Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları
Osmanlı Padişahlarının isimleri, baba ve annesi, tahta çıkış ve tahtta kalma süreleri ile mezarlarının bulunduğu yerler

OSMAN GAZİ (1258-1326)

İlk Osmanlı padişahı. Baba adı: Ertuğrul Gazi, ana adı: Hayma Ana. Tahta çıktığı tarih: 1281, 1284, 1299. Tahtta kaldığı süre: 27 yıl. Kabri: Bursa’da Osman Gazi Türbesi’ndedir.

ORHAN GAZİ(1288-1359)

İkinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Osman Gazi, ana adı: Mal Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1326. Tahtta kaldığı süre: 33 yıl. Kabri: Bursa’da Osman Gazi Türbesi’ndedir.

I.MURAT (HÜDAVENDİGAR) (1326-1389)

Üçüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: Orhan Gazi, ana adı: Nilüfer Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1359. Tahtta kaldığı süre: 30 yıl. Kabri: Bursa Çekirge’de Murat-ı Hüdavendigar Türbesi’ndedir.

I.BAYEZIT HAN (1360-1403)

Dördüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: Murad-ı Hüdavendigar, ana adı: Gülçiçek Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1389. Tahtta kaldığı süre: 13 yıl. Kabri: Bursa’da Beyazıt Han Türbesi’ndedir.

ÇELEBİ MEHMET (1389-1421)

Beşinci Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Beyazıt Han, ana adı: Devlet Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1413. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl. Kabri: Bursa Yeşil Türbe.

II. MURAT (1404-1451)

Altıncı Osmanlı padişahı. Baba adı: Çelebi Mehmet Han, ana adı: Emine Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1421, 1445. Tahtta kaldığı süre: 29 yıl. Kabri: Bursa Muradiye’dedir.

FATİH SULTAN MEHMET (1431-1481)

Yedinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Murat, ana adı: Hatice Alime Hüma Hatun. Tahta çıktığı tarih: 1444, 1451. Tahtta kaldığı süre: 31 yıl. Kabri: Fatih Cami yanındaki Türbesi’ndedir.

II. BAYEZIT (1447-1512)

Sekizinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Fatih Sultan Mehmet, ana adı: Sitti Mükerreme Hatun. Tahta çıktığı yıl: 1481. Tahtta kaldığı süre: 31 yıl 11 ay 4 gün. Kabri: Beyazıt Cami bahçesindeki türbesindedir.

I.SELİM HAN (1470-1520)

Dokuzuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Beyazıt, ana adı: Aişe Hatun. Tahta çıktığı yıl: 1512. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 4 ay 28 gün. Kabri: Sultan Selim Cami bahçesindedir.

I.SÜLEYMAN (1495-1566)

Onuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Selim Han, ana adı: Hafsa Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1520. Tahtta kaldığı süre: 45 yıl 11 ay 7 gün. Kabri: Süleymaniye Cami Bahçesi’ndedir.

II.SELİM (1524-1574)

On birinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Süleyman Han, ana adı: Hürrem Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1566. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 2 ay 15 gün. Kabri: Ayasofya Cami yanındaki Sultan Selim Türbesi’ndedir.

III. MURAT (1546-1595)

On ikinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Selim, ana adı: Nur Banu Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1574. Tahtta kaldığı süre: 20 yıl 15 gün. Kabri: Ayasofya Camiinde Sultan Selim Türbesi’ndedir.

III. MEHMET (1566-1603)

On üçüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Murat, ana adı: Safiye Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1595. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 10 ay 25 gün. Kabri: Ayasofya Cami bahçesindedir.

I.AHMET (1589/1590-1617)

On dördüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Mehmet, ana adı: Handan Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1603. Tahtta kaldığı süre: 13 yıl 11 ay 2 gün. Kabri: Sultan Ahmet Cami yanındadır.

I. MUSTAFA (1591-1639)

On beşinci Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Mehmet. Tahta çıktığı yıl: 1617, 1622. Tahtta kaldığı süre: 1 yıl 6 ay 26 gün. Kabri: Ayasofya Cami bahçesindedir.

II. OSMAN (GENÇ OSMAN) (1604-1622)

On altıncı Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Ahmet, ana adı: Mahfiruz Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1618. Tahtta kaldığı süre: 4 yıl 2 ay 21 gün. Kabri: Sultan Ahmet Türbesi’ndedir.

IV. MURAT (1612-1640)

On yedinci Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Ahmet, ana adı: Mahpeyker Kösem Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1623. Tahtta kaldığı süre: 16 yıl 4 ay 29 gün. Kabri: I. Ahmet Han Türbesi’ndedir.

İBRAHİM HAN (1615-1648

On sekizinci Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Ahmet, ana adı: Mahpeyker Kösem Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1640. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 5 ay 28 gün. Kabri: Ayasofya Cami bahçesindedir.

IV. MEHMET (1642-1693)

On dokuzuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: Sultan İbrahim, ana adı: Hatice Turhan Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1648. Tahtta kaldığı süre: 39 yıl 3 ay 1 gün. Kabri: Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

II. SÜLEYMAN (1642-1691)

Yirminci Osmanlı padişahı. Baba adı: Sultan İbrahim, ana adı: Saliha Dilaşüp Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1687. Tahtta kaldığı süre: 3 yıl 7 ay 4 gün. Kabri: Süleymaniye Cami bahçesindedir.

II. AHMET (1642-1695)

Yirmi birinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Sultan İbrahim, ana adı: Hatice Muazzez Hanım. Tahta çıktığı yıl: 1691. Tahtta kaldığı süre: 3 yıl 7 ay 14 gün. Kabri: Süleymaniye’de Sultan Süleyman Türbesi’ndedir.

II. MUSTAFA (1664-1704)

Yirmi ikinci Osmanlı padişahı. Baba adı: IV. Mehmet, ana adı: Emetullah Rabia Gülnuş Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1695. Tahtta kaldığı süre: 8 yıl 6 ay 14 gün. Kabri: Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

III. AHMET (1672/1673-1736)

Yirmi üçüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: IV. Mehmet, ana adı: Gülnuş Emetullah Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1703. Tahtta kaldığı süre: 27 yıl 1 ay 11 gün. Kabri: Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

I. MAHMUT (1696-1754)

Yirmi dördüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Mustafa, ana adı: Saliha Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1730. Tahtta kaldığı süre: 24 yıl 2 ay 12 gün. Kabri: Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

III. OSMAN (1699-1757)

Yirmi beşinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Mustafa, ana adı: Şehsuvar Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1754. Tahtta kaldığı süre: 2 yıl 10 ay 18 gün. Kabri: Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

III. MUSTAFA (1717-1774)

Yirmi altıncı Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Ahmet, ana adı: Mihrimah Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1757. Tahtta kaldığı süre: 16 yıl 2 ay 22 gün. Kabri: Laleli Camii’ndedir.

I. ABDÜLHAMİD (1725-1789)

Yirmi yedinci Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Ahmet, ana adı: Rabia Şermi Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1774. Tahtta kaldığı süre: 15 yıl 2 ay 17 gün. Kabri: Sirkeci’de I. Abdülhamit Han Türbesi’ndedir.

III. SELİM (1761-1807)

Yirmi sekizinci Osmanlı padişahı. Baba adı: III. Mustafa, ana adı: Mihrişah Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1789. Tahtta kaldığı süre: 18 yıl 5 ay 27 gün. Kabri: Laleli Camii’ndedir.

IV. MUSTAFA (1779-1808)

Yirmi dokuzuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Abdülhamit, ana adı: Aişe Sineperver Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1807. Tahtta kaldığı süre: 1 yıl 2 ay. Kabri: Sirkeci’de İ. Abdülhamit Han Türbesi’ndedir.

II. MAHMUT (1786-1839)

Otuzuncu Osmanlı padişahı. Baba adı: I. Abdülhamit, ana adı: Nakşidil Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1808. Tahtta kaldığı süre: 31 yıl 4 gün. Kabri: Çemberlitaş’tadır.

ABDÜLMECİD (1823-1861)

Otuz birinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Mahmut, ana adı: Bezm-i Alem Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1839. Tahtta kaldığı süre: 21 yıl 6 ay. Kabri: Sultan Selim han Türbesi’ndedir.

ABDÜLAZİZ (1830-1876)

Otuz ikinci Osmanlı padişahı. Baba adı: II. Mahmut, ana adı: Perternihal Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1861. Tahtta kaldığı süre: 14 yıl 11 ay 5 gün. Kabri: Çemberlitaş Sultan II. Mahmut Han Türbesi’ndedir.

V. MURAT (1840-1904)

Otuz üçüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: Abdülmecit, ana adı: Şevk Efza Valide Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1876. Tahtta kaldığı süre: 93 gün. Kabri: Turhan Valide Sultan Türbesi’ndedir.

II. ABDÜLHAMİD (1842-1909)

Otuz dördüncü Osmanlı padişahı. Baba adı: Abdülmecit, ana adı: Tir-i Müşgan Kadın. Tahta çıktığı yıl: 1876. Tahtta kaldığı süre: 32 yıl 7 ay 27 gün. Kabri: Çemberlitaş Sultan II. Mahmut Han Türbesi’ndedir.

REŞAT (1844-1918)

Otuz beşinci Osmanlı padişahı. Baba adı: Abdülmecit, ana adı: Gülcemal Kadın. Tahta çıktığı yıl: 1909. Tahtta kaldığı süre: 9 yıl 2 ay 6 gün. Kabri: Eyüp’te Sultan Reşat Türbesi’ndedir.

VAHİDEDDİN (1861-1926)

Otuz altıncı Osmanlı padişahı. Baba adı: Abdülmecit, ana adı: Gülistu Sultan. Tahta çıktığı yıl: 1918. Tahtta kaldığı süre: 4 yıl 3 ay 28 gün. Kabri: Şam’da Sultan Selim Cami Kabristan’ındadır.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar