İslam Büyükleri Hikayeleri

 • Vakıf Zerdalisi

  Vakıf Zerdalisi Ahmed Câmî hazretlerinin bir zaman canı zerdâli istedi. Nefsine; “Bir yıl oruç tutarsan

  0 453 27 Temmuz 2016
 • Üç Şartım Var

  Üç Şartım Var Şöyle naklederler:   “Birisi bir gün Hâtim-i Esam’ı evine dâvet etmişti. Fakat

  0 422 27 Temmuz 2016
 • Üç mesele

  Üç mesele İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri (ra), hac için yola çıkıp Medine’ye ulaştığında karşılaştığı

  0 433 27 Temmuz 2016
 • Terzi Kusto

  Terzi Kusto Terzi Kusto bir gün, yeni diktiği elbiseyi Efendi üzerinde prova ederken, Yahya Efendi: -Kusto

  0 499 27 Temmuz 2016
 • Tefecilikten tövbe

  Tefecilikten tövbe Hasan-ı Basrî (k.s.) hazretlerinin talebelerinden Habîb-i Acemî (k.s.) hazretleri, önceleri çok zengin birisi

  0 456 27 Temmuz 2016
 • Taşkafa Boşkafa Hoşkafa

  Taşkafa Boşkafa Hoşkafa Behlül Dânâ Hazretleri, bir mezarlıkta bulduğu üç kuru kafayı zembiline koymuş ve

  0 477 27 Temmuz 2016
 • Taptığınız Ayağımın Altında

  Taptığınız Ayağımın Altında Muhiddini Arabî bir dağa çıkıp: -Sizin taptıklarınız benîm ayağımın altındadır; diye bağırmaya

  1 485 27 Temmuz 2016
 • Tabutumdan Tuğlayı Çıkarın

  Tabutumdan Tuğlayı Çıkarın Şâh-ı A’lâ Şeyh Abdüsselâm’ın vefâtından, iki seneden fazlaca bir zaman geçmişti ki,

  0 455 27 Temmuz 2016
 • Şikayet etmeye hakkımız yok

  Şikayet etmeye hakkımız yok Bir kimse, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin huzurunda geçim darlığından ve fakirlikten şikâyette

  0 507 27 Temmuz 2016
 • Şeyhlerin İmtihanı

  Şeyhlerin İmtihanı Ahmed Şemseddîn hazretleri Manisa’da hocasının isteği doğrultusunda talebeler yetiştirmekle meşgûl oldu. Ancak bu

  0 481 27 Temmuz 2016