İslam Büyükleri Hikayeleri

 • Ağaç ile ilgili hikaye kısa

  Ağaç ile ilgili hikaye kısa En tanınmış Abbasi halifesi Harun Reşit birgün yanında Veziri ile

  0 298 11 Ocak 2018
 • Sen yeterki yürekten iste

  Sen yeterki yürekten iste İbrahim Ethem Hz. tacı tahtı terk etmiştir; Seneler sonra kendi yaptırdığı

  0 603 3 Mayıs 2017
 • Bir Kere Ölürüm – nefs hikayesi

  Bir Kere Ölürüm – nefs hikayesi Nefs hakkında güzel bir hikaye, nefsin ne kadar tehlikeli

  0 487 2 Mart 2017
 • Kambur Ekmekçi hikayesi

  Kambur Ekmekçi hikayesi Geçmiş yıllardan birinde Kayseri halkı neye uğradığını şaşırmıştı. Çünkü Kayseri kuruldu kurulalı

  0 642 6 Ağustos 2016
 • Hayvanlar Otuç Tutmaz

  Hayvanlar Otuç Tutmaz Son Asrın Evliyalarından Hacı Cemal Öğüt Fatih Camiinde, bir Ramazan gününde vaaz

  0 466 4 Ağustos 2016
 • İnsanların ve Cinlerin Müftüsü

  İnsanların ve Cinlerin Müftüsü Evliya Çelebi (ö. 1095/1684) meşhur “Seyahatnâme”sinde Edirne’deki “Kemal Paşazade Medresesi” hakkında

  0 426 2 Ağustos 2016
 • Ömür boyu ilim

  Ömür boyu ilim Abbasî halîfelerinden Me’mûn, meclisindeki âlimlerle fıkhî mes’eleleri konuşurken, amcası İbrahim bin Mehdî

  0 568 27 Temmuz 2016
 • Zayıflama İle İlgili Hikaye

  Zayıflama İle İlgili Hikaye İmam Şafiî Muhammed b. İdris Hazretleri anlatıyor: Eski zamanda pek şişman

  0 494 27 Temmuz 2016
 • Zalimin Hasmı

  Zalimin Hasmı Erzurum’un büyük velîsi İbrahim Hakkı (k.s.) hazretlerini çocukken İsmâil Fakîrullah (k.s.) hazretlerine teslim

  0 429 27 Temmuz 2016
 • Yeşil Şeyh

  Yeşil Şeyh Ahmed Haznevî hazretleri bereketli sohbetleriyle insanların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için çırpındığı

  0 526 27 Temmuz 2016