Yaşlılık ile ilgili Ayetler

Yaşlılık ile ilgili Ayetler

Yaşlılık ile ilgili ayetler

Sizler için hazırladığımız bu konumuzda Yüce Allah cc. Hazretlerinin Yüce kitabında yaşlı ve yaşlılar konusunda olduğuna inandığımız ayetlerin anlamlarını yazmaya çalıştık.

Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmeye çalışan biz müslümanlar Yüce Kitapta bize emredilen şeyleri öğrenmeye çalışmalı ve hayatımızda uygulamaya özen göstermeliyiz.

Aşağıda yaşlılar ile ilgili ayetlerin mealleri yazılmıştır. Eksik ve hata yapmak insanların özelliğidir. Hata ve kusurumuz olursa Rabbim teala hazretleri bizleri bağışlasın.. Amin.

Yaşlılık ile ilgili ayetler

Allah O’dur ki, sizi güçsüz olarak yaratır, sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet verir. Sonra kuvvetin arkasından yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O dilediğini yaratır. Ve  O, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Rum Suresi 54. ayet meali
 
And olsun sen onları (yahûdi zâlimleri) insanlardan ve (hatta) müşrıklerden de hayata düşkün bulacaksın. Onlardan her biri bin sene yaşamak ister. Halbuki onun çok yaşatılması onu azâbdan uzaklaştırıcı değildir. Allah, onların ne yaptıklarını görüyor. Bakara Sûresi 96. ayet meali
 
Rabbim! Beni ve neslimden olanları namazı dosdoğru kılanlar eyle.Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” “Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, ana ve babamı ve bütün mü’minleri bağışla. İbrâhîm Sûresi 40-41 ayet mealleri
 
Sizi, Allah yarattı. Sonra sizi O öldürecek. Bir kısmınızı bir şey bildikten sonra, bir şey bilmez olsun siye ömrün en reziline döndürür. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Nahl Sûresi 70. ayet meali
 
Rabbin, kendisinden başkasına ibâdet etmemenizi ve ana, babaya iyilik yapmanızı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa onlara “öf” deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle.” “Her ikisine de rahmetten tevazu kanadını indir (kucak aç) ve “Ey Rabbim! Bunlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse sen de bunlara merhamet et” de. İsrâ Sûresi 23-24. ayet mealleri
 
Evet, biz onları ve babalarını, ömürleri onlara uzun gelinceye kadar (uzun zaman) faydalandırdık. Bizim yeryüzüne gelip etrafından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Acaba galip gelen onlar mı? Enbiya Sûresi 44. ayet meali
 

Yaşlılar ile ilgili ayetler devam ediyor

 
Ey insanlar! Eğer öldükten sonra yeniden dirilmekten şüphede iseniz biz sizi topraktan yarattık. Sonra nutfeden, sonra alâktan, sonra yaradılışı belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki, size (öldükten sonra tekrar diriltmeye gücümüzün yettiğini) açıklayalım. Belirli bir süreye kadar dilediğimizi rahimlerde durduruyoruz. sonra sizi çocuk olarak çıkarıyoruz. Sonra gücünüze erişmeniz için (büyütüyoruz). Sizden bir kısmı ölür, bir kısmınız bilirken bilmez hâle gelmesi için ömrün en reziline döndürülür. Yeryüzünü ölmüş görürsün. Onun üzerine suyu indirdiğimizde hemen harekete geçer, kabarır ve güzel çiftten bitirir. Hacc Sûresi 5. ayet meali
 
Medyen suyuna gelince (davar) sulayan bir gurup insan buldu. Onların ötesinde iki kadın (davarlarını sudan) alıkoyuyorlardı. Onlara; “Derdiniz nedir? Dedi. İki kadın: “Çobanlar gidinceye kadar biz sulamayız. Bizim babamız büyük bir ihtiyardır” dediler. Kasas Sûresi 23. ayet meali
 
Ancak biz, nice nesiller yarattık ve onların üzerinden uzun seneler geldi geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşayıp onlara âyetlerimizi okuyup öğrenmedin. Ancak Peygamberleri gönderen biz olduk. Kasas Sûresi 45. ayet meali
 

Kur’an da Yaşlılar ile ilgili ayetler devam ediyor

Biz; insana; ana ve babasına yönelik (iyilik yapmasını tavsiye ettik.Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşımıştır. Onun sütten ayrılması iki senede olmuştur. Bana ve ana babana şükret, dönüş banadır. Hakkında bilgin olmadığı şeyi bana ortak koşman için ana baban seni zorlarsa, sakın onlara itaat etme. Bu dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenin yoluna uy. Sonra dönüşünüz banadır. Yaptıklarınızı size haber veririm. Lokman Sûresi 14-15. ayet mealleri

 
Allah; sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çiftler hâlinde kıldı. Hiçbir dişi O2nun bilgisi olmadan hamile de kalamaz, doğuramaz da. Yaşayan birine ömür verilmesi de ömründen eksiltilmesi de bir kitaptadır. Şüphesiz bu, Allah’a çok kolaydır. Fâtır Sûresi 11. ayet meali
 
Onlar orada: “Rabbimiz! Bizi çıkar da yaptığımızdan başka sâlih amel yapalım” diye feryad ederler. Size orada düşünecek olanın düşüneceği kadar ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da geldi. O hâlde tadın (azâbı), zâlimlere hiçbir yardımcı yoktur. Fâtır Sûresi 37. ayet meali
 
Kime uzun ömür verirsek onun yaradılışını ters çeviririz. Hiç akıl etmiyor musunuz? Yasîn Sûresi 68. ayet meali
 
Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alâkadan yaratan, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, daha sonra da ihtiyar olmanız için, sizi çocuk olarak çıkaran O’dur. Bir kısmınızı daha önce öldürür. (Bir kısmınızı da) belirlenen zamana kadar ulaşması ve aklını başına alması için (yaşatır). Mü’minûn Sûresi 67. ayet meali
 
Eğer inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan (kıyâmet) gününden nasıl korunabilirsiniz? Müzzemmil Sûresi 17. ayet meali
 
Biz, insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına attık. Tîn Sûresi:4-5. ayet mealleri
 

Kur’an da Yaşlılar ile ilgili ayetler devam ediyor

“Orada Zekerya, Rabbine dua etti. “Rabbim! Bana katından temiz bir çocuk ver. Muhakkak sen duaları işitensin. Mihrabda namaz kılarken melekler ona: “Şüphesiz Allah san Allah’tan olan kelimeyi doğrulayan seyyid, iffetli ve sâlihlerden bir Nebi olmak üzere Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler.” Zekerya; Rabbim! Bana ihtiyarlık ulaşmışken, hanımım da kısır iken benim çocuğum nasıl olur?” dedi. Allah; “Öyledir. Allah dilediğini yapar”, buyurdu. Âl-i İmrân Sûresi 38,39,40. ayet mealleri
 
İhtiyarlığıma rağmen bana İsmâîl’i ve İshâk’ı hediye eden Allah’a hamd olsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.” “Rabbim, Beni ve neslimden olanları namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. İbrâhîm Sûresi 39-40. ayet mealleri
 
Kâf-Ha-Ya-Ayn-Sâd. Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini hatırlatmasıdır. O Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı: “Rabbim! Benim kemiklerim gevşedi ve baş ihtiyarlık aleviyle bembeyaz oldu. Rabbim! Sana dua ile hiçbir zaman mutsuz olmadım” demişti. “ Doğrusu ben, arkamda benim yerime kalacak yakınlarımdan korktum. (Bu görevi üstlenemezler). Hanımım da kısır. Bana tarafından bir veli bağışla. O bana ve Ya’kuboğullarına vâris olsun. Rabbim! Onu razı olduğun biri yap.” “Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Adı Yahyâ. Daha önce ona bir adaş kılmadık”, buyurdu” (Zekeriyya) dedi ki; Rabbim! Benim için bir oğul nasıl olur? Hanımım kısır, ben de çok ihtiyarladım.” “ Öyle ama Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken ben, seni yarattım. Meryem Sûresi 1-19 ayet mealleri
 

Kur’an da Yaşlılar ile ilgili ayetler devam ediyor

Yemin olsun ki, biz insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe yaptık. Sonra nutfeyi alâka yaptık. Alâkayı da bir çiğnemlik et yaptık. Bir çiğnemlik eti kemik yaptık, kemiğe de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. Sonra şüphesiz siz, bunun ardından elbet de öleceksiniz. Sonra şüphesiz siz, kıyâmet günü diriltileceksiniz. Mü’minûn Sûresi 12-16 ayet mealleri

 
Biz; insana, ana babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer ana baba bilgisizce bana ortak koşman için çalışırlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Yaptıklarınızı ben size haber vereceğim. Ankebût Sûresi 8. ayet meali
 
Biz; insana ana babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zor taşıdı ve zor doğurdu. Onun (çocuğun ana karnında) taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet o olgunluk çağına varıp kırk yaşına erişince; “Rabbim! Bana; ana babama verdiğin ni’metler için beni şükretmeye ve hoşnud olacağın işler yapmaya sevk et. Benim için zürriyetimi de ıslah et. Ben sana tevbe ettim ve ben Müslümanlardanım,” dedi. Ahkaf Sûresi 15. ayet meali
 
Onlardan içine bir korku düştü. “Korkma” dediler ve bilgin bir oğulla onu müjdelediler. İbrâhîm’in hanımı çığlık atarak döndü, yüzüne vurdu ve “Kısır bir kocakarı” (dan nasıl çocuk olacak) dedi. “Rabbin öyle buyurdu” dediler. Şüphesiz O, her şeye hükmedendir, her şeyi bilendir. Zâriyât Sûresi 28,29,30. ayet mealleri
 
 

Yaşlılık ile ilgili ayetler konumuzdan sonra sitemizde mevcut yaşlılık ile ilgili konularımıza aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

 

Yaşlılık ile ilgili hadisler

Yaşlılık ile ilgili sözler

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal