Kuzey Kore hakkında bilgi

featured

Kuzey Kore hakkında bilgi vereceğimiz konumuzu beğeneceğinizi umuyoruz. Kuzey Kore kapalı kutudur çoğu kişinin gözünde. Dünya ile pek bağlantıları bulunmamaktadır. Giriş çıkış çok zordur, resim çekmek yasaktır.

 

Kuzey Kore hakkında bilgi

Kuzey Kore nerededir?

Asya kıtasında yer alan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Asya’nın doğusunda, Kore Yarımadasının 38° enleminin kuzeyinde kalan bir devlet. Güneyinde Kore Cumhuriyeti, batısında Sarı deniz, doğusunda Japon Denizi, kuzeyinde Çin ve Rusya Federasyonu vardır.
 
Kuzey Kore olarak bilinen ülkenin Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir
 
Kore yarımadasındaki iki devletten biri olan Kuzey Kore’nin başkenti 3,5 milyon nüfuslu Pyongyang kentidir. Ülkenin resmi dili Korece, yönetim biçimi tek partili yönetim şeklidir. Ülkede komünizm hakimdir. 1 Mart 1919 tarihinde kurulmuştur.  Toplam yüzölçümü 120,540 km² ve toplam nüfusu 24 milyon kişidir. Kore’ler bölündüğünde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti adıyla 9 Eylül 1948’de kurulmuştur.
Kuzey Kore bayrağı
Kuzey Kore bayrağı

Kuzey Kore bayrağı anlamı

Beyaz çember içindeki kırmızı yıldız bilindiği üzere komünizmin sembolüdür. Bayrağın zeminindeki kırmızı renk devrimci vatanseverliği simgeler, mavi renkli şeritler bağımsızlığı, barışı ve kardeşliği için mücadele eden tüm dünya halklarını, beyaz şeritler ise Kore ulusunun tarihe yayılan kültürel bütünlüğünü simgeler şeklinde açıklanmaktadır.

Kuzey Kore idare şekli ?

II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Kuzeyin komünist hakimiyetine girmesi diğer taraftan Güneyin Batıya dönük politika izlemesi ve birçok şeyi batılılarla paylaşmasından, Kuzey ve Güney Kore olmak üzere ikiye parçalandı. Kuzey Kore diğer komünist ülkelere göre daha bir kapalı kutu görünümündedir. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 1948 yılında otoriter ve sosyalist bir hükümet kurmuştur. Kuzey Kore’nin ilk lideri olan Kim İl-Sung’un 1994 yılında ölümünden sonra, ülkeyi oğlu Kim Jong-il yönetmeye başladı. 

Kim Jong-il d. 16 Şubat 1941 – ö. 17 Aralık 2011), Kuzey Kore’nin 2. lideri, Ulusal Savunma Kurulu başkanı, Kore İşçi Partisi genel sekreteri ve Kore Halk Ordusu başkomutanıydı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu olan babası Kim Il-sung 1994 yılında ölünce, ülke yönetimini devralmıştır ve öldüğü yıl olan 2011’e kadar Kuzey Kore Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Kim Jong-il Sovyet kayıtlarına göre 1942 yılında Sibirya’da dünyaya gelmiştir. Resmî öz geçmişinde ise 16 Şubat 1941 günü Kore’deki Baekdu Dağı’nda gizli bir askerî kampta doğduğu belirtilmektedir.

Kuzey Kore şimdiki lideri kimdir ?

Kim Jong-un‘dur  Kuzey Kore’nin bir önceki Lideri Kim Jong-il’in en küçük oğlu ve Kore İşçi Partisi Birinci Sekreteri olan Kim Jong-un, babasının 17 Aralık 2011 tarihinde ölmesinde sonra Kuzey Kore Devlet Başkanlığı görevine getirildi. Kim Jong-un Doğum tarihi: 8 Ocak 1983 Doğum yeri :  Pyongyang, Kuzey Kore.

Kuzey Kore Tarihi

1948 yılına kadar Güney Kore ile birlikte olan kuzey korenin tarihi aynıdır.
Kuzey Kore, 1948 yılında Sovyetler Birliği’nin işgal ettiği bölgede kurulmuştur. Sovyetler Birliği işgal ettiği yerlerden geri çekilince, iki Kore’nin birleştirilmesi için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve doğan gerginlik, 1950 yılında savaşa yol açtı. Bu savaşta Kuzey Kore, Güney Kore’yi işgal etti. BM tarafından müdahale edilerek Kuzey Kore Güney Kore’den çıkarılmıştır.

Kuzey Kore ile Güney Kore’nin Bölünmesi

1953’te Kore Yarımadası, 38° enlemi sınır olmak üzere ikiye bölündü. Ülke 1948’den beri Kim İl-Sung diktatörlüğüyle yönetilmekteydi. 1972’den bu yana iki Kore’nin tek ülke olarak birleştirilmesi için yapılan çalışmalar sonuç vermedi. 1975’ten sonra, Kuzey Kore, batılı ülkelere ve Japonya’ya yaklaşma siyaseti gütmeye başladı. Günümüzde Sosyalist ülkelerde uygulanan yumuşak politika Kuzey Kore’de de uygulanmaya başlanmış olup, Kuzey ve Güney arasındaki gerginlik giderek azalmaktadır.

Kuzey Kore Fiziki Yapısı

Kuzey Kore, genellikle dağlık bir ülkedir. Doğu bölümünde arazi alçalır ve düzlükler meydana gelir. Bu bölümün Japon Denizi kıyısında, ince bir kıyı ovası meydana gelmiştir. Mançurya sınırındaki dağlar kuzey doğudan güney batıya doğru uzanırlar. Ülkenin en yüksek tepesi olan Piai Tou Shan Tepesi bu kesimde yer alır. Ülkenin bütün ırmakları, Tumen hariç, batıdadır. Ulaşıma en elverişli ırmağı, “Yalu” Irmağıdır. Bu ırmak Çin’den doğar, doğuya doğru akar. Paektu Dağının Japon Denizine inen yamaçları çok diktir ve girintisi çıkıntısı azdır. Sarıdeniz’e açılan kıyıları ise çok girintili çıkıntılıdır. Ülkenin düzlükleri Sarıdeniz kıyılarındadır.
Kuzey Kore İller Haritası
Kuzey Kore İller Haritası

Kuzey Kore İklimi

 

Kuzey Kore’de kış uzun sürer ve şiddetlidir. Ülke kış mevsiminde Sibirya’dan gelen soğuk rüzgarların etkisi altında olduğundan ısı -10°C’ye kadar düşer. Musonlar yaz mevsiminde etkilidir ve yağış getirir. Yıllık yağış ortalaması 635 mm’dir.

Kuzey Kore Doğal Kaynaklar

Kuzey Kore’nin Çoğunluğunu kaplayan Dağlarında çam ve ladin ormanları çoktur. Eskiden çok büyük orman arazisine sahip iken, günümüzde bu ormanlar azalmıştır. Fakat kuzey kesiminde hala büyük orman arazisi vardır. Ormanlık arazide kaplan, kurt, ayı ve vaşak gibi yabani hayvanlar yaşar.
Kuzey Kore maden bakımından zengindir. Grafit, tungsten ve magnezit üretiminde dünyada birinci sırayı alır. Bunun yanında kömür, demir, kurşun, amyant ve çinko yatakları da zengindir.

Kuzey Kore Nüfus ve Sosyal Hayat

2009 sayımlarına göre nufüsu 24.050.000 kişidir.
Ülke nüfusunun etnik yapısı, Güney Kore’nin ki gibidir. Nüfusun büyük kısmı sanayi kesiminde çalıştığı için, sanayi bölgelerinde nüfus yoğunlaşmıştır. Önemli şehirleri arasında, Pyonxuyang, Hambung ve Songzin şehirleri bulunur.
Halkın konuştuğu ve resmi dili Korecedir. Yaygın inanç olarak Budizm ve Konfüçyanizm görülür. Bunun yanında Taoizm ve Şamanlık da vardır. Ülkede eğitim parasız olup, 8 ile 17 yaş arasında mecbûridir. Öğretim kurumları, ülke ihtiyacını karşılayacak seviyededir.

Kuzey Kore Siyasi Hayat

Sosyalist idareyle yönetilen komünist bir ülkedir. Yönetime İşçi Partisi hakimdir ve ülkenin tek partisidir. Halk Meclisi, 215 üyeden meydana gelir ve halk tarafından 4 yılda bir seçilir. Bu meclis prezidyum üyelerini, bu üyeler de devlet başkanını seçer. Devlet başkanı en fazla 12 sene bu görevde kalabilir.

Kuzey Kore Ekonomisi

Kuzey Kore’nin ekonomisini, sanayi ve madencilik meydana getirir. Bunun yanında tarımın ülke ekonomisine katkısı büyüktür.
Tarım:Son yıllardaki sulama sisteminin gelişmesi, tarımın ve verimin artmasına sebeb olmuştur. Tarım, daha çok elverişli olan batı ovasında yapılır. Ülkede en cok pirinç üretilir. Bundan başka patates, buğday, darı, arpa ve soya fasulyesi yetiştirilir. Besin ürünlerinden başka sanayi kesiminde kullanılan pamuk, tütün ve kenevir gibi ürünler de yetiştirilir. Kuzey Kore’de hayvanlardan et, süt ve yapağı, bol miktarda elde edilir. Ülkenin iki yanı deniz olduğu için balıkçılık da gelişmiştir.
Sanayi:Kuzey Kore’nin milli gelirinin % 70’i sanayiden elde edilir. İmalat sanayiinde iş gücünün yaklaşık yarısı çalışır. Yapım sanayi Piyangyang çevresinde toplanmıştır. Ülkede kimyevi gübre, çimento, çelik, ham demir ve tekstil fabrikaları bulunmaktadır. Bunların yanında kağıt, cam ve lastik fabrikaları da vardır. Ülkede ağır sanayi gelişmemiştir.
Ticaret:Ülke, ticaretinin büyük kısmını sosyalist ülkelerle yapar. Bu ülkelerin başında Çin ve Rusya gelir. Bunlardan başka Japonya’yla da ticari ilişkileri vardır. Son zamanlarda batı ülkeleri ile ticaret başlatılmıştır. İhracatının yarısını, işlenmiş ve işlenmemiş madenler meydana getirir. Bunun yanında kimyevi maddeler ve ipek kumaş da ihracatta önemli yer tutar. Dışarıdan ise makina ve petrol alır.
Ulaşım:Kara ulaşımı, büyük oranda demiryolları ile sağlanır. Ülkede 8500 km uzunluğunda demiryolu vardır. Ülke arazisinin dağlık ve engebeli olması sebebiyle karayolları çok bozuk ve yetersiz olup, yapılması zordur. Karayollarının toplam uzunluğu 22.000 km olup, bunun % 2’si asfalttır.
Su yollarında ulaşım gün geçtikçe artmaktadır. Yalu Nehri ulaşıma elverişlidir. Ülkenin iki yanı deniz olduğu için büyük deniz filosu ve dört büyük limanı vardır.

0
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
sinir_oldum
Sinir oldum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
be_endim
Beğendim
Kuzey Kore hakkında bilgi

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...