Edep Sözleri

Edep Sözleri

Edep sözleri

Dostkelimeler.com isimli sitemde en öncelikli konum her daim bu konu yani EDEP olmuştur. Bu konunun ilimden önce geldiği defalarca söylenmiş ve Allah’a giden tüm yollar edep ile bezenmiştir. Edep ile hareket eden ile etmeyen arasındaki fark kuru ile yaş arasında fark kadar belirgindir.

Yüce Allah Teala Hazretleri, yüce Kitabı Kur’an-ı Kerimde İsra suresi 37. ayette “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” diyerek insanın mütevazi olması gerektiğini açıklamıştır.

Çok ehemmiyet verdiğim bu konuya siz değerli misafirlerimizin de ayrı bir öncelik vermesi, aşağıda sıraladığımız güzel sözleri kulaklarımıza ve gönlümüze ve dahi hayatımıza yön vermede kullanmamızı istirham ediyorum.  Semih YAŞAR

Edep ile ilgili sözler

Ne İbrettir Kızarmak Bilmeyen Çehren, Bırak Kardeşim Tahsili ; Git Önce Edep, Haya Öğren ..! M.Akif ERSOY

Edeple Gelen Lütufla gider. Aziz Mahmut Hüda-i Hazretleri

Edep bulunmaz bir hazinedir. Semih Yaşar

İnsanı ilim adam etmez, edep adam eder. Abdulbaki-el Hüseyni

Hiç bi edeb vasılı hüda olamaz. Edebsiz kişi Hz.Allaha (cc) varamaz. Süleyman Hilmi Tunahan k.s

Kendi ayıbını gizleyip başkasının ayıbını açığa vurmak, ayıp olarak sana yeter.  Hz. Ömer 

Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin.Benim tek derdim, yere düşen edebinize takılmamak.  Hz.Mevlana

Edebe riayet etmeyen şeriatın sırrına eremez.  Mahmut  Ustaosmanoğlu

Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Şems-i Tebrizi

Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nâsr-ı HUSREV (R.A.)

Edep ve haya ile ilgili sözler

Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali (r.a)

Edep-ile-ilgili-sözler

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali (r.a)

Edepli, mütevazı (alçak gönüllü) ve cömert ol. Cünüp kimse ile yemek yemek keder verir. Akşemsettin

Hava kirliliğinden değil, haya kirliliğinden nefes alamıyoruz. Necip Fazıl Kısakürek

İlim ve irfan ne nisbette ziyade olursa, edeb ve sükût da o ölçüde artar. Kenan Rifaî

Edebin aslı, kendini noksan başkalarını kâmil görmektir. İmam Şa’rânî (k.s)

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır.Dinin hizmet edicisi de edeptir. AbduIIah Nibbaci (R.A.)

Söz..Edep ,haya,güzel ahlak,modasi gecmeyen Dünya durdukca değer kazanan manevi hazinelerdir. Bu hazineleri gelecek kusaklara aktarmak en kutsal görevimiz olmalı. Hatun Muazzez Cebi

Edebim el vermez edepsizlik yapana susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene….. Necip FAZIL

Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır.  Hz.ALİ r.a.

Edep, ilimden önce gelir. Hz. Ömer r.a.

Edep hoştur edep hoştur ilahi ,edepsizlik hor eder padişahı. Aziz babam

Niyazın olmadığı yerde edepsizlik başlar.  meryem

Edep ile ilgili sözler

Edebim elvermez edepsizlik edene en güzel cevap susmak edebi elden gidene.  Yunus Emre

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvâsi

insanla hayvan arasında ki fark edeptir. Mevlana

resimli edep ile ilgili güzel sözler

En büyük edep, ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvasi

Giyimde edep ahlaksız olanın gözlerinden korunmak için bir kalkandır, unutmayın. Halil Cibran

Utanmak,insanlara Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuftur. Osman Ünver

Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Şems-i Tebrizi

Güzeli güzel eden edeptir, edep güzeli sevmeye sebeptir… mevlana

Edep bir taç imiş nuru hüdadan giy o tacı emin ol her türlü kaza ve beladan. Şeyh Abdulkadir Geylani

Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter. Mehmet Akif ERSOY

Edep, sadece insana özel özelliktir. Bu özelliği olmadığı takdirde hayvanlardan ne farkı kalır. Semih Yaşar

İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. İBN-İ HALDUN

Bu çağın gereği ortak bir din değil, çeşitli dinlere bağlı insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü ve saygıdır.  Mahatma GANDHI

Sen bizim suretimize değil, ahlakımıza bak.  Mevlana Celaleddin-i Rumi

Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.  Fatih Sultan Mehmet

“En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. “   NIETZSCHE

Ulu kişi,arif bir insan,Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helak olur. Yahya b.Muaz (R.A.)

Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır.  HZ. MUHAMMED (sav)

Edep ihlas ve kulluk ile azgın nefsi uslandırmaktır.    Sehl B. Abdullah

Edep ve haya ile ilgili sözler

Utanmak insan ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nasır-ı Hüsrev

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır. HZ.OSMAN R.A

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

Edep duygusu insanlara daha doğumda eşitsiz bahşedilmiştir. F.Scott Fitzgerald

Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. La Bruyere

Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir. MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A.İbni Mübârek (Rah.A.)

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir. İmam ŞÂFİÎ (Rah.A.)

Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz.Ömer (R.A.)

En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz.Ali (R.A.)

Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur. Hz. Ali ra

Edeb, had tanımaktır. Hz. Ali ra

Edep, aklın suretidir. Hz. Ali ra

Ey Rabbim! beni her ne ceza iIe cezaIandırırsan ceaIandır,yaInız hicab (utanma) ziIIeti iIe cezaIandırma. İmam KUŞEYRÎ

İnsanlık adabını, ilimden evvel, öğrenmek lazımdır. İmam MÂLİK (Rah.A.)

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam MÂVERDÎ (Rah.A.)

Edep ile ilgili sözler

İnsana faidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A.İbni Mübârek (Rah.A.)

Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini ögretiniz. Hz.Ali ra.

Çağımızda edep ile edepsizliğin sınırları o kadar uzaklaştı ki, edep ile edepsiz kelime arasında bir çok kelimeye yer açılmış oldu. Semih YAŞAR

Edep öyle birkaç günde belli olmaz, İnsan öldüğü ana kadar edep göstermelidir. Semih YAŞAR

Utanma insanın ruhunda asıIdır.İnsanı insan oIarak muhafaza eden de budur. Nasr-ı HUSREV (Rah.A.)

Ulu kişi,arif bir insan,Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutIaka heIak oIur. Yahya b.Muaz (R.A.)

Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur. Mevlâna

Edep ile ilgili sözler

Edep, aklın tercümanıdır. Bunun manası şudur: Herkes aklı kadar edepli olur. Edebi kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez. Seriy es-Sakatî ks

Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı  hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.. Hasan Basri

Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir.” “Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir. Mevlana

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı. İbn Atâ

İlim meclisine girdim,kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı,illâ edep illâ edep. Ziya PAŞA

Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali (r.a)

Edep insanın kemalidir. Hz.Ali (ra)

Edep insan için güzel elbise menzilesindedir. Hz.Ali (ra)

Edep, en iyi mirastır. Hz.Ali (r.a.)

Ben edebi edepsizlerden öğrendim. Lokman Hekim

Kişi kendisini ve sevdiklerini ateşten korumak istiyor ise edebi öğrensin, edebi öğretsin. İbnul Kayyim El Cevzi

Edep ve haya ile ilgili sözler

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür. İmam Gazali

 

 

En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. NIETZSCHE

Edep ihlas ve kulluk ile azgın nefsi uslandırmaktır. Sehl B. Abdullah

İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır. İmam Suhreverdi

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir. İmam Kuşeyri

Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. Yunus EMRE

Bir kadın edepten daha güzel elbise giyinmemiştir. Bir erkek de edepten daha güzel bir servet edinmemiştir..’ İmâm-ı Gazâli

Edep Kişinin Gönül Aynasıdır. Hz.Mevlana

Edep, her türlü davanın üzerindedir. Ve insan ancak, dili kadar edeplidir. Nazan Bekiroğlu

İnsanlık adabını, ilimden evvel, öğrenmek lazımdır. İmam MÂLİK (Rah.A.)

Bizi edepsizler değil, edebimiz susturur! Yunus Bozyel

Kalbin ahlakına edep denir. Hz. Ömer (r.a.)

Param olmadan çok şey aldım ben. Edep aldım, öğüt aldım, gönül aldım. Tarık Tufan

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Hz.Mevlana

Edep ve haya ile ilgili sözler

Edep sözleri şimdilik bu kadar. Yeni  Edep ile ilgili sözler bulduğumuzda bu bölüme ekleyeceğiz. Semih YAŞAR

 

Edep ile ilgili Ayetler

Edep ile ilgili hadisler

Edep ile ilgili atasözleri

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar
Aşk Sözleri

oyunoynuyor.com