Cehennem ile ilgili hadisler

Cehennem ile ilgili hadisler

Cehennem ile ilgili hadisler

Resulullah (sav) bir gün: “Hüzün kuyusundan Allah`a sığının!” buyurdular. Oradakiler: “Ey Allah`ın Resulü! Hüzün kuyusu da nedir?” diye sordular. “0,” dedi, “cehennemde bir vadidir; cehennem, o vadiden her gün yüz kere Allah (cc)`a sığınma taleb eder.” “Ey Allah`ın Resulü!” denildi, “oraya kimler girecek?” “Oraya” dedi, “amellerinde riya yapan kurralar girecektir!” Ebu Hureyre – Kütübü sitte hadis no: 2004

Yahudilerden bir kısmı, Hz. Peygamber (sav)`in bazı ashabına: “Peygamberiniz, cehennem bekçilerinin sayısını biliyor mu?” diye sordular. Onlar: “Şimdilik bilmiyoruz, kendisinden soralım!” diye cevap verdiler. İçlerinden biri Hz. Peygamber (sav)`e gelerek: “Ey Muhammed! Bugün ashabına galebe çalındı” dedi. Resulullah (sav): “Ne ile, nasıl galebe çaldılar?” diye sordu. “Yahudiler,” dedi, onlara: “Peygamberiniz cehennem bekçilerinin sayısını biliyor mu?” diye sordu. “Peki ne cevap verdiler?” “Şimdilik bilmiyoruz, peygamberimizden soralım” dediler. Hz. Peygamber (sav): “Bir kavme bilmediği şey sorulursa, onlar da: “Bilmiyoruz, peygamberimize soralım deseler bu onlara galebe çalmak mı sayılır hiç? Fakat Yahudiler peygamberlerine (olmayacak şey sormuşlar): “Bize açıktan açığa Allah`ı göster!” demişlerdi. O Allah düşmanlarını bana getirin. Ben de onlara cennetin beyaz toprağından sarayım.” dedi. Yahudiler geldiler ve: “Ey Ebu`l-Kasım, cehennemin bekçileri kaç tanedir?” dediler. Hz. Peygamber (sav) parmaklarıyla bir on, bir de dokuz göstererek “19” dedi. “Evet!” dediler. Resulullah (sav) da onlara: “Pekala cennetin toprağı nasıldır?” diye sordu. Bir ara sustular. Sonra: “Ey Ebu`l-Kasım, bize sen söyle!” dediler. Resulullah (sav): ” Beyaz undan yapılmış ekmektir.” Cabir – Kütübü sitte hadis no: 850

Resulullah (sav) buyurdular ki: “cehennem, Rabbine şikayet ederek dedi ki: “Ey Rabbim, bir kısmım diğer kısmımı yiyor.” Bunun üzerine ona iki nefese izin verdi: Bir nefes, kışta, bir nefes de yazda, işte bu (yaz nefesi), en şiddetli şekilde hissettiğiniz hararettir. Öbürü de (kışta) en şiddetli bulduğunuz soğuktur.” Ebu Hureyre – Kütübü sitte hadis no: 1696

Resulullah (sav) buyurdular ki: “cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır.” [Metin Tirmizi`ye aittir.] Ebu Hureyre – Kütübü sitte hadis no: 5115

Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim Müslüman bir kimsenin hakkını, yemini ile ele geçirirse artık onun için cehennem vacib olmuştur. Allah Teala ona cenneti de mutlaka haram kılmıştır.” “Ey Allah`ın Resulü! Az bir şey olsa da mı?” diye sormuşlardı. “Misvak ağacından bir çubuk bile olsa!” cevabını verdi. İyas İbnu Sa`lebe el-Harisi – Kütübü sitte hadis no: 5822

Resulullah (sa) buyurdular ki: “cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.” [Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur. “Cennete ne bozguncu, ne cimri, ne de başa kakıcı giremez.”] Ebu Bekr – Kütübü sitte hadis no: 5891

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Muhammed`in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten her kim -Yahudi olsun, Hristiyan olsun – beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır” Ebu Hureyre – Kütübü sitte hadis no: 11

Resulullah`ın duasının çoğu: “Allahümme atina fi`d-dünya haseneten ve fi`l-ahireti haseneten ve kına azabe`n-nar. (Allahım bize dünyada da bir hayır, ahirette de bir hayır ver, bizi cehennem azabından koru” idi. Enes – Kütübü sitte hadis no: 1871

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir.” Müslim`in bir diğer rivayetinde şöyle denir: “Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse…” Ümmü Seleme – Kütübü sitte hadis no: 144

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim cenneti üç kere isterse, cennet: “Allah`ım onu cennete koy” der. Kim Allah`tan üç sefer ateşe karşı koruma taleb ederse, cehennem: “Allah`ım onu ateşten koru” der.” Enes – Kütübü sitte hadis no: 1872

Resulullah (sav) cuma günü hariç, gün ortasında (nısfu`n-nehar) namaz kılmayı mekruh addederdi ve derdi ki: “cehennem, cuma dışında (her gün o vakitte) coşturulur.” Ebu Katade- Kütübü sitte hadis no: 2428

Resulullah (sav) buyurdular ki: Kıyamet günü cehennem, yetmiş bin yuları olduğu halde getirilir. Her yularında, onu çeken yetmiş bin melek vardır.” İbnu Mes`ud – Kütübü sitte hadis no: 5122

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birbirinize, Allah`ın laneti, Allah`ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.” Semüre İbnu Cündüb – Kütübü sitte hadis no: 5346

Resulullah (sav) teşehhüdden sonra şunu okurdu: “Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve euzu bike min azabi`l-kabri ve euzu bike min fitneti`d`Deccal ve euzu bike min fitneti`l-mahya ve`l-memat (Allahım, ben cehennem azabıdan sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Deccal fitnesinden de sana sığınırım, hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım)”. İbnu Abbas – Kütübü sitte hadis no: 1810

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cennet ve cehennem, aralarında (ihtilaf ederek Allah nezdinde ) dava açtılar. cehennem: “Ben, mütekebbirler (dünyada büyüklük taslayanlar) ve mütecebbirler (zorbalık yapanlar) için tercih edildim!” diye dövündü. Cennet ise: “[Ey Rabbim!] Bana niçin sadece zayıflar ve (insanlar nazarında) düşük olanlar, (hakir görülenler) girer?” dedi. Allah Teala hazretleri önce cennete hitap etti: “Sen benim rahmetimsin. Kullarımdan dilediklerime rahmetini seninle ulaştıracağım!” Sonra da cehenneme hitap etti: “Sen de benim azabımsın. Kullarımdan dilediğim! seninle azablandıracağım!” (Her ikisine yönelerek): “İkiniz(in de vazifesi var! İkiniz de) dolacaksınız!” buyurdu. Ancak cehennem, bir türlü dolmak bilmedi. Allah Teala da ayağını üzerine bastı. Derken cehennem: “Yeter! yeter!” diye inledi. Bu suretle dolmuş olan cehennemin ağzı birbirine kavuştu. Allah mahlukatından hiçbir ferde asla zulmetmez. Cennete gelince, Allah yeni mahlukat yaratarak onu dolduracaktır.” Ebu Hureyre – Kütübü sitte hadis no: 5151

Resulullah (sav) buyurdular ki: “cehennem, içerisine asiler atıldıkça: “Daha var mı?” demekten geri durmaz. Bu hal, Rabbu`l-İzze`nin cehennemin üzerine ayağını koyup, iki yakasını dürüp birleştirmesine kadar devam eder. İşte o zaman cehennem: “Yeter, yeter. İzzet ve keremine yemin olsun yeter!” der. Cennette fazlalık devam eder. Allah, ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin fazla kısmına yerleştirir.” Enes – Kütübü sitte hadis no: 5126

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir mü`mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder.” Muaz İbnu Esed el-Cüheni – Kütübü sitte hadis no: 4326

Resulullah (sav): “Yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür!” buyurmuşta. (Yanındakiler): “Zaten bu ateş, vallahi (asileri cezalandırmaya ahirette) yeterliydi” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “cehennem ateşi öbürüne altmış dokuz kat üstün kılındı. Her bir kat`ın harareti, bunun mislindedir.” Ebu Hureyre – Kütübü sitte hadis no: 5114

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar