ya namaz kılmaya gitti. Ensar (ra) gelip, namaz kılarken kendisine selam verdiler. Ben Bilal`e sordum: “namaz kılarken onların selamına nasıl mukabele ettiğini gördün?” Bana bizzat göstererek: “Şöyle” dedi ve avucunu açıp iç kısmını aşağıya, sırtını yukarıya getirdi.” İbnu Ömer ra. Kütübü sitte hadis no: 2720

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) ramazanda geceleyin namaz kılardı. (Bir gece) gelip yanında ben de namaza uydum. Sonra bir erkek daha geldi, o da namaza uydu, derken (sayımız arttı ve) bir cemaat olduk. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bizim arkasında olduğumuzu hissedince namazı hızlandırdı. Sonra (selam verip) ayrıldı ve evine girdi. Orada bizim yanımızda kılmadığı bir namaz kıldı. Sabah olunca kendisine: “Bizim arkanıza durduğumuzu geceleyin farketmiş miydiniz?” diye sordum. Bana: “Evet ve işte bu, beni o yaptığıma sevkeden şeydir. (Yani sizi arkamda hissedince namazı hızlı kılarak yanınızdan ayrıldım)” buyurdu. Enes ra. Kütübü sitte hadis no: 3029

“Ey Allah`ın Resulü!” dedim, “Fatıma Bintu Ebi Hubeyş, şu şu kadar zamandan beri kanama geçiriyor, namazı bıraktı!” (Bu sözün üzerine Aleyhissalatu vesselam): “Sübhanallah! (hiç namaz bırakılır mı?) Bu şeytandan (bir oyun. Kapılmamalıydı. Söyleyin ona), bir leğene (su koyup içine) otursun. Eğer suyun üstünde (kanamadan hasıl olan) bir sarılık görürse, öğle ve ikindi için tek bir gusül yapsın; akşam ve yatsı için de tek bir gusül yapsın. Sabah için de ayrı bir gusül yapsın. Bu arada (kılacağı namazlar için) abdest alsın” buyurdular.” İbnu Abbas radıyallahu anhüma der ki: “(Her namaz için) gusletmek, kadıncağıza zor gelmeye başlayınca iki namazın arasını birleştirmeyi emretmiştir.” Esma Bintu Umeys Kütübü sitte hadis no: 3856

Huzeyfe (ra), namaz kılmakta olan ve bu sırada belini tam doğrultamayan bir adam görmüştü. namazdan çıkınca: “Sırtında bir rahatsızlığın mı var?” diye adama sordu. “Hayır!” cevabını alınca: “Şayet, bu halin üzere ölecek olsan Resulullah (sav)`ın sünnetine muhalefet üzere ölürsün” dedi. (Rezin ilavesidir; Derim ki: “Bu rivayet Buhari`de şu şekilde gelmiştir: “Huzeyfe, (namazda) rükü ve secdesini tamamlayan bir adam gönnüştü. namazını kılıp bitirince Huzeyfe (ra) ona: “Sen namaz kılmadın. Eğer ölecek olsan, Allah`ın Muhammed (sav)`i yarattığı fıtrattan başka bir fıtrat üzere ölürsün” dedi. Gerçeği Allah, bilir.”) Muharib İbnu Disar ra. Kütübü sitte hadis no: 2515

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Abdullah İbnu Fudale, babası (Fudale`den) naklen anlatıyor; “Resulullah (sav)`ın bana öğrettikleri arasında: Beş vakit namaza devam edin! emri de vardı. Ben: “Bu beş vakit, benim meşguliyetlerimin bulunduğu anlardır. Bana (bunların yerine geçecek) cami (kapsamlı) bir şey emret, öyle ki onu yaptım mı, benden beş vakit namaz borcunun yerine geçsin!” dedim. Bunun üzerine: “Öyleyse Asreyn`e devam et!” buyurdu. Bu kelime bizim dilimizde yoktu. Bu sebeple: “Asreyn nedir?” diye sordum. “Güneş doğmazdan önceki namazla güneş batmazdan önceki namaz” buyurdu. Abdullah İbnu Fudale ra. Kütübü sitte hadis no: 2335

Resulullah (sav) geceleyin duvarları alçak olan hücresinde namaz kılardı. Halk bu sebeple Aleyhissalatu Vesselam`ın karaltısını (siluetini) görürdü. Böylece onlar da kalkıp geceleyin, O`na uyarak (Onunki gibi namaz kıldılar. Sabah olunca bu durumu konuştular. Resulullah (sav) ikinci gecede de kalktı, halk da aynı şekilde yaptı. Üçüncü gece de aynı şey tekerrür etti. Bundan sonra Resulullah oturdu ve çıkmadı. Sabah olunca durumu medar-ı bahs ettiler, sebebini sordular. Efendimiz şu cevabı verdi: “Gece namazının sizlere farz olmasından korktum.” Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:2833

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav)`dan bir gün sordular: “Ey Allah`ın Resulü! Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denk olur?” “(Başka bir amelle)” dedi, “ona güç getiremezsiniz!” Soruyu soranlar ikinci ve hatta üçüncü sefer tekrar sordular. Resulullah her seferinde aynı cevabı verip: “(Bir başka amelle)” ona güç getiremezsiniz!” dedi ve sonra şunu ilave etti: “Allah yolundaki mücahidin misali gündüzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup, namaz kılan, Allah`ın ayetlerine de itaatkar olan ve Allah yolundaki mücahide cihaddan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimse gibidir.” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 994

Hz. Peygamber (sav) ashabıyla otururken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı. Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyorduk. Nihayet Hz. Peygamber (sav) onu açıkladı. Meğerse o zat, münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş. Adama: “Peki o Allah`tan başka ilah olmadığına ve Muhammed`in Allah`ın elçisi bulunduğuna şehadet etmiyor mu?” diye sordu. Adam: “Hayır o şehddeti ikrar etmiyor” dedi. Hz. Peygamber (sav): “namaz kılıyor mu2” diye sordu. Adam: “Hayır namaz da kılmıyor” deyince, Hz. Peygamber (sav): “Allah`ın öldürmekten beni men ettiği kimseler işte böyleler!” buyurdu. Ubeydullah İbnu Adiy İbnu`l-Hıyar ra. Kütübü sitte hadis no: 38

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Ravi, Hz. Ömer (ra) ile bir bayramda beraber olmuştur. Hz. Ömer önce namaz kıldırmış, sonra hutbe okuyup halka şöyle hitab etmiştir: “Resulullah (sav) sizleri bu iki bayram gününde oruç tutmaktan men etti. Bu iki bayramdan biri oruç tuttuğunuz aydaki ramazan bayramınızdır. Diğeri de kurbanlarmızdan yediğiniz günün bayramıdır!” Ebu Ubeyd der ki: “Ben Hz. Osman (ra) ile de bayram geçirdim. O da hutbeden önce namaz kıldırdı. Hatta bu bir cuma günüydü. Avali halkına şöyle dediler: “Kim cumayı beklemek isterse beklesin, kimde ailesine dönmek isterse dönsün kendisine izin verdik.” Ebu Ubeyd Said İbnu Ubeyd ra. Kütübü sitte hadis no: 3043

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Abdullah İbnu Übey İbni Selül öldüğü zaman oğlu (ra) Resulullah (sav)`ın huzur-i alilerine çıkıp, mübarek gömleklerini babasına kefen olarak vermesini taleb etti. Resulullah (sav) talebi kabul edip verdi. Bunun üzerine, babasının cenaze namazını kıldırıvermesini taleb etti. Resulullah (sav) bu talebi de kabul etti ve namaz kıldırmak üzere kalktı. Ancak, Hz. Ömer (ra) kalkarak Resulullah (sav)`ı elbisesinden tuttu ve: “Ey Allah`ın Resulü, Rabbin seni, ona namaz kılmaktan men etmişken, sen nasıl ona namaz kılarsın?” diye müdahale etti.

Resulullah (sav): “Allah beni muhayyer bırakmıştır, zira: “Onların ister bağışlanmasını dile, ister dileme, birdir. Onlara yetmiş defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır” (Tevbe, 80) buyurmaktadır. Ben yetmişden de fazla bağışlama talebinde bulunacağım” dedi. Hz. Ömer (ra): “Ama, o münafıktır!” dedi. Resulullah (sav) buna rağmen onun ardından namaz kıldı. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk şu ayeti inzal buyurdu: “Onlardan ölen hiç kimse için ebediyyen namaz kılmayacaksın, mezarı başında da durmayacaksın. Çünkü onlar Allah ve Resulüne inanmadılar, fasık olarak öldüler” (Tevbe, 84). Hz. Ömer (ra) der ki: “Sonra o gün Resulullah (sav)`a karşı izhar ettiğim cür`ete hayret ettim. Allah ve Resulü daha iyi bilirler.” (Bu son cümlenin İbnu Abbas`ın sözü olma ihtimali de mevcuttur) (Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade var: “Resulullah (sav) bu ayetten sonra münafıkların cenaze namazını kılmadı”) İbnu Ömer ra. Kütübü sitte hadis no: 651

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) Osman İbnu Maz`ün`u çağırtarak “Sen sünnetimi beğenmiyor musun?” diye sordu. “Hayır, ey Allah`ın Resulü dedi, kasem olsun hayır! Aksine, aradığım şey senin sünnetindir!” Resulullah (sav) bunun üzerine şöyle buyurdu: “Bil ki, ben, hem uyurum, hem namaz kılarım; oruç da tutarım, kadınlarla evlenirim de, Ey Osman, Allah`tan kork, zira ehlinin senin üzerinde hakkı var, misafirin senin üzerinde hakkı var, nefsinin senin üzerinde hakkı var. Öyle ise bazan oruç tut, bazan ye. namaz da kil, uykunu da al.” Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:72

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşıda (iş yerinde) kıldığı namazından yirmibeş kat fazladır. Şöyle ki, abdest alınca güzel bir abdest alır, sonra mescide gider, evinden çıkarken sadece mescid gayesiyle çıkmıştır. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir günahı affedilir. namazı kıldı mı, namazgahında olduğu müddetçe melekler ona rahmet okumaya devam ederler ve şöyle derler: “Ey Rabbimiz buna rahmet et, merhamet buyur.” Sizden herkes, namaz beklediği müddetçe namaz kılıyor gibidir. Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 2778

Bir adam izarını salmış olarak namaz kılarken, Resulullah (sav) ona: “Git, abdest al!” ferman buyurdu. Adam gitti abdest aldı, sonra gelip tekrar namaza durdu. [Resulullah (sav) tekrar]: “Git abdest al!” emretti. Adam gitti, abdest aldı, geri geldi. Bir adam: “Ey Allah`ın Resulü, ona niye abdest almasını emir buyurdunuz?” diye sordu. “O,” dedi, “izarını sarkıtmış olarak namaz kılıyordu. Allah izarını sarkıtan erkeğin namazını kabul buyurmaz.” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 3691

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Abdullah İbnu Şeddad, babasından (ra) naklediyor. Der ki: “Resulullah (sav) iki akşam namazının (yani akşam ve yatsının) birinde yanımıza geldi. Hasan veya Hüseyin`den birini taşıyordu. Resulullah (sav) öne geçip çocuğu yere bıraktı. Sonra tekbir getirip namaza durdu. Sonra namaz sırasında uzunca bir secde yaptı.” Babam devamla dedi: “(Secde çok uzadığı için) başımı kaldırıp baktım. Bir de ne göreyim! Secdede olan Resulullah`ın sırtına çocuk binmiş duruyor. Ben hemen secdeme döndüm. namaz bitince, Resulullah (sav)`a cemaatten: “Ey Allah`ın Resulü! namaz sırasında öyle uzun bir secde yaptınız ki, bir hadise meydana geldi zannettik veya sana vahiy indi zannettik!” diye soranlar oldu. “Hayır!” dedi, “bunlardan hiçbiri olmadı. Velakin, oğlum sırtıma bindi. Ben, acele edip hevesi geçmeden sırtımdan indirmeyi uygun bulmadım (kendisi ininceye kadar bekledim). Abdullah İbnu Şeddad Kütübü sitte hadis no: 4431

[Resulullah (sav) bir gün] yatsı namazını geciktirdi. Hatta gecenin çoğu gitti. Sonra çıktı ve cemaate namazlarını kıldırdı. namazı bitirince Resulullah (sav) orada hazır bulunan cemaate: “(Buradan ayrılmakta) acele etmeyin, size bir husus haber vereyim de sevinin: Bilesiniz, üzerinizdeki Allah`ın nimetlerinden biri de şudur: Şu saatte namaz kılan sizden başka hiç kimse yok -veya sizden başka kimse şu saatte namaz kılmamıştır.-” Bu iki sözden hangisini söylemişti bilemiyoruz.” (Ebu Musa ilaveten dedi ki: “Resulullah (sav)`tan işittiklerimize sevinerek evlerimize döndük.”) Ebu Musa ra. Kütübü sitte hadis no: 2408

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Ben Resulullah (sav)`la beraberdim. Bana: “Ey Muğire, su kabını al!” emretti. Ben de onu aldım. Resulullah (sav) [la tenhaya gittik. O] benim gözümden kayboldu, kazayı hacet yaptı, (geri döndü). Üzerinde Şami bir cübbe vardı. (Abdest almak için hazırlık yaptı. Cübbesinin yenlerini cemreyip) kollarını çıkarmaya çalıştı. Ancak (yenler) dardı. Ellerini (yenlerin uç kısmından geri çıkarıp cübbeyi sırtına koyup kollarını) alttan çıkardı. Ben su döktüm, namaz için abdest aldı. Mestleri üzerine meshetti, sonra namaz kıldı.” Muğire İbnu Şu`be Kütübü sitte hadis no: 3692

Bir diğer rivayette der ki: “Resulullah (sav)`la birlikte namaz kıldım. Tekbir getirdiği zaman ellerini kaldırıyor, sonra (elbisesine) gömülüyordu. Sonra sol elini sağ eliyle tutuyor, ellerini elbisesine sokuyordu, rükü yapmak istediği zaman ellerini çıkarıp sonra kaldırıyordu. Rüküdan başını kaldırmak isteyince de ellerini kaldırıyor, sonra secde ediyordu. (Secdede) yüzünü elleri arasına koyuyor idi. Keza başını secdeden kaldırınca da ellerini kaldırıyordu. namaz bitinceye kadar (her rekatte böyle yapıyordu).” Kütübü sitte hadis no: 2498

Abdullah İbnu`s-Saib`in anlattığına göre, (yaşlanıp gözlerini kaybettiği vakit) İbnu Abbas (ra)`a (tavaf sırasında) refakat edip, Haceru`l-Esved`i takip eden (Haceru`l-Esved ile) kapı arasındaki kısımda (mültezem) durdurmuş bu sırada İbnu Abbas (ra) kendisine: “Bana söylendiğine göre, Resulullah (sav) işte burada namaz kılarmış” demiştir. Abdullah İbnu Saib de “evet” demiş, bunun üzerine İbnu Abbas, kalkıp orada namaz kılmıştır. Abdullah İbnu`s-Saib ra. Kütübü sitte hadis no: 1390

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Ebu Davud`un rivayetinde Hz. Aişe (ra) der ki: “Resulullah (sav) Üseyd İbnu Hüdayr (ra)`la Hz. Enes`i, Hz. Aişe (ra)`nin kaybettiği kolyeyi aramaya gönderdi. Bu esnada namaz vakti girdi. Abdestsiz namaz kıldılar. Gelip durumu Resulullah (sav)`a, haber verdiler. Bunun üzerine teyemmüm ayeti indirildi. Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: “Üseyd, Hz. Aişe`ye: “Allah rahmetini bol kılsın, senin başına hoşlanmadığın her ne gelmiş ise onda Allah senin için de müslümanlar için de bir ferec (sıkıntıdan kurtulma) kılmıştır” dedi. Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:3715

Resulullah (sav) buyurdular ki: Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımı imtina ettiği takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın.” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 3008

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Meymun el-Mekki, Abdullah İbnu Zübeyr (ra)`i gördüğünü ve kendilerine namaz kıldırdığını anlatmıştır. Devamla der ki: “Abdullah namazda kıyam, rükü, secde ve secdeden kıyama kalkma esnalarında elleriyle işaret yapıyordu (ellerini kaldırıyordu). İbnu Abbas (ra)`a gittim. Ve: “İbnu Zübeyr`i hiç kimsede görmediğim bir tarzda namaz kılıyor gördüm” deyip onun namazda yaptığı işareti anlattım. Bana: “Eğer Resalullah (sav)`ın namazını görmekten hoşlanırsan, Abdullah İbnu Zübeyr`in namazına uy!” dedi.” Meymun el-Mekki ra. Kütübü sitte hadis no: 2506

Sehl ve babası beraberce Hz. Enes (ra)`in yanına girerler. Enes`i yolcu namazı kılıyormuşcasına çok hafif bir namaz kılıyor bulurlar. Selam verip namazdan çıkınca: “Allah sana mağfiret buyursun bu kıldığın namaz farz mı yoksa nafile miydi? dedik. “Farz namazdı. Bu (eksiksiz) Hz. Peygamber (sav)`ın namaz tarzıdır. Bilerek hiç bir değişiklik de yapmadım” dedi ve ilave etti:

Resulullah (sav) buyurdu ki: “(Yıl orucu, her gece teheccüt, kadınları terk gibi kararlarla) kendinize zorluk çıkarmayın, zorluğa uğrarsınız. Zira (geçmişte) bir kavim (bir kısım zahmetli işlere azmederek) kendisini zora attı. Allah da zorluklarını artırdı. Manastır ve kiliselerdekiler bunların bekayasıdır.” “Onlar, üzerlerine, bizim farz kılmadığımız, fakat, güya Allah`ın rızasını kazanmak için kendilerinin koydukları ruhbaniyete bile gereği gibi riayet etmediler” (Hadid, 27). Sehl İbnu Ebi Ümame Kütübü sitte hadis no: 76

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah`la beraber bir gece boyu yürüdük. Cemaatten bazıları: “Ey Allah`ın Resulü! Bize mola verseniz!” diye talepte bulundular. Efendimiz: “namaz vaktine uyuyakalmanızdan korkuyorum” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Bilal “Ben sizi uyandırırım!” dedi. Böylece Resulullah (sav) mola verdi ve herkes yattı. Nöbette kalan Bilal de sırtını devesine dayamıştı ki gözleri kapanıverdi, o da uyuyakaldı. Güneşin doğmasıyla Resulullah (sav) uyandı ve: “Ey Bilal! Sözün ne oldu?” diye seslendi ve Hz. Bilal: “Üzerime böyle bir uyku hiç çökmedi” diyerek cevap verdi. Aleyhissalatu vesselam: “Allah Teala Hazretleri, ruhlarınızı dilediği zaman kabzeder, (dilediği zaman geri gönderir. Ey Bilal! Halka namaz için ezan oku” buyurdu. Sonra abdest aldı ve güneş yükselip beyazlaşınca kalktı, kafileye cemaatle namaz kıldırdı.”  Ebu Katade ra. Kütübü sitte hadis no: 2342

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) ile beraber mescidde idik. O esnada bir adam geldi ve: “Ey Allah`ın Resulü, ben bir hadd işledim, bana cezasını ver!” dedi. Resulullah adama cevap vermedi. Adam talebini tekrar etti. Aleyhisalatu vesselam yine sükut buyurdu. Derken (namaz vakti girdi ve) namaz kılındı. Resulullah (sav) namazdan çıkınca adam yine peşine düştü, ben de adamı takip ettim. Ona ne cevap vereceğini işitmek istiyordum. Efendimiz adama: “Evinden çıkınca abdest almış, abdestini de güzel yapmış mıydın?” buyurdu. O: “Evet ey Allah`ın Resulü!” dedi. Efendimiz: “Sonra da bizimle namaz kıldın mı?” diye sordu. Adam: “Evet ey Allah`ın Resulü!” deyince, Efendimiz: “Öyleyse Allah Teala hazretleri haddini -veya günahını demişti- affetti” buyurdu. Ebu Ümame ra. Kütübü sitte hadis no: 2320

Resulullah (sav) Medine`ye gelince, önce Ensar`dan olan ecdadının -veya dayılarının- yanına indi: O zaman namazlarını on altı veya on yedi ay boyunca Beytu`l-Makdis`e doğru kıldı. Ancak kıblenin Kabe`ye doğru olmasını arzuluyordu. (Kabe`ye doğru) kıldığı ilk namaz da ikindi namazı idi. Bu namazı Resulullah (sav)`la birlikte ashabtan bir grup kimse kılmıştı. Bu namazı kılanlardan biri, oradan ayrılınca bir mescide rastladı. Cemaati namaz kılıyordu ve tam rükü halinde idiler.

Adam onlara: “Şehadet ederim ki Hz. Peygamber (sav)`le Kabe`ye doğru namaz kıldık” dedi. Cemaat oldukları yerde Kabe`ye yöneldiler. Müslümanların Beytu`l-Makdis`e doğru namaz kılmaları Yahudilere memnun ediyordu. Yüzler Kabeye doğru yönelince Yahudiler bundan hiç memnun kalmadılar. Arkadan hemen şu mealdeki ayet nazil oldu: “Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz…” (Bakara, 144). Beyinsiz Yahudiler dedikoduya başladılar: “Uyageldikleri kıbleyi niye değiştirdiler?” De ki: “Doğu da batı da Allah`ındır. Allah dilediğini doğru yola hidayet eder” (Bakara, 144). el-Berd İbnu`l-Azib ra. Kütübü sitte hadis no: 451

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: “İmam, kendisine uyulmak için meşru kılınmıştır. Öyleyse o tekbir getirdi mi siz de tekbir getirin. Rükuya gidince siz de rükuya gidin.” “Semi`allahu li-men hamide” (Allah kendisine hamdedeni işitir) deyince “Allahümme Rabbena leke`l hamd” (Ey Rabbimiz hamdler sanadır) deyin. O ayakta namaz kılarsa siz de ayakta kılın, oturarak kılarsa siz de hepiniz oturarak namaz kılın.” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 2823

Ravinin büyükannesi Müleyke (ra) hazırladığı bir yemeğe Resulullah (sav)`ı davet etti. (Efendimiz şeref vererek) yemekten yediler. Sonra: “Kalkın size namaz kıldırayım!” buyurdular. Enes (ra) der ki: “Ben uzun müddettir kullanılmaktan kararmış olan hasırımızı getirdim, üzerine su çiledim. Aleyhissalatu vesselam, üzerinde namaza durdu. Ben ve yetim, arkasında saf yaptık, yaşlı (annem) de bizim arkamızda durdu. Resulullah (sav) bize iki rek`at (nafile namaz) kıldırıp, sonra ayrıldı.” Enes ra. Kütübü sitte hadis no: 2693

Müslümanlar Medine`ye geldikleri vakit toplanıyorlar ve namaz vakitlerini birbirlerine soruyorlardı. namaz için kimse nida etmiyordu. Bir gün bu hususta konuştular. Bazıları: “Hristiyanların çanı gibi bir çan edinin” dedi. Bazıları da: “Yahudilerin boynuzu gibi bir boynuz edinerek (onu öttürün!)” dedi. Hz. Ömer (ra): “Bir adam çıkarsanız da namazı ilan etse!” dedi. Resulullah (sav): “Ey Bilal! Kalk! namazı ilan et!” dedi. İbnu Ömer ra. Kütübü sitte hadis no: 2451

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Resulullah (sav) bineğinin üzerinde iken yönü hangi istikamette olursa olsun tesbih ediyor, (nafile namaz kılıyor, rüku ve secde içinde) başıyla imada bulunuyordu, (İbnu Ömer de böyle yapıyordu). (Müslim`de gelen diğer bir rivayette İbnu Ömer şu ziyadeyi yapar: “Aleyhissalatu vesselam, bineğin sırtında tesbihte (nafile namazda) bulunur ve vitir kılardı, fakat farz namaz kılmazdı.”) İbnu Ömer ra. Kütübü sitte hadis no: 2701

Ben sabah namazından sonra vaaz u nasihat ediyordum, bu esnada secde (ayeti okuyor ve secde) ediyordum. İbnu Ömer (ra) beni yasakladı. Ama ben O`nu dinlemedim. O üç sefer yasaklamayı tekrarladı. Sonra dönüp: “Ben Resulullah (sav)`ın arkasında namaz kıldım. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer ve Hz. Osman (ra) ile de namaz kıldım. Onların hiçbiri güneş doğuncaya kadar secde yapmazlardı” dedi. Ebu Temimeti`l`Hüceymi ra. Kütübü sitte hadis no: 2766

Ben (cemaatimizi tedkik edince) gördüm ki, namazı beraber kılmaktan, sadece herkesçe malum münafıklarla hastalar geri kalmaktaydı. Öyle ki iki kişinin arasında yürüyebilecek durumda olan hastalar bile namaz için (mescide) geliyordu.” İbnu Mes`ud devamla dedi ki: “Resulullah (sav) bize Sünen-i Huda`yı göstermişti. Sünen-i Huda`dan biri de içerisinde ezan okunan mescidde namaz kılmaktı.” İbnu Mes`ud ra. Kütübü sitte hadis no: 2786

Ben Kabe`ye girip içinde namaz kılmayı çok arzu ediyordum. Resulullah (sav) ellerimden tutup beni Hicr`a soktu ve: “Beytullah`a girmek istiyorsan burada namaz kıl. Zira burası ondan bir parçadır. Senin kavmin Kabe`yi (tamir maksadıyla) yeniden inşa ederken, inşaatı kısa tutup onu Beytullah`tan hariç bıraktılar” dedi. (Muvatta`nın rivayeti mana yönüyle mutabakat sağlar) Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:1411

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Gece ve gündüzde bir kısım melekler nöbetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden melekler (hesabınızı vermek üzere huzur-u ilahiye) yükselir. Sizi çok iyi bilen Allah, bu meleklere sorar: “Kullarımı nasıl bıraktınız?” “Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılarlarken vardık!” derler.” Ebu Hüreyre ra. Kütübü sitte hadis no: 4639

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Biz mescidde iken bedevi kılıklı bir adam çıkageldi. namaza durup, hafif bir şekilde (yani rükunleri, teşbihleri kısa tutarak) namaz kıldı. Sonra namazı tamamlayıp Resulullah (sav)`a selam verdi: Efendimiz: “Üzerine olsun. Ancak git namaz kıl, sen namaz kılmadın!” buyurdu. Adam döndü (tekrar) namaz kılıp geldi, Resulullah`a selam verdi. Aleyhissalatu vesselam selamına mukabele etti ve: “Dön namaz kıl, zira sen namaz kılmadın!” dedi. Adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı şeyi yaptı, her seferinde Aleyhissalatu vesselam: “Dön namaz kıl, zira sen namaz kılmadın!” dedi.

Halk korktu ve namazı hafif kılan kimsenin namaz kılmamış sayılması herkese pek ağır geldi. Adam sonuncu sefer: “Ben bir insanım isabet de ederim, hata da yaparım. Bana (hatamı) göster, doğruyu öğret!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Tamam. namaza kalkınca önce Allah`ın sana emrettiği şekilde abdest al. Sonra (ezan okuyarak) şehadet getir, ikamet getir (namaza dur).

Ezberinde Kur`an varsa oku, yoksa Allah`a hamdet, tekbir getir, tehlil getir, sonra rükuya git. Rüku halinde itmi`nana er (azaların rükuda mutedil halde bir müddet dursun). Sonra kalk ve kıyam halinde itidale er, sonra secdeye git ve secde halinde itidale er, sonra otur ve bir müddet oturuş vaziyetinde dur, sonra kalk. İşte bu söylenenleri yaparsan namazını mükemmel (kılmış olursun). (Bundan bir şey) eksik bırakırsan namazını eksilttin demektir.” Ravi der ki: “Resulullah (sav)`ın bu sonuncu sözü Ashab`a önceki: (Dön, namaz kıl, zira sen namaz kılmadın!) sözünden daha kolay (ve rahatlatıcı) oldu. Zira (bu söze göre), sayılanlardan bir eksiklik yapan kimsenin namazında eksiklik oluyor ve fakat tamamı heba olmuyordu. Rifaa İbnu Rafi` ra. Kütübü sitte hadis no: 2658

Namaz ile ilgili sahih hadisler – Namaz ile ilgili uzun hadisler devam ediyor

Bana Resulullah (sav)`ın: “Kişinin oturarak kıldığı (nafile) namaz, normal şekilde kıldığı namazın (sevapça) yarısına denktir” buyurduğu söylenmişti. (Kendisinden sormak üzere) derhal yanına gittim. Varınca, Efendimizi oturarak namaz kılıyor buldum. Elimi başının üzerine koydum. Bana: “Ey Abdullah İbnu Amr! Meselen nedir?” dedi. Ben: “Ey Allah`ın Resulü, bana “Kişinin oturarak kıldığı namaz, normal namazın yarısına denktir” buyurduğunuz söylendi. Halbuki siz de oturarak kılıyorsunuz?” dedim. Aleyhissalatu vesselam: “Evet öyledir. Ancak ben sizlerden biri gibi değilim” cevabını verdi. İbnu Amr İbni`l-As ra. Kütübü sitte hadis no: 2514

Namaz ile ilgili hadisler konumuzdan sonra sitemizde bulunan diğer NAMAZ konusundaki bilgilere aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz…. Semih YAŞAR

Namaz ile ilgili ayetler

Namaz sonrası tesbihat

Namaz vakitleri

Cenaze namazı nasıl kılınır

Teravih Namazı nasıl kılınır

Vitir Namazı nasıl kılınır

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar