Yardımlaşma ile ilgili hadisler

Yardımlaşma ile ilgili hadisler

Yardımlaşma ile ilgili hadisler

Sizler için hazırladığımız konumuzda Peygamber sav. Efendimizin  bulabildiğimiz kadar yardımlaşma, yardım, paylaşma konusunda hadislerini yazmaya çalıştık. Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili hadisleri hayatımızda uygulamamız dileklerimizle..

Aşağıda yardımlaşma ve yardım etmek ile ilgili sahih hadisler yazılmıştır. Umarız faydalı olur…

Not : Sitemizde Peygamber sav. Efendimizin sahih hadislerini kaynaklarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Yanılmalar olabilir. Kalın yazılı yerler ravi veya kaynaklardır.

Yardımlaşma ile ilgili hadisler

Peygamber sav. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır : Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.  Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71–72

Peygamber sav. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır : Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah kıyamette ona (misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan) ‘Rahîk-ı Mahtûm’dan içirecektir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir. Tirmizî, Kıyâme, 18

Peygamber sav. Efendimiz : Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr

Peygamber sav. Efendimiz : Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey ademoğlu, sen infak et, ben de sana infak edeyim!  Buhari, Nafakât,1

Peygamber sav. Efendimiz : Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse -ki Allah sadece helâl olanı kabul eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi
olana kadar büyütür (bereketlendirir). Buhari, Zekat, 8

Peygamber sav. Efendimiz : Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr

Peygamber sav. Efendimiz : İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. Müslim, Îmân, 93; Tirmizi, Sıfâtü’l-Kıyame, 56

Yine Peygamber sav. : Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56 

Yardımseverlik ile ilgili hadisler

Yine Peygamber sav. : Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin) demek. Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4; İbn Mâce, Cenâiz, 1

Peygamber sav. Efendimiz : Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim, Birr

Peygamber sav. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır : Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizî, Kıyâmet, 54.

Peygamber sav. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır : Allah bana: Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki, hiç bir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin Yine hiç bir kimse, bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti. Müslim, Cennet, 64; Ebû Dâvûd, Edeb, 40; İbni Mâce, Zühd, 16.

Peygamber sav. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır : Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız, ve hased etmeyiniz Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir” (Buhârî, Edeb, 57, 58, 62; Müslim, Birr, 23, 24, 28, 30–32)

Peygamber sav. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır : Her müslümanın öteki müslümana kanı, ırzı (namusu) ve malı haramdır!. Müslim, Birr, 32; Tirmizî, Birr

 

 

 

Yardımlaşma ile ilgili hadisler konumuzdan sonra sitemizde mevcut yardımlaşma ile ilgili konularımıza aşağıdaki linklerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Yardımlaşma ile ilgili anlamlı sözler

Yardım ile ilgili sözler

Yardımlaşma ile ilgili ayetler

Yardımlaşma ile ilgili atasözleri

Yardımlaşma ile ilgili deyimler ve anlamları

İyilik ile ilgili Hadis-i Şerifler

İyilik hakkında Ayetler

 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar