Haram Aylarla ilgili Hadisler

Haram Aylarla ilgili Hadisler

Haram Aylarla ilgili Hadisler

Peygamber sav. Efendimizin haram aylar ile ilgili hadislerini paylaştığımız bu konumuzu beğeneceğinizi umuyor ve nasiplenmenizi diliyoruz.

EŞHURU’L-HURUM –  haram aylar hangileridir ?

Haram aylar, hürmete lâyık aylar  – Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarıdır. Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için bu adı almıştır.

Şimdi haram aylarla ilgili Peygamber Efendimizin hadislerine geçelim…

Haram Aylarla ilgili Hadisler

Peygamberimiz (s.a.s.) Veda Hutbesi’nde haram aylar konusunda şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar, harbedebilmek için haram ayların yerlerini değiştirmek, şüphesiz ki küfürde çok ileri gitmektir. Bu, kafirlerin kendisiyle dalalete düşürüldükleri bir şeydir. Bir sene helâl olarak kabul ettikleri bir ayı öbür sene haram olarak için ederler. Cenâb-ı Hakk’ın helâl ve haram kıldıklarının sayısına uydurmak için bunu yapıyorlar. Onlar Allah’ın haram kıldığına helâl, helâl kıldığına da haram derler. Hiç şüphe yok ki zaman, Allahu Teâlâ’nın yarattığı gündeki şekil ve nizamına dönmüştür. Sene oniki aydır; dördü haram aylardır; üçü peşpeşe gelir: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Şaban’la Cemâzilevvel arasındaki Mudar kabilesinin Receb’i (Mudar kabilesi Receb ayına çok hürmet ettikleri için böyle denilmiştir.) et-Tâc, II, 149.

Ebu Bekra’dan rivâyet olunduğuna göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki sıraya göre sürüp gitmiştir ( o da her yılın on iki ay, her ayın da yirmi dokuz ilâ otuz gün arasında olmasıdır). (Kamerî) yıl, on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü birbiri ardınca gelir. (Bu aylar:) Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Cumâdâ ile Şa’ban arasındaki Receb Mudar’dır.” Buhârî, hadis no: 4662. Müslim, hadis no: 1679

Ebu Hureyre’den rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en fazîletli oruç, Allah’ın Muharrem ayı orucudur. Farz namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır.” Müslim; hadis no: 1163

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. İbni Cerir

Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır. Taberani

Haram Aylar ile ilgili Ayetler için tıklayınız….

Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir. Ebu Davud

Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. Deylemi

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. Gunye

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevab verilir. Miftah-ül-cenne 

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. Ebu Ya’la 

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. İ. Asakir

Allahü teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların af oldu” der. Receb’de Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti. Taberani

Receb’de, takva üzere oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler. Ebu Muhammed

Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ihsanlar, ikramlar yapar. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Allah cc. Hazretleri Bu geceye hürmet edenleri affeder.

 

Haram Aylarla ilgili Hadisler konumuzdan sonra sitemizde mevcut haram, helal ve haram aylar ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Haram Aylar ile ilgili Ayetler

Haram ile ilgili sözler

Helal ile ilgili sözler

Haram ile ilgili ayetler

Helal kazanç ile ilgili ayetler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar