Hırs ile ilgili hadis

Hırs ile ilgili hadis

Sizlere Peygamber sav.in hırs konusunda hadisleri, hırs ile ilgili hadisleri, hırs hakkında hadisleri, hırs hadisleri, hırs konusunda hadislerini aşağıya yazdık. Faydalı olması dileğimizdir.
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm) buyurdular ki: “Âdemoğlu için iki vâdi dolusu mal olsaydı,
mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Âdemoğlunun iç boşluğunu ancak toprak
doldurur. Allah tevbe edenleri affeder.” Buhârî, Rikâk 10; Müslim,
Rikak 116, (1048); Tirmizî, Zühd 27, (2338).

Ka’b İbnu Mâlik (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resulûlullah
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir sürüye salınan iki aç
kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin ma1 ve şeref hırsıyla dine
verdiği zarardan daha fazla değildir.” Tirmizî, Zühd, 43, (2377).

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselam) buyurdular ki: “Âdemoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey
gençleşir: Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs”. (Buharî, Rikâk
5; Müslim, Zekât 115, (1047); Tirmizî, Zühd 28. (2340), : İbnu Mâce,
Zühd 27, (4234).

Şöyle demiştir: (bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve
sellem`e (Bahreyen`den) bir (çok) mal, yâhud bir (çok) seyb (üserâ)
gönderilmişti. Onu taksim buyurdu. (Taksim ederken) birtakım kimselere
atıyye verdi de bir takımlarına (hiç) aldırmadı. (Sonra) haber aldı ki
(atıyyesiz) bıraktığı kimseler ıtâb ediyorlar. Bunun üzerine (hutbeye
çıkıp) Allâhu Teâlâ`ya hamd, sonra senâ etti. Ondan sonra (da) :
Vallâhi ben aldırmadığım kimseyi atıyye verdiğim kimseden ziyâde sevip
dururken (yine) birine atıyye verip (sevdiğime hiç) aldırmadığım olur.
Lâkin (şu var ki) bir takım kimselere, kalplerinde ceza` ve helâ`
(yâni sabırsızlık ile hırs ve tama`) gördüğüm için (kendilerine mal)
verdim. Bâzı kimseleri de Allâhu Teâlâ`nın, kalblerinde yarattığı gınâ
(-yi nefsî) ve hayr (-ı cibillî) ye havâle eder(ek mahrum bırakır)ım.
Amr İbn-i Tağlib de bunlardan biridir. Râvî Amr İbn-i Tağlib
(radiya`llâhu anh) der ki: Vallâhi o kadar (sevindim ki) Resûlullâh
salla`llâhu aleyhi ve sellem`in bu (taltifkârâne) sözüne bedel bütün
dünyâya mâlik olmayı gönlüm istemez. Amr b. Tağlib – Sahihi buhari
hadis no : 501

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve
sellem`den (bir kere dünyâlık) istedim. Bana verdi. Sonra kendisinden
(bir daha) istedim. (Yine) bana verdi. Sonra (üçüncü bir daha)
istedim. (Bu defa da) bana verdi. Bundan sonra buyurdu ki: – Ey Hakîm,
şu mal (yok mu? Sanki o, manzarası) yeşil, (zevkı) tatlı gûnâ-gûn
mevvadır. Her kim bu malı, ferâgat-i nefs ile (hırssız) alırsa, o mal,
kendisi için bereketli ve meymenetli olur. Bir kimse de bunu hırs ile
alırsa, bu mal, alan için şerefli ve bereketli olmaz. O muhteris kimse
(dâü`l-kelebe tutulmuş) bir obur gibidir. Dâimâ yer, bir türlü doymaz.
(Veren) yed-i ulyâ, (alan) yed-i süflâdan hayırlıdır. Hakîm, (İbn-i
Hizâm) demiştir ki, ben: – Yâ Resûla`llâh! Seni Hak Peygamber gönderen
Allâhu Teâlâ`ya yemîn ederim ki: ben şu dünyâdan ayrılana kadar senden
başka hiç bir kimseye, hiç bir şey için elimi uzatmam (benim elim,
senden sonra Arab neslinin elleri altında bulunamaz) dedim.
(Hakîkaten) Ebû Bekr radiya`llâhu anh (hilâfet-i zamânında),
beytü`l-mâldeki hakkını vermek için Hakîm`i da`vet etmiş, fakat Ebû
Bekr`in bu ihsânını kabûl etmekten imtinâ eylemiştir. Sonra Ömer
radiya`llâhu anh de hakkını vermek için da`vet etmiş, ondan da
almaktan imtinâ eylemiştir. Bundan sonra Hazret-i Ömer (Mahzar-i
Sahâbe`de): – Ey cemâat-i müslimîn: Hakîm hakkında sizi işhâd ederim
ki: ben, harac ve ganîmet malından muayyen olan hakkını kendisine arz
ediyorum. O, almaktan imtinâ ediyor, dedi. Ve (hakîkaten) Hakîm,
Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den sonra tâ vefât edene
kadar, kimseden bir şey almamıştır. Hakîm İbn-i Hizâm – Sahihi
buhari hadis no : 2149

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar