Adalet Hikayeleri

 • Ceza Olarak Eli Kesilen Şeyh

  Ceza Olarak Eli Kesilen Şeyh   Şeyh Hammad (Ebu’l – Hayr Tinati) Hazretlerinin bir eli

  0 202 14 Temmuz 2018
 • İyilik İçin Söylenen Yalan

  İyilik İçin Söylenen Yalan Vaktiyle bir padişah, ellerindeki esirlerden birini, diğer esirleri kıştırtıyor, isyana teşvik

  0 974 6 Ağustos 2016
 • Herkesin Ceza ve Mükafatı Verilmiş

  Herkesin Ceza ve Mükafatı Verilmiş Behlül Dânâ, bir gün Harun Reşid’den bir vazife istedi. Harun

  0 720 27 Temmuz 2016
 • İslam adaleti

  İslam adaleti İstanbul’un fethinden sonra Sultan Mehmet Fatih bütün mahkumleri serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların

  0 808 25 Mayıs 2016
 • Allah´ın adaleti

  Allah´ın adaleti Yüce yaratıcımızın adaletinin nasıl tecelli ettiğini Hz. Musa as. peygamberin bir kıssası ile

  0 867 25 Mayıs 2016
 • Suçlunun Savunması

  Suçlunun Savunması Hz.Ömer (r.a.) tayin ettiği valilerden biri, Cuma hutbesi esnasında Hz.Ömer’i öyle överki, bir

  0 655 20 Mayıs 2016
 • Kefendeki Mektup

  Kefendeki Mektup Abdürrahmân bin Avf (r.a) buyurdu. Hazret-i Ömer bir gece bir tulumu su ile

  0 648 19 Mayıs 2016
 • İlk İnsan Hakları Mahkemesi

  İlk İnsan Hakları Mahkemesi Hicretin 17. senesinde Halife Hazreti Ömer, ziyaretçi çokluğundan dolayı Resulüllah’ın mescidini

  0 634 19 Mayıs 2016
 • Hz. Ömer´e Faruk lakabı verilmesi

  Hz. Ömer´e Faruk lakabı verilmesi Bir münâfık ile bir yehûdî, bir hususta anlaşamadı. Yehûdî davâyı

  0 621 19 Mayıs 2016
 • Hristiyan ve Hazret-i Ali’nin Zırhı

  Hristiyan ve Hazret-i Ali’nin Zırhı Hazret-i Ali (r.a)’ın, halifeliği zamanında, Kufe’de zırhı kayboldu. Bir müddet

  0 542 19 Mayıs 2016
12