Ahiret ile ilgili hadisler

Ahiret ile ilgili hadisler

Ahiret ile ilgili hadisler

Allah cc. Bu dünyayı bir imtihan yeri olarak yaratmış ve kim daha güzel işleyecek diye insanları imtihana tabi tutmaktadır. Ahiret hayatı bu dünyada yaptıklarımızın karşılığında bizim için verilecek birer sonuçtur. O nedenle Allah cc. Hazretlerinin rızasını kazanacak ameller yapmaya gayret göstermeliyiz.

Konumuzda Ahiretle ilgili Peygamber Efendimiz sav.’in hadislerini listelemeye çalışacağız. Umarız Faydasını hem bu dünyada hem de ahirette görürsünüz. Semih YAŞAR

Ahiret ile ilgili hadisler

Ravi : Enes b. Mâlik

Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem her zaman: Yâ Allah!.. Rabbımız, bize dünyâda güzellik ver. Âhiret`te de güzellik ver ve bizi ateş azâbından esirge, diye duâ ederdi.

Kütübü Sitte Hadis No : 1682

Ravi : Ebu Hüreyre

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münadi ona nida eder: “(Dünyada da ahirette de) iyi olasın, (ahiret yolculuğun da) iyi olsun. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!” der.”
Kütübü Sitte Hadis No : 4660

Ravi : Ebu Hureyre

Hadis : Resulullah (sa) buyurdular ki: “Allah`a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.” [Tirmizi`nin İbnu Ömer (ra)`den yaptığı diğer bir rivayette, Resulullah: “Kim susarsa kurtulur” buyurmuştur.]
Kütübü Sitte Hadis No : 5910

Ravi : Esma Bintu Ebi Bekr

Hadis : Resulullah (sav)`ı işittim, kadınlara diyordu ki: “Sizden kim Allah`a ve ahiret gününe iman ediyorsa, erkekler başlarını kaldırıncaya kadar başını yerden kaldırmasın, böylece erkeklerin avretlerini görmekten korunmuş olur.”
Kütübü Sitte Hadis No : 2835

Ravi : Muaz

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah`tan dünya ve ahiret için hayır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.”
Kütübü Sitte Hadis No : 1755

Ravi : Enes

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanla kaamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur).” “Öyleyse,” dendi, “ey Allah`ın Resulü, nasıl dua edelim?” “Allah`tan,” dedi, “dünya ve ahiret için afiyet isteyin!”
Kütübü Sitte Hadis No : 1760

Ravi : Ebu Ümame

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim yatağına temiz (abdestli) olarak girer ve uyku basıncaya kadar Allah`ı zikrederse gecenin herhangi bir saatinde uyanıp da Allah`tan dünya veya ahiret hayırlarından bir şey isterse Allah Teala, istediğini mutlaka ona verir.”
Kütübü Sitte Hadis No : 1946

Ravi : Ebu Saidi`l-Hudri

Hadis : Hz. Peygamber (sav)`in şöyle dediğini rivayet etti: “Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü`min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: “Allah`ın mescidlerini ancak Allah`a ve ahiret gününe inananlar imar ederler” (Tevbe 18)
Kütübü Sitte Hadis No : 34

Ravi : Ebu`l-Acfa es-Sülemi

Hadis : Bir gün, Hz. Ömer (ra), cuma hutbesi verdi ve hutbede şöyle söyledi: “Sakın, kadınların mehirlerini artırmayın, zira bu, eğer dünya için bir şeref, ahiret için de bir takva olsaydı buna en çok Resulullah layik idi. Halbuki O, kadınlarından veya kızlarından hiç birine oniki okiyyeden fazla mehir takdir etmemiştir.”
Kütübü Sitte Hadis No : 3457

Ravi : Cabir

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah ve ahiret gününe inanan kimse izarsız hammama girmesin. Kim Allah`a ve ahirete inanıyorsa, bir özrü olmadan hanımım hamama sokmasın. Kim Allah`a ahirete, inanıyorsa üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın.”
Kütübü Sitte Hadis No : 3821

Ravi : Ali ra.

Hadis : Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları var. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var hesap yok, yarın ise hesap var amel yok.” [Rezin tahric etmiştik. Buhari, muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir. (Rikak 4)]
Kütübü Sitte Hadis No : 1973 – 

Ahiret ile ilgili hadisler

Ravi : Ebu Zerr

Hadis : Resulullah (sav) mescidde iken huzuruna girdim. Bana: “Ey Ebu Zerr mescide tahiyye (selam vermek) gerekir” buyurdu. Ben: “Mescide verilecek selam nedir?” diye sorunca: “(Girince) kılacağın iki rek`at namazdır” dedi.

Ben: “Ey Allah`ın Resulü, Hz. İbrahim ve Hz. Musa`nın suhuflarında olanlardan herhangi bir şey size indirildi mi?” diye sordum, şu cevabı verdi: “Ey Ebu Zerr! (Evet, şu mealdeki ayetler indi deyip okudu:) “Şüphesiz iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını (ahiretten) üstün tutarsınız. Halbuki ahiret daha hayırlı, daha süreklidir. Şüphesiz ki bunlar evvelki sabitelerde, İbrahim ile Musa`nın sahifelerinde de vardır” (A`la, 14-19).

Ben tekrar sordum: “Ey Allah`ın Resulü, Hz. İbrahim ve Hz. Musa (a.s.)`nın suhuflarında ne vardı?” “Bunlarda” dedi, “hep ibretli şeyler vardı, (mesela şöyle denmişti): Ölümü görüp bildiği halde gamsız-kedersiz yaşayana şaşarım, Cehenneme kesinlikle inandığı halde gülene şaşarım, içinde yaşayanlarla birlikte dünyanın devamlı değiştiğini görüp de ondan tatmin bulana şaşarım. Kadere inanıp da (haram-helal ayırımı yapmadan hırsla mal peşinde) yorulana şaşarım. ahiret hesabına inanıp da o maksadla çalışmayana şaşarım” (Rezin ilavesidir, ed-Dürrü`l-Mensur`da (6, 341) daha uzun olarak kaydedilmiştir)
Kütübü Sitte Hadis No : 862

Ravi : Enes

Hadis : Resulullah (sav) Hendek`e gitti. Gördü ki Muhacir ve Ensar soğuk bir sabah vakti hendek kazıyorlar. Onların, bu işi kendilerine bedel yapacak köleleri yok. Onları vuran yorgunluk ve açlıklarını görünce (şiirimsi bir ifade) terennüm ettiler: “Ey Allah`ım! Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve muhaciri mağfiret buyur!” Çalışanlar da O`na şöyle mukabele ettiler: “Biz Muhammed`e bey`at edenleriz. Hayatta kaldıkça cihad gayemiz.”
Kütübü Sitte Hadis No : 4259

Ravi : Enes

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kimin arzusu ahiret otursa, Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini derli toplu kılar, artık dünya ona hakir gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya otursa, Allah iki gözünün arasına (dünyanın) fakirliğini koyar, işlerini de darmadağınık eder. Netice olarak, dünyadan da eline, kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez.”
Kütübü Sitte Hadis No : 5368

Ravi : Ebû Hüreyre

Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah`a ve âhiret gününe îmân edip inanan kişi, komşusuna ezâ etmesin ve Allah`a, ahîret gününe îmân eden her kişi misâfirlerine ikram etsin ve Allah`a, âhiret gününe îmân eden her kişi hayır söylesin, yâhut sussun (boşboğazlık etmesin).
Kütübü Sitte Hadis No : 1981

Ahiret ile ilgili hadisler konumuzdan sonra diğer konularımıza da aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Ahirete iman ile ilgili ayetler

Ahiret hayatı ile ilgili ayetler

Ahiret ile ilgili sözler

Ahiret ile ilgili hadisler

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

4 yorum

  1. Bayıldım çok güzeldi çok teşekkürler ♡♡♡♡♡♡♡♡♧♧♧♧♧♧☆☆☆☆☆☆☆ hadi güle güle

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar