İslam Büyükleri Hikayeleri

 • Şeyhin Müridlerini İmtihanı

  Şeyhin Müridlerini İmtihanı Mire-i Nişabûri (k.s.) Hazretleri, yanında müridlerinden bir hizmetçisi olduğu halde Nesa denilen

  0 457 27 Temmuz 2016
 • Suret ve Siret

  Suret ve Siret İmam Şafiî Hazretleri şöyle bir hatırasını anlatır: ‘İlm-i firaset (sezgi ve anlayış

  0 461 27 Temmuz 2016
 • Söz Geri Dönmez

  Söz Geri Dönmez Mehmed Emîn Tokâdi hazretlerinin İstanbul’da insanları irşâd ile meşgûl olduğu ve insanlara

  0 394 27 Temmuz 2016
 • Rüyada Verilen Ceza

  Rüyada Verilen Ceza Mağripte, itibârlı bir âlim olan Ebü’l-Hasan; İmâm-ı Gazâlî Hazretleri’nin İhyâ kitabını okuyunca

  0 354 27 Temmuz 2016
 • Resûl-i ekreme salevât-ı şerîfe

  Resûl-i ekreme salevât-ı şerîfe Talebelerinin sayısının on binleri bulduğu rivâyet edilen Muhammed Cezûlî, bir gün

  0 393 27 Temmuz 2016
 • Rahibi Susturan Soru

  Rahibi Susturan Soru Rivâyet edilir ki: Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri, kırkbeş kez haccetmiş ve pek çok

  0 479 27 Temmuz 2016
 • Paylaşılamayan veli

  Paylaşılamayan veli Mar’uf-ı Kerhi Hazretlerini sadece Müslümanlar değil, Hıristiyanlar da çok sever. Bir defasında bunlardan

  0 405 27 Temmuz 2016
 • Ölüm Doğuran Nikah

  Ölüm Doğuran Nikah Abbasî halifesi Harun Reşid’in önde gelen devlet adamlarından Cafer el-Bermekî (Ö.187/803), üstün

  0 397 27 Temmuz 2016
 • Öğüt

  Öğüt Günlerden birgün Emir Süleyman Pervane, kendisine öğüt vermesi için Mevlana’dan ricada bulumuştu. Mevlana, epey

  0 478 27 Temmuz 2016
 • Orucu Bazen Bozmak Gerek

  Orucu Bazen Bozmak Gerek Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend (k.s.) Hazretlerine pişmiş bir balık hediyesi geldi.

  0 488 27 Temmuz 2016