Osmanlı Padişahları hakkında kısa bilgi

Osmanlı Padişahları hakkında kısa bilgi

Osmanlı Padişahları hakkında kısa bilgi

Osmanlı Padişahlarının isimleri, doğum ve ölüm tarihleri,  baba ve annesi, tahta çıkış ve tahtta kalma süreleri ile mezarlarının bulunduğu yerler…

OSMAN GAZİ (1258-1326)

İlk Osmanlı padişahı. Baba adı: Ertuğrul Gazi, ana adı: Hayma Ana. Tahta çıktığı tarih: 1281, 1284, 1299. Tahtta kaldığı süre: 27 yıl. Kabri: Bursa’da Osman Gazi Türbesi’ndedir.

ORHAN GAZİ (1288-1359)

İkinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Osman Gazi, ana adı: Mal Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1326. Tahtta kaldığı süre: 33 yıl. Kabri: Bursa’da Osman Gazi Türbesi’ndedir.

 1.MURAT (HÜDAVENDİGAR) (1326-1389)

Üçüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: Orhan Gazi, ana adı: Nilüfer Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1359. Tahtta kaldığı süre: 30 yıl. Kabri: Bursa Çekirge’de Murat-ı Hüdavendigar Türbesi’ndedir.

1.BAYEZIT HAN (1360-1403)

Dördüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: Murad-ı Hüdavendigar, ana adı: Gülçiçek Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1389. Tahtta kaldığı süre: 13 yıl. Kabri: Bursa’da Beyazıt Han Türbesi’ndedir.

ÇELEBİ MEHMET (1389-1421)

Beşinci Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Beyazıt Han, ana adı: Devlet Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1413. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl. Kabri: Bursa Yeşil Türbe.

 

2. MURAT (1404-1451)

Altıncı Osmanlı padişahı. Baba adı: Çelebi Mehmet Han, ana adı: Emine Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1421, 1445. Tahtta kaldığı süre: 29 yıl. Kabri: Bursa Muradiye’dedir.

FATİH SULTAN MEHMET (1431-1481)

Yedinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Murat, ana adı: Hatice Alime Hüma Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1444, 1451. Tahtta kaldığı süre: 31 yıl. Kabri: Fatih Cami yanındaki Türbesi’ndedir.

 

2. BAYEZIT (1447-1512)

Sekizinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Fatih Sultan Mehmet, ana adı: Sitti Mükerreme Hatun. Tahta çıktığı yıl: 1481. Tahtta kaldığı süre: 31 yıl 11 ay 4 gün. Kabri: Beyazıt Cami bahçesindeki türbesindedir.

1.SELİM HAN (1470-1520)

Dokuzuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Beyazıt, ana adı: Aişe Hatun. Tahta çıktığı yıl: 1512. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 4 ay 28 gün. Kabri: Sultan Selim Cami bahçesindedir.

1.SÜLEYMAN (Kanuni Sultan Süleyman) (1495-1566)

Onuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Selim Han, ana adı: Hafsa Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1520. Tahtta kaldığı süre: 45 yıl 11 ay 7 gün. Kabri: Süleymaniye Cami Bahçesi’ndedir.

2.SELİM (1524-1574)

On birinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Süleyman Han, ana adı: Hürrem Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1566. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 2 ay 15 gün. Kabri: Ayasofya Cami yanındaki Sultan Selim Türbesi’ndedir.

3. MURAT (1546-1595)

On ikinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Selim, ana adı: Nur Banu Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1574. Tahtta kaldığı süre: 20 yıl 15 gün. Kabri: Ayasofya Camiinde Sultan Selim Türbesi’ndedir.

3. MEHMET (1566-1603)

On üçüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Murat, ana adı: Safiye Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1595. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 10 ay 25 gün. Kabri: Ayasofya Cami bahçesindedir.

1.AHMET (1589/1590-1617)

On dördüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Mehmet, ana adı: Handan Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1603. Tahtta kaldığı süre: 13 yıl 11 ay 2 gün. Kabri: Sultan Ahmet Cami yanındadır.

 

1.MUSTAFA (1591-1639)

On beşinci Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Mehmet. Tahta çıktığı yıl: 1617, 1622. Tahtta kaldığı süre: 1 yıl 6 ay 26 gün. Kabri: Ayasofya Cami bahçesindedir.

 

OSMAN (GENÇ OSMAN) (1604-1622)

On altıncı Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Ahmet, ana adı: Mahfiruz Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1618. Tahtta kaldığı süre: 4 yıl 2 ay 21 gün. Kabri: Sultan Ahmet Türbesi’ndedir.

 

4.MURAT (1612-1640)

On yedinci Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Ahmet, ana adı: Mahpeyker Kösem Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1623. Tahtta kaldığı süre: 16 yıl 4 ay 29 gün. Kabri: I. Ahmet Han Türbesi’ndedir.

İBRAHİM HAN (1615-1648)

On sekizinci Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Ahmet, ana adı: Mahpeyker Kösem Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1640. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 5 ay 28 gün. Kabri: Ayasofya Cami bahçesindedir.

 

4.MEHMET (1642-1693)

On dokuzuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: Sultan İbrahim, ana adı: Hatice Turhan Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1648. Tahtta kaldığı süre: 39 yıl 3 ay 1 gün. Kabri: Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

 

2. SÜLEYMAN (1642-1691)

Yirminci Osmanlı padişahı. Baba adı: Sultan İbrahim, ana adı: Saliha Dilaşüp Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1687. Tahtta kaldığı süre: 3 yıl 7 ay 4 gün. Kabri: Süleymaniye Cami bahçesindedir.

2.AHMET (1642-1695)

Yirmi birinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Sultan İbrahim, ana adı: Hatice Muazzez Hanım. Tahta çıktığı yıl: 1691. Tahtta kaldığı süre: 3 yıl 7 ay 14 gün. Kabri: Süleymaniye’de Sultan Süleyman Türbesi’ndedir.

2. MUSTAFA (1664-1704)

Yirmi ikinci Osmanlı padişahı. Baba adı: IV. Mehmet, ana adı: Emetullah Rabia Gülnuş Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1695. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 6 ay 14 gün. Kabri: Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

3. AHMET (1672/1673-1736)

Yirmi üçüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: IV. Mehmet, ana adı: Gülnuş Emetullah Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1703. Tahtta kaldığı süre: 27 yıl 1 ay 11 gün. Kabri: Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

1. MAHMUT (1696-1754)

Yirmi dördüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Mustafa, ana adı: Saliha Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1730. Tahtta kaldığı süre: 24 yıl 2 ay 12 gün. Kabri: Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

3. OSMAN (1699-1757)

Yirmi beşinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Mustafa, ana adı: Şehsuvar Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1754. Tahtta kaldığı süre: 2 yıl 10 ay 18 gün. Kabri: Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

3. MUSTAFA (1717-1774)

Yirmi altıncı Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Ahmet, ana adı: Mihrimah Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1757. Tahtta kaldığı süre: 16 yıl 2 ay 22 gün. Kabri: Laleli Camii’ndedir.

 

1. ABDÜLHAMİD (1725-1789)

Yirmi yedinci Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Ahmet, ana adı: Rabia Şermi Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1774. Tahtta kaldığı süre: 15 yıl 2 ay 17 gün. Kabri: Sirkeci’de I. Abdülhamit Han Türbesi’ndedir.

3. SELİM (1761-1807)

Yirmi sekizinci Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Mustafa, ana adı: Mihrişah Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1789. Tahtta kaldığı süre: 18 yıl 5 ay 27 gün. Kabri: Laleli Camii’ndedir.

4. MUSTAFA (1779-1808)

Yirmi dokuzuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Abdülhamit, ana adı: Aişe Sineperver Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1807. Tahtta kaldığı süre: 1 yıl 2 ay. Kabri: Sirkeci’de İ. Abdülhamit Han Türbesi’ndedir.

 

2. MAHMUT (1786-1839)

Otuzuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Abdülhamit, ana adı: Nakşidil Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1808. Tahtta kaldığı süre: 31 yıl 4 gün. Kabri: Çemberlitaş’tadır.

ABDÜLMECİD (1823-1861)

Otuz birinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Mahmut, ana adı: Bezm-i Alem Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1839. Tahtta kaldığı süre: 21 yıl 6 ay. Kabri: Sultan Selim han Türbesi’ndedir.

ABDÜLAZİZ (1830-1876)

Otuz ikinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Mahmut, ana adı: Perternihal Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1861. Tahtta kaldığı süre: 14 yıl 11 ay 5 gün. Kabri: Çemberlitaş Sultan II. Mahmut Han Türbesi’ndedir.

5. MURAT (1840-1904)

Otuz üçüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: Abdülmecit, ana adı: Şevk Efza Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1876. Tahtta kaldığı süre: 93 gün. Kabri: Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

2. ABDÜLHAMİD Han (22 Eylül 1842 – 10 Şubat 1918)

Otuz dördüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: Abdülmecit, ana adı: Tir-i Müşgan Kadın. Tahta çıktığı yıl: 1876. Tahtta kaldığı süre: 32 yıl 7 ay 27 gün. Kabri: Çemberlitaş Sultan II. Mahmut Han Türbesi’ndedir.

REŞAT (1844-1918)

Otuz beşinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Abdülmecit, ana adı: Gülcemal Kadın. Tahta çıktığı yıl: 1909. Tahtta kaldığı süre: 9 yıl 2 ay 6 gün. Kabri: Eyüp’te Sultan Reşat Türbesi’ndedir.

VAHİDEDDİN (1861-1926)

Otuz altıncı Osmanlı padişahı. Baba adı: Abdülmecit, ana adı: Gülistu Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1918. Tahtta kaldığı süre: 4 yıl 3 ay 28 gün. Kabri: Şam’da Sultan Selim Cami Kabristan’ındadır.

 

Osmanlı Padişahları hakkında kısa bilgi konumuzdan sonra Osmanlı ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Sultan Abdulhamid’in Kılıcı

Padişahın İşi Ne!

Neme Gerek!!!

Osmanlı Padişahları hakkında kısa bilgi

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar