Dünyayı sarsan olaylar

Dünyayı sarsan olaylar

Dünyayı sarsan olaylar

DÜNYAYI SARSAN OLAYLAR

1-Tunçun keşfi ( m.ö.3500 yıları )

Tunçtan yapılan silahlar 2500’den kalma Mısır mezarlarında bulunmuştur,bu maddenin ilkel insanlar tarafından kullanılmasının tarihi , 1000 yıl daha geriye gitmektedir.

2-Minos uygarlığının yükselişi( m.ö.2000 – 3000 )

Tarih öncesin dönemlerde yaşamış eski bir denizci halk , Ege Denizi kıyılarına yerleşmeye başladı ve güneyden Makedonya’ya kadar yayıldı . Minos’lar Girit adasında yaşamışlardır. Başlangıçta mağaralarda yaşayan insanlar ,zamanla barınak yapmayı öğrendiler. Halk her sabah güneşin ilk ışınları ile uyana bilsin diye kapılar daima kapılar daima Doğu’ya bakardı. Eski Giritliler,usta zanaatcılardı. Krallarına “Minos” denirdi.

3-Piramitlein inşası ( m.ö.2700-2600 )

Mısır’ın Giza bölgesinde kurulmuş eserlerdir.Piramitin en büyüğü ve Firavun Kufu ya da daha iyi tanındığı Yunanca adıyla Keops’un mumyasını içeren büyük piramit, dünyanın yedi harikasından, hâlâ varlığını koruyan tek varlıktır.

Kireçtaşı ve granitten yapılan piramidin inşası için 2 milyonu aşkın blok kullanılmış olup , blokların kimisi 15 ton ağırlığındaydı. Piramidin taban kenarları 230 m , yüksekliği 138 metredir.Ölmüş bir kral için yapılan bu görkemli anıtın inşaatında 100 bin kölenin 20 yıl çalışmıştır.Granit,Asuvan ‘dan Giza’daki özel olarak yapılmış rıhtıma, Nil boyunca 900 km yüzdrülerek getirilmiştir.Kefren veMycerinus adlı firavunlar adına yapılmış öbür piramitler ilkinkinden küçük olmakla birlikte ,aynı tarzda yapılmıştır.

4-Babil’in yükselişi (m.ö. 2000 )

Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bereketli topraklar , yüzyılarca Sümerlilerin eğemenliği altında kaldı. Babil kralı Hamurabi , diğerler devletlere üstünlük sağladı. Dünyanı ilk düzenli ordusunu kurmuştur.Bütün Mezopotamya ve Asur ‘un hakimi oldu. Sulama tesisleri yaptırdı.Yeni kanunlarıyla sosyal yaşama nizam getirdi.

5-Çin uygarlığının doğuşu ( m.ö.2205-1122)

Çin’in ilk uygarlık izleri Huang Hu Irmağı kıyılarında inşa edilmiş birkaç taş devri. Köyünün kalıntılarıdır.Çin’deki ilk büyük hükümdar sülalesi m.ö.23. y.y.efsanevi imparator Yu tarafından kurulmuş olan Hsai Sülalesi’dir.Yu ve diğer hükümdarlar “Cennetin oğulları” diye anılır.

Hsai Sülalesi’nin yerini tunç çağı kralı T’ang ‘ın kurduğu Şang Sülalesi almıştır.Şang Sülalesi boyunca tunçtan mutfak araçları yapılmış ve bunların eşi benzeri yoktur . Dünyanın ilk evcilleştirilmiş ipek böceklerinden elde edilen ipek , Çin’e bu anlamda binlerce yıl sahip olacağı büyüme veimalat tekelini sağladı.Şang imparatorluğunun yerine m.ö.1122’de Çu ailesi geçti.

6-Tutankaon saltanatı(m.ö.1362-1356)

Reformcu Mısır firavunu Amenhopet , ülkenin başkentini Teb’den Tel-el Amarna’ya taşıdıktan sonra iç savaş patlak verdi.En küçük oğlu Tutankamon , başkenti yeniden Teb’e taşıdı. 18 yaşında öldü. Mezarı rahipler tarafından söylenmedi ve 3000 yıl saklı kaldı.

7-Truva’nın yıkılması(mö.1193)

Ege Denizi’nin kuzey doğu kesiminde kurulmuş olan Truva şehri, Doğu-Batı ticaret yolları üzerinde idi. Şehir sağlam sularla çevrilidir. Şehir halkı yiğit insanlardı ve eski Yunan savaşçılarına karşı direnmişlerdir. Şehir depremler sonucunda yıkılmıştır.

8-Kudüs’te tapınak yapılması (m.ö.965 ) Süleyman mabedi.

Hz. İbrahim (a.s.) yakınları Ur’u terk etmesinden 9 y.y. sonra Hz.Davut yönetimindeki İsrail oğulları zengin ve gülü bir ulus oldu. Sınırları Fırat’tan Mısır’a , Kızıldeniz kıyılarına kadar uzandı.Baş kentleri Kudüs’tü.Hz.Davut’un başlattığı büyük tapınağın yapımını, oğlu Hz.Süleyman yürüttü.Burada Mısır’dan gelen kutsal emanetler saklandı.Fenikeli Hiram , tapınağın yapımı için gemileriyle Lübnan’dan sedir ağaçları taşıdı.

9-İlk olimpiyatlar ( m.ö. 776 )

Çağımızda her dört yılda bir yenilenen Olimpiyatlar, eski çağlarda ilk oyundan yaklaşık 2500 yıl sonra , ilk kez 1896’da başlatılmıştı. İlk olimpiyatlar Olimpus şehrinde yapıldı.Kronos’taki Olimpiyat stadında bulunan Fidiyas’ın Zeus heykeli , antik çağın yedi harikasından biriydi.

10-Zerdüşt’ün Öğretisi ( m.ö.600 )

Zerdüşt, eski İran’ın büyük düşünürüdür. Yaşama, iyi kötünün sürekli mücadele halinde oldukları bir kavga gözüyle baktı. Zerdüştlükte ateş saflığı temsil eder ve önemli bir yer tutardı. İslamiyet’in yayılmasıyla geriledi.

11-Kelt göçleri ( m.ö.600 )

Kelt’ler yakın taş ve tunç çağı sırasında Batı ve Orta Avrupa’ya yerleşen Hint-Avrupa kavmiydi. KELT’ler Kuzeydoğu Fransa, Güneybatı Almanya ve Bohemya’ya gittiler.

12-Buddha’nın doğumu ( m.ö.560 )

Gatama Buddha , Kuzey Hindistan’da yaşayan bir soylunun oğlu olarak Sidharta dünyaya geldi. Çok zengin bir ailenin şımarık oğluydu

Gerçek bir Brahma gibi yaşamaya karar verdi..Kusursuzluğa ulaşmak için bedenini ihmal etti ve oruca önem verdi.Yuvasına,eşine ve oğluna sırt çevirdi.Kast sistemine karşı çıktığı için Buddha dini ,Ari olmayan Hint halkı tarafından geniç çapta kabul edildi.

13-Konfiçyüs’ün doğumu (m.ö.550 )

Doğu’daki üçüncü büyük din hareketi, Konfiçyüs’ün öğretisi oldu. O’nun öğretisi bir tür ahlak kavramının açıklanmasıydı.O’nu en büyük erdemliliği çalışkanlık , alçak gönüllülük, ölçülü olmak, ciddiyet ve düşüncelikti. Ölümden sonra Konfiçyüs dini, Çin’de hızla yayıldı, devlet dini oldu.

14-Rodos Heykeli ( m.ö.300-280 )

Dünyanın yedi harikasından biridir.Rodos limanının girişindeki dev heykeldi. Güneş tanrısı helyos adına dikilmiştir.Şares’in eseri olan heykel , deprem yüzünden yıkıldı.

15-İskenderiye feneri (m.ö.279 )

Dünyanın yedi harikasından biridir . İskenderiye limanındaki deniz feneriydi.Beyaz mermerden fenerin yüksekliği 180 metreyi buluyordu. M.S.14 y.y’a kadar ayakta kaldı.

16-Büyük ÇİN Seddi ( m.ö.215 )

İnsan azminin en iyi örneği olarak gösterilen bir yapıdı. Uzunluğu 2400 km’yi bulur.Çin’in Kuzey kesimlerini kapsar.Yüksekliği ise yer yer 4.5 ile 9 m .arasında değişir.Şin hanedanından Şi Huang Ti tarafından yapılmıştır.

17-Hiyeroglif yazısı ( m.ö. 200 )

İnsanoğlu , yüzyıllar boyunca Mısır’lıların hiyeroglif yazısını çözemedi.Derken 1798’de Mısır’da üzerinde yazı kazılı siyah bir taş , toprak altından çıkarıldı.Taşta 54 satır Yunanca , 32 satır yeni Mısır alfabesi yazılıydı.Jean- François Champollion adlı bir Fransız 1822’de bu yazıyı çözdü.

18-Hazreti İsa’nın doğumu ( m.ö.6 )

Hazreti İsa’nın buğün dahi doğum yılı bilinmemektedir. Büyük Herod’un saltanatı döneminde doğduğu ileri sürülüyor.Hazreti Musa’dan sonra peygamber olarak Hıristiyan alemine gönderilmiştir.Babasız dünyaya gelmiştir.Hz.İsa’ya inananlara Havariler denir. Getirdiği kitap İncildir.Bu gün tahrifata uğramıştır.İncillerin isimleri şunlardır: Matta,Markos,Luka ve Yuhanna’dır.Hz.Muhammed’in gelişini bildiren Bernaba incili de vardır ,fakat Hıristiyanlar tarafından 5 y.y.’da yasaklanmıştır.

19-Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesi.

Hz.İsa 30 yaşına doğru Jean tarafından vaftiz edilerek , 40 günlük bir tefekküre daldı.Daha sonra on iki Havarisini çevresine topladı. Üç yıl boyunca insanlar vaazlar verdi , öğretisini yaydı.İncil’de gösterdiği mucizeleri anlattı.Yahudi dinine karşı çıktı.Yuda ülkesinde karışıklık çıktığı gerekçesiyle İsa (a.s.) tutuklandı.Romalı Pantius Pilate’nin karşısına çıkartılan Hz.İsa ölüme mahkum edildi.Kudüs dışında bir tepeye götürülüp burada çarmıha gerildi. Hz.İsa’nın ölümünden 300 yıl sonra Hıristiyanlık Roma’da devlet dini oldu.Müslümanlar Hz.İsa’nın ölmediğine ,o’nun yerine Allah’ın ona benzer bir kişiyi öldürdüğüne inanılır.

20-Maya Uygarlığı ( m.s.500 )

Güney Amerika’daki uygarlıkların en önemlilerindendir.m.s.300’den başlayarak , daha iyi topraklar bulmak amacıyla kuzeye göç ettiler. Maya boylarının bir boyu Mexica’da , Şişen İtzi denen bir yerde bir sit kurdu. Oçağra siteler bir nehir kenarına kurulurdu.

21-Ayasofya yapılıyor.( m.s.532 )

Teodasyus’un Roma’yı ikiye bölmesinden sonra , Kostantinopolis başkent olarak çok güçlendi.Şehir gelişmeye başladı.Şehirin içine surlar,tiyatrolar ve kiliseler inşa edildi.Bizans, gücünün doruğuna imp.Justinianus ddddöneminde gelişti.Ayasofya onun zamanında yapılmıştır.Mimarinin şaheserlerindedir.Kubbesi 53m.kadar çıkar.

22-Hz.Muhammed’in doğumu ( m.ö.20 Nisan 571 )

İslam dininin peygamberi Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Abdullah, annesi Amine Hatun’du. Babası ,doğmadan kısa bir süre sonra ölmüştür. 6 yaşında annesini kaybetmiştir. 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalip bakmıştır. Dedesinden sonra amcası Ebu Talip bakmıştır.20 yaşına kadar ticaretle uğraşmıştır. 25 yaşında Hatice isimli kadının kervanıyla ticaret yapmış , daha sonra onunla evlenmiştir.

Mekke’liler o’nu çok sevdikleri için Muhammed-ul Emin ( güvenilir Muhammed) demişlerdir.Hz.Muhammed ibadet etmek için Mekke’deki Nur dağındaki Hıra mağarasına giderdi. 40 yaşına geldiğinde Hıra mağarasında iken Cebrail (a.s )

İlk vahyi getirdi. Bunlar Alak suresinin ilk 5 ayetidir.Ramazan ayının 27 ‘ci gecesine rastlar.

Hz.Muhammed ilk tebliğini Safa Tepesinde yapmıştır. İslam dinine ilk inananlar Hz.Hatice ,Hz.Ebu Bekir,Hz.Zeyd b.Haris ve Hz.Ali ( r. Anhüm )dir. Hz.Muhammed İslam dinini tebliğ ederken çok zahmet çekmiş ve çeşitli sözlü ve fiili hakaretlere maruz kalmıştır. İslam dininin 10’cu yılında amcası Ebu Talip ve eşi Hz.Hatice ölmüşlerdir. Bu yüzden o seneye hüzün yılı demişlerdir.

Hz.Muhammed ( s.a.v ) Mekke’de Müslümanların sıkıntılı anını gördüğü için Medine’ye ( Yesrib) gitmelerine izin vermiştir.ilk Hicret Habeşistana yapılmıştır.

Medine’ye Peygamber efendimiz Ebu Bekir’le yolculuk yapmıştır. Medine’de Ebu Eyyub el Ensari’nin evinde kalmıştır.ilk Mescid Kuba’da yapılmıştır.İlk Cuma namazı Ranuna Vadisinde kılınmıştır. Müslümanlar’la Mekke’li Müşrükler arasında ilk savaş Bedir kuyuları yakınında yapılmış ve Müslümanların zaferiyle sonbulmuştur.Daha sonra Uhud dağı eteklerinde yapılan savaşta Müşrikler galip gelmiştir. Hendek savaşını da Müslümanlar kazanmıştır. Mekke valisi Ebu Sufyan Müslümanlara karşı koyamayacağını anlayınca Mekke’yi savaşmadan vermiştir. Peygamber efendimiz İslam dinini Arabistan dışına yaymak için büyük mücadele vermiştir. 632 tarihinde vefat edince Medine’de Mescid-i Nebi’nin yanına gömülmüştür. Peygamber efendimiz hayatında bir defa haç yapmıştır. Arafat tepesinde Müslümanlara “ ben size iki şey bırakıyorum birisi Allah-u tealanın kelamı Kur’an-ı Kerim , diğeri benim sünnetimdir.Bu ikisine uyduğunuz müddetce iki çihan da başarılı olursunuz”demiştir.

23-Kudüs Müslümanların elinde ( m.s.638 )

Hz.Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanlar Roma imp. daha fazla topraklara ulaştılar.İslamiyet’te Kudüs ilk defa Hz.Ömer zamanında kazanılmıştır.Hz.Ömer şehirdeki halkın hiçbir şeyine dokunulmayacağını söyleyerek adaletli olduğunu burada da göstermiştir.Hz.Ömer’in ölümünden sonra Bizans kuşatıldı,Kartaca ve İspanya alındı.(m.s.698-711)

24-Orhon yazıtları dikiliyor.(m.s.735 )

Moğolistan, S.S.C.B.nin içinde idi. Orhon ve Yenisey ırmakları yöresinde ,runik harflerle yazılmış,Türkçe bilinebilen ilk yazıtlar olup ,benzerlerine Altay,Lena ve Baykal yöresi Orta Asya ve Doğu Avrupa’da da rastlanmıştır. Bunlar , dört yüzü yazılı bir kaç metre boyunda dikili taşlardır.

İlk kez bu yazıtların varlığından İranlı tarihçi Cüveyni 12 y.y’da söz etti.18 ve 19 y.y’da İsveçli ve Danimarkalı bilginler yazıtları incelediler ve okudular. En ünlüleri Kültiğin ve Bilge Kağan için dikilmiş olalarıdır.

25-İlk basılmış kitap ( m.s.868 )

Basılmış en eski Kitap, Türkistan’da bir mağarada , 1900 yılında bulunan bir Budist kitabıdır.”Diamond Sutra” beş metrelik bir tomar halindeki kitapta altı sayfa baskılı metin vardır. Tahta kalıp baskılı resimler de dikkat çeker.Wang Şiyen adında biri tarafından basılan, anne – babasının anısına dağıtıldığı üzerinde beriltilmiştir.

26-İlk Satranç ( m.s.950 )

Arap yazar satrançtan bahseden ilk kişidir.Batı dillerinde “chess” Farsca “şah” tan gelir.Bir satranç deyimi olan “şah mat” da “şah öldü” demektir.Satran ilk defa Hindistan’da bulunduğuna inanılır.

27-Malazgirt Savaşı (1071 )

Bizans İmp.Romanos Diyojen Anadolu’ya giderek artan Selçuklu tehlikesine karşı son vermek için 13 Mart 1071’de büyük bir ordusuyla Malazgirt’e geldi .Selçuklu Sultanı Alpaslan , ikinci Kafkasya seferine çıkmıştı.Savaş Selçuklular tarafından kazanıldı Bizans komutanı ele geçirildi.Anadolu toprakları böylece Türklere açılmış oldu.

28-Osmanlı Devletinin kuruluşu (1299)

13 y.y’da beylikler döneminde Söğüt bölgesinde kurulmuş kayı boyundandır. Devletin kurucusu Osman Gazi’dir.Babası Ertuğrul Gazidir.Osman Gazinin çabalarıyla Batı Anadolu’ya yerleşmişlerdir.Osman Gazi , Oğlu Orhan Gazi Bursa’yı alınca vefat etmiştir. Osman Gazi , adil , merhametli ve çalışkan birisiydi.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal