Helal kazanç ile ilgili hadisler

Helal kazanç ile ilgili hadisler

Helal kazanç ile ilgili hadisler

Konumuzda Peygamber sav. Efendimizin kazanç ile ilgili hadislerini bir araya getirmeye çalıştık. Umarız hepimiz için faydalı olur. Konumuzun altında helal ve haram ile ilgili sitemizde bulunan diğer konulara linkler vereceğiz. Halal ve haram ile ilgili daha detaylı bilgi arayanlar o konulardan da yararlanabilirler.

Şimdi konumuza ve helal ve helal kazanç ile ilgili hadislere ve kaynaklarına geçelim…

Not: Kalın yazılı yerler hadislerin ravi ve kaynaklarını göstermektedir.

 

Helal kazanç ile ilgili hadisler

el-Mikdâm (Radiyallahu Anh) ‘den rivayet edilen hadiste:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hiç kimse elinin çalışmasını yemekten daha hayırlı bir yemek yememiştir! Allah’ın Nebisi Davud Aleyhisselam elinin çalışmasından yerdi’ buyurdu.” Buhari 1917, Beyhaki 11691, Begavi 2026, Ahmed 17181

 

Ebu Humeyd es-Saidi (Radiyallahu Anh)’den rivayet edilen hadiste:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Dünyadaki (rızık) talebinizi güzel yapınız! Şüphesiz herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir!’ buyurdu.” İbni Mace 2142, Hakim 2/33, Beyhaki 10403, Albânî Sahiha 898

 

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) ‘den rivayet edilen hadiste:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ey insanlar! Allah’dan korkun ve dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız! Biraz gecikse de hiçbir nefis rızkını noksansız tamam olarak elde etmeden ölmeyecektir! Allah’dan korkun ve rızık talebinizi güzel yapınız! Rızkın helal olanını alınız, onun haram olanını bırakınız!’ buyurdu.” İbni Mace 2144, İbnu’l-Carud 556, İbni Hibban 3239, İbni Hibban Mevarid 1084, 1085, Hâkim 2134, Beyhaki 10404, Ebu Nuaym Hilye 3/156, 157, Albânî Sahiha 2607, Albânî Mişkat 5300

 

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) ‘den rivayet edilen hadiste:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şüphesiz insanlar üzerine bir zaman gelecek ki, o zamanda kişi malı helalden mi haramdan mı elde etti dikkat etmeyecek, önemsemeyecektir!’ buyurdu.” Buhari 1926, Nesei 4466, 4467, Darimi 2/246/2539, Ahmed 9626, 9845, Albânî Cami 5344

 

Nu’man bin Beşir (Radiyallahu Anh) ‘den rivayet edilen hadiste:

“Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Helal bellidir haram bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanlardan çoğu onu bilemez! Herkim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını şüpheden beri etmiştir! Herkim de şüpheli şeyleri işlerse (etrafı çevrili) koruluk etrafında davarlarını otlatan çoban gibi oraya girebilir! Dikkat! Her kralın bir koruluğu vardır. Dikkat! Allah’ın yeryüzündeki koruluğu onun haramlarıdır! Dikkat! Cesette bir parça et vardır o salih olduğu zaman bütün ceset salih olur; eğer o fasit olursa bütün cesette fasit olur! Dikkat edin ki, o kalptir!’ buyurdu.” Buhari 206, Müslim 1599/107, Ebu Davud 3329, Nesei 4465, Tirmizi 1219, Darimi 2/245, İbni Mace 3984, İbni Hibban 721, İbnu’l-Carud 555, Begavi 2031, Ahmed 4/269, 271, Albânî İrva 2075

 

Hâkim bin Hizam (Radiyallahu Anh) ‘den rivayet edilen hadiste:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Satan ve alan kişiler bunlardan her biri doğru söyler ve malın ayıbını beyan ederse, alış verişlerinde kendilerine bereket ihsan olunur. Eğer gizler ve yalan söylerlerse alış verişlerinde bir kar elde etmeleri ve onun bereketinin gitmesi umulur!’ buyurdu.” Buhari 1923, Müslim 1532/47, Ebu Davud 3459, Nesei 4469, Tirmizi 1246, Darimi 2/250, İbni Hibban 4904, Tabarani Mucemu’l-Kebir 3115, Tayalisi 1316, Begavi 2051, Ahmed 3/403, Albânî İrva 1281

 

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) ‘den rivayet edilen hadiste:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir kişi, başka bir kişiden ona ait bir arazi satın aldı. Araziyi satın alan kimse arazide, içinde altın bulunan bir çömlek buldu.
Araziyi satın alan, satana:
−Altınlarını al! Ben senden sadece araziyi satın aldım, altınları satın almadım! dedi.
Arazinin sahibi kimse:
−Ben sana araziyi ve içindeki şeyleri sattım! dedi. Bir adama varıp muhakeme oldular.
Kendisine varıp muhakeme oldukları kimse:
−Sizin çocuğunuz var mı? dedi.
Onlardan biri:
−Benim bir oğlum var dedi.
Diğeri ise:
−Benim de bir kızım vardır dedi.
Hakem:
−Kızı oğlana nikâhlayın! O maldan onlara infak edin ve tasadduk edin! dedi’ buyurdu.” Buhari 3286, Müslim 1721, İbni Mace 2511, İbni Hibban 720, Begavi 2412, Ahmed 2/316

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) ‘den rivayet edilen hadiste:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Beldelerin Allah’a en sevgili yerleri, oraların mescitleridir. Beldelerin Allah’a en sevimsiz yerleri, oraların pazarlarıdır!’ buyurdu.” Müslim 671/288, Ebu Avane 1/390, İbni Hibban 1600, Bezzar 408, Hâkim 1/89, 90, Begavi 460

Salim dedesi Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anh)’dan şöyle tahdis etti:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim çarşıya girdiği zaman, “La İlahe İllallah-u Vahdehu La Şerike leh. Lehu’l-Mülkü Velehu’l-Hamdu Yuhyi Ve Yumitu Ve Huve Hayyun La Yemutu Bi Yedihi’l-Hayru Kulluhu Ve Huve Ala Külli Şeyin Kadîr” derse Allah onun için bir milyon hasene yazar, bir milyon kötülük yok eder ve onun için cennette ev inşa eder’ buyurdu.” İbni Mace 2235, Tirmizi 3428, 3429, İbnu’s-Sünni 182

 

Helal kazanç ile ilgili hadisler konumuzdan sonra kazanç ve rızık ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz…. Semih YAŞAR

Helal kazanç ile ilgili ayetler

Helal ile ilgili sözler

Haram ile ilgili ayetler

Temiz rızık ile ilgili ayetler

Nimet ile ilgili ayetler

Haram Aylarla ilgili Hadisler

Haram Aylar ile ilgili Ayetler

Helal kazanç ile ilgili hadisler

 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar