Dostluk ile ilgili atasözleri

Dostluk ile ilgili atasözleri

Dostluk ile ilgili atasözleri

Sizler için dostluk ile ilgili atasözlerini ve anlamlarını bir araya getirdik. Yüce Allah Teala hazretleri insanları eş, akraba ve dostlarla bir arada yaşasın ve onlarla münasetleriyle dahi imtihan edeyim diye yaratmıştır. O nedenle çevremiz ve dostlarımızla münasebetlerimize dikkat etmeliyiz. Şimdi atalarımızın dost ve dostluk ile ilgili atasözlerine geçelim….

Dostluk ile ilgili atasözleri ve anlamları

Yalnız taş duvar olmaz.  Türk atasözü

Anlamı : Tek bir taştan duvar örülemeyeceği gibi, yalnız insan da tek başına yaşayamaz.

Ağaç yaprağıyla,insan dostuyla güzeldir.  Türk atasözü

Anlamı : Yaprağı olmayan ağaç nasıl ise dostu olmayan insan da o şekilde verimsiz ve faydasız anlamında bir atasözümüz.

Dostun attığı taş baş yarmaz.  Türk atasözü

Anlamı :  Dostun acı sözleri bizi kırmaz. Çünkü dost dediğimiz kişi, bunu bizim iyiliğimizi düşünerek yapar. Biz de iyiliğimiz için yapıldığını bildiğimizden dolayı incinmeyiz anlamında bir atasözümüz.

Düşenin dostu olmaz. Türk Atasözü

Anlamı : Varlıklı kişi yoksullaşınca çevresindeki dostlarından kimse kalmaz.

Sevip dostuna, boşanıp kocana varma.  Türk atasözü

Anlamı :  Bir insan, ahlaksızlık edip seviştiği karşı cinsiyle evlenmemelidir. Çünkü  “kendisi gibi başkasıyla da sevişti, ya da sevişir” diye karşı cinse içinde sürekli bir kuşku duyar ve geçimsizlik başlar. Boşandığın kişiyle de sorunları tekrar edebilir diye düşünülerek tekrar evlenmek doğru değildir anlamında bir atasözümüz.

Yakın (hayırlı) dost (komşu), hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir). Türk atasözü

Anlamı : İlgi ve iyiliklerini gördüğümüz dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimiz akrabalarımızdan bize daha yakındır.

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.  Türk atasözü

Anlamı : İnsanların gün gelip tekrar bir araya gelebileceğini anlatan bir atasözümüz.

Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar). Türk atasözü

Anlamı : İnsan zamanla dostunun bazı özelliklerini taşımaya başlar anlamında bir atasözümüz.

Dostluk başka, alış veriş başka.  Türk atasözü

Anlamı : Alışverişin temelinde kazanç, dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alışverişlerini dostluk ilişkisinden ayrı tutarlar. Bu kişiler arasındaki dostluk, birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli kılmaz.

Dost ile ye, iç alışveriş etme. Türk atasözü

Anlamı : Alışverişin temelinde kazanç, dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alışverişlerini dostluk ilişkisinden ayrı tutarlar. Bu kişiler arasındaki dostluk, birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli kılmaz.

Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir. Türk atasözü

Anlamı : Gerçek arkadaş o kadar değerlidir ki iyi gününde de, kötü gününde de senin yanındadır, sırdaştır, yoldaştır.

Açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna. Türk Atasözü

Anlamı : En ufak bir sırrını bile en yakın dosta söylememelidir.

Yoldan kal, yoldaştan kalma. Türk atasözü

Anlamı : Yolculukta arkadaş çok önemlidir. İnsan, iyi bir arkadaşla yolculuk yapmak için, gerekirse yolculuğunu sonraya  bırakmalıdır anlamında bir atasözümüz.

Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır. Türk Atasözü

Anlamı : Çıkarları dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.

Dost parayla bulunmaz. Türk atasözü

Anlamı : Dostluk parayla olmaz, için işine para girdi mi o başka birşey olur, dostluk olmaz.

Fakir dost, çabuk unutulur. Türk Atasözü

Anlamı : Dostluk biraz da maddiyata bağlıdır.

Dost acı söyler. Türk atasözü

Anlamı : Dostlarımız,  yakınlarımız, biz de gördükleri eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı çekinmeden söylerler. Dost sevilip güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimsedir. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana. Düşman kimselerin aksine, insanın iyiliğini isterler. Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi, kusurlarımızı, yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar. Amaçları bizi düzeltmek, acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir. Bu bakımdan iyiliğimiz için söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız.

Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun. Türk atasözü

Anlamı : Dostluk kurduğumuz insanın bize sağlama olanağı olmayan şeyleri, ondan beklemeden, kendimiz elde etmeye çalışmalıyız.

Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.  Türk atasözü

Anlamı : Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek kötülük edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Aslan postunda, gönül dostunda. Türk atasözü

Anlamı : Yaratılmış canlı ve  cansız her şeye yakışan bir durum vardır. İnsan onları bu durumda görmek ister.

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. Türk atasözü

Anlamı : Kusursuz eş veya iş olmayacağı için böyle özellikte insan arayan eşsiz veya işsiz kalır.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Türk atasözü

Anlamı : Kusursuz kişi bulunamaz. Bundan dolayıdır ki dost olmak için kusursuz birini arayan kimse, aradığını bulamaz ve dostsuz kalır.

Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu diyeyim). Türk atasözü

Anlamı : İnsan daha çok anlaştığı, huyunu suyunu bildiği, sevdiği, yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar; dostluk eder. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu, arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine bakılarak anlaşılabilir.

Dostluk ile ilgili atasözleri
Dostluk ile ilgili atasözleri

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz).Türk atasözü

Anlamı : Birileri gelip konuğumuz olabilir, evimizde kalabilir. Bu konuk tıpkı can gibidir; can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa, konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir. Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş, dost, yakın ve konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz.

Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla. Türk atasözü

Anlamı : Bir kimse, kendi niteliğine uyan, kendine denk olan, kendine benzeyen kimselerle beraber olur, arkadaşlık eder, düşüp kalkar.

Bir selâm bin hatır yapar. Türk atasözü

Anlamı : Dinimizin bir emri olan selâm, bir bilgi ve sevgi belirtisidir. Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır. Yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar; gönülleri birbirine yaklaştırır. Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal etmemek gereklidir.

Can canın yoldaşıdır. Türk atasözü

Anlamı : İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. Bir arkadaşa, bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. Bu, gerek iş yapması, gerek sorunlarını çözmesi, gerekse konuşup dertleşmesi için zorunludur.

Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar). Türk atasözü

Anlamı : Değersiz, kötü, ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar. Çünkü insanı en çok etkileyen yakınında bulunduğu insanlardır.

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Türk atasözü

Anlamı : Kişi, kiminle arkadaşlık ederse, ondan etkilenir; onun alışkanlıklarına, düşüncelerine eğilim duyar; huyunu, gidişini kapar.

Yoldan kal, yoldaştan kalma. Türk atasözü

Anlamı : Yolculukta insanın başına türlü işler, sıkıntılar, belâlar gelebilir. Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. Bu gereklik, yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. Dolayısıyla insan, candan bir yol arkadaşı bulabilmek için hareketini erteleyebilir.

Ayıpsız yâr (dost) arayan, yârsız (dostsuz) kalır. Türk atasözü

Anlamı : Hemen her şeyin, her insanın bir kusuru, bir eksiği vardır. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost, arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. Böyle bir dost bulamayacağı gibi, dostsuz kalması da mümkündür. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek, bir dost bulmak istiyorsa onları kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır.

Dostluk ile ilgili atasözleri devam ediyor…

Dost içten ağlar, dıştan güler, düşman ise dıştan ağlar, içten güler. Türk Atasözü

Eski dost düşman olmaz. Türk atasözü

Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. Türk atasözü

Ananın dostu damat,babanın dostu evlad. Türk atasözü

İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun. Türk atasözü

Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı… Türk atasözü

Karga ile dost olanın yeri çöplüktür. Türk Atasözü

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Türk Atasözü

Hayırsız dost gereksiz post. Türk atasözü

Düşmanın ki kayar geçer, dostun ki koyar geçer. Türk Atasözü

Dost başa bakar, düşman ayağa. Türk Atasözü

Belli düşman, gizli dosttan yeğdir. Türk atasözü

Her şeyin yenisi, dostun eskisi. Türk atasözü

Kara gün dostu az olur. Türk Atasözü

Eski dost, kara gün bineği. Türk Atasözü

Dost, alışverişte belli olur. Türk Atasözü

Dostun attığı taş,baş yarmaz. Türk Atasözü

Dost, kara günde belli olur. Türk Atasözü

Dost ile ye,iç,alışveriş etme. Türk Atasözü

Her yüze güleni dost sanma. Türk Atasözü

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Türk Atasözü

Bin altının olmaktansa bir dostun olsun. Türk Atasözü

Dost,acı söyler fakat doğru söyler. Türk Atasözü

Dost dostun eyerlenmiş atıdır. Türk Atasözü

Dostun attığı gül onulmaz yara açar. Türk Atasözü

Düşmanın ki kayar geçer, dostun ki koyar geçer. Türk Atasözü

Dost yüzünden,düşman gözünden bellidir. Türk Atasözü

Bir dost ancak kırk yılda kazanılır. Türk Atasözü

Dostun bin ise azdır,dostunun bir ise çoktur. Türk Atasözü

Ararsan dost ara,düşman ayağının dibindedir. Türk Atasözü

Karga ile dost olanın yeri çöplüktür. Türk Atasözü

Boğazı büyük olanın dostu olmaz. Türk Atasözü

Dostu methedecek isen,yerecek yerini ko. Türk Atasözü

Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı. Türk Atasözü

Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne. Türk Atasözü

Sen dost kazan,düşman ocağın başından da çıkar. Türk Atasözü

Deme dostuna, der dostuna. Türk atasözü

Can canın yoldaşıdır. Türk atasözü

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Türk atasözü

Dostluk ile ilgili yabancı atasözleri

Mert düşman, kötü huylu bir dosttan daha iyidir. İsrail Atasözü

Herkesle dost olanın dostu olmaz. Alman atasözü

Dostunuzu sık sık ziyaret edin, çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılıklarla kaplanır. Şark Atasözü

Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur. Uzakdoğu Atasözü

 

Dostluk ile ilgili atasözleri  konumuzdan sonra Dostluk ile ilgili diğer konularımıza da aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Arkadaş ile ilgili atasözleri için tıklayınız…

Arkadaş sözleri için tıklayınız….

Arkadaşlık ile ilgili Hadis-i şerifler için tıklayınız…

Dostluk ile ilgili sözler,dostluk sözleri için tıklayınız…

Dostlukla ilgili Hadis-i Şerifler için tıklayınız…

Dostluk ile ilgili Ayet-i Kerimeler için tıklayınız…

Dostluk ile ilgili deyimler için tıklayınız…

 

Dostluk ile ilgili atasözleri

 

Eski sitemizdeki yorumlar…

selda   –   26.10.2014
Teşekkür ederim:)))))

  mira   –   20.10.2014
teşekkürler ama biraz uzun olmuş

  sevda   –   24.01.2014
tewekkur

  ahmet    –   29.10.2013
aceyip güzel atasözleri var

  seda   –   26.10.2013
süperr

  hejdullah   –   26.10.2013
çok güzel

  sudenur   –   23.10.2013
çok beğengimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  coni test   –   17.04.2013
çok güzel beyendim aslında hayatımda böyle güzel sözler duymadım

  messi melt   –   10.04.2013
çok güzel atasözleri var

  şule    –   10.04.2013

teşekürler süper


  alice   –   07.04.2013
ben beğendi çok güzel oldu süper teşekkürler

  ANGELS   –   04.04.2013
THANKS

  _GECE_BEKÇİSİ_   –   04.04.2013
dostluk anlatılmaz yaşanır 🙂

  _GECE_BEKÇİSİ_   –   04.04.2013
dostluk atasözüyle anlatılmaz yaşanır

  Angel   –   04.04.2013
Çok güzel ya.ellerinize sağlık.Dostlukla ilgili çok güzel atasözleri varmışş… 😀

  seven   –   01.04.2013
süer

  burcu   –   01.04.2013
teşk ederim süprrrrrr….

  Eren   –   26.03.2013
Süper bunun sayesinde 100 aldım

  winx   –   24.03.2013
çookkkkkkkkkkkkk teşekkürler yaaaaa

  dilara34   –   22.03.2013
teşkürler yaaaaaaa

  duygu   –   21.03.2013
harika performans ödevim için bakmıştım. çok işime yarada elinize sağlık teşekkür eder,m………..

  semiha genç   –   21.03.2013
biraz daha olsa çok güzelolur muuuuuuuuuuuuuuş

  ayşe   –   16.03.2013
hep kötü bahsediyo

  Esra   –   11.03.2013
Bende yazdım umarım beğenirsiniz . Bu siteyi çok beğendimmmm 🙂

  yonca   –   09.03.2013
bence güzel:::::::::D

  bülent nil   –   06.03.2013
beğendim

  ekin   –   27.02.2013

işte bu :))))))))))))))))))


  bülent   –   07.01.2013
Güzel sayılır:s

  ayşegül güven   –   19.12.2012
süper bir site

  türkoğlu   –   29.11.2012
Bu söz yüzümüzün barışa dönük olmamız gerektiğininde bahsediyor.

  gökçe   –   16.10.2012
ya bence güzelde bir sorun var çok az ve çok bilinen lütfen daha güzel daha az bilinen :))))

  ilayda    –   02.10.2012
güzel saayılır

  gülşah gürbüz   –   24.09.2012
bence çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook süper olmuş ellerinize sağlık artık hep bu siteye bakıcam.

  6c izzetbey ilkokuluu:)   –   22.09.2012
6c izzetbey ilkokuluu:) benceeeeee atasözleri hiç dostluklaa ilgili dgl bazıları hariçinde

  Adsız   –   03.09.2012
Bazılarını beğendim ama diğerleri dostların kötü olduğunu söylüyo :s

  Enes   –   07.05.2012
Anlamlarıyla yazın plsss lütfen

  Duygu   –   14.04.2012
süper olmuş gerçektennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  mert   –   10.04.2012
artık hep bu siteye girrrrrrrrreceğim

  yusuf   –   06.04.2012
bütün sözlerin olmasını anlamlarının olmasını isterdim

  sümeyye esra hazar   –   13.03.2012

harika


  BAŞAK ARI 6-F    –   03.11.2011
Çok beğendim.

  rabia   –   26.10.2011
çok beyendim

  enise   –   10.10.2011
anlamlarını yazarsanız daha iyi olmaz mı?

  dilara   –   21.09.2011
evet süper

  dilara   –   21.09.2011
evet süper

  Zeynur Yılmaz 6/a   –   20.09.2011

Harikaa…


  Semih YAŞAR   –   23.06.2011
atalarımız dostluğa ne kadar önem vermişler. bu kadar çok atasözünden ibret almak lazım.

  Emel   –   09.03.2011
Dostluk hakkında ne kadar atasözümüz varmış. sitenizin daimi takipçisi olacağım.

İçindekiler

Sosyal Medyada Paylaşın:

25 yorum

  1. cok beyendimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar
Aşk Sözleri

oyunoynuyor.com