Dostluk ile ilgili atasözleri

Dostluk ile ilgili atasözleri

Konumuzda atalarımızın Dostluk ile ilgili atasözleri ve anlamlarını paylaşmaya çalışacağız. Dostluk ile ilgili söylenmiş atasözlerimizi araştırınız konusunda sizler için dostluk ile ilgili söylenmiş atasözlerimiz ve anlamlarını bir araya getirdik.

Yüce Allah Teala hazretleri insanları eş, akraba ve dostlarla bir arada yaşasın ve onlarla münasetleriyle dahi imtihan edeyim diye yaratmıştır. O nedenle çevremiz ve dostlarımızla münasebetlerimize dikkat etmeliyiz. Şimdi atalarımızın dost ve dostluk ile ilgili atasözlerine geçelim…. dostkelimeler.com

Konumuzun sonuna Dostluk ile ilgili deyimler  başta olmak üzere, dostluk ile ilgili hikayeler, dostluk sözleri, dostluk ile ilgili ayetler, peygamber Efendimiz sav.’in dostluk ile ilgili hadisleri ve Arkadaş ile ilgili atasözleri gibi konularımıza linkler verdik. O konularımızdan ve sitemizde bulunan pek çok konudan arama bölümümüzü kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz. Konumuzun faydalı olmasını diliyoruz. dostkelimeler.com / Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri platformu 

 

Dostluk ile ilgili atasözleri ve anlamları

 

Yalnız taş duvar olmaz.  Türk atasözü

Anlamı : Tek bir taştan duvar örülemeyeceği gibi, yalnız insan da tek başına yaşayamaz anlamında atasözümüzdür. İnsanın dostsuz, arkadaşsız yaşayamayacağı anlatılan atasözümüzdür

Ağaç yaprağıyla,insan dostuyla güzeldir.  Türk atasözü

Anlamı : Yaprağı olmayan ağaç nasıl ise dostu olmayan insan da o şekilde verimsiz ve faydasız anlamında bir atasözümüzdür.

Dostun attığı taş baş yarmaz.  Türk atasözü

Anlamı :  Dostun acı sözleri bizi kırmaz. Çünkü dost dediğimiz kişi, bunu bizim iyiliğimizi düşünerek yapar. Biz de iyiliğimiz için yapıldığını bildiğimizden dolayı incinmeyiz anlamında bir atasözümüz.

Düşenin dostu olmaz. Türk Atasözü

Anlamı : Varlıklı kişi yoksullaşınca çevresindeki dostlarından kimse kalmaz anlamında atasözümüz günümüzde en çok kullandığımız atasözlerimizdendir.

Sevip dostuna, boşanıp kocana varma.  Türk atasözü

Anlamı :  Bir insan, ahlaksızlık edip seviştiği karşı cinsiyle evlenmemelidir. Çünkü  “kendisi gibi başkasıyla da sevişti, ya da sevişir” diye karşı cinse içinde sürekli bir kuşku duyar ve geçimsizlik başlar. Boşandığın kişiyle de sorunları tekrar edebilir diye düşünülerek tekrar evlenmek doğru değildir anlamında bir atasözümüz.

Yakın (hayırlı) dost (komşu), hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir). Türk atasözü

Anlamı : İlgi ve iyiliklerini gördüğümüz dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimiz akrabalarımızdan bize daha yakındır anlamında kullanılan atasözümüzdür. Gerçekten de insan etrafına baktığında kimi görüyorsa onlarla haşır neşir olur.

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.  Türk atasözü

Anlamı : İnsanların gün gelip tekrar bir araya gelebileceğini anlatan bir atasözümüz. İnsanın gün gelip eş dost ve arkadaşlarına kavuşacağı anlatılır.

Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar). Türk atasözü

Anlamı : İnsan zamanla dostunun bazı özelliklerini taşımaya başlar anlamında bir atasözümüz.

Dostluk başka, alış veriş başka.  Türk atasözü

Anlamı : Alışverişin temelinde kazanç, dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alışverişlerini dostluk ilişkisinden ayrı tutarlar. Bu kişiler arasındaki dostluk, birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli kılmaz.

Dost ile ye, iç alışveriş etme. Türk atasözü

Anlamı : Bu atasözümüz de yukarıda atasözümüzde anlatıldığı gibi alışveriş yapmak para ile olan bir iştir ve işin içine para girdiğinde dostlukta yaşanan fedakarlıkları bir kenara bırakmak gerekir anlamındadır.  

Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir. Türk atasözü

Anlamı : Gerçek arkadaş o kadar değerlidir ki iyi gününde de, kötü gününde de senin yanındadır, sırdaştır, yoldaştır.

Açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna. Türk Atasözü

Anlamı : En ufak bir sırrını bile en yakın dosta söylememelidir. Atalarımız kulağımıza küpe bir söz söylemişler. Gerçekten de bir sırrınızı bir kişiye – bu en yakın dostunuzda olabilir- söylediğinizde bu sırrın çok çabuk yayıldığı görülür. 

Yoldan kal, yoldaştan kalma. Türk atasözü

Anlamı : Yolculukta arkadaş çok önemlidir. İnsan, iyi bir arkadaşla yolculuk yapmak için, gerekirse yolculuğunu sonraya  bırakmalıdır anlamında bir atasözümüz.

Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır. Türk Atasözü

Anlamı : Çıkarları dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser anlamında çok güzel bir atasözümüzdür.

Dost parayla bulunmaz. Türk atasözü

Anlamı : Dostluk parayla olmaz, için işine para girdi mi o başka birşey olur, dostluk olmaz. Gerçek dostluğu maddi şeyler ile elde edemeyiz. İçin içerisine para girdimi işler değişmektedir anlamında atasözümüzdür.

Fakir dost, çabuk unutulur. Türk Atasözü

Anlamı : Dostluk biraz da maddiyata bağlıdır anlamında atasözümüzde fakir kişilerin dostluğu fakir kişinin geçim derdine düşmesinden dolayı dostlarına vakit ayıramaması nedeniyle araya soğukluk girer anlamındadır.

Dost acı söyler. Türk atasözü

Anlamı : Dostlarımız,  yakınlarımız, biz de gördükleri eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı çekinmeden söylerler. Dost sevilip güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimsedir. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana. Düşman kimselerin aksine, insanın iyiliğini isterler. Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi, kusurlarımızı, yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar. Amaçları bizi düzeltmek, acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir. Bu bakımdan iyiliğimiz için söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız.

Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun. Türk atasözü

Anlamı : Dostluk kurduğumuz insanın bize sağlama olanağı olmayan şeyleri, ondan beklemeden, kendimiz elde etmeye çalışmalıyız. İnsan maddi durumu iyi olmayan dostlar edindiğinde onlara yardım etmelidir. Ama bu yardım kendi maddiyatını zedelememelidir anlamında atasözümüzdür.

Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.  Türk atasözü

Anlamı : Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek kötülük edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Aslan postunda, gönül dostunda. Türk atasözü

Anlamı : Yaratılmış canlı ve  cansız her şeye yakışan bir durum vardır. İnsan onları bu durumda görmek ister.

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. Türk atasözü

Anlamı : Kusursuz eş veya iş olmayacağı için böyle özellikte insan arayan eşsiz veya işsiz kalır. Yüce Allah cc. hazretleri her insanı değişik şekilde yaratmıştır. İnsanın eksik tarafları olması onunla samimi bir dostluk yapamayacağımız anlamına gelmez. Zaten her tarafı düzgün insan da bulmak kolay değildir. Atasözümüz insanları hata ve ayıplarıyla beraber kabul etmemizi yoksa dostsuz kalacağımızı ne güzel anlatıyor. Sanki biz de hiç kusur yok mu! 

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Türk atasözü

Anlamı : Kusursuz kişi bulunamaz. Bundan dolayıdır ki dost olmak için kusursuz birini arayan kimse, aradığını bulamaz ve dostsuz kalır. Her insanın hata yapabileceği anlatılan atasözümüzde dostların yaptığı hatalardan dolayı onları terk etmek değil onları uyararak yaptıkları hataları düzeltmeye çalışmasına yardımcı olmamız gerektiği anlatılıyor.

Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu diyeyim). Türk atasözü

Anlamı : İnsan daha çok anlaştığı, huyunu suyunu bildiği, sevdiği, yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar; dostluk eder. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu, arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine bakılarak anlaşılabilir. Atasözümüz genelde insanların huyu suyu bir olan kişilerle dostluk kurabileceğini ne güzel anlatıyor. Zaten huyu huyumuzu uymayan kişilerle dostluk yapamayız.

 

Dostluk ile ilgili atasözleri
Dostluk ile ilgili atasözleri

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz).Türk atasözü

Anlamı : Birileri gelip konuğumuz olabilir, evimizde kalabilir. Bu konuk tıpkı can gibidir; can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa, konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir. Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş, dost, yakın ve konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz.

Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla. Türk atasözü

Anlamı : Bir kimse, kendi niteliğine uyan, kendine denk olan, kendine benzeyen kimselerle beraber olur, arkadaşlık eder, düşüp kalkar. Atasözümüz kendimize denk olan kişilerle iyi anlaşabileceğimiz için bize uygun olan kişilerle dostluk kurmaya çalışmanın daha doğru olduğunu anlatıyor.

Bir selâm bin hatır yapar. Türk atasözü

Anlamı : Dinimizin bir emri olan selâm, bir bilgi ve sevgi belirtisidir. Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır. Yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar; gönülleri birbirine yaklaştırır. Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal etmemek gereklidir.

Can canın yoldaşıdır. Türk atasözü

Anlamı : İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. Bir arkadaşa, bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. Bu, gerek iş yapması, gerek sorunlarını çözmesi, gerekse konuşup dertleşmesi için zorunludur.

Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar). Türk atasözü

Anlamı : Değersiz, kötü, ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar. Çünkü insanı en çok etkileyen yakınında bulunduğu insanlardır.

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Türk atasözü

Anlamı : Kişi, kiminle arkadaşlık ederse, ondan etkilenir; onun alışkanlıklarına, düşüncelerine eğilim duyar; huyunu, gidişini kapar.

Yoldan kal, yoldaştan kalma. Türk atasözü

Anlamı : Yolculukta insanın başına türlü işler, sıkıntılar, belâlar gelebilir. Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. Bu gereklik, yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. Dolayısıyla insan, candan bir yol arkadaşı bulabilmek için hareketini erteleyebilir.

Ayıpsız yâr (dost) arayan, yârsız (dostsuz) kalır. Türk atasözü

Anlamı : Hemen her şeyin, her insanın bir kusuru, bir eksiği vardır. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost, arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. Böyle bir dost bulamayacağı gibi, dostsuz kalması da mümkündür. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek, bir dost bulmak istiyorsa onları kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır.

 

Dostluk ile ilgili atasözleri devam ediyor…

 

Dost içten ağlar, dıştan güler, düşman ise dıştan ağlar, içten güler. Türk Atasözü

Eski dost düşman olmaz. Türk atasözü

Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. Türk atasözü

Ananın dostu damat,babanın dostu evlad. Türk atasözü

İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun. Türk atasözü

Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı… Türk atasözü

Karga ile dost olanın yeri çöplüktür. Türk Atasözü

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Türk Atasözü

Hayırsız dost gereksiz post. Türk atasözü

Düşmanın ki kayar geçer, dostun ki koyar geçer. Türk Atasözü

Dost başa bakar, düşman ayağa. Türk Atasözü

Belli düşman, gizli dosttan yeğdir. Türk atasözü

Her şeyin yenisi, dostun eskisi. Türk atasözü

Kara gün dostu az olur. Türk Atasözü

Eski dost, kara gün bineği. Türk Atasözü

Dost, alışverişte belli olur. Türk Atasözü

Dostun attığı taş,baş yarmaz. Türk Atasözü

Dost, kara günde belli olur. Türk Atasözü

Dost ile ye,iç,alışveriş etme. Türk Atasözü

Her yüze güleni dost sanma. Türk Atasözü

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Türk Atasözü

Bin altının olmaktansa bir dostun olsun. Türk Atasözü

Dost,acı söyler fakat doğru söyler. Türk Atasözü

Dost dostun eyerlenmiş atıdır. Türk Atasözü

Dostun attığı gül onulmaz yara açar. Türk Atasözü

Düşmanın ki kayar geçer, dostun ki koyar geçer. Türk Atasözü

Dost yüzünden,düşman gözünden bellidir. Türk Atasözü

Bir dost ancak kırk yılda kazanılır. Türk Atasözü

Dostun bin ise azdır,dostunun bir ise çoktur. Türk Atasözü

Ararsan dost ara,düşman ayağının dibindedir. Türk Atasözü

Karga ile dost olanın yeri çöplüktür. Türk Atasözü

Boğazı büyük olanın dostu olmaz. Türk Atasözü

Dostu methedecek isen,yerecek yerini ko. Türk Atasözü

Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı. Türk Atasözü

Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne. Türk Atasözü

Sen dost kazan,düşman ocağın başından da çıkar. Türk Atasözü

Deme dostuna, der dostuna. Türk atasözü

Can canın yoldaşıdır. Türk atasözü

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Türk atasözü

 

Dostluk ile ilgili yabancı atasözleri

Mert düşman, kötü huylu bir dosttan daha iyidir. İsrail Atasözü

Herkesle dost olanın dostu olmaz. Alman atasözü

Dostunuzu sık sık ziyaret edin, çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılıklarla kaplanır. Şark Atasözü

Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur. Uzakdoğu Atasözü

 

Dostluk ile ilgili atasözleri  konumuzdan sonra Dostluk ile ilgili diğer konularımıza da aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Arkadaş ile ilgili atasözleri için tıklayınız…

Arkadaş sözleri için tıklayınız….

Arkadaşlık ile ilgili Hadis-i şerifler için tıklayınız…

Dostluk ile ilgili sözler,dostluk sözleri için tıklayınız…

Dostlukla ilgili Hadis-i Şerifler için tıklayınız…

Dostluk ile ilgili Ayet-i Kerimeler için tıklayınız…

Dostluk ile ilgili deyimler için tıklayınız…

Dostluk Hikayeleri için tıklayınız….

 

Dostluk ile ilgili atasözleri

 

Eski sitemizdeki yorumlar…

selda   –   26.10.2014
  Teşekkür ederim:)))))  

  mira   –   20.10.2014
  teşekkürler ama biraz uzun olmuş
 

  sevda   –   24.01.2014
  tewekkur  

  ahmet    –   29.10.2013
  aceyip güzel atasözleri var  

  seda   –   26.10.2013
  süperr  

  hejdullah   –   26.10.2013
  çok güzel  

  sudenur   –   23.10.2013
  çok beğengimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
 

  coni test   –   17.04.2013
  çok güzel beyendim aslında hayatımda böyle güzel sözler duymadım  

  messi melt   –   10.04.2013
  çok güzel atasözleri var  

  şule    –   10.04.2013
 

teşekürler süper

 

  alice   –   07.04.2013
  ben beğendi çok güzel oldu süper teşekkürler  

  ANGELS   –   04.04.2013
  THANKS  

  _GECE_BEKÇİSİ_   –   04.04.2013
  dostluk anlatılmaz yaşanır 🙂  

  _GECE_BEKÇİSİ_   –   04.04.2013
  dostluk atasözüyle anlatılmaz yaşanır  

  Angel   –   04.04.2013
  Çok güzel ya.ellerinize sağlık.Dostlukla ilgili çok güzel atasözleri varmışş… 😀  

  seven   –   01.04.2013
  süer  

  burcu   –   01.04.2013
  teşk ederim süprrrrrr….  

  Eren   –   26.03.2013
  Süper bunun sayesinde 100 aldım  

  winx   –   24.03.2013
  çookkkkkkkkkkkkk teşekkürler yaaaaa  

  dilara34   –   22.03.2013
  teşkürler yaaaaaaa  

  duygu   –   21.03.2013
  harika performans ödevim için bakmıştım. çok işime yarada elinize sağlık teşekkür eder,m………..  

  semiha genç   –   21.03.2013
  biraz daha olsa çok güzelolur muuuuuuuuuuuuuuş  

  ayşe   –   16.03.2013
  hep kötü bahsediyo
 

  Esra   –   11.03.2013
  Bende yazdım umarım beğenirsiniz . Bu siteyi çok beğendimmmm 🙂  

  yonca   –   09.03.2013
  bence güzel:::::::::D  

  bülent nil   –   06.03.2013
  beğendim  

  ekin   –   27.02.2013
 

işte bu :))))))))))))))))))

 

  bülent   –   07.01.2013
  Güzel sayılır:s
 

  ayşegül güven   –   19.12.2012
  süper bir site
 

  türkoğlu   –   29.11.2012
  Bu söz yüzümüzün barışa dönük olmamız gerektiğininde bahsediyor.
 

  gökçe   –   16.10.2012
  ya bence güzelde bir sorun var çok az ve çok bilinen lütfen daha güzel daha az bilinen :))))  

  ilayda    –   02.10.2012
  güzel saayılır  

  gülşah gürbüz   –   24.09.2012
  bence çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook süper olmuş ellerinize sağlık artık hep bu siteye bakıcam.  

  6c izzetbey ilkokuluu:)   –   22.09.2012
  6c izzetbey ilkokuluu:) benceeeeee atasözleri hiç dostluklaa ilgili dgl bazıları hariçinde  

  Adsız   –   03.09.2012
  Bazılarını beğendim ama diğerleri dostların kötü olduğunu söylüyo :s  

  Enes   –   07.05.2012
  Anlamlarıyla yazın plsss lütfen  

  Duygu   –   14.04.2012
  süper olmuş gerçektennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  

  mert   –   10.04.2012
  artık hep bu siteye girrrrrrrrreceğim
 

  yusuf   –   06.04.2012
  bütün sözlerin olmasını anlamlarının olmasını isterdim  

  sümeyye esra hazar   –   13.03.2012
 

harika

 

  BAŞAK ARI 6-F    –   03.11.2011
  Çok beğendim.  

  rabia   –   26.10.2011
  çok beyendim  

  enise   –   10.10.2011
  anlamlarını yazarsanız daha iyi olmaz mı?  

  dilara   –   21.09.2011
  evet süper  

  dilara   –   21.09.2011
  evet süper  

  Zeynur Yılmaz 6/a   –   20.09.2011
 

Harikaa…

 

  Semih YAŞAR   –   23.06.2011
  atalarımız dostluğa ne kadar önem vermişler. bu kadar çok atasözünden ibret almak lazım.  

  Emel   –   09.03.2011
  Dostluk hakkında ne kadar atasözümüz varmış. sitenizin daimi takipçisi olacağım.
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

38 yorum

 1. Atasözleri ve deneyimlerinizi çok beğendim Harikalar harikası aydı öyle güzeldi ki öyle güzeldi ki bayılacak tım neredeyse çok ama çok güzeldi bayıldım

 2. Cok sagolunnnnnnnnn
  Cok sagolunnnnnnnnn
  Cok sagolunnnnnnnnn (İşsizlik)
  Cok sagolunnnnnnnnn
  Cok sagolunnnnnnnnn

 3. Ya cox güzel olmuş tesekur ederik okuldan dost haqda ata sözu istemişdiler işime cok yaradı cok sagolun tesekutler??:)

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar

  Sitemize abone olabilirsiniz...