Şeytanın Hileleri

Paylaş
**
 

Şeytanın Hileleri

İbn-i Abbas (r.a.) Hazretleri´nden naklen , Muaz b. Cebel (r.a.) rivayet ediyor

– Bir gün Resullullah (s.a.v.) ile beraberdik. Ensardan birinin evinde toplanmıştık. Tam bir cemaat olmuştuk. Sohbete dalmıştık. Bu arada , dışarıdan bir ses geldi :

– Ev sahibi , içerdekiler… Eve girmem için bana izin verir misiniz ? Benim sizden bir dileğim var.

Bunun üzerine , herkes Resullullah (s.a.v.) efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Orda ve her zaman büyük oydu… İzin ondan çıkacaktı.

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz , duruma vakıf oldu ve :

– Bu seslenen kimdir bilir misiniz ?

Buyurdu… Biz hep birden şöyle dedik :

– En iyi bilen ALLAH ve Resuludur.

Bunun üzerine Resullullah (s.a.v.) Efendimiz :

– O , lain iblistir. ” Şeytandır ” Allah’ın laneti onun üzerine olsun…

Buyurunca ; hemen Hz. Ömer :

– Ya Resullullah , bana izin veriniz onu öldüreyim.

Dedi… Resullullah (s.a.v.) Efendimiz bu izni vermedi , şöyle buyurdu :

– Dur ya Ömer , bilmiyor musun ki ; ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir… öldürmeyi bırak.

Sonra şöyle buyurdu :

– Kapıyı ona açın , gelsin… O buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz.

Bundan sonrasını ondan dinleyelim ; yani Ravi´den. Şöyle anlattı :

Kapıyı ona açtılar. İçeri girdi ve bize göründü. Birde baktık ki , şekli şu :

Bir ihtiyar. Şaşı. Aynı zamanda köse. Çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış. Kafası , büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da , bir manda dudağına benziyordu.

Sonra , şöyle bir selam verdi :

Selam ya Muhammed ; selam size ey cemaat-i müslimin.

Onun bu selamına Resullullah (s.a.v.) Efendimiz şu mukabelede bulundu :

– Selam Allah’ındır ya lain…

Sonra şöyle buyurdu :

– Bir iş için geldiğini duydum; nedir o iş ?

Şeytan şöyle anlattı :

Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim.

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz sordu ;

– Nedir o mecburiyetin ?

Şeytan anlattı :

– İzzet sahibi Rabbın katından bana bir melek geldi. Ve dedi ki ; Allah-ü Taâlâ sana emir veriyor , Muhammed´e gideceksin. Ama düşük ve zelil bir halde. Tevazu ile. Ona gideceksin ve ademoğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyleyeceksin bir bir ona. Sonra o sana ne sorarsa , doğrusunu diyeceksin. Sonra…

Allah-ü Teâlâ buyurdu ki :

– Söylediklerine bir yalan katarsan , doğruyu sölemezsen… seni kül ederim ; rüzgara savurur… Düşmanlarının önünde , seni rüsvay ederim.

– İşte… böyle ; ya Muhammed , o emir üzerine sana geldim.

– Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem ; düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki , düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur.

Bundan sona Resullullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle sordu :

– Madem ki , sözlerinde doğru olacaksın. O halde bana anlat : Halk arasında en çok sevmediğin kimdir ?

Şeytan şu cevabı verdi :

– Sensin ya Muhammed. Allah´ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki ?

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz sordu :

– Benden sonra , en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin ?

Şeytan anlattı :

– Müttaki bir gence ki… varlığını Allah yoluna vermiştir.

Bundan sonra , sual cevap aşağıdaki şekilde devam etti ;

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz sordu ; şeytan anlattı :

– Sonra kimi sevmezsin ?

– Kendisini sabırlı bildiğim , şüpheli işlerden sakınan alimi…

– Sonra ?

– Temizlik işinde… yıkadığı yerleri üç defa yıkamayı adet eden kimseyi.

– Sonra ?

– Sabırlı olan bir fakiri ki ; ihtiyacını kimseye anlatmaz… Halinden şikayet etmez.

– Peki, bu fakirin sabırlı olduğunu nerden bilirsin ?

– Ya Muhammed , ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa , Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı , onun sabrını ; o halinden , tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım.

– Sonra kim ?

– Şükreden zengin.

– Peki, ama zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın ?

– Onu görürsem ki , aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor. Bilirim ki ; şükreden bir zengindir.

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz bu defa mevzuu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu :

– Peki, ümmetim namaza kalkınca , senin halin nice olur ?

– Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar. Titrerim.

– Neden böyle olursun ; ya lain ?

– Çünkü bir kul , Allah için secde edince bir derece yükselir.

– Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun ?

– O zaman da bağlanırım. Taa , onlar iftar edinceye kadar.

– Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun ?

– O zaman da çıldırırım.

– Peki ya Kur´an okudukları zaman nasıl olursun ?

– O zaman da eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm.

– Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır ?

– Ha işte… o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren , bir testere alır eline ve beni ikiye böler.

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz sebebini sordu :

– Neden öyle testere ile ikiye biçilirsin , ya Ebamürre ?

Bunun üzerine iblis :

– Onu da anlatayım… dedikten sonra anlatmaya başladı :

– Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki ;

1 – Allah-ü Teala , sadaka verenin malına bereket ihsan eyler.

2 – O , sadaka veren kimseyi halkına sevdirir.

3 – Allah-ü Teala , onun verdiği sadakayı , cehennemle arasında bir perde yapar.

4 – Allah-ü Teala , belayı sıkıntıyı ve ahları ondan defeder.

Bundan sonra Resullullah (s.a.v.) Efendimiz ashabı hakkında bazı sorular sordu :

– Ebubekir için ne dersin ?

İblis ise şu cevabı verdi :

– O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi… İslam´a girdikten sonra nasıl bana itaat eder ?

– Peki , Ömer b. Hattab için ne dersin ?

İblis ona da şu cevabı verdi :

Allah´a yemin ederim ki ; her gördüğüm yerde ondan kaçarım.

Peki , Osman b. Affan için ne dersin ?

Ondan utanırım. Hem de çok. Nasıl ki , Rahman´ın melekleri de ondan utanırlar…

Peki , Ali b. Ebutalib için ne dersin ?

İblis onun için de şöyle dedi :

Ah onun elinden bir kurtulsam… O , kendi başına kalsa , ben kendi başıma kalsam… O beni bıraksa, ben de onu bıraksam . Ben onu bırakırım ; ama o beni bırakmaz.

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz , yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplar kısmen bittikten sonra , şöyle buyurdu :

– Ümmetime saadet ihsan eden ; seni taa, belli bir vakte kadar şaki kılan Allah’a hamd olsun.

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz ‘ in o cümlesini duyan lain iblis şöyle dedi :

– Heyhat , heyhat… Ümmetin saadeti nerede ? Ben , o belli vakte kadar diri kaldıkça , sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın ?

Ben , onların kan mecralarına girerim. Etlerine karışırım. Ama onlar , benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaradan ve baas gününe kadar bana mühlet veren Allah´a yemin ederim ki ; Onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini… Ümmilerini ve okumuşlarını… Facirlerini ve abidlerini… Hasılı , bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat , Allah´ın halis kullarını , evet , bunları azdıramam.

Bunun üzerine Resullullah (s.a.v.) Efendimiz sordu :

– Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir ?

Bu suale İblis şu cevabı verdi :

– Bilmez misin ya Muhammed bir kimse ki , dirhemini ve dinarını sever… O , Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem ki ; dirhemini dinarını sevmez ; övülmekten, medhedilmekten hoşlanmaz. Bilirim ki o, ihlâs sahibidir… Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği sürece , kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddetce o , size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki ; mal sevgisi , büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed , baş olma sevgisi yine büyük günahların en büyükleri arasındadır.

İblis anlatmaya devam etti :

– Ya Muhammed , bilmez misin ? Benim yetmiş bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra , o her çocuğumla birlikte yine yetmiş bin tane şeytan vardır.

– Onların bir kısmını ulemaya gönderdim.

– Bir kısmını gençlere yolladım.

– Bir kısmını da , meşayihe saldım.

– Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim.

– Gençlere gelince , aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz.

– Çocuklara gelince , onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar.

– Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahidlerin.

– Onlar bunların yanına girer ; halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürüne , hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki ; başlarlar , sebeplerden herhangi birine sövmeye…

– İşte , böylece onlardan ihlası alırım. Onlar bu halleri ile yaptıkları ibadeti , ihlassız yaparlar gayrı… Ama bu hallerin farkında olmazlar.

İblis , bundan sonra , aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti. Ve şöyle dedi :

– Bilmez misin ya Muhammed , Rahip Basisa tam yetmiş yıl ihlas ile Allah´a ibadet etti. Bu ibadetleri sonucunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki , her dua ettiği hasta , duası ve bereketi ile şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Zina etti. Katil oldu. Sonunda da küfre girdi.

Bu o kimsedir ki ; Allah-ü Teala aziz kitabında , onu şöyle anlatır :

” … Şeytan hali gibidir ki ; o insana : ” Kafir ol ” dedi. Vaktaki o kafir oldu. ”

Bu defa ona şöyle dedi : ” Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım. ” (59/16)

İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu. Ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı :

– Bilmez misin ya Muhammed , yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse , o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse , o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed , ben Adem´e ve Havva´ya yalan yere Allah adına and içtim.

” Muhakkak ben size nasihat ediyorum. ” (7/16) dedim…

Bunu yaparım ; çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir.

– Gıybet ve koğuculuğa gelince… Onlar da benim meyvelerimdir ve şenliğimdir.

– Her kim talak üzerine yemin ederse , günahkâr olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun , isterse doğru şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa , taaa hakikati belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onların bu halleri ile kıyamete kadar meydana getirecekleri çocukları hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer.

– Ya Muhammed , namazı an be an tehir edilince… onu da anlatayım. O her ne zaman ki , namaza kalkmak ister ; tutarım , ona vesvese veririm. Derim ki : ” henüz vakti var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. sonra kılarsın. ”

– Böylece o , vaktinin dışında namazını kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır.

– Şayet o kimse beni mağlup ederse , ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O , bunda da beni mağlup ederse , bu sefer onun hesabını namazında görmeye bakarım. O namazın içinde iken ;

– ” sağa bak; sola bak… ” derim. O da bakar. O ki böyle yaptı… Yüzünü okşar alnından öperim. Bundan sonra ona :

– ” Sen ebedi yaramaz bir iş yaptın. ” derim veböylece onun huzurunu bozarım.

– Sen de bilirsin ki ya Muahammed , her kim namazda , sağa ve sola çokça bakarsa , Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da ona mağlup olursam , yalnız başına namaz kıldığında yanına giderim. Ve ona ; çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da , başlar ; namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun , gagası ile yerden bişeyler topladığı gibi.

– Bu işi yaptırmakta da ona başarı kazanamazsam bu sefer , cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rüküdan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rüku yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için , kıyamet günü , Allah onun başını eşek başına çevirir.

– O kimse bunda da beni yener ise , bu defa , ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi ona namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam.

– Bunda da mağlup olursam , bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içinde iken burnuna üflerim. Ben üfleyince , o esnemeye başlar. Şayet o, bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa , onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte , bundan sonra o kimse , hep bize itaat eder , sözümüzü dinler , dediklerimizi yapar.

Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti :

– Sen ümmetin hangi saadetinden ferah duyarsın ki ? Ben onlara ne tuzaklar kurarım , ne tuzaklarr30; Miskinlerine , çaresizlerine ve zavallılarına giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim ki :

” Namaz size göre değil.. O, Allah’ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. ”

Sonra hastalara giderim :

– ” Namaz kılmayı bırak ” derim , çünkü Allah-ü Teala : ” hastalara zorluk yok… ” (24/61) buyurdu. İyi olduğun zaman kılarsın “. Ve böylece o , namazını bırakır. Hatta küfre de gidebilir. Şayet o , hastalığında namazı terkederek ölüp giderse , Allah’ın huzuruna çıkarken , Allah-ü Teala´yı öfkeli bulur.

Sonra şöyle dedi :

– Ya Muhammed , eğer bu sözlerime yalan kattımsa , beni akrep soksun.

– Eğer yalan varsa Allah´tan dile beni kül eylesin.

İblis bundan sonra konuşmalarına devam etti ve şöyle dedi :

– Ya Muhammed , sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun ? Halbuki ben onların altı da birini dininden çıkardım.

Bundan sonra Resullullah (s.a.v.) Efendimiz ona , yani İblis´e aşağıdaki şekilde kısa kısa bazı sorular sordu. O da bunlara cevap verdi :

– Ya lain , senin oturma arkadaşın kim ?

– Faiz yiyen.

– Dostun kim ?

– Zina eden.

– Yatak arkadaşın kim ?

– Sarhoş

– Misafirin kim ?

– Hırsız.

– Elçin kim ?

– Sihirbazlar.

– Gözünün nuru nedir ?

– Karı boşamak.

– Sevgilin kim ?

– Cuma namazını bırakanlar.

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz bu defa başka bir mevzua geçti ve şöyle sordu :

– Ya lain , senin kalbini ne yıkar ?

– Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi.

– Peki , senin cismini ne eritir ?

– Tevbe edenlerin tevbesi.

– Peki , ciğerini ne parçalar, ne çürütür ?

– Gece ve gündüz , Allah’a yapılan bol bol istiğfar.

– Peki yüzünü ne buruşturur ?

– Gizli sadaka.

– Peki gözlerini kör eden nedir ?

– Gece namazı.

– Peki , başını eğdiren nedir ?

– Çokça kılınan cemaatle namaz.

Resullullah (s.a..v) Efendimiz tekrar bir başka mevzua geçti ve şöyle sordu :

– Sana göre insanların en saadetlisi (!) kimdir ?

– Namazını , bilerek kasden bırakanlar.

– Peki , insanların en şakisi kimdir ?

– Cimriler

– Peki , seni işinden ne alıkoyar ?

– Ulema meclisleri

– Peki , yemeğini nasıl yersin ?

– Sol elimle parmaklarımın ucu ile.

– Peki , sam yeli estiği zaman ve ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin ?

– İnsanların tırnaklarının arasında.

Resullullah (s.a.v.) Efendimiz bundan sonra , bir başka bir mevzuu sordu. İblis de cevap verdi.

– Rabbinden neler talep ettin ?

– On şey talep ettim.

– Nedir onlar ya lain ?

– Şunlardır :

– Allah´tan diledim ki , beni ademoğullarının malına ve evladına ortak ede. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Ki bu : ” Onlara ortak ol… Mallarına ve çocuklarına. Onlara vaad et. Halbuki şeytan onlara gurur vaad eder… ” (17/64) Ayet-i Celilesi ile sabittir.

– Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim , faiz ve haram karışan yemeklerden yerim. Şeytandan Allah´a sığınılmayan malın da ortağıyım.

– Cinsi münasebet anında , Allah´a şeytandan sığınmayan kimse ile birlikte hanımı ile birleşirim. Ve o her birleşmeden hasıl olan çocuk , bize itaat eder. Sözümüzü dinler.

– Her kim hayvana binerken , helal yola gitmeyi değil de , aksini isteyerek binerse , bende onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. Bu da Ayet-i Kerime ile sabittir ; ” Onlar üzerine süvarilerinle , piyadelerinle yaygara çıkartr30; ” (17/64)

– Allah-ü Teala’dan diledim ki : Bana bir ev vere. Bu dilediğim üzerine hamamları bana ev olarak verdi.

– Diledim ki bana bir mescid vere. Pazar yerlerini bana mescid yaptı.

– Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı olarak verdi.

– İstedim ki ; bir ezan vere , Mezmurları verdi.

– Diledim ki ; bana bir yatak arkadaşı vere. Sarhoşları verdi.

– Diledim ki ; bana yardımcılar vere. Bunun içinde kaderiye mensuplarını verdi.

– İstedim ki ; bana kardeşler vere. Mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyet yoluna para harcayanları. Bunlar da şu Ayet-i Kerime ile sabittir : ” O kimseler ki ; mallarını boş yere harcarlar… Onlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. ” (17/27)

Bir ara Resullullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu :

– Eğer söylediklerini, Allah’ın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin , seni tastik etmezdim.

Bundan sonra İblis devam etti :

– Ya Muhammed , Allah´tan diledim ki ; ademoğullarını ben göreyim ; ama onlar beni göremeyeler. Bu dileğimi de yerine getirdi.

– Diledim ki ; ademoğullarının kan mecralarını bana yol yapa ; bu da oldu. Böylece ben , onlar arasında akıp giderim. Gezerim. Hem de nasıl istersem.

Bütün bu isteklerimi verdi.

– Hepsi sana verildi , buyurdu Hz. Muhammed.

– Ve ben bu hallerimle iftihar ederim. Sonra şunu da ekleyeyim ki ; benimle beraber olanlar , seninle beraber olanlardan daha çoktur. İşte , böylece kıyamete kadar , ademoğullarının ekserisi benimle beraber olurlar.

Bundan sonrasını İblis şöyle anlattı :

– Benim bir oğlum vardır. Adı, ATEME´dir. Bir kul , yatsı namazını kılmadan uyursa gider ; onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı ; imkan yok , insanlar namazlarını eda etmeden uyuyamazlardı.

– Benim bir oğlum daha vardır ki ; onun adı da MüTEKAZİ´dir. Bunun vazifesi de ; yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela bir kul , gizli bir taat işlerse ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa MüTEKAZİ onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkarmaya muvaffak olur. Böylece ; Allah-ü Teala onun yüz sevabından doksan dokuzunu imha eder. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam yüz sevap verilir.

– Sonra , benim bir oğlum daha vardır. Onun adı da KüHAYL´dir. Bunun işi de , insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa , ulema meclisinde ve hatip hutbe okurken. Bu sürme onların gözüne çekildi mi , uyuklamaya başlarlar. Ulemanın sözlerini işitmezler. Böylece hiç sevap alamazlar.

Bundan sonra İblis şöyle anlattı :

– Hangi kadın olursa olsun. Onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra kadının kucağında mutlaka bir şeytan durur. Ve onu , bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir.

Mesela :

” Elini kolunu dışarı çıkar, göster. ” der.

– O da bu emri tutar. Elini kolunu açar , gösterir. Bundan sonra , o kadının haya perdesini tırnakları ile yırtar.

İblis bundan sonra Resullullah (s.a.v.) Efendimiz´e kendi durumunu anlatmaya başladı :

– Ya Muhammed , bir insanı delalete sürüklemek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm. Ve bir şeyi güzel gösteririm. O kadar. Eğer delalete sürüklemek elimde olsaydı , yeryüzünde ;

” İlah yoktur sadece Allah vardır ve Muhammed Allah´ın resülüdür. ”

– diyen herkesi , oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini delalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de , hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen ancak Allah’ın Resulusun. Ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı , yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allah´ın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de , kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere sebebim. Said olan kimse , taa , ana karnında iken saiddir. Şaki olan da , yine ana karnında iken şakidir. Saadet ehli kılan da Allah , şekavet ehli kılan da Allah.

Bundan sonra Resullullah (s.a.v.) Efendimiz şu iki Ayet-i Kerimeyi okudu:

” Bunlar, taa sonuna kadar böyle değişik şekilde devam edecek… Ancak Rabb´ın esirgedikleri hariç… ” (11/118-119)

” Allah’ın emri behemehal yerini bulan bir kaderdir. ” (33/38)

Bundan sonra Resullullah (s.a.v.) Efendimiz , İblis´e şöyle buyurdu :

– Ya Ebamürre , acaba senin bir tevbe etmen ve Allah´a dönmen mümkün değil mi ? Cennete girmene kefil olurum.

Bunun üzerine İblis şöyle dedi :

– Ya Resullullah , iş verilen hükme göre oldu. Karar yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan , cennetin ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan ; beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah´tır. Ve O , bütün eksik sıfatlardan münezzehtir.

Ve İblis cümlelerini şöyle tamamladı :

– İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doğru dedim.

Kaynak : Seceret’ül Kevn – Muhyiddin-i Arabi (k.s.)

Bu yazı 374 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak