el-Afüvv isminin anlamı

el-Afüvv isminin anlamı

Konumuzda Allah’ın afüvv isminin anlamıya afuvv niçin okunur, ya afüvv okuyanlar, el afüvv arapça yazılışı, ya afüvv isminin anlamı, afüvv ne demek din kültürü ve ya afüvv ne demek kısaca açıklamaya çalışacağız. El afüvv ebced değeri ve zikir sayısı 156 ‘dır. 5 vakit namazdan sonra ya afüvv 287 kere okunur demişlerdir.

Yüce Yaratıcımızın Esmaül Hüsnasından El Afüvv ismini açıklamaya çalıştığımız konumuzu beğeneceğinizi ve faydalanacağınızı umuyoruz. Dostkelimeler.com / Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri platformu 

 

 

el-Afüvv İsminin Anlamı

ya afüvv ne demek kısaca

el-Afüvv, kullarının günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak bir şekilde affeden, amel defterlerinden günahları silen, hatırlayıp da mahcup olmasınlar diye de kuluna o günahı unutturan demektir.

Sizi, bir dost ile tanıştıracağım bugün! Ben, size sadece O’nun özelliklerini anlatacağım. Dilimin döndüğü kadar, yüreğimin güç yetirebildiği kadar anlatacağım O’nu…

Her şeyden önce O’nu, Habibinden, İki Cihan Serveri Muhammed Mustafa’dan (s.a.v.) dinleyelim:

Enes (ra): “Ben, Resûlüllah’ı (sav) şöyle söylerken işittim:

Allah-ü Teâlâ (cc) şöyle buyuruyor: ‘Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve mağfiret umduğun müddetçe senden sudur eden günahının üzerini mağfiretimle örterim, hiç aldırış etmem. Ey Âdemoğlu! Şayet senin günahın bulutlara ulaşacak olsa, sonra bana istiğfar etsen, seni yarlığarım. İsyanının çokluğuna aldırış etmem. Ey Âdemoğlu! Sen bana yer dolusu hatalar getirip sonra bana bir şeyi eş tutmadan kavuşacak olursan, ben de sana yer dolusu mağfiret ederim.” (Tirmizî, Deavât, 106; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 172.) buyurdu.

Ebû Hüreyre (ra)’dan rivâyetle Resûlüllah (s.a.s.) şöyle buyurdular:

Allah Teâlâ Hazretleri diyor ki: “Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir…” (Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikr, 2, (2675); Tirmizî, Deavât, 142, (3598).

Ebû Musa (ra)’dan rivâyetle, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurdular;

Azîz ve Celîl Olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için gece boyunca rahmet kapısını açık tutar, gece günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için de gündüz boyunca rahmet kapsını açık tutar, bu güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder. (Müslim, Tevbe, 31.)

İbn-i Ömer radıyallahu anhumâ “Ben, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim” demiştir:

Mü’min kıyamet günü Rabbinin lütuf ve keremine o kadar yakın olur ki, Allah onu halktan gizler ve günahlarını itiraf ettirir:

-Şu günahını biliyor musun, şu günahını biliyor musun? der. Mü’min:

-Biliyorum yâ Rab, der. Cenâb-ı Hak da

-Ben bu günahlarını dünyada örtmüş gizlemiştim, bugün de bağışlıyorum” buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter verilir. (Buhârî, Mezâlim, 2, Tefsîru sûre (11), 4, Edeb, 60, Tevhîd, 36; Müslim, Tevbe, 52; İbni Mâce, Mukaddime, 13.)

Ebû Hüreyre (ra)’dan rivâyetle Resûllallah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

Kulun secdedeki anı, Rabbine en yakın olduğu andır; onun için (secdede) duayı çoğaltın. (Müslim, Salât, 215; Ebû Dâvûd, Salât, 152.)

Ebû Hüreyre (r.a)’dan rivâyetle, Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdular:

Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve manasız bir iş yapmış olur. (Müslim, Cum’a, 27.)

Yine, Ebû Hüreyre (r.a)’dan rivayetle, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurdular:

Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. Resûl-i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. (Buhârî, Cum’a, 36.)

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayetle Nebi (s.a.s.) şöyle buyurdular:

Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Îmân, 25, Salâtü’t-Terâvîh, 2; Müslim, Müsâfirîn, 175; Ebû Dâvûd, Ramazan, 1.)

Hz. Ebû Hüreyre (ra)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte; Rabbimizin her gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına nüzul edip “Yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim; yok mu benden isteyen, ona vereyim; yok mu benden bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım” buyurduğu ifade olunmaktadır (Buhârî, Teheccüd, 14; Müslim, Müsâfirîn, 169.)

Yine, Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyetle, Nebî (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular:

Kim inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Îmân, 28, Savm, 6; Müslim, Sıyâm, 203; Ebû Dâvûd, Ramazan, 1.)

Hadis deryası Ebû Hüreyre (ra)’dan rivâyetle Resûlullah (sav) şöyle buyurdular:

Umre, ikinci bir umreye kadar olan günâhlara keffârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise ancak cennettir. (Buhârî, Umre, 1; Müslim Hacc, 437; Tirmizî, Hacc, 88; Nesâî, Hac, 3.)

Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:

Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. Onlardan bir rahmeti ins, cin, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir, işte onlar bu sebeple birbirine şefkat eder; bu sebeple birbirlerine acırlar. Vahşî, yavrusuna bu sebeple merhamet eder. Allah doksan dokuz rahmeti geriye bırakmıştır. Onlarla kıyamet gününde kullarına rahmet edecektir. (Müslim, Tevbe, 19; Buhârî, Edeb, 19; Tirmizî, Deavât107; İbn Mâce, Zühd, 35.)

Sizlere bir “Dost”u anlatıyorum bugün…

O’nun kelâmını açtım, o Muhteşem Kitapta, O Yüce Dost kendini anlatıyordu biz kullarına. O’nu dinledim, bütün yüreğimle:

Nisâ sûresi (4), 149: “Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki, Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kâdirdir.”

Şûrâ sûresi (42), 25: “Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O’dur.”

Şûrâ sûresi (42), 30: “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.”

Zümer sûresi (39), 53: “De ki: “Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

Bakara sûresi (2), 186: “Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.”

İşte Dost, canlar! İşte gerçek Dost!

Dost, istediğin an, en müşkil anında yanında olan, derdini anlattığın an, seni dinleyen, sorduğunda, hatta sormadan sana yol gösteren, seni sevgisiyle sarmalayan ve seni bir an bile yalnız bırakmayandır, canlar!

Dost, kusurlarını bağışlayan, seni rahmetle kucaklayan, seni her an gören, gözeten, her türlü kötülükten koruyan, sana kuvvet veren ve en zor anlarda elinden tutandır.

Dost sevgisini kaybetmekten korktuğun, O’nun sevgisini kaybetmektense, dünya ve içindeki her şeyden vazgeçebileceğin Yüceler Yücesinin adı değil midir canlar?

İşte dost, işte gerçek dost! Tek kapı!

O’nu aradınız mı hiç?

O’nu bulabilmek için hiç yandınız mı dostlar? Ellerinizi O’nun kudret eline uzattınız mı hiç?

Onunla buluşmak için, seccadenizi serip, “Allahu ekber” diyerek, dünyayı arkaya atıp, “O Dost”un huzurunda olmanın tarifsiz heyecanı ve keyfiyle başınızı, secdelere koydunuz mu hiç?

Lütfen yüreğinizi katın yaşamanıza. Bu takdirde dünyayı bambaşka bir gözle seyredecek ve hayatı inanılmaz derecede seveceksiniz!

Ey Afüvv olan, bağışlaması bol olan Rabbim!

Gecelerin huzur dolu bağrında, kulunun kalkıp dua etmesini bekleyen, af dilerse de affeden, haftanın her Cumasını af ve mağfiret günü olarak ilân eden, senenin pek çok günlerinde kullarına mağfiretini sağanak sağanak yağdıran, Arefe günü, kullarını anasından doğmuşa döndüren, tövbe kapılarını ölüm anına dek ardına kadar açık tutan, kuluna ümit kapılarını asla kapatmayan ve “Rahmetim gazabımı geçmiştir” (Buhârî, Tevhîd, 22, 28; Müslim, Tevbe, 15.) buyuran Rabbim!

Afüvv ismine sığınabilmek için bizlere affedici olmayı nasip eyle!

Ey Rabbim! A’râf sûresi (7)’nde (199): “Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” buyuruyorsun. Bizlere, hoşgörülü olmayı, birbirimizin kusurlarını bağışlamayı nasip eyle.

Âl-i İmrân sûresi (3)’nde (134): “Onlar (o takvâ sahipleri), bollukta ve darlıkta infak edenler (Allah için harcayanlar), öfkelerini yutanlar, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” buyuran Rabbim!
Bizi, bu muhteşem âyetlerin gölgesinde yaşayanlardan, kitabını okuyup, hayatına geçirenlerden, ancak, affetmeyi becerebildiği için, Senden, affetmeni beklemeye hakkı olanlardan eyle. Âmîn.

 

el Afüvv arapça yazılışı

el afüvv arapça yazılışı
el afüvv arapça yazılışı

 

ya afuvv niçin okunur

– 5 vakit namazdan sonra 287 kere ” Ya Afüvv celle celâlühû ” zikrine devam edenin günahları af olunacağı umulur.
– Her gün 287 kere ” Ya Afüvv celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan korktuğu şeylerden emin olacağı umulur.
– Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olması umulur.
– Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam getirirse sakinleşir.
– Okumaya devam eden Mağrifet-i Rabbaniyeye mazhar olup cehennem azabından kurtulur.
ya afüvv okuyanlar Rızık bolluğu ve Kalp huzuru bulması umulur.
– El-Afüvvü ism-i şerifi, güzel ahlak sahibi olmak, günahların affı ve kabahatlerinin örtülmesi için, “Ya Afüvvü Celle Celalühü” diyerek 156 kere okunabilir.
– El-Afüvvü ism-i şerifini, “Ya Afüvvü Celle Celalühü” diyerek çok zikredene rıza kapısı açılır.

El-Afüvv esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 156
Zikir günü ; Pazar
Zikir saati ; Güneş (Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası.)
Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sol el üstü
Gezegeni : Ay.

 

el-Afüvv İsminin Anlamı  konumuzdan sonra sitemizde mevcut diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz… Dostkelimeler.com

 

Allah´ın isimleri Esma-ül Hüsna

Gafur isminin anlamı

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar