Kuran ışığında İbrahim Aleyhisselam kıssası özet

Kuran ışığında İbrahim Aleyhisselam kıssası özet
Paylaş
**
 

Kuran ışığında İbrahim Aleyhisselam kıssası özet

Kavmine bir peygamber olarak gönderildiğinde Hazret-i İbrâhim aleyhisselâm, onların puta tapıcılığına karşı çıkmış ve önlerinde eğildikleri putların işe yaramaz birer taş, metal ve ağaç yığını olduklarını anlatmıştı. Onlar ise buna itiraz edip durmuşlardı. Bunun üzerine İbrâhim aleyhisselâm, kavminin zihnini ve vicdânını harekete geçirmek ve onları uyandırmak yoluna başvurmuştu. Ve günün birinde şehir halkı mesîreye çıkmışken, Allah’a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım.   (Enbiya suresi – 57. Ayet)

O (İbrahim), putların hepsini paramparça etti, yalnız kendisine başvursunlar diye, en büyük putu bıraktı.  (Enbiya suresi – 58. Ayet)

Kavmi bu durumu görünce de şaşırıp kalmışlardı. Mesîreden dönen halk; 

 Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o zâlimlerden biridir, dediler.  (Enbiya suresi – 59. Ayet)

İçlerinden bazıları: “İbrahim denen bir gencin, o tanrıları diline doladığını işitmiştik” dediler. (Enbiya suresi – 60. Ayet)

(Bir kısmı da) “O hâlde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki (bu konuda) şahitlik ederler” dediler. (Enbiya suresi – 61. Ayet)

Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrâhim?  (Enbiya suresi – 62. Ayet)

İbrahim aleyhisselâm cevap verdi:

Dedi ki: “Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa, onlara sorun bakalım!” (Enbiya suresi – 63. Ayet)

Bunun üzerine birbirlerine dönüp, “Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz” dediler. (Enbiya suresi – 64. Ayet)

Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve, “Andolsun, bunların konuşmayacağını sen de bilirsin” dediler. (Enbiya suresi – 65. Ayet)

İbrahim: “O halde, Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara ne diye taparsınız? Size de, Allah’ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akletmiyor musunuz?” dedi. (Enbiya suresi – 66. – 67. Ayetler)

(İçlerinden bazıları), “Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da ilâhlarınıza yardım edin” dediler.  (Enbiya suresi – 68. Ayet)

‘Biz, ‘Ey ateş! İbrâhim için serin ve selâmet ol!’ dedik.’ (Enbiya suresi – 69. Ayet) 

Cenâb-ı Hak, ateşten sıcaklık ve yakıcılık tabiatını gideriverdi.

Âyet-i kerimede geçen ‘Bunun üzerine kendi nefslerine döndüler’ ifadesindeki nefs, vicdan demektir. Zira bu doğrudan bildiğimiz hevâ ve hevesi ifade eden nefs değil; doğru ve yanlışı, hakkı ve bâtılı, adâlet ve zulmü biribirinden ayıran temel insânî ölçü olan vicdanı ifade eder. Nitekim bu hâdisede Hz. İbrahim’in kavmi, bir an için bir taş yığını olan bir putun eline baltayı alıp diğer putları kıramayacağını anlamış, hakikatin ta kendisiyle karşı karşıya gelmişti. Ne var ki, o bir anlık derûnî muhâsebe, akletme ve gerçeği kabul etmenin tesirinden kurtulup, tekrar eski kafalarına dönmüşler; üstelik de putların dile gelip konuşmayacaklarını itiraf etmek zorunda kaldıktan sonra.

Bu durumda Hz. İbrahim gayet haklı olarak ‘Yuh size ve Allah’tan başka taptıklarınıza!’ demekte, hemen ardından da, ‘Siz hâlâ akıllanmayacak mısınız?’ diye sormaktadır…

Evet soru bu: ‘Siz hâlâ akıllanmayacak mısınız?’

Cenâb-ı Hakk’tan dileğimiz; verdiği akıl nimetini, kendi yolunda, rızâsına muvâfık şekilde kullanmayı nasip eylesin. Âmîn…

Kuran ışığında İbrahim Aleyhisselam kıssası özet kıssamızdan sonra Aşağıdaki linklerden diğer Kuran kıssalarımıza kolayca ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

 

Habil ile Kabil kıssası

Bu yazı 247 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak