Veliyy isminin anlamı

featured

Selam dostlar, konumuzda Yüce Allah cc. Hazretlerinin isimlerinden El Veliyy Ne Demek?, Allah’ın El-Veliyy İsminin Anlamı, Veliyy isminin anlamı,  Ya Veliyy ne için okunur, Ya Veli Fazileti, Ya Veliyy sırrı, el-veliyy zikir sayısı, el-veliyy mutluluğun şifresi, Ya Veliyy YA ALLAH, Ya Veliyy Havası aramalarında sizlere yardımcı olacak şekilde paylaşmaya çalıştık.   Konunun sonuna Allah cc.  Kategorimize link verdik. Faydalı olması dileğimizdir.

Sizler de Veliyy  ismi ile ilgili paylaşım yapmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


el-Veliyy isminin anlamı


el-Veliyy, seven, yardım eden, gerçek ve yegâne dost, yardımcı olan, kâinatın ve bütün mahlûkatın işlerini yürüten, sevk ve idare eden demektir.

Bakara sûresi (2), 107: “Bilmez misin ki, hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır, hepsi O’nundur. (Bilin ki) size de Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.” “Dost” ismi üzerinde uzun uzun düşündüm Allah’ım! İlk etapta, tutunabileceğim, “kuvvetli ve sıcak bir el” geldi aklıma. Öyle bir dostum olmalı ki dedim, kendi kendime, hayat yolunda zorlandığım an, onun eline uzanabilmeliyim ve “dostumun” elleri, sıkıca, sevgi ile tutabilmeli elimi. Her zorlukta onu yanımda bulabilmeliyim, dedim. O’nun varlığını yanı başımda hissedince güven dolmalıyım hayata karşı, dedim. O dost, beni asla terk etmemeli, diye düşündüm. O dost, bana öyle sevgi ile bakabilmeli ki, eksiğimle yanlışımla, bütün acziyetimle kucaklayabilmeli beni ve en ufak bir hatamda ellerimi bırakmamalı, beni bırakıp gitmemeli, beni olduğum gibi sevebilmeli, dedim.

Öyle bir dost olmalı ki, ondan güç alabilmeliyim, dedim. Güvenmeliyim ona, dedim!

O’nun gücü “çok büyük” olmalı ki, aciz kaldığım her noktada güç, kuvvet kaynağı olmalı, dedim.

O dostun, hayatımın sadece bir bölümünde değil, “ol” emrinden “öl” emrine dek, bütün hayat çizgimde yanımda olduğunu hissetmeliyim, dedim.

Ve öyle bir dostum olmalı ki, beni sevmeli, dedim. O’nun beni sevdiğini, ne yaparsa beni sevdiği ve iyiliğimi istediği için yaptığını bilmeliyim, dedim kendi kendime.

Ve bu sevgi, beni adam edebilmeli diye düşündüm!

“Öyle büyük, öyle kudret sahibi, öyle muhteşem, öyle sevgi dolu bir dostum var ki, o dostuma yakışmalıyım” diyebilmeliyim! O, beni seviyor diye “adam” edebilmeliyim kendimi.

Bu dostu aramak, bu dostu bulmaktır yaşamın tadı.

İşte bu arayış da fıtratımıza kodlanmıştır dostlar. Hep güzele, güzelliklere ulaşmaya çalışan bir yaradılış formu verilmiştir bize.

Ömür, o “dost”u, “gerçek” ve “tek dost”u aramakla geçer. O’nu bulmak ise en büyük kurtuluştur!

Mâide sûresi (5), 55: “Sizin asıl dostunuz Allah’tır, O’nun Resûlüdür ve namazlarını kılan zekâtlarını veren ve rükû eden mü’minlerdir.”.

Âl-i İmrân sûresi (3), 150: “Hayır! Sizin mevlanız Allah’tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır.”

Bakara sûresi (2), 257: “Allah, iman edenlerin velîsidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…”

Kur’ân-ı Kerîm’in nurlu iklimini hissedebiliyor musunuz dostlar? Daha yolun başında, kulunun düşe kalka değil; dosdoğru bir yol üzerinde, sabit adımlarla yürümesini isteyen, bunun için de, kuluna “gerçek dost”un kim olduğunu tâ baştan bildiren, o sevgi dolu sesi duyabiliyor musunuz? Lütfen, yüreğinizi açın Kur’ânı Kerîm’e. Çok şeyler hissedeceksiniz…

Nisâ sûresi (4)’nde (45): “Allah, sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Ve yardımcı olarak da Allah yeter.” buyuruyor, sevgi dolu bu ses size!

Şûra sûresi (42), 28: “İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O’dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O’dur.”

Elemler, acılar, yorgunluklar, ayrılıklar ve yanlış anlaşılmalar yüreğinizi yakar kavurur, çöle döndürür bu dünya hayatında. Ümitlerinizin bittiği noktada, “O dost”, rahmet yağmurları yağdırır gönlünüze, çöl bir yüreği, vahaya çevirir.

Bunu, âlemlerin Rabbinden başka kim yapabilir? Aciz, senin, benim gibi kul olarak yaratılmış birisi yapabilir mi bunu! Kendisi gibi acizleri dost edinip, onlardan yardım umanların hali şöyle anlatılır Kur’ân-ı Azîmüşşan’da:

Ankebût sûresi (29), 41: “Allah’tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Hâlbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi.”
Dinimiz, “iman etmiş” Müslümanları birbirine dost olmaya çağırır. Allah (cc) bu anlamda onları “Velîy” isminin tecellisini yaşamaya davet eder:

Tevbe sûresi (9), 71: “Erkek ve kadın bütün mü’minler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlar Allah’ın rahmetiyle yarlığayacağı kimselerdir. Çünkü Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.”

Nisâ sûresi (4), 144: “Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin…”

Sevgi ispat ister… Eğer O’nu sevdiğimizi iddia ediyor ve O’nun tarafından sevilmek istiyorsak, kendimize şu soruları sorabilmeliyiz dostlar: O’nun emirlerine uyuyor muyuz? O’nun dinine sahip çıkıyor muyuz? Onun emirlerini yerine getiriyor muyuz? Onun yasak ettiklerinden kaçınıyor muyuz?

Âl-i İmrân sûresi (3), 31: “De ki, siz gerçekten Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah Ğafûr/bağışlayıcıdır ve Rahîm/çok esirgeyici.”

Ya, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) sünnetine ne kadar uyuyor ve onun sünnetini ne kadar yaşıyoruz dostlar?

Allah’ın sevdiği kulları seviyor muyuz? O sevgili kulların dertleri ile dertlenip sevinçleriyle mutlu olabiliyor muyuz acaba? Ne dersiniz?

Peki, bizim “dost” bildiklerimiz, Allah’ın bize tarif ettiği dost kavramına uyuyor mu?

Mümtehıne sûresi (60), 13 “Ey inananlar, Allah’ın gazab ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kâfirler, mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi.”

Ey “tek dost”um, “tek kapı”m, dert ortağım! Ey, “Velî”m olan Allah’ım! Yalnızca sana güvenip, sana sığınıyorum.

Furkân sûresi (25), 58: “Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”

Talâk sûresi (65), 3: “…Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter…”.

Ey Rabbim! Sana sığınıyor, Sana güveniyor, yalnız Senin ilah olduğuna inanıyorum!

Varsın, birsin Allah’ım, sen, Velî’msin, dayanağımsın. Bırakma beni Rabbim, tut elimi Allah’ım. Sana, Kur’an-ı Kerîm’in gölgesinde yalvarıyorum:

“Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Dünyada da âhirete de benim Velîm Sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!…” (Yûsuf sûresi (12), 101)

Bir kudsi hadiste şöyle buyruluyor: Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

“Her kim bir velime/dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum Bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle yakınlık kazanamaz. Kulum Bana (farzlara ek olarak) nâfile ibâdetlerle durmadan yaklaşır, nihayet Ben onu severim. Ben onu (kulumu) sevince de (sanki) Ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm; bana sığınırsa, mutlaka onu korurum. Ben yapılmasını dilediğim hiçbir şey hakkında mü’minin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Zira o (kulum) ölümden hoşlanmıyor, Ben de onu üzmeyi sevmiyorum.” (Buhârî, Rikâk, 38.)

Ey Rabbimiz! Sana, Peygamberim Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yol göstericiliğinde yöneliyor ve Hz. Davûd (as) gibi yalvarıyorum.

Ebu’d-Derdâ (ra) Hazret-i Rasûlullah’ın Dâvud peygamber için İnsanların en çok ibadet edeniydi- dedikten sonra şöyle anlatıyor:

“-Dâvud’un duasında sözü şuydu: “Allah’ım Senden Seni sevmeyi, Seni seveni sevmeyi, Senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah’ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl!” (Tirmizî, Deavât, 73, Tefsîru’l-Kur’ân, 39.)

Ey Rabbimiz! Senden Seni sevmeyi ve Seni sevenleri sevmeyi istiyoruz. Böylelikle bizi dostluğuna yaklaştır… Bizi dostluğuna yaklaştır ki; yanına “dostun dosta kavuşması” gibi varalım… Tâ ki, Sana sunacağımız ömür kefemiz, rızan için yaşanmış dostluklarla dolu olsun… Âmîn.Veliyy isminin anlamı  konumuzdan sonra sitemizde bulunan diğer  konularımıza aşağıdaki  linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Dostkelimeler.com


ALLAH (CC)

Allah´ı hatırlatan sözler, Allah ile ilgili sözler

Allah´ın Sıfatları Nelerdir

1
be_endim
Beğendim
0
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
sinir_oldum
Sinir oldum
Veliyy isminin anlamı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...