Abdest ile ilgili sahih hadisler

Abdest ile ilgili sahih hadisler

Abdest ile ilgili sahih hadisler

Faydalanacağınızı umduğumuz abdest ile ilgili hadisler konumuzu yayınlamış bulunmaktayız. Peygamber Efendimiz sav.’in abdest husunda olduğuna inandığımız hadislerini kaynak göstererek aşağıda sıraladık.

En büyük ibadetin abdestsiz olamayacağını bilen siz değerli okurlarımıza sitemizde eksik gördüğümüz abdest konusunda bir kaç konuyu daha yakında hizmetinize sunmayı amaçlıyoruz. Lafı uzatmadan hadislerimize geçelim.

Abdest ile ilgili sahih hadisler

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) ‘tan rivayet edilen bir hadiste Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Hades yapan kimsenin namazı abdest alıncaya kadar kabul olunmaz! buyurdu.” Buhari 288, Müslim 225/2, Ebu Avane 1/235, Ebu Davud 60, Tirmizi 76, Begavi 156

 

Mus’ab bin Sa’d şöyle dedi: 

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) ziyaret etmek için hasta olan İbni Amir’in yanına girdi.

İbni Amir:

-Ey Abdullah ibni Ömer, benim için Allah’a dua etmeyecek misin? dedi.

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma):

-Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den şöyle işittim:

‘Taharetsiz hiçbir namaz, hıyanetle elde edilmiş maldan da sadaka kabul olunmaz!’ buyuruyordu dedi.”

Müslim 224, Ebu Avane 1/234, Tirmizi 1, İbni Mace 272, İbnu’l-Carud 65, İbni Huzeyme 8, Tayalisi 1874, Ebu Nuaym Hilye 7/176, Beyhaki 1/42

 

Süleyman bin Burde babasından rivayet ederek şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her namazın yanı sıra abdest alıyordu. Mekke’nin fethi gününde abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti, namazları da bir abdestle kıldı.

Ömer (Radiyallahu Anh):

-Ya Rasulallah! Sen bu gün yapmadığın bir şeyi yaptın dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bunu kasten yaptım ya Ömer!’ dedi.”

Müslim 277/86, Ebu Davud 172, Nesei 133, İbni Mace 510, Darimi 1/169, Beyhaki 1/162

Abdest ile ilgili sahih hadisler devam ediyor….

Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim: ‘Ameller ancak niyetlere göredir…’ buyuruyordu.” Buhari 143, Müslim 1907/100, Ebu Davud 2201, Nesei 75, İbni Mace 4227, İbni Hazm 3/231 Muhalla, İbnu’l-Carud 64, Ahmed 1/25, Albânî İrva 1/59

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Abdest almayan kimsenin namazı, abdeste başlarken Bismillah demeyen kimsenin de abdesti yoktur!’ buyurdu.” Ahmed 2/418, Ebu Davud 101, İbni Mace 399, Darekutni 1/71, Hakim 1/1476

 

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım, her abdestle beraber misvak kullanmalarını onlara emrederdim!’ buyurdu.” İbnu’l-Carud 63, Malik 1/66/115, İbni Huzeyme 138, Ahmed 9935, Tayalisi 2328, Hakim 1/146, Beyhaki 1/36, Albânî İrva 1/110

Abdest ile ilgili sahih hadislere devam ediyoruz….

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Misvak ağız için temizlik, Rabbin’de rızasıdır’ buyurdu.” Buhari 1800, Nesei 5, Darimi 1/174, Beyhaki 1/34, Ahmed 6/47

 

Humran bin Eban şöyle dedi:

“Osman bin Affan (Radiyallahu Anh)’ı abdest alırken gördüm.

-Ellerine biraz su döktü ve onları üç kez yıkadı.

-Sonra üç kez ağzını çalkaladı ve burnuna su alıp çıkardı.

-Sonra üç kez yüzünü yıkadı.

-Sonra üç kez dirseğine kadar sağ elini yıkadı.

-Sonra sol elini aynı şekilde yıkadı.

-Sonra başını meshetti.

-Sonra üç kez sağ ayağını topuklara kadar yıkadı.

-Sonra bu şekilde sol ayağını da yıkadı. Sonra şunu söyledi:

-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i bu benim abdest aldığım gibi abdest alırken gördüm.

Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim bu benim abdestim gibi abdest alır, sonra kalkar içinden kendi kendisiyle konuşmaksızın iki rekât namaz kılarsa onun günahları bağışlanır’ buyurdu.” Buhari 1800, Müslim 226/3, Ebu Avane 1/238, Ebu Davud 106, Nesei 84, İbni Hibban 1060, İbni Huzeyme 23, Abdurrezzak 141, Tabarani Mucemu’s-Sagir 1/267, Beyhaki 1/53, Begavi 153

Abdest ile ilgili sahih hadisler devam ediyor….

Şakik bin Seleme şöyle dedi:

“Osman (Radiyallahu Anh)’ı abdest alırken gördüm… Başını ve kulaklarını içini ve dışını meshetti… Parmaklarını ve sakalını hilâlledi…” İbnu’l-Carud 72, Ebu Davud 110, İbni Mace 430, İbni Huzeyme 151, Beyhaki 1/54, Ahmed 1/149

 

Abdullah bin Zeyd bin Asım (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başını meshetmek için iki eline su aldı ve meshetmeye başının ön kısmından başladı. Sonra ellerini başının arka kısmına enseye doğru götürdü. Sonra ellerini (tekrar) başının ön kısmına getirdi.” İbnu’l-Carud 73, Tirmizi 32, İbni Mace 434

 

Abdu Hayr şöyle dedi: “Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) sabah namazını kıldıktan sonra caminin avlusuna geldi ve oraya oturdu. Sonra hizmetkârı çocuğa:

-Bana bir abdest suyu getir dedi. Çocuk ona içerisinde su olan bir kap ve bir de tas getirdi.

Abdu hayr dedi ki:

Biz oturmuş ona bakıyorduk. Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) sağ eliyle su kabını aldı sol eline döktü. Sonra onunla iki elini yıkadı. Sonra tekrar sağ eliyle su kabını aldı sol eline ondan su boşalttı, sonra da onunla iki elini yıkadı. Sonra tekrar sağ eliyle su kabını aldı ve sol eline ondan su boşalttı, sonra da onunla iki elini yıkadı. Ellerini bu şekilde üç kez yıkadı.

Abdu hayr dedi ki:

-Ali (Radiyallahu Anh) ellerini bu şekilde üç kez yıkayıncaya kadar ellerini su kabının içine girdirmedi.

-Sonra o, sağ elini su kabına girdirdi eline su alarak üç kez ağzını doldurup mazmaza yaptı.

-Peşinden üç kez burnuna su alıp sol eliyle çıkardı.

-Sonra üç kez yüzünü yıkadı.

-Sonra üç kez dirseğine kadar sağ elini yıkadı.

-Sonra üç kez dirseğine kadar sol elini yıkadı.

-Sonra sağ elini su kabının içine suda eli kaybolacak şekilde girdirdi.

-Sonra alabildiği kadar su ile elini oradan çıkardı.

-Sonra sağ elindeki suyu sol eline dökerek iki eliyle bir kez başının tamamını meshetti.

-Sonra sağ elini su kabına girdirdi sonra onunla sağ ayağına su döktü ve sol eliyle sağ ayağını üç kez yıkadı.

-Sonra yine sağ eliyle sol ayağına su döktü ve sol eliyle sol ayağını üç kez yıkadı.

-Sonra sağ elini su kabına yine daldırdı, elini su ile doldurdu sonra o suyu içti.

Sonra şöyle dedi:

-İşte bu Allah’ın Nebisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in abdestidir. Kim Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in abdestine bakmak isterse, Onun abdesti işte böyledir.” İbnu’l-Carud 68, Ebu Davud 111-112, Nesei 93, Darimi 1/178, İbni Huzeyme 147, İbni Hibban 1079, Tayalisi 149, Darekutni 1/90, Begavi 222, Ahmed 1/135

Abdest ile ilgili sahih hadisler devam ediyor….

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i abdest uzuvlarını ikişer ikişer yıkar halde abdest alırken görmüşümdür.” İbnu’l-Carud 71, Ebu Davud 136, Tirmizi 43, İbni Hibban 1094, Hakim 1/150, Ahmed 4/41

 

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) abdest uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest aldı.” İbnu’l-Carud 69, Buhari 304, Ebu Davud 138, Nesei 80, Tirmizi 46, Darimi 1/177, İbni Mace 411, İbni Hibban 1095, İbni Huzeyme 171, Tayalisi 2660, Begavi 226, Ahmed 1889

 

Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) abdest aldı, başına ve sarığa meshetti.” İbnu’l-Carud 83, Müslim 274/8283, Ebu Avane 1/225, Ebu Davud 150, Nesei 107, Tirmizi 100, İbni Hibban 1432, Beyhaki 1/58, Begavi 232, Ahmed 4/179

 

Muhammed bin Ziyâd şöyle dedi:

“Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) bir su kabından abdest alan bir topluluk gördü.

Onlara şöyle dedi:

-Abdest almayı tam erkânı ile yapınız! Çünkü ben Ebu’l-Kasım (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Vay şu ökçe sinirlerinin ateşteki haline!’ buyuruyordu.” İbnu’l-Carud 78, Buhari 311, Müslim 242/282, 930, Ebu Avane 1/251, 252, Nesei 110, Tirmizi 41, Darimi 1/179, İbni Mace 453, İbni Huzeyme 162, Beyhaki 1/69, Ahmed 4/430

 

Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Sizden herhangi bir kimse abdest alır ve abdest alışını tam yaptıktan sonra:

-“Eşhedü Ella İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Leh. Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhu Ve Rasuluh. Allahummecalni Minettevvabine Vecalni mine’l-Mutetahhirin” derse ona cennetin sekiz kapısı açılır ve kendisi hangisinden isterse içeriye girer’ buyurdu.”

Duanın Manası: “Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed O’nun Kulu ve Rasulüdür. Ey Allah’ım! Beni tevbe edenlerden yap ve beni temizlenenlerden kıl.” Tirmizi 55, Müslim 234/17, Ebu Avane 1/225, Ebu Davud 169, Nesei 148, İbni Mace 470, İbni Hibban 1050, Beyhaki 1/78, Abdurrezzak 142, Ahmed 4/145, 146, 153

Abdest ile ilgili sahih hadisler devam ediyor….

Ebu Musa el-Eşari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e abdest alırken geldim. Onu işittiğimde:

-‘Allahummegfirlî Zenbî Ve Vessiğlî Fî Darî Ve Bariklî Fî Rızkî’ diyor dua ediyordu.”

Duanın Manası: “Ey Allah’ım! Günahımı bağışla, evimi genişlet ve rızkımda bereket ihsan et.” Nesei Ameli’l-Yevm 80, İbnu’s-Sünni Ameli’l-Yevm 28, Albânî Cami 1265

 

Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i mestlerinin üzerine meshederken gördüm.” İbnu’l-Carud 85, Ebu Davud 161, 162, Tirmizi 98, Darekutni 1/195, Beyhaki 1/291, Ahmed 4/245

 

İbnu’l-Haris şöyle dedi: “Cerir (Radiyallahu Anh)’ı su kabından abdest alırken gördüm, o mestleri üzerine meshetti.

Ben:

-Mestlerinin üzerine meshediyor musun? dedim.

Cerir (Radiyallahu Anh):

-Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i böyle yaparken gördüm dedi.”

Ravilerden İbrahim şöyle dedi:

Bu hadis, Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) ve arkadaşlarının çok hoşuna giderdi. Çünkü Cerir (Radiyallahu Anh)’ın Müslüman oluşu Maide Suresinin inişinden sonra idi.” İbnu’l-Carud 81, Buhari 480, Müslim 272/72, Ebu Avane 1/254, 255, Nesei 118, Tirmizi 93, İbni Mace 543, İbni Hibban 1335, Abdurrezzak 756, 757, Ahmed 4/358, 361, 364, Albânî İrva 99

Abdest ile ilgili sahih hadisler devam ediyor….

Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) abdest aldı, çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti.” Ebu Davud 159, Tirmizi 99, İbni Mace 559, İbni Ebi Şeybe 1/215, İbni Hibban 1338, İbni Huzeyme 198, Tabarani 20/996, Tahavi el-Meâni 1/97, Hakim 1/169, Ahmed 4/252, Albânî İrva 101

 

Huzeyme bin Sabit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Mestler üzerine meshetmekte müddet, seferi olan için üç gün üç gece, mukim olan için bir gün bir gecedir’ buyurdu.” İbnu’l-Carud 86, Ebu Davud 157, Tirmizi 95, İbni Mace 554, İbni Hibban 1329, Humeydi 435, Tabarani Mucemu’l-Kebir 3749, Darekutni 1/194, Beyhaki 1/277, 281, Begavi 237, Ahmed 5/214

 

“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”  Buhârî/Vudû-3

 

“Namaz üç bölümdür; bir bölümü taharettir, bir bölümü rukudur, bir bölümü de secdedir. Artık onları hakkıyla eda edenin namazı da kabul edilir, diğer amelleri de kabul edilir. Namazı reddedilenin ise diğer amelleri de reddedilir”. Mecma’uz-zevaid,salat:203 

Abdest ile ilgili sahih hadisler devam ediyor….

“Müslüman veya mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası– ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar. Neticede o mümin kul günahlardan temizlenmiş olur.” Müslim, Taharet 32

 

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Allah’ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemeyeyim mi?” “Evet ey Allah’ın Resülü, söyleyin!” dediler. Bunun üzerine saydı:”Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribattır, işte bu ribattır. İşte bu ribattır.” Müslim, Taharet 41, (251); Muvatta, Sefer 55, (1,161); Tirmizi, Taharet 39, (52); Nesai, Taharet 106.

Abdest ile ilgili sahih hadisler devam ediyor….

İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, AIlah bu sebeple kendisine on (misli) sevab yazar.” Tirmizi, Taharet 44.

 

Hazreti Osman (r.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.” Bir başka rivâyette şöyle gelmiştir: “Hazreti Osman (r.a) abdest aldı ve dedi ki:”Ben Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm: “Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur.” Buhari, Vudü 25; Müslim, Tahâret 8, (229).

 

Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (r.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir bedevi gelerek, abdestten sordu. Resülullah ona uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra da: “Abdest işte böyle alınır! Kim buna bir ziyade de bulunursa, fena bir iş yapmış olur, haddi aşar ve zulüm eder” buyurdu.” Ebu Davud, Tahâret 51, (135); Nesâi, Taharet 105, (1, 88).

 

Ebu Ümame (r.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam abdest aldı ve bunu, yüzünü üç, ellerini üç sefer yıkayarak, “Kulaklar baştandır ” deyip başını da üç sefer mesh ederek yaptı.” Hammad der ki: “Bu rivayette geçen “Kulaklar baştandır” ibaresi, Ebu Ümme’nin sözü mü yoksa Resülullah’ın sözü mü bilemiyorum.” Tirmizi, Taharet 29, (37); Ebu Davud, Taharet 50, (134).

Cabir (r.a.) anlatıyor: “Hazreti Ömer (r.a) bana şunu söyledi: “Bir adam Resülullah aleyhissalâtu vesselama gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. ResüluIlah aleyhissalâtu vesselam, adama derhal müdahale etti: “Git abdestini güzel kıl!” Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı.” Müslim, Tahâret 31, (243); Ebu Dâvud, Tahâret 67, (171).

 

Süveyd İbnu Numan (r.a) anlatıyor: “Hayber Seferine Resulullah ile birlikte çıktık. Hayber yakınlarında olan Sahba’ya vardığımız zaman Resulullah aleyhissalâtu vesselam ikindi namazını kıldı. Namaz bitince yiyecek getirilmesini ferman buyurdu. Sadece kavut getirilmişti. Bunun su ile ıslatılmasını emir buyurdu. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)da, biz de ondan yedik. Sonra akşam namazına kalktı. Ağzını mazmaza etti. Biz de ağızlarımızı mazmaza ettik. Fakat abdest almadı.” Buhari, Vudü 51, 54, Cihâd 123, Megazi 35, 38, Et’ime 7, 9, 51; Muvatta, Tahâret 20, (1, 26); Nesâi, Tahâret 124, (1, 108, 109).

Abdest ile ilgili sahih hadisler devam ediyor….

Hazreti Câbir (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) çıktı, beraberinde ben de vardım. Ensârdan bir kadına uğradı. Kadın ona bir koyun kesti. Bir tabak taze hurma getirdi, ondan yeyip sonra öğle için abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra (namazdan) ayrıldı. Kadın ona koyundah arta kalan bir şeyler getirdi. Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) onu da yiyerek ikindiyi kıldı, bu sırada abdest almadı.” Muvatta, Tahâret 25, (1, 27); Tirmizi, Tahâret 59, (80); Ebu Dâvud, Tahâret 75, (191,192); Nesâi, Tahâret 23, (1,108). Bu Tirmizi’nin lafzıdır.

 

Amr İbnu Ümeyye ed-Damri (r.a.) anlatıyor: “Resulullahı gördüm, elindeki koyun budundan parça kesiyordu, ezan okundu. Hemen et dildiği bıçağı bırakıp namaza koştu, abdest almadı.” Buhari, Vudü 50, Ezan 43, Cihad 92, Et’ime 20, 26; Müslim, Tahâret 92, (355); Tirmizi, Et’ime 33, (1837).

 

Abdest ile ilgili sahih hadisler  konumuzdan sonra abdest ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşıp bu konular hakkında da bilgi edinebilirsiniz… Semih YAŞAR

Abdestin farzları nelerdir

Abdestin sünnetleri nelerdir

Abdest ile ilgili ayetler

Abdest duaları ve anlamları

Abdestin Sırları ve vücuda etkileri

Abdestin vacipleri nelerdir

Abdest ile ilgili deyimler ve anlamları

Abdest ile ilgili atasözleri ve anlamları

Abdest ile ilgili sözler

Abdestin Adapları Nelerdir

Abdest ile ilgili sahih hadisler 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar