İdris aleyhisselam ile azrail aleyhisselam’ın kıssası

İdris aleyhisselam ile azrail aleyhisselamın kıssası
Paylaş
**
 

İdris aleyhisselam ile azrail aleyhisselam’ın kıssası

Allahü tealanın bildirmesi ile İdrîs aleyhisselam kavmine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini öğretti. İnsanoğlunun aklı ve zekası, sadece araştırma yoluyla bu bilgilere ulaşamazdı. Eski Yunanlılar ve daha sonra gelen filozoflar, fizik, kimya ve tıb bilgilerini İdrîs aleyhisselamın kitabından aldılar.

İdrîs aleyhisselam, uzun seneler insanları hak dîne davet etti. Yeryüzünün meskûn yerlerini dört bölgeye ayırıp herbirine bir vekil tayin etti.

Bir müddet sonra Aşûre gününde göğe (semaya) kaldırıldı.

Dünyada yaşadığı ömrünün sonuna doğru ölüm meleği Azrail aleyhisselam, İdrîs aleyhisselamı ziyarete gelmişti.

İdrîs aleyhisselam, Azrail’e:

Bir anlık benim rûhumu al. dedi.

Bunun üzerine Allahü teala, Azrail aleyhisselama;

Onun rûhunu al. diye vahyetti.

Azrail aleyhisselam rûhunu aldı.

Allahü teala, İdrîs aleyhisselamın rûhunu tekrar iade etti.

İdrîs aleyhisselam, Azrail aleyhisselama;

Beni semalara götür. Cennet’i ve Cehennem’i göreyim. dedi.

Allahü teala, Azrail’e onu semaya götürmesini, Cehennem’i ve Cennet’i göstermesini vahyetti.

İdrîs aleyhisselama Cehennem gösterildi. Cennet’e götürüldü. Cennet’e girince, çıkmak istemedi.

Kendisine; “Niçin çıkmıyorsun?” diye sorulunca;

Allahü teala, «Her nefis ölümü tadacaktır.» buyurdu. Ben ise ölümü tattım. Yine Allahü teala, «Herkes Cehennem’e uğrayacaktır.» buyurdu. Ben oraya uğradım. Allahü teala, «Onlar oradan (Cennet’ten) çıkmayacaklardır.» buyurdu.

İşte ben bunun için Cennet’ten çıkmak istemem. dedi.

Bunun üzerine Allahü teala, Azrail’e vahyedip, İdrîs aleyhisselamın Cennet’te kalmasını bildirdi.

İdrîs aleyhisselam böylece Cennet’te kaldı. Bu husus Kur’an-ı kerîm’de Meryem sûresi 57. ayet-i kerîmesinde mealen; “Biz onu yüksek bir mekana kaldırdık.” buyrulmak sûretiyle bildirilmiştir.

Tefsir alimleri ayet-i kerîmede bildirilen “yüce mekan”dan muradın, peygamberlik ve Allahü tealaya yakınlık mertebesi veya Cennet veya altıncı, yahut dördüncü kat sema olduğunu bildirmişlerdir.

Peygamber Kıssaları 

İdris Aleyhisselam Hayatı

Bu yazı 168 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak