Düşünmek ile ilgili hadisler

Düşünmek ile ilgili hadisler

Düşünmek ile ilgili hadisler

Yüce Allah cc Hazretleri yüce Kitabında düşünmemizi emreden çeşitli ayetler verdır. Peygamber sav. Efendimizin düşünmek ve tefekkür ile ilgili bir kaç hadisini bulabildik.

Konumuzda Peygamber sav. Efendimizin tefekkür ve düşünmek ile ilgili olduğunu düşündüğümüz hadislerini sıralamaya çalıştık.  Bu hadisler için bulabildiğimiz açıklamaları da yazmaya çalıştık. Faydalı olması dileğimizdir.

 

Düşünmek ile ilgili hadisler – Tefekkür ile ilgili hadisler

 

Peygamber sav. Efendimizden rivayet edilen bir hadiste; Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır.  (Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/127; Aclûnî, I/310)

Bu hadisi şöyle anlamak mümkündür:

– Zihni, bir saat Allah’ın azametiyle meşgul etmek, onun isim ve sıfatlarının kâinattaki yansımalarına çevirmek, Allah’ın emir ve yasakları çerçevesinde çizilmiş hukukullah ve hukuku’l-ibad (Allah ve kul hakkı) konusundaki taksiratını düşünmek, bir yıl nafile ibadet yapmaktan daha hayırlıdır.

– Bu külli kaide, her zaman herkes için aynı sonuç doğuracağı anlamına gelmez. Anlaşılması gereken husus; bir sene nafile ibadetlerden daha sevaplı olan bir saat tefekkürün var olduğu ve bu kapının herkes için açık olduğudur. Kişilerin ilmi, takvası, aklı, marifeti ve tefekkür kapasitesinin bunda büyük rolü vardır.

– Suyutî bu hadisi zayıf olarak değerlendirmiştir. Ancak amellerin fazileti konusunda zayıf hadislerle de amel edileceğine âlimler hem fikirdir.

– Bediüzzaman Said Nursi, özetle: “Risale-i Nurlarda, böyle bir tefekkür zemini vardır.” demek suretiyle, bu tefekkür çeşidinin daha çok iman esasları çerçevesinde olduğuna işaret etmiştir. Özellikle Allah’a ve ahirete iman konusu büyük önem arz etmektedir.

 

İki kişi Hz. Âîşe (r.a)’ı ziyaret etmişler. Onlardan biri, “Hz. Muhammed (s.a.s)’de gördüğünüz etkileyici bir şeyi bize anlatır mısınız?” deyince, Hz. Âîşe (r.an) şöyle demiştir:

“Resulullah (s.a.s) bir gece kalktı, abdest alıp namaz kıldı. Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıslattı.

Sabah ezanı için gelen Hz. Bilâl (r.a):
“Ya Resulullah (s.a.s)! Geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde, sizi ağlatan nedir?” deyince, o: “Bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır” dedi ve ayeti okudu:
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklıselim sahipleri için ibret verici deliller vardır” (Âl-i İmrân, 3/190).

Ondan sonra Resulullah (s.a.s): “Bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere yazıklar olsun” dedi.

Maalesef bu hadis kaynağını tüm aramalara rağmen bulamadık..

 

İbn Abbas (r.a)’ın naklettiğine göre, bazı insanlar Allah’ın zatı hakkında düşünmek istediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.s) bu hususta şu açıklamada bulundu:

“Allah’ın mahlukları hakkında düşünün. O’nun zatı hakkında düşünmeyiniz. Çünkü sizler Allah Teâlâ’yı gereği gibi takdir edemezsin.” Ebu Nuaym el-İsfehanî

 

Ebu Said el-Hudrî Hz. Peygamber’in (s.a) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
– Gözlerinize, ibadetten olan nasiplerini verin!
– Gözlerin ibadetten olan nasipleri nedir?
– Kur’an’a bakmak, Kur’an üzerinde düşünmek, Kur’an’ın acaiplerinden ibret (almak)tır.”

 

 Tefekkür ile ilgili Diğer Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

Allah’ın yarattıkları hakkında bir saat tefekkür etmek, bir gece ibadet etmekten daha kıymetlidir. Ebuşşeyh

Allah’ın azameti, Cennet ve Cehennem hakkında bir an tefekkür, bir geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir. 
Ebuşşeyh

Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten kıymetlidir. Kimya-i Saadet

 

Düşünmek ile ilgili hadisler

 

Düşünmek ile ilgili hadisler  konumuzdan sonra düşünmek hakkındaki diğer konularımıza da aşağıdaki linklerden kolayca ulaşabilirsiniz… Semih YAŞAR

Düşünmek ile ilgili ayetler

Düşünmek ile ilgili sözler

Düşündüren sözler

Düşünmek ile ilgili atasözleri ve deyimler

 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin...
instagram logo

İnstagram

facebook logo

Facebook

twitter logo

Twitter

google plus logo

Google + 

youtube logo

Youtube 

pintrest logo

Pinterest 

Tumblr logo

Tumblr

Linkedin logo

Linkedin

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Kategoriler
Sponsorlu Bağlantılar