Akıl ile ilgili sözler

Akıl ile ilgili sözler

Sizlere akıl konusunda güzel sözler, akıl ile ilgili sözler, akıl ile alakalı sözler, akıl hakkında sözler, akıl sözleri, akıl konusunda sözleri aşağıya yazdık. Faydalı olması dileğimizdir.

Not: Sözü söyleyeni yanına yazmaya çalıştık fakat bu konuda bazen yanılmalar olabiliyor.
Çirkini reddebiliyorsan akıllısın demektir. Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Acınacak kimse aklını kullanamayandır. Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Doğru işlemeyen akıl, keskinmiş neye yarar; saatin iyiliği koşmasında değil, doğru gitmesindedir. Vauvenargues

Gerçek yetim, anadan- babadan yoksun olan değil, akıldan ve ahlaktan yoksun olandır. Hz.Ali ra.

ben akl’dan isterim delalet, aklım bana gösterir dalalet fuzuli

Akıl azaldığı oranda kaygı da azalır. Soren Kierkegaard

Akıllı insan aptal görünürse kazançlı çıkar. Aiskhylos

Konuşup aptallığınızı belli edeceğinize, konuşmayın da hiç olmazsa herkesin kuşkusu kalsın. Abraham Lincoln

Aklın peşinden yeterince giderseniz, daima akılla çelişen sonuçlara vardığını görürsünüz. SAMUEL BUTLER

Amaç uğruna sergilenen sabır ve sebatın ağırlığı, akıllılıkla birlikte iki katına çıkar. THOMAS HENRY HUXLEY

Aklın nihai işlevi, kendisini aşan bir sonsuzluk olduğunu kavramaktır. BLAISE PASCAL

Akıllı kişi problemi çözer, bilge kişi problemden kaçınır. ALBERT EINSTEIN

Akıllı görünme arzusu, genelde bizi akıllı olmaktan alıkoyar. La Rochefoucauld

Akıllılık her şey için yararlıdır, hiç bir şey için yeterli değildir. HENRI FREDERICK AMIEL

Bolca böbürlendiğiniz şu akıl, küçük şeyleri yanıtlasa da, aldığı büyük kararlar, yazı-turadan daha kesin değildir. C.S.PEIRDE

Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiçbir zaman değişmez. Konfüçyus

Kimseden akıl alacak kadar aptal değilim. Bana kalırsa sen akıl vermeden önce, geri kalanının sana yetip yetmeyeceğini hesapla. Bob DYLAN

Akıldan büyük nimet, zekadan da ağır yük tanımıyorum. Necip Fazıl KISAKÜREK

Akıllı kimse; ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır. Abdülkâdir Geylânî Hazretleri

İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir. Yusuf Has Hacib

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler. Eflatun

Başkalarında bizden daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz ama akıl üstünlüğü kimseye vermeyiz. Montaigne

Akıllı, o kişidir ki, çekinilen belada dostların ölümünden ibret alır. Hz Adem as.

Kendini akıllı sanan, büyük bir aptaldır Voltaire

Herkese akıllı denmez Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. İmam Şafii

Sevip ağlamak istiyorsanız kalbinizi, ağlayıp sevmek istiyorsanız aklınızı kullanın.. Ayn Rand

Akıllar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmayacakları ileri sürmezler. Thomas Jefferson

Akıllı bir insanın ülkesi, bütün dünyadır. Aristofanes

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır. Epictetos

Her zaman aklımızın ardısıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. MONTAiGNE

Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. MONTAiGNE

Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir. Ahmakları öfkelendirir. Napoleon

Akıl ve zekanın ne olduğunu çok araştırdım. Nihayet bunun düşünceli cür’etten başka bir şey olmadığını anladım. Napoleon

Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler. Napolyon Bonaparte

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. La Bruyere

Konuşmak için yeterli bir zekası veya susmak için yeterli bir aklı olmayanlar bahtsız kimselerdir. La Bruyere

Akıllı insan bütün yumurtalarını aynı sepete koymaz. Cervantes

Çok şey bilme akıllı olmayı öğretmez. Pisagor

En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir. Sokrates

Akıl yasama organı olabilir. Ama yürütmeyi mutlaka yüreğe bırakmalısınız. Robin Sharma

Akılsız, yüzü güzele ; Akıllı, gönlü güzele tâlip olur . Zaman yüz güzelliğini tüketir ama gönül güzelliğini artırır. Mevlana

Yaşlanmanın, Yüzümüzden çok, Aklımızda kırışıklıklar Meydana getireceğinden korkarım. Montaigne

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost yoktur. Hz.Ali ra.

Akıllılar, Sebepler Konusunda Tartışır; Aptallar Da Karar Verir. ANARCHASİS

Akıl başka yerde olunca gözler kör olur. Publilius Syrus

Akıllı adam başkalarının kusurunu görerek, kendininkini düzeltir. Publilius Syrus sözleri

İnsanın hayatını düzenleyen akıl değil, zenginliktir. Cicero sözleri

Akıllı, sonuçlarına göre hayırla şerri ayırabilendir. İmam Şafii

Tenkit, hakaret ve küçük düşürme gayretinden çok, fikir beyan etme, katkıda bulunma, değerlendirme ve gerçeği gösterme kabiliyetidir. İnsan arkadaşını seçtiği gibi okuduğu kitabı da seçmesi gerekir. Kitaplar akıl ve irademizi doğru yönlendirmeli ve işlemesine yardımcı olmalıdır. Doç. Dr. Nurettin Topçu

Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil, doğru gitmesindedir. Vouvenargues

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. Firdevsi

Akıllı bir adam, senin canının düşmanı bile olsa, cahil bir dosttan iyidir. Firdevsi

Suçların anası yoksulluksa, babası da kafa yoksulluğudur. La Bruyere

Kalem Aklın Dilidir. Cervantes

Herkesi kınamak ve herkesi övmek, akılsızların yapacağı bir şeylerdir. Benjamin Franklin

Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir. Benjamin Franklin

Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında. Bernard Shaw

Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir. İmam Gazali

Yaşlanmanın yüzümüzden çok aklımızda buruşukluklar meydana getireceğinden korkarım. Montaigne

Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır. Voltaire

Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır. Bernard Shaw

Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim. Bernard Shaw

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır. Hz. Ömer ra. sözleri

İnsanların en akıllıları, insanların hareketlerini takdir edenlerdir. Hz.Ömer ra

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar. Goethe

Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır. Goethe

Allah’ın, kendilerine verdiği akıldan razı olmayan kimse yoktur. Fakat akılsızların en aşağılığı aklıyla övünen kişidir. İmam Gazali

Çok akıllı insanlar başkalarının hatalarından öğrenirler ve hata yapmazlar; akıllı insanlar hata yapar ve ders çıkararak bir daha yapmazlar; ahmak insanlar da sürekli hata yapar, gene de ders çıkarmazlar. Hz.Ali ra.

Akıldan büyük nimet, zekâdan da ağır yük tanımıyorum. Necip Fazıl KISAKÜREK

Allah aklını kullanmayana yardım etmez. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

İnsanda bulunan en fazîletli cevher, akıldır. Sâhibini pişman ettirmeyen en kıymetli şey sâlih ameldir. İdris (a.s.)

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. H. Friedrich

Tabiatın insanlara en âdilce dağıttığı nimet akıldır derler: çünkü hiç kimse akıl payından şikayetçi değildir. (Editör notu; aklı insanlara tabiat dağıtmamıştır.) Montaigne

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır. Epictetos

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız. Charles De Montesquieu

Ben, bilmediğim için diğer insanlardan akıllıyım. Socrates

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalar. Goethe

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun. Schiller

Akla mağrûr olma Eflâtun-ı vakt olsan dahî, Bir edîb-i kâmili gördükde tıfl-i mekteb ol. Nef”î

İdrâk-ı meâlî bu küçük akla gerekmez; Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Ziya Paşa

Akıl, hayat ipinde yürüyen cambazın sırığı gibidir. Eyyüb Sabri OSMANOĞLU

Çoban uyumuş, kurt da sürüde: Bu hal akıllı kimselerin beğeneceği şey değil. Sadi

Acaba dünyada başkalarının tecrübelerinden istifade edecek kadar akıllı bir insan var mıdır? Voltaire

Yalnız akıllılar zenginliklerini kullanabilir. EURİPİDES

Akıllı düşmanınsa bile danış, bilgisiz dostun fikrini geç. Hz.Ali (R.A.)

Akıllı insanlar, oturup kayıplarına hayıflanmazlar, keyifle zararlarını nasıl karşılayabileceklerini düşünürler. SHAKESPEARE

Akıllı genç, câhil ihtiyardan hayırlıdır. Hz Ali (R A )

Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir, O engin denizlerin ötesindeki yerler değil. Montaigne

Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat göstermemesidir. J. Ciardi

Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir; akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark budur. William Bolith

En akıllı insan, öğütleri dinlemekten vazgeçmeyen insandır. Hz.Ali (ra)

Akıllı insanların en mutlusudur. Hz. Ali (r.a.)

Ey akıllı kimse, hekim sana acı ilaç gönderdiği zaman hastalıktan korkma. Dost elinden gelen her şeyi iç. Hasta hekimden daha bilgili değildir. Sadi

Akıllının tahmini, cahilin kesin bilmesinden daha doğrudur. Hz. Ali (r.a.)

Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister. Hz.Ali (ra)

Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflatun

Akıllı kişi, tecrübelerden ibret alan kimsedir. Hz. Ali (r.a.)

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. Hz.Ali (r.a.)

Akılla yolalmak isteyen kimse delidir, Tahta bacaklar üstünde yürüyen gibidir. İmam-ı Rabbani

Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akıl eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir. Hz. Ali (r.a.)

Akıl, gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir. Hz. Ali (r.a.)

Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez dilediği yere çeker götürür. Mevlana

Akıllı bir insan fakir olabilir, fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir. Hz.Ali (r.a.)

Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır. Hz.Ömer r.a.

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. W.Shakespeare

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir. Montaigne

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. P.Lord Chesterfield

İdrak-i mââli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez. Ziya Paşa

İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. Epictetos

Akıllı olmak da birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi

Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar. Harry Karns

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar