ilim ile ilgili sözler

featured

Konumuzda gerek islam büyüklerinden gerekse tanınmış kişilerden ilim ile ilgili sözler paylaşmaya çalışacağız. Ayrıca konumuzda ilim ile ilgili resimli sözlerilim ile ilgili dini sözler  – Hz. Ali ra. ilim ile ilgili sözlerdini ilim sözleri – Necip Fazıl ilim ile ilgili sözleri bulacağınız konumuzu beğeneceğinizi umuyoruz.

Yüce Allah teala hazretleri ilim sahibidir ve bütün ilimler kendisinde mevcuttur. İlimi yaratan da yüce Allah’tır. Yüce Yaratıcının Alim ismi şerifinin sözlük anlamı, her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Allah cc. küçük-büyük, gizli-açık, her şeyi ve her hadiseyi bilendir.

İlim insan için öğrenilebilen ve unutulabilen bir şeydir. İnsanlar ilim sahibi kimselere büyük hürmetler göstermişlerdir. Onları yürüyen kütüphanelere benzetmişler, Onların sohbetlerine katılmışlardır. İlim sahibi kişi ilmiyle amel ederse çok büyük mertebelere Peygamberlere varisliğe sebeptir.

Sizlere bu konumuzda ilim ile ilgili söylenmiş güzel sözleri bir araya getirmeye çalıştık. Aşağıda ilim hakkında bir çok özlü söz bulacaksınız.

Sizler de ilim ile ilgili güzel sözler paylaşmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


ilim ile ilgili sözler


Cibilliyetsize (sütü bozuk ve soysuz) ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Hz. Mevlâna


Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Hz. Mevlâna


Kötü yaratılışlı insana ilim öğretmek, yol kesen haydutların eline silah vermeye benzer. Hz. Mevlâna


İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır. Yunus Emre


Hiçbir şey bilmediğini bilmek, bilgilerin en büyüğüdür. Kenan Rifaî


Sana lâzım olmayan bilgileri, elde etmeye uğraşma! Zarûrî bilgileri öğren ve onunla amel et! Molla Câmî (r.a)


Hayat, ilimde; rahat, marifette; zevk, zikirdedir. Şevk ise âşıkların mülküdür. Onlar orada taht kurmuşlar; arzu ve emel, onlara erişmemiştir. Beyazid-i Bestami


Bir memlekette ilim olmazsa orda zulüm meydana gelir. Mahmut Efendi


İlm ile cevâb vermek için, itikâd bilgilerine dayanılacağından, önce, kelâm ilminde kullanılan kelimelerin, bu ilme mahsûs olan manâlarını bilmek lâzımdır. Abdülhakim Arvasi


İlim cehli (cehaleti) izale eder, yok eder, ahmaklığı değil. Abdülhakim Arvasi


Resimlerin üzerine tıklayarak galeride büyük hallerini görebilir. İnstagram, pinterest, tumblr, facebook, twitter gibi sosyal platformalarda paylaşabilirsiniz.


İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden… Şems-i Tebrizi


İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir. Necip fazıl KISAKUREK


Mağrur ilmin hâline lûgatlarda tabir yok! Bilmediğini bilene sor, bilgide kibir yok! Necip fazıl KISAKUREK


İlim iki kısımdır; birincisi ilm-i edyan, din bilgileri, ikincisi ilm-i ebdan fen bilgileridir. İmam Şafii


Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmin büyüğüdür. İmam Şafii


İlim öğrenmek için şu üç şart gerekir; Öğretenin maharetli,  öğrencinin zeki olması ve uzun zaman. İmam Şafii


Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur. İmam Şafii


Hiç bir vakit yoktur ki ilim mütalaası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütalaa kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir. İnsanda yüce duygular uyandırır. İmam Şafii


Hafızada duran bilgiler ilim değildir; ilim fayda verendir. Bu öyle bir meziyettir ki, sahibinden ayrılmaz. İmam Şafii


İlim çok şey bilip rivayet etmek değildir. Allah cc.’dan gereği gibi korkmaktır. Abdullah Bin Mesut


İlim cesaret verir, cehalette küstahlık. Terry Neil


İlim, cahilliğin karşısında ışıktır. – Hz. Ali (RA)


İlim öğrenmek için ne kadar yaşlı olursan ol, öğrenmeye bugün başla. Çünkü öğrenmek için yaş sınırı yoktur. – Sokrates


Bir saat ilim, bir ömür ibadetten daha hayırlıdır. – Hz. Muhammed (SAV)


Bilgi güçtür. Bilgiye sahip olmak, aydınlanmak ve başkalarını da aydınlatmaktır. – John F. Kennedy


Bilgi, ışıktır. Işık da görmek demektir. – Victor Hugo


En değerli hazinemiz ilimdir. – Albert Einstein


Herkesin bir kusuru vardır, ancak ilmin kusuru yoktur. – İmam Şafiî


En kıymetli miras ilimdir, ona sahip olan, cahil olamaz. – Hz. Ali (RA)


İlim bir fenerdir, yol gösterir. – Konfüçyüs


Bilgi, insanın kendi kendisine öğrettiği en değerli şeydir. – Leonardo da Vinci


Bilgi, insanın en iyi mirasıdır. – Hz. Ali (RA)


Bilginin olmadığı yerde karanlık hüküm sürer. – Konfüçyüs


Bilgi, insanın gözbebeğidir. – Hz. Ali (RA)


Bilgi, insanı hürriyetin en yüksek zirvesine ulaştırır. – Hz. Ali (RA)


Bilgi, doğru yolda yürümek için gerekli olan ışıktır. – İmam Şafiî


Bilgi, kişinin kendine olan güvenini artırır. – Thomas Carlyle


Bilgi, karanlığa karşı bir kandildir. – İbn Sina


Bilgi, insanın en yakın dostudur. – Sokrates


Bilgi, insanın iç dünyasını aydınlatır. – Hz. Ali (RA)


Bilgi, insanı her türlü kötülükten korur. – Hz. Ali (RA)


Bilgi, insanın en değerli hazinesidir. – Hz. Ali (RA)


Bilgi, insanın en büyük servetidir. – Hz. Ali (RA)


Bilgi, insanı yüksek makamlara ulaştırır. – Hz. Ali (RA)


Bilgi, kişinin kendini tanımasını sağlar. – Hz. Ali (RA)


Bilgi, insanın yaşamını aydınlatan bir güneştir. – Hz. Ali (RA)


Cahil kimse, bilmediğini sormaktan utanmasın. Alim kişi de içinden çıkamayacağı bir meselede “en iyisini Allah Teala bilir” demekten çekinmesin. Hz. Ali. ra.


resimli ilim ile ilgili sözler mevlana
resimli ilim ile ilgili sözler mevlana

Başa geçmeden ilim öğren. İmam Şafii


Ey oğlum! Âlimlere karşı övünmek, akılsızlarla inatlaşmak, meclislerde ve toplantılarda gösteriş yapmak için ilim öğrenme. İhtiyacım yok diye de ilmi terk etme. Lokman Hekim


İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil asla bir olmaz. İmam Şafii hz.leri


İlim tüm kapıları açan anahtar gibidir. Anatole France


İlmi sevmeyende hayır yoktur Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes Çünkü ilim kalplerin hayatı gözlerin aydınlığıdır. İmam Şafii hz.leri


Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. Abdulkadir Geylani


İlmi kibirlenmek kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir Ama ilmi tevazu için âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur kurtulur. İmam Şafii hz.leri


İlim ezber edilen şey değildir. Ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. İmam Şafii hz.leri


İlim kılıç, amel el gibidir. El olmadan kılıç kesmez. Kılıç olmadan da el kesmez. Abdulkadir Geylani


Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Sokrates


İlim, öğrenenin mazeretini ortadan kaldırır. Zira insan cahil olduğu müddetçe mazeret gösterebilir; elbette her cahil değil. Hz. Hasan ra.


Bilgi ahlaki hareketten arta kalan şeydir. Nurettin Topçu


Sokrates
ilim ile ilgili resimli sözler

Dünyadaki en bilge insan, kendisine ne bildiği sorulduğunda, tek bildiği şeyin hiçbir şey bilmediği olduğunu söyleyendir. Montaigne


En iyi iş gençlikte ilim öğrenmek, yaşlılıkta ise bu öğrendiklerini değerlendirmektir. Cicero


Zevklerin en güzeli ilimden alınandır. Samuel Smiles


İlim nafile namazdan efdaldir. İmam Şafii


Az bilmek için çok okumak gereklidir. Montesquieu


Her gerçek bilgi aslında hareketin bir meyvesi olan inançtır. Nurettin Topçu


İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A.İbni Mübârek (Rah.A.)


Bilgili olan güçlüdür. Firdevsi


Halk tabakasından biri zina eder veya hırsızlık yaparsa, onun bu suçu ilimle ilgili konuşmasından daha hafiftir. Çünkü Allah’ın dininin inceliklerini bilmeyen bir kimsenin, bu konularda söz söylemesi zamanla kendisini küfre sürükler. Aynen yüzme bilmeyen kimsenin kendisini denize atması gibi… Böyle bir kimse ise muhakkak boğulur. İmam Gazali


Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi. İmam-ı Azam


resimli ilim ile ilgili sözler Hz.ali
resimli ilim ile ilgili sözler Hz.ali ra.

İlimlerin içinde en şerefli olanı Allah’ın sıfat ve fiillerini bildiren ilimdir. İnsan bu ilimle kemâle ulaşır. Kâmil olmanın saadetini duyar. İnsanoğlu, Allah’ın celâl ve kemâl sıfatlarının komşuluğuna ulaştığı zaman, bu komşuluğun ona büyük saadetler kazandıracağı muhakkaktır. İmam Gazali


Bilmek istemeyene kaderin sahibi öğretmeyecektir. Muhammed BOZDAĞ


Hayrın da şerrin de büyüğü, kalemle olur. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU


İlme ve alime saygısı olmayan toplumlar, köle olurlar. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU


Asla herşeyi bildiğini sanma. Gerçekten çok bilgili olsan da “ben cahilim” diyebilecek cesaretin daima olsun. Ivan Pavlov


Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. C.BERNARD


Bildiğim tek şey hiçbirşey bilmediğimdir. Socrates


Dünyada en korkunç şey bilgisizliğin hakim olmasıdır. Goethe


Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Moliere


Her kitaplık bir cezaevi kapattırır. Seneca


Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler. Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. Cato


Bazı şeyleri yarım bileceğine bir şey bilmemek daha iyi olur. Nicettzsche


Kimse duymak istemeyen kadar sağır olamaz. M.Haney


ilim ile ilgili sözler

resimli ilim ile ilgili sözler yunus emre
resimli ilim ile ilgili sözler yunus emre

Bilgeliğin ilk adımı her şeyden şikayet etmek, son adımı ise her şeyle uyuşmaktır. G.C.Lichtenberg


Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir şey yoktur. G. Bernard Shaw


Bilgi paylaşıldıkça artan bir hazinedir. Bhartrihari


Gençken bilgi ağacını dikmesek, yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacak bir yerimiz olmayacaktır. S.R. CHAMFORT


İlim bir avdır, onun kösteği yazmaktır. Safiyyü’l-Hılli


İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başlari havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne


Bir kimsede azim olmazsa bilgisi ölüdür Bilgiye yaşam veren azimdir. Von Goethe


İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir. Üstad Necip Fazıl


Bilgi, hiç tükenmeyen bir hazinedir. Akıl da eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir. Hz. Ali (r.a.)


Cehaletten önce elde edilen ilme itibar edilmez. İmam-ı Rabbani (ks.)


Bilgi gibi hazine olmaz. Hz.Ali (r.a.)


Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha ahmaktır. J.B.Moliere


İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh


resimli ilim ile ilgili sözler İmam Şafii
resimli ilim ile ilgili sözler İmam Şafii


ilim ile ilgili sözler konumuzdan sonra ilim ve bilgi ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilir ve faydalanabilirsiniz. Semih YAŞAR

İlim ve bilgi ile ilgili atasözleri

el-Alîm isminin anlamı

İlim ile ilgili ayetler

Faydalı İlim İçin Dua

İlim ile ilgili Hadisler


0
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
sinir_oldum
Sinir oldum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
be_endim
Beğendim
ilim ile ilgili sözler

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...