İmam Şafii sözleri

featured
service

Selam Dostlarım, Konumuzda İmam Şafii sözleri, İmam Şafii’nin şiirleri, İmam şafi Sözleri resimli, İmam Şafii sözleri Arapça olarak paylaşmaya çalıştık.

Sizler de İmam Şafii Hazretleri güzel sözleri paylaşmak isterseniz  yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizlere daha iyi paylaşımlar yapmak için yol gösterecektir.

Dostkelimeler.com Türkiye’nin en geniş Güzel sözler, ayetler, hadisler ve atasözleri ve deyimler platformu // Bizleri her türlü sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Konumuzun altında linkler mevcuttur.


İmam Şafii sözleri


İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir Bunun için kul daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı ihlâs sahibi olmalıdır.


Ruhsat ve te’viller ile uğraşan âlimden fayda gelmez.


Dünyada zahid ol dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol onun için çalış! Her işinde Allahü teâlâyı hatırla Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun.


Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın Çünkü o, büyük bir yılandır Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip, dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır.


Sana gelene sen de git Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.

imam safii resimli sozleri


Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmin büyüğüdür.


Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar.


Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman, düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum.


Başkalarını senin yanında çekiştiren senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.


Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek ise; kıymeti, bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır.


İlim iki kısımdır; birincisi ilm-i edyan, din bilgileri, ikincisi ilm-i ebdan fen bilgileridir.


İlim öğrenmek için üç şart vardır: Hocanın maharetli talebenin zeki olması ve uzun zaman.


Resulullah’tan sonra insanların en üstünü Hz Ebu Bekir, sonra Hz Ömer, sonra Hz Osman, sonra Hz Ali’dir.


Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur.


Sadık dost ve halis kimya az bulunur hiç arama!


Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur.


    Hizmet edene hizmet edilir.     

imam Safii resimli sozleri 1


Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır.


Hiç bir vakit yoktur ki ilim mütalaası hüzün ve kederi yok etmesin ilmi mütalaa kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir insanda yüce duygular uyandırır.


Haksız sözleri tasdik eden dalkavuk ve ikiyüzlüdür.


Bilmediğin ve tanımadığın birisini methetme!


Her sevene güvenme.


Hafızada duran bilgiler ilim değildir; ilim fayda verendir. Bu öyle bir meziyettir ki, sahibinden ayrılmaz.


İki kişi birbirine kızınca birbirlerinin ayıplarını ortaya dökmeleri nifak alametidir.


Başa geçmeden ilim öğren.


Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir.


Dünya sevgisi ile Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır.


Âlimlerin güzelliği nefislerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir.


Sana dininden bilgi verecek bir alimin ve beden durumundan bilgi verecek bir doktorun bulunmadığı bir memlekette oturma.


İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz.


Sırrını saklamasını bilen işinin hâkimidir.


Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır.


İlmi sevmeyende hayır yoktur Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes Çünkü ilim kalplerin hayatı gözlerin aydınlığıdır.


İlmi kibirlenmek kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir Ama ilmi tevazu için âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur kurtulur.


İlim ezber edilen şey değil ezber edilen şeyden temin edilen faydadır.


Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz.


Dünyada en huzursuz kimse kalbinde haset ve kin taşıyanlardır.


 İbret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. 


Resulullah’ın ve Esbabının yolunda olmayanı havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem.


Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın:

1- Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın

2- Midesini pek fazla doyurmasın

3- Sefih kimselerle düşüp kalkmağı bıraksın kötü kimselerle düşüp kalkmasın

4- İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın.


Sadık dost kusuru söyler, ifşa etmez.


Her işte hayır isteyenler insanlara iyi niyet beslesinler.


Âlimin fakirliği ihtiyaridir.


Senden görüşünü istemeyene, görüşünü verme Çünkü böyle yaparsan, övülmediğin gibi, görüşün de o kimseye fayda vermez.


Müslümanların önderi İmam- Azam Ebu Hanife, memleketleri ve içerisinde yaşıyanları, ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi Doğuda batıda ve Kufe’de onun bir eşi yoktur Allahü teâlâ ona ebediyen rahmet eylesin.


Allahü teâlâyı sevdiğini söylersin, halbuki, ona isyan edersin Böyle sevgi olmaz Eğer sevginde samimi olsaydın Allahü teâlâya itaat ederdin Çünkü seven, sevdiğine itaat eder.


Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme Sükût, ona cevap vermekten daha hayırlıdır.


İmam-ı Şafii hazretlerinin divanındaki şiirlerinden bazılarının tercümesi şöyledir: Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler seni tesiri altına almasın Sen iyi bir insan olmaya bak Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir insanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile ahlakın; iyilik cömertlik ve vefa olsun iyilik ve cömertliğin ile, hata ve ayıplarını ört Cimriden iyilik bekleme Çünkü Cehennemde, susuz kimseye su yoktur Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir.


 İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır.  


Kanaatkar bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz Ölüm, kimin yanına gelirse artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi Allahü teâlânın yarattığı şu yeryüzü geniştir Fakat, bir kere Allahü teâlânın hükmü gelince, feza bile dar gelir. Ölümün asla devası yoktur.


Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla nefsimin ateşi sönüp gitti Başımda beyaz saçların yanmasıyla, benim gecem oldu. Çünkü bunlar, ölümün habercileriydi. İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra, ben nasıl rahat yaşarım, insanın ömrünün en iyi kısmı, ihtiyarlıktan öncekidir Halbuki, gençliği yok olan bir nefs, yok olmuş demektir, insanın rengi sararıp saçları ağardığı zaman, güzel ve tatlı günleri de, o güzellik ve tatlılığını kaybeder Yeryüzünde büyüklenerek yürüme Çünkü, bir müddet sonra bu yer, seni de içine çekip alacaktır.


Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasedden dolayı olan düşmanlık böyle değil.


  Gururlanıp böbürlenmek, adi ve bayağı kimselerin vasfıdır.  


İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir.


Biri İmam-ı Şafii’den nasihat isteyince buyurdu ki: “Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür İbadeti ve taatı çok olan kimselere gıpta et Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeğe değmez.”


Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir o halde Allahü Teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev.


Haksız sözleri tasdik etmek dalkavukluktur.


Kitap okumak kalbin ince duygularını uyandırır.


Ders mütalaası üzüntü ve sıkıntıları giderir.


Akıllı, sonuçlarına göre hayırla şerri ayırabilendir.


İlim nafile namazdan efdaldir.


Benim söylediğim bir söz Allah’ın Rasulü’nden gelen bir hadise aykırı olursa, sözümü duvara çarpın.


 Dünyayı ve Yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır. 


Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır.


Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır.


İmam Şafii Arapça Sözleri

قال الشافعي

İmam-ı Şafiî’den (radiyallahu anhu) :

نَعِيبُ زَمَانَنَـا وَالعَيْـبُ فِينَـا

وَمَـا لِزَمَانِنَـا عَيْـبٌ سِـوَانَا

وَنَهْجُـوا ذا الزَّمَان  بِغَيرِ ذَنْـبٍ

وَلَوْ نَطَـقَ الزَّمَـانُ لَنَا هَجَـانَا

وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ

وَ يَأكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عِيَانَا

Zamanımızı ayıplıyoruz, ayıp bizde

Zamanımızın bizden başka ayıbı ne !

Eleştiriyoruz bu zamanı günahsız yere

Eleştirirdi bizi,  eğer zaman konuşabilseydi

Hiçbir kurt, diğer kurdun yemez etini

Biz yiyoruz  açıkça birbirimizi !


İmam Şafii’nin Şiirleri

 

 YAKIN 

Gün gelir yalnız kalırsan
De, bir gözetleyen var üzerimde
Hiçbir şey gizli kalmaz, O’na her şey aşikar
Bir an bile habersiz kalır Allah zannetme
Vallahi öyle bir gaflete daldık ki
Yetişti bize günahlar, günahların üstüne
Keşke Allah bağışlasa geçmişi
Mağfiret dileyebilsek, tövbeyi nasip etse
Görmüyor musun bugün hızla geçmekte
Yarın bakabilenlere çok yakın görünmekte


 HAYRET EDİYORUM 

Hayret ediyorum; Nasıl isyan edilir Allah’a
Bile bile nasıl yüz çevirir münkirler O’ndan.
Halbuki Allah’a şahitler vardır, sonsuza dek
Her hareketten ve her sükûndan
Bir belgesi görünür O’nun her şeyde
O belgeler delildir vahdaniyete.


  DUA  

Duayla alay eder, onu küçümser misin
Dua nelere kadir, nereden bileceksin
Gecenin okları hedefi şaşmaz ama
Zamanı vardır
Ulaşır yerine saati dolduğunda
Rabbim istemezse tutar okları
Kaderin hükmü varsa, açar yolları.


  KADER  

istediğin olur, istemesem de istediğim olmaz,
Sen istemezsen
Kulları yarattın ilmine göre
O ilimde koşar, genç yaşlı ile
Kimisi bedbahttır, kimisi mutlu
Kimisi güzeldir, kimisi çirkin
Kimini yalnız bırakır, lütfedersin kimine
Kimine yardım eder, kimini bırakırsın
Kendi hâline.


  ERKEĞİN SÜSÜ  

Elbisen güzel olsun elinden geldiğince
Erkeklerin süsüdür güzel elbise
İnsanlar, izzet ve ikram görür onunla.
Tevazu olsun diye kaba giyinmekten vazgeç
Saklayıp gizlediğin meçhul değildir
Allah’a O’ndan korkup haramdan sakınırsan
Yeni elbisenin zararı olmaz sana.
Eski elbisen ise yüceltmez seni Allah katında
Sen günahkâr bir kul oldukça.


  ÇIKIŞ YOLU YAKIN  

Güzel bir sabırla açılır çıkış yolu,
Allah’ın işlerinde gözettiği kimseler
Görür kurtulduğunu.
Dokunmaz hiçbir eza, Allah’ı tasdik edene
O’ndan kim ümit ederse
Allah, ümit ettiği yerde.


İmam Şafii sözleri Konumuzdan sonra diğer konularımıza da bakabilirsiniz… Semih YAŞAR

Mevlananın 7 Öğüdü için tıklayınız…

Selahaddin Eyyübi Sözleri

Ertuğrul Gazi Sözleri

Kanuni Sözleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri

0
mutluyum
Mutluyum
0
d_n_yorum
Düşünüyorum
0
sinir_oldum
Sinir oldum
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
be_endim
Beğendim
İmam Şafii sözleri

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Dostkelimeler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...