ilim ile ilgili sözler

ilim ile ilgili sözler

Konumuzda gerek islam büyüklerinden gerekse tanınmış kişilerden ilim ile ilgili sözler paylaşmaya çalışacağız. Ayrıca konumuzda ilim ile ilgili resimli sözlerilim ile ilgili dini sözler  – Hz. Ali ra. ilim ile ilgili sözlerdini ilim sözleri – Necip Fazıl ilim ile ilgili sözleri bulacağınız konumuzu beğeneceğinizi umuyoruz.

Yüce Allah teala hazretleri ilim sahibidir ve bütün ilimler kendisinde mevcuttur. İlimi yaratan da yüce Allah’tır. Yüce Yaratıcının Alim ismi şerifinin sözlük anlamı, her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Allah cc. küçük-büyük, gizli-açık, her şeyi ve her hadiseyi bilendir.

İlim insan için öğrenilebilen ve unutulabilen bir şeydir. İnsanlar ilim sahibi kimselere büyük hürmetler göstermişlerdir. Onları yürüyen kütüphanelere benzetmişler, Onların sohbetlerine katılmışlardır. İlim sahibi kişi ilmiyle amel ederse çok büyük mertebelere Peygamberlere varisliğe sebeptir.

Sizlere bu konumuzda ilim ile ilgili söylenmiş güzel sözleri bir araya getirmeye çalıştık. Aşağıda ilim hakkında bir çok özlü söz bulacaksınız. Sizler de eklenmesini istediğiniz sözler varsa yorum bölümümüzü kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

 

ilim ile ilgili sözler

 

Cibilliyetsize (sütü bozuk ve soysuz) ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Hz. Mevlâna

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Hz. Mevlâna

Kötü yaratılışlı insana ilim öğretmek, yol kesen haydutların eline silah vermeye benzer. Hz. Mevlâna

İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır. Yunus Emre

Hiçbir şey bilmediğini bilmek, bilgilerin en büyüğüdür. Kenan Rifaî

Sana lâzım olmayan bilgileri, elde etmeye uğraşma! Zarûrî bilgileri öğren ve onunla amel et! Molla Câmî (r.a)

Hayat, ilimde; rahat, marifette; zevk, zikirdedir. Şevk ise âşıkların mülküdür. Onlar orada taht kurmuşlar; arzu ve emel, onlara erişmemiştir. Beyazid-i Bestami

Bir memlekette ilim olmazsa orda zulüm meydana gelir. Mahmut Efendi

İlm ile cevâb vermek için, itikâd bilgilerine dayanılacağından, önce, kelâm ilminde kullanılan kelimelerin, bu ilme mahsûs olan manâlarını bilmek lâzımdır. Abdülhakim Arvasi

İlim cehli (cehaleti) izale eder, yok eder, ahmaklığı değil. Abdülhakim Arvasi

 

Resimlerin üzerine tıklayarak galeride büyük hallerini görebilir. İnstagram, pinterest, tumblr, facebook, twitter gibi sosyal platformalarda paylaşabilirsiniz.

İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden… Şems-i Tebrizi

İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir. Necip fazıl KISAKUREK

Mağrur ilmin hâline lûgatlarda tabir yok! Bilmediğini bilene sor, bilgide kibir yok! Necip fazıl KISAKUREK

İlim iki kısımdır; birincisi ilm-i edyan, din bilgileri, ikincisi ilm-i ebdan fen bilgileridir. İmam Şafii

Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmin büyüğüdür. İmam Şafii

İlim öğrenmek için şu üç şart gerekir; Öğretenin maharetli,  öğrencinin zeki olması ve uzun zaman. İmam Şafii

Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur. İmam Şafii

Hiç bir vakit yoktur ki ilim mütalaası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütalaa kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir. İnsanda yüce duygular uyandırır. İmam Şafii

Hafızada duran bilgiler ilim değildir; ilim fayda verendir. Bu öyle bir meziyettir ki, sahibinden ayrılmaz. İmam Şafii

İlim çok şey bilip rivayet etmek değildir. Allah cc.’dan gereği gibi korkmaktır. Abdullah Bin Mesut

İlim cesaret verir, cehalette küstahlık. Terry Neil

Cahil kimse, bilmediğini sormaktan utanmasın. Alim kişi de içinden çıkamayacağı bir meselede “en iyisini Allah Teala bilir” demekten çekinmesin. Hz. Ali. ra.

 

resimli ilim ile ilgili sözler mevlana
resimli ilim ile ilgili sözler mevlana

Başa geçmeden ilim öğren. İmam Şafii

Ey oğlum! Âlimlere karşı övünmek, akılsızlarla inatlaşmak, meclislerde ve toplantılarda gösteriş yapmak için ilim öğrenme. İhtiyacım yok diye de ilmi terk etme. Lokman Hekim

İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil asla bir olmaz. İmam Şafii hz.leri

İlim tüm kapıları açan anahtar gibidir. Anatole France

İlmi sevmeyende hayır yoktur Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes Çünkü ilim kalplerin hayatı gözlerin aydınlığıdır. İmam Şafii hz.leri

Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. Abdulkadir Geylani

İlmi kibirlenmek kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir Ama ilmi tevazu için âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur kurtulur. İmam Şafii hz.leri

İlim ezber edilen şey değildir. Ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. İmam Şafii hz.leri

İlim kılıç, amel el gibidir. El olmadan kılıç kesmez. Kılıç olmadan da el kesmez. Abdulkadir Geylani

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Sokrates

İlim, öğrenenin mazeretini ortadan kaldırır. Zira insan cahil olduğu müddetçe mazeret gösterebilir; elbette her cahil değil. Hz. Hasan ra.

Bilgi ahlaki hareketten arta kalan şeydir. Nurettin Topçu

Sokrates
ilim ile ilgili resimli sözler

 

Dünyadaki en bilge insan, kendisine ne bildiği sorulduğunda, tek bildiği şeyin hiçbir şey bilmediği olduğunu söyleyendir. Montaigne

En iyi iş gençlikte ilim öğrenmek, yaşlılıkta ise bu öğrendiklerini değerlendirmektir. Cicero

Zevklerin en güzeli ilimden alınandır. Samuel Smiles

İlim nafile namazdan efdaldir. İmam Şafii

Az bilmek için çok okumak gereklidir. Montesquieu

Her gerçek bilgi aslında hareketin bir meyvesi olan inançtır. Nurettin Topçu

İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A.İbni Mübârek (Rah.A.)

Bilgili olan güçlüdür. Firdevsi

Halk tabakasından biri zina eder veya hırsızlık yaparsa, onun bu suçu ilimle ilgili konuşmasından daha hafiftir. Çünkü Allah’ın dininin inceliklerini bilmeyen bir kimsenin, bu konularda söz söylemesi zamanla kendisini küfre sürükler. Aynen yüzme bilmeyen kimsenin kendisini denize atması gibi… Böyle bir kimse ise muhakkak boğulur. İmam Gazali

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi. İmam-ı Azam

resimli ilim ile ilgili sözler Hz.ali
resimli ilim ile ilgili sözler Hz.ali ra.

İlimlerin içinde en şerefli olanı Allah’ın sıfat ve fiillerini bildiren ilimdir. İnsan bu ilimle kemâle ulaşır. Kâmil olmanın saadetini duyar. İnsanoğlu, Allah’ın celâl ve kemâl sıfatlarının komşuluğuna ulaştığı zaman, bu komşuluğun ona büyük saadetler kazandıracağı muhakkaktır. İmam Gazali

Bilmek istemeyene kaderin sahibi öğretmeyecektir. Muhammed BOZDAĞ

Hayrın da şerrin de büyüğü, kalemle olur. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

İlme ve alime saygısı olmayan toplumlar, köle olurlar. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

Asla herşeyi bildiğini sanma. Gerçekten çok bilgili olsan da “ben cahilim” diyebilecek cesaretin daima olsun. Ivan Pavlov

Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. C.BERNARD

Bildiğim tek şey hiçbirşey bilmediğimdir. Socrates

Dünyada en korkunç şey bilgisizliğin hakim olmasıdır. Goethe

Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Moliere

Her kitaplık bir cezaevi kapattırır. Seneca

Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler. Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. Cato

Bazı şeyleri yarım bileceğine bir şey bilmemek daha iyi olur. Nicettzsche

Kimse duymak istemeyen kadar sağır olamaz. M.Haney

ilim ile ilgili sözler

resimli ilim ile ilgili sözler yunus emre
resimli ilim ile ilgili sözler yunus emre

Bilgeliğin ilk adımı her şeyden şikayet etmek, son adımı ise her şeyle uyuşmaktır. G.C.Lichtenberg

Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir şey yoktur. G. Bernard Shaw

Bilgi paylaşıldıkça artan bir hazinedir. Bhartrihari

Gençken bilgi ağacını dikmesek, yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacak bir yerimiz olmayacaktır. S.R. CHAMFORT

İlim bir avdır, onun kösteği yazmaktır. Safiyyü’l-Hılli

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başlari havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne

Bir kimsede azim olmazsa bilgisi ölüdür Bilgiye yaşam veren azimdir. Von Goethe

İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir. Üstad Necip Fazıl

Bilgi, hiç tükenmeyen bir hazinedir. Akıl da eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir. Hz. Ali (r.a.)

Cehaletten önce elde edilen ilme itibar edilmez. İmam-ı Rabbani (ks.)

Bilgi gibi hazine olmaz. Hz.Ali (r.a.)

Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha ahmaktır. J.B.Moliere

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh

resimli ilim ile ilgili sözler İmam Şafii
resimli ilim ile ilgili sözler İmam Şafii

 

ilim ile ilgili sözler konumuzdan sonra ilim ve bilgi ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilir ve faydalanabilirsiniz. Semih YAŞAR

İlim ve bilgi ile ilgili atasözleri

İlim ile ilgili ayetler

İlim ile ilgili Hadisler

el-Alîm isminin anlamı

Faydalı İlim İçin Dua

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal