Eğitim ile ilgili sözler

Eğitim ile ilgili sözler

Konumuzda Eğitim ile ilgili sözler paylaşmaya çalışacağız…

Eğitim nedir? İnsan hayatının her anında bir eğitim sürecindedir. Bazı durumlarda bu durum biraz daha bariz bir şekilde bellidir. Mesela lisede okuyan bir kişi okula gidip gelmesi sebebiyle daha yoğun bir eğitim altındadır.

Okul bitince eğitim biter gibi yanlış bir anlayışın içine düşmemek gerekir. Hayatımızın her anında, yaşadığımız her olayda eğitim alıyor durumdayız….

Yüce Allah cc Hazretleri ilk emri “OKU” olduğuna için hayatımızın sonuna kadar her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye ve öğretmeye çalışacağız. Peygamber sav. Efendimizde “İlim ve hikmet, Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa onu alır. ” Tirmizi, İlim, 19 buyurarak eğitimin önemini bildirmiştir.

Konunun sonuna sitemizde bulunan eğitim ve ilim ile ilgili diğer konularımıza, eğitim ile ilgili ayetler, eğitim ile ilgili hadisler, eğitim hikayeleri gibi linkler verdik. O konularımızdan da yararlanabilirsiniz. Ayrıca konumuzun içerisine yerleştirdiğimiz Eğitim ile ilgili Resimli sözleri facebook, twitter, instagram gibi sosyal medyada paylaşmanız bizleri sevindirir.  Konumuzun faydalı olması dileklerimizle… 

Konumuzun içerisinde Ünlü düşünürlerin eğitim ile ilgili sözleri, Konfüçyüs Eğitim ile ilgili sözleri, Eğitim ile ilgili sözler İslam büyüklerinden, Eğitim ile ilgili sözler Mevlana, Eğitim ile ilgili sözler Yunus Emre, Eğitim ile ilgili sözler Türk düşünürler ve Yazarlar bölümleri oluşturmaya çalıştık. Şimdi sizlere 50’den fazla eğitim ile ilgili özlü sözler paylaşımımıza geçelim. Faydalı olması dileğimizdir. dostkelimeler.com

Eğitim ile ilgili sözler kısa

Ünlü düşünürlerin eğitim ile ilgili sözleri

Bir şeyler öğrenme isteği ve bu isteğin gerçekleştirilebilmesi için sarfedilen gayret insanı daima yükseltir. Lâ Edri

İnsan Eğitimle Doğmaz, Ama Eğitimle Yaşar. Cervantes

İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. W.E.Deming

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne

Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerini öğretebilirsin. Galileo

Eğitim, Belleği doldurmak değil, kafayı geliştirmek demektir . Mark Twain

Eğitimin kökleri acı; fakat meyveleri tatlıdır. Aristotle

Akıllı kişi hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Lin Yutang

Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. M.Gandhi

Öğrenmek çok pahalı ama bilmemek cok daha pahalıdır. H.Clausen

Öğrenciye tesir etmeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri dövmeye çalışır. H.Mann

Öğretim okulla birlikte biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F.W.Robertson

Eğitimin sırrı öğrenciye saygı göstermektir. Emerson

Eğitimde en zor olan şey yanlış bilgiyi doğrusuyla değiştirmektir. Peter Drucker

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun ulaşamayacağı yerde değildir. Mark Twain

Gençlere bütün hayalleri gerçek gibi görünür. Önemli olan onlara gerçekleri anlatabilmektir. Bosseut

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir. Goethe

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, köleleştirmek  ise imkansızdır. Montaigne

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplamaya çalışın. Sokrates

Eğitimin asıl amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. Herbert Spencer

Eğitim ana dizinde başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.  Hosea Bacon

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. Immanuel Kant

İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. Jean J. Rousseau

Eğitimden geçmeden hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır ama ayakları yoktur. Joseph Joubert

Eğitimin sırrı, çocuğa saygıyla başlar. Emerson

Yağmura ve bulutlara kızmaktan ise bir şemsiye açınız. Sizin gülümsemeniz yağmura tesir etmez, fakat insanlara tesir eder. Alein

Önemli keşifler yapmak için uzaya gitmek ve atom araştırmaları yapmaya gerek yoktur. Her gün içtiğimiz su bile büyük mucizelerle doludur. Sergius Both

Dünyanın niçin yaratıldığı bilinmezse nasıl yaratıldığının bir önemi yoktur. Niçini bilinmeyen şeyin neden yapıldığının faydası olmaz. Lâ Edri

Bazen en tatlı bir meyveyi saran sert kabuk gibi, kaba bir dış görünüş, çoğu zaman şefkatli ve samimi bir insanı gizlemektedir. Samuel Smilles

Yapılanı yeterli bulmamak bir insanın veya bir milletin ileri gitmesine atılan ilk adımdır. G. Boncfort

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh içinde eğitim odur. Addison

Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir. Buchner

Eğer Planlarınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Huang Che

Bir yıl sonrasını düşünürsen tohum ek. Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Düşünüyorsan yüz yıl sonrasını o zaman halkı eğit. Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın. Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın. Eğer eğitirsen toplumu Yüz kez olur bu ürün. Birisine bir balık versen, bir defa doyar. Balık tutmayı öğret ki, doysun ömür boyunca. Kuan Tzu

İnsan eğitimle doğmazlar ama eğitimle yaşarlar. Cervantes

En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Hellen Keller

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. Aristoteles

Eğitim, meyvenin bizzat kendisi değildir. Eğitim bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. Bernard Shaw

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metotlu çalışmasıdır. Calvin Coleridge

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. Paul Richer

Konfüçyüs Eğitim ile ilgili sözleri

Bilen kişiyle dost ol, çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol, çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş, çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır. Konfüçyüs

Eğitimli insanlar başkalarında iyi olanı beslerler, kötü olanı değil. Küçük insanlar ise tersini yaparlar. Konfüçyüs

Tüm cevapları bildiğini zanneden insana tüm sorular sorulmamıştır. Konfüçyüs

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Konfüçyüs

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. Konfüçyüs

Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. Konfüçyüs

Düşünmeden öğrenmek yitirilmiş bir emektir. Konfüçyüs

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. Konfüçyüs

Konfüçyüs Eğitim ile ilgili sözleri resimli
Konfüçyüs Eğitim ile ilgili sözleri

 

Eğitim ile ilgili sözler İslam büyüklerinden

Eğitim ağır çalışan bir çarktır 5 senede 10 senede sonucunu alırsınız. Prof. Esad Çoşan

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Hz. ALİ ra.

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. Seyyid Kutub

 

Eğitim ile ilgili sözler Hz. Ali ra.
Eğitim ile ilgili sözler Hz. Ali ra.

 

Eğitim ile ilgili sözler Mevlana

Gözleri kamaştıran renkli camları kır da öyle bak ki gözüne çarpan şeyin ne olduğunu görebilesin. Hz. Mevlana

Sık sık verilen aynı öğütlerden sıkılma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir. Hz. Mevlana

Bilmek başka, bulmak başka, olmak daha başkadır. Hz. Mevlana

Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerek. Hz. Mevlana

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap. Hz. Mevlana

Eğitim ile ilgili sözler Mevlana resimli
Eğitim ile ilgili sözler Mevlana

 

Eğitim ile ilgili sözler Yunus Emre

İlim ilim bilmektir,

İlim Kendin Bilmektir,

Sen Kendini Bilmezsin

Bu Nice Okumaktır… Yunus Emre

İlim okumaktan garaz kendi özünü bilmektir. Yunus Emre

 

resimli ilim ile ilgili sözler yunus emre
Eğitim ile ilgili sözler yunus emre

 

Eğitim ile ilgili sözler Türk düşünürler ve Yazarlar

Eğitim, belli bilgileri empoze etmek değildir, onun adı propagandadır. Eğitim, insanların hayalgücünü büyülemektir. Ya bizdeki bakanlığın adını değiştirmek lazım, yada yapılan şeyi değiştirmek lazım. Ahmet Şerif İzgören

Tarih bilmeyen idareci, pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her ikisinin de karaya oturma tehlikesi vardır. Cevdet Paşa

Hangi yaşta olursanız olun, birşeyler öğrenmeye çalışın. Semih Yaşar

Bir bölge halkı gereğince eğitilmeden o bölgede kalkınmadan bahsedilemez. Vehbi Koç

Öğrenmek için okumayan, ezberleyebilir ama öğrenemez. Muhammed BOZDAĞ

Köksüz eğitim, ne kafir eder ne müslüman. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir. Hüsranına ağlasın. Tevfik Fikret

Kültüre uymayan eğitim, karakteri bozar. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

Bildiğini sanmak, bildiğiyle yetinmektir; öğrenmeyi durdurmaktır. Muhammed BOZDAĞ

Eğitim milli olmazsa, bedenle ruh çatışır. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

Eğitimden yoksun kişiler, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. Ziya Gökalp

Taklidi eğitimle yarışa girenler kaybederler. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

Eğitim ile ilgili sözler konumuzdan sonra Eğitim ile ilgili diğer konularımıza da aşağıdaki linklerden kolayca göz atabilirsiniz…. Semih YAŞAR

Eğitim ile ilgili Hadisler

Eğitim ile ilgili ayetler

Eğitim ile ilgili bir hikaye…

Peygamber sav. ve Eğitim

Eğitim ile ilgili sözler

Eğitim ile ilgili atasözleri

Eğitim ile ilgili deyimler

Eğitim ile ilgili sözler

eski sitemizdeki yorumlar…

 hamza   –   21.11.2015
  ödevimi yapmamda yardımcı oldu  

  erdal   –   29.09.2015
  süpersiniz  

  meryem   –   27.04.2015
  beni büyük bir dertden kürtardiniz
 

  ilara   –   09.11.2014
  sağolun ödevimi tamamladım .  

  EmRe   –   13.03.2014
  sağolun yaa
 

  gizem   –   07.03.2014
  eyvallah aga  

  harika   –   26.02.2014
  Sağolun varolun  

  BERRA    –   25.02.2014
  TEŞEKKÜRLER ÖDEVİMİ YAPABİLDİM  

  beril   –   12.02.2014
  güzel ama kısa zaten çoğunlukla bilinmiyenleri yazmışsınıız güzel olmuş
 

  fatma yolcu   –   06.01.2014
  çok güzel  

  kara kartal.   –   05.01.2014
  bence çok güzel süüüüüüüüüüüüüüüper  

  paris kızı ben güzel facebook   –   01.12.2013
 

bence türk örneğini takdir ettimm . Ödevimi dostkelimler sitesi kurtardı öğretmen zaten enaz 10 dedi bede yaptımmmm

 

  bilinen ama söylenmeyen    –   19.09.2013
  güzel ama çok az
 

  ömer   –   17.04.2013
  süper  

  yılan   –   14.04.2013
  gggggggggggggggggggggüüüüüüüüüüüüüüüzel  

  harun   –   12.04.2013
  bana çok yardımcı oldu  

  bilinmeyen    –   11.04.2013
  güzel ama atasözlerinin anlamı olsaydı daha güzel olurdu defterime yazmadım ama aklıma yazdım  

  beril   –   09.04.2013
  Güzel olmuş elinize sağlık  

  abdurrahman   –   06.04.2013
  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!  

  yakışıklı   –   06.04.2013
  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  

  recep   –   04.04.2013
  bu ata sözleri güzel ama sedat arkadaşımızın da dediği gibi çok az olmuş.  

  sedat   –   03.04.2013
  güzel ama çok az  

  zeki   –   02.04.2013
  idare eder  

  esma   –   02.04.2013
  bence çok güzel site bana göre herkes bu siteden baksın onlara tavsiyem
 

  BERNA BURCU   –   02.04.2013
  HİÇ BEĞENMEDİM TAMAM ATASÖZLERİ ÇIKIYOR SÜPER FAKAT ANLAMLARI ÇIKMIYOR O ZAMAN NE İŞE YARAR Kİ  

  bilinmez   –   31.03.2013
 

müthiş

 

  esra   –   30.03.2013
  bence çok hoş atasözleriydi
 

  BENSU   –   24.03.2013
  atasözleri hiç beğenmedim. daha geniş çaplı çalışın. 🙁  

  elmas   –   18.03.2013
  atasözlerini beğendim arkadaşlarımın buradan bakmasını tavsiye ederim  

  gülten   –   13.03.2013
  hiç güzel bi atasözü yok ya  

  steLLa   –   10.03.2013
  guzelllllllll :::)) )))  

  Berfin    –   09.03.2013
  ödevime yaradı saolun teşekkür ederim  

  elif   –   05.03.2013
  hiç beyenmedim güzel konular yok ödevimi yapamadım
 

  eda   –   05.03.2013
  aynennn
 

  baran bakır   –   24.02.2013
  bunlar çok güzel atasözleri  

  SEVILAY   –   18.02.2013
  COK GUZEL ATASOZLERI BUNLAR  

  Aşkkkkk   –   10.02.2013
  Tesekkur  

  Sena   –   10.02.2013
  Çalışan Demir pas tutmaz  

  ayşegül    –   27.11.2012
  allah razı olsun ama vecizelerde olsaydı daha çok güzel işime yarardı  

  eren   –   23.11.2012
  bir okul acan bir hapishane kapatır  

  mertözkan   –   26.09.2012
 

istediğim tam olarak bu değildi

 

  mehmetcan   –   26.04.2012
  yardimlariniz icin tesekkurler  

  ezgi   –   14.04.2012
  yardımlarınız için teşşekür ederim  

  sinem   –   29.03.2012
  anlamları yokmu  

  yaren   –   29.03.2012
  az atasözü bulunsada imsana bilgi veriyor  

  esra   –   12.03.2012
  çok etkilenmedimmmmm  

  sensizlik   –   17.02.2012
  evet çok az var atasözü  

  pelin akay   –   04.11.2011
  çok güzel  

  BAŞAK ARI 6-F   –   02.11.2011
  Az ama güzel sözler var  

  BURAK GÖRK   –   28.09.2011
  katılıyorum  

  serpil   –   27.09.2011
  evet ya bu ne kadar az atasözü  

  ayşenur tay   –   19.09.2011
 

hiç atasözü bulamıyorum 🙁

 

  ayşenur   –   19.09.2011
  nasıl az bir atasözü 🙂 😀
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar