Oruç ile ilgili hadisler

Oruç ile ilgili hadisler

Oruç ile ilgili hadisler

Oruç hakkında hadisler, ramazan orucu hakkında hadis, aşure günü orucu hakkında, nafile oruçlar hakkında hadisler

 

Resulullah (sav)`a, “Ramazandan sonra hangi oruç efdaldir?” diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: “Ramazanı tazim için Şa`ban!” Tekrar soruldu: “Hangi sadaka efdaldir?” “Ramazanda verilen!” cevabını verdi. Enes – Kütübü sitte hadis no: 3115

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim her ayda üç gün oruç tutarsa işte bu, yıl orucu olur. Allah Teala hazretleri bu hususu te`yiden kitabında şu ayeti indirdi: “Kim bir hayır işlerse o kendisinden on misliyle kabul edilir” (En`am 160). Bir gün on misliyle kabul ediliyor.” Ebu Zerr – Kütübü sitte hadis no: 3166

Bana ulaştı ki, Resulullah (sav), iftar ettiği zaman şu duayı okurdu; “Allahümme leke sumtü ve ala rızkike eftartü. (Ey Allahım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum)” Mu`az İbnu Zühre – Kütübü sitte hadis no: 3193

Abdullah İbnu Büsr es`Sülemi, kızkardeşi es-Samma (ra)`dan naklediyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cumartesi günü oruç tutmayın, ancak Allah`ın size farzettiği şeyde o gün oruç tutarsınız. Biriniz yiyecek nev`inden bir şey bulamaz da sadece üzüm (asması) kabuğu veya bir ağaç çöpü bulacak olsa onu ağzından çiğnesin (ve yine de cumartesi günü oruçlu olmasın).” (Ebu Davud hadisin mensuh olduğunu söylemiştir. Tirmizi de hasen demiştir) Abdullah İbnu Büsr es`Sülemi – Kütübi sitte hadis no: 3179

Resulullah (sav) ramazanı zikrederek buyurdular ki: “Hilali görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilali görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin.” (Buhari`nin bir rivayetinde: “Bulut, görmenize mani olursa sayıyı otuza tamamlayın” denmiştir. Müslim ve Nesai`nin Ebu Hüreyre`den kaydettikleri bir rivayette: “Hava bulutlu ise otuz gün oruç tutun” denmiştir.) İbnu Ömer- Kütübi sitte hadis no: 3116

Bir kadın Resulullah (sav)`a gelerek: “Annem vefat etti, üzerinde de nezir orucu borcu var, kendisine bedel oruç tutabilir miyim?” dedi. Resulullah: “Annen üzerinde borç olsaydı da sen ödeyiverseydin, bu borç onun yerine ödenmiş olur muydu?” diye sordu. Kadın: “Evet!” deyince, Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse annene bedel oruç tut!” buyurdu. İbnu Abbas – Kütübi sitte hadis no: 3221

Müslim`in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Cuma gecesini, diğer geceler arasında gece namazına tahsis etmeyin, cuma gününü de diğer günler arasında oruç günü olarak tayin etmeyin ancak birinizin tutmakta olduğu oruç arasına denk gelirse o hariç.” Ebu hureyre – Kütübi sitte hadis no: 3178

Anlattığına göre bir adam ona sorar: “Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?” Ali (ra) şu cevabı verir: “Ben bu soruyu Resulullah`a soran kimseye rastlamamıştım. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarında idim. Dedi ki: “Ey Allah`ın Resulü! Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?” Şu cevabı lütfettiler: “Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah (Allah`ın ayı)dır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecek.” Hz.Ali- Kütübi sitte hadis no: 4574

Resulullah (sav) bir seferdeydi. Etrafına insanların toplandığı bir adam gördü, ona gölge yapıyorlardı. “Nesi var?” diye sordu. “oruçlu biri!” dediler. Resulullah (sav): “Seferde oruç birr (Allah`ı memnun edecek dindarlık) değildir!” buyurdular. (Bir rivayette: “Seferde oruç birr`den değildir” denmiştir) Cabir- Kütübi sitte hadis no: 3206

Hz. Aişe (ra)`den sordum: “Resulullah (sav) her ay üç gün oruç tutar mıydı?” “Evet!” diye cevap verdi. Ben tekrar: “Ayın hangi günlerinde tutardı?” dedim. “Hangi günde oruç tuttuğuna ehemmiyet vermezdi” diye cevap verdi. Muazetu`l-Adeviyye – Kütübi sitte hadis no: 3165

Hüneyde İbnu Halid hanımından, o da Resulullah (sav)`ın zevcelerinden birinden anlatıyor: “Resulullah (sav) Zilhicceden dokuz günle Aşura günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı.” Hüneyde İbnu Halid – Kütübi sitte hadis no: 3158

Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur: “oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın).” Kütübi sitte hadis no: 3108

Anlattığına göre, İbnu Ömer (ra)`in -önceden belirttiği bir günde oruç tutmaya nezreden bir kimsenin, nezrettiği o günü, Kurban veya Ramazan bayramlarına rastladığı takdirde, nezrini yerine getirip getirmeyeceği hususunda- şöyle dediğini işitmiştir: “Resulullah (sav)`da sizin için güzel örnek vardır. O, ne Kurban ne de Ramazan bayramlarında oruç tutmamıştır. Üstelik o günlerde oruç tutmayı uygun da görmemiştir.” Soru sahibi sorusunu tekrar edince İbnu Ömer: “Resulullah (sav) nezre uymayı emretmiştir, iki bayram gününde oruç tutmayı da nehyetmiştir” demiştir. Soru sahibi sorusunu yine tekrar edince eski cevabına ilavede bulunmamıştır. Hakim İbnu Ebi Hürre el-Eslemi – Kütübi sitte hadis no: 5732

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kimse, ramazanı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın. Eğer bir kimse, önceden oruç tutmakta idiyse, orucunu tutsun.” Ebu hureyre – Kütübi sitte hadis no: 3175

Halk hilali görmek için gayret sarfetti. Ben, Resulullah (sav)`ı gördüğümü (tek başıma) söyledim. Sözüm üzerine oruç tuttu ve halka da oruç tutmalarını emretti. İbnu Ömer- Kütübi sitte hadis no: 3120

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden hiç kimse, cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde cuma günü de oruç tutabilir.” Ebu hureyre – Kütübi sitte hadis no: 3177

Resulullah (sav) Medine`ye gelince, yahudileri Aşura günü oruç tutar gördü. Onlara: “Bu da ne, (niçin oruç tutuyorsunuz)?” diye sordu. “Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail`i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu.” dedilir. Resulullah (sav): “Ben Musa`ya sizden daha layığım” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını emretti. İbnu Abbas – Kütübi sitte hadis no: 3151

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Müslim, Sıyam 2, (1079)

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. Müslim, Sıyam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721)

Kim Ramazan orucunu, farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek, gönül hoşIuğu ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır. Oruç Şefaat Edecektir. Buhârî, Kitâbu’l- imân

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Tirmizi, Cihad 3, (1624)

 

Oruç hakkında aşağıdaki linklerimizden de yararlanabilirsiniz.

Minik Dualar – Oruc Duası

Oruç tutanlara yürüyüş önerisi

Oruç tutanlar için beslenme önerileri

Oruç nedir?

Oruç kefareti Nedir?

Orucu bozup kaza ve keffaret gerektiren haller

Orucu Bozmayan Durumlar

Orucu bozan şeyler

Orucun Farzları

Orucun Sağlığa Faydaları

Orucun sevabı ile ilgili Hadisler

Oruç ile ilgili hadisler

Orucun Sünnetleri

Oruç ile ilgili ayetler

Peygamberimizin oruçluya 4 tavsiyesi

Oruç Hikayeleri

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar