Deccal nedir

Deccal nedir

Konumuzda ahir zaman fitnelerinden biri olan Deccal nedir sorusuna cevap arayacağız. Kıyametin büyük alametlerinden olan Deccal ne olabilir? Deccalin alametleri nelerdir?  Deccal nerede ortaya çıkacaktır sorularına yanıtlar bulmaya çalışarak hadisler ışığında deccal konusunu işleyeceğiz ve Deccal’ın özellikleri nelerdir? öğreneceğiz… 

Deccal nedir

Günümüzde pek çok karmaşık açılamanın yanında Deccal nedir sorusuna verilecek net cevap içlerinden biri yada birkaçı olabilir.

Biz İmam-Hatip lisesinden okurken hocalarımızla bu konu7da çok tartışmalar yapardık. Bir hocamız şöyle demişti; Deccal Amerika‘dır. Gel zaman git zaman hayatımın bazı kesimlerinde Mesih Deccal ile ilgili bir çok yazı okudum. 

Kıyamete yakın bir zamanda çıkacağı düşünülen Deccal, Dinimiz islam ve ümmeti Muhammedi ifsad edip kötülüklere sürükleyeceği sahih hadislerde bildirilmiş kıyametin büyük alametlerinden biridir.

Kelime olarak Deccal, “decl“in mübâlağa siğası olup yalancı, iş karıştıran, çok yalancı, aldatıcı, hilekâr anlamlarına gelmektedir.

 

İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut 1389, I, 948  eserinde şöyle demiştir; Deccal, Bu ümmetin âhir zamanlarında ortaya çıkacak, Yahûdîlerden biri olup ilâhlık iddia edecektir. Çok yalancı olduğundan kendisine bu isim verilmiştir.

Tarihte ilk olarak Zerdüşt dininde görülen Deccal, aldatıcı ve yalancı özelliği ile, çok eski olan batıl dinlerde de varlığı kabul edilmiş biridir.

Kur’ân-ı Kerim’de Deccâl’den bahsedilir mi sorusuna cevap olarak ; Kur’ân-ı Kerim’de Deccâl’den bahsedilmez.

Deccal sahih hadis kitaplarında geçmektedir.

Peygamber Efendimiz sav. bir hadislerinde;  Şüphesiz şu on alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyurdular; Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında birer yerin batması, Duman, Deccâl’ın çıkması, Dâbbetü’l-arz, Ye’cûc ve Me’cuc, güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan (Yemen’den) bir ateş çıkarak insanları haşrolacakları yere sürmesi. Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129; Ebû Dâvûd, Melâhim, 12; Tirmizî, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 25, 28.

 

Yukarıdaki sahih hadise göre kıyamete yakın meydana gelecek olaylardan biri de Deccal’in ortaya çıkmasıdır. Bu konuda Deccal ile ilgili Hadisler konumuzdan faydalanabilirsiniz…

Benim Hadislerden anladığım kadarıyla ve hocalarımızla munazaralarda bulunurken deccal’in sadece 1 kişi olmadığı, bir çok deccalin çeşitli zamanlarda zuhur ettiğini sanıyorum. Ama asıl deccal kıyamete yakın zamanda ortaya çıkacak olan büyük deccal‘dir. Deccal’in ilk harfini büyük yazmak bile abes geliyor…

 

Edindiğim bilgilere göre; Deccâl, gerçek bir şahıs olup, Cenâb-ı  Hak Teala Hazretleri kullarını deccal ile imtihan edecektir.

Deccâl ve diğer kıyamet alâmetleri bizim için şuanda gaybdır, Gaybı da en doğrusunu Allah bilir.

Elimizde bulunan sahih hadis kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiler ve Allah’ın bize verdiği akılla karar verilebileceğimiz bilgilerin isabet etmeme ihtimalimiz elbette vardır.

İnsan hata yapabilir. Geçmişte Deccal’in komünizm olduğunu ileri sürenler olduğu gibi Amerika’nın da deccal olduğunu tartışmış biri olarak deccalin insan olduğuna inanmaya başlamıştım.

Çünkü sahih hadislerde Deccâl’in vasıfları sıralanırken, her haliyle bir insan olduğundan bahsedilmektedir. En belirgin 2 özelliğinden biri sağ gözünün kör olması diğeri de iki gözü arasında kefere (kafir) yazmasıdır. 

Peygamber sav. Efendimiz bir hadislerinde; 

Hiç bir peygamber yoktur ki ümmetini tek gözlü yalancı (Deccâl)’den uyarmış olmasın. Dikkat edin ki onun bir gözü kördür. Gerçek rabbiniz (Allah cc.) ise tek gözlü değildir. Körün (Deccâl’in) iki gözünün arasında KFR (kâfir) yazılmış olacaktır. buyurdular. Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101; Tirmizî, Fiten, 56

 

Rasulullah Efendimiz bu şekilde deccalden bilgiler verirken, Deccâl’in bazı harikalar gösterecek ve ilah olduğunu iddia edeceğini, İmansızlar ve bazı zayıf imanlılar’ın ona inanacağını da bildirmiştir. İmanı kuvvetli olanların ise deccale inanmayacağını bildirmiştir.

Konunun sonuna ekleyeceğim diğer deccal konularımızdan bu konuda bilgiler bulabilirsiniz…

 

istidrâc Nedir? 

Deccâl müslümanlar için bir imtihan olacaktır. Allah cc’ın kendisine verdiği güçlerle birtakım hârikalar göstereceği bilenen Deccâl’in göstereceği bu hârikalara “istidrâc” denmektedir. İstidrâc, “inançsız ve şerîr kimselerin arzularına uygun olarak gösterdikleri hârikalara” denir.

Bizler uyanık olacağız. Müslüman uyanık olur. Peygamberinin hadislerini iyi öğrenir ve belalara karşı dikkatli olur. Deccal Nedir diye soracak olsam şimdi deccalin bir insan olduğunu öğrenmiş olduk. Bazı harika şeyler yapacağını ve sağ gözünün kör, iki gözünün arasında KFR yazacak birini, Peygamber Efendimiz sav.’in deccal ile ilgili diğer hadislerini bilen kişiler kolayca tanıyacaktır.

Deccâl, müminler için çok büyük bir fitne olduğundan, bütün peygamberler ümmetlerini Deccâl’e karşı uyarmışlardır. Bakınız. Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101  

 

İnsandan peygamber  olabileceği, son peygamberin bizim peygamber Efendimiz olduğunu biliyoruz. Ama insandan asla ve asla ilah olamaz.

 

Deccal Nerede sorusuna bir miktar cevap vermeye çalışalım;

Deccal nerededir? ne zaman zuhur edecektir daha önce bahsettiğimiz gibi bizlere gayptır. Yalnız sahih hadislerde;

Paygamber Efendimiz sav. Deccâl, Medine’ye giremeyecektir. Zira, Deccâl çıktığı zaman Medine’nin yedi kapısı olacaktır ve her kapıda iki melek bekçilik yaparak Deccâl’i Medine’ye sokmayacaktır. buyurmuştur. Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 112

Demekki deccal Medine’ye yakın bir yerlerde olabilir ancak Medine’de değildir. 

 

Deccal nedir
Deccal nedir

Konumuzun bu bölümünde deccal alametleri nelerdir madde madde tekrar edelim ; 

Deccal insandır.

Deccal’in sağ gözü kördür.

Deccal’in alnında KFR (kafir) yazar.

Deccal müslümanların imtihanıdır.

Deccal ilahlık iddiasında bulunacaktır.

Deccâl, yeryüzünde kırk gün kalacaktır.

Deccal’in göstereceği harikalar; rüzgâr estirmek, yağmur yağdırmak, bitki yetiştirmek vb. olacaktır.

Deccal’in yanında ateş ve su olacaktır. (dikkat edin su ateş, ateş ise sudur)

 

 

Deccal nedir Konumuzdan sonra sitemizde mevcut Deccal ile ilgili diğer konularımıza aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… dostkelimeler.com

Deccal ile ilgili Hadisler

Deccal’in Özellikleri

 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar